Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПоложення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III) Титульний аркуш

Скачати 287.65 Kb.

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III) Титульний аркуш
Скачати 287.65 Kb.
Сторінка7/10
Дата конвертації16.03.2017
Розмір287.65 Kb.
ТипПоложення
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Пояснення : У фінансовій звітності Товариство відобразило основні засоби відповідно до вимог МСБ0 16 "Основні засоби".

Згідно прийнятої облікової політики до складу основних засобів відносяться активи з терміном використання більше року та вартістю більше 2500 грн.

Аналітичний облік основних засобів ведеться по кожному інвентарному об'єкту та містить інформацію про інвентарний номер, первісну вартість, суму зносу та залишкову вартість.

Придбані основні засоби оцінюються по первісній вартості, яка включає вартість придбання та всі витрати, пов'язанні з доставкою та доведенням об'єктів до експлуатації. Виготовлені власними силами об'єкти ОЗ оцінюються за фактичними витратами на їх створення.

Згідно з МСФЗ об'єкти основних засобів класифіковані по наступних групах: земельні ділянки; виробничі будівлі, інші будівлі і споруди; машини та обладнання основного виробництва;

Доста́вка (англ.
Рейтинг десяти найдорожчих автомобілів світу, куди увійшли як серійні авто, так і унікальні проекти в єдиному екземплярі
delivery, нім. Lieferung f) - переміщення на місце призначення замовлень: матеріалів, машин і механізмів, різних вантажів, фастфудів тощо.
Основне́ виробни́цтво - це галузь виробничої сфери, яка виробляє матеріальну продукцію (сировинний, паливно-енергетичний, будівельний комплекси, виробництво товарів народного споживання). Піднесення добробуту людей, примноження суспільного багатства країни значною мірою визначає саме цими галузями матеріального виробництва.
сільськогосподарська техніка; машини та обладнання допоміжних цехів; передавальні пристрої та механізми; транспортні засоби; прилади, інструменти і обладнання; меблі, офісне обладнання; інформаційні системи і електронно-обчислювальні машини;
Механі́зм (грец. μηχανή mechané - машина) - система тіл, що призначена для перетворення руху одного або декількох тіл у потрібний рух інших тіл. Механізм складає основу більшості машин і застосовується в різноманітних технічних об'єктах.
Інформацíйна систéма (англ. Information system) - сукупність організаційних і технічних засобів для збереження та обробки інформації з метою забезпечення інформаційних потреб користувачів.
малоцінні основні засоби (історична вартість менше 2,5 тис.грн.); інші основні засоби.

Рух основних засобів протягом 2015 року відбувався таким чином:

- Первісна вартість станом на 31.12.2014р. - 32094 тис.грн., у т.ч.:

будинки, споруди, передавальні пристрої - 24341 тис.грн.;

машини, обладнання - 7261 тис.грн.;

транспортні засоби - 431 тис.грн.;

інструменти, прилади,інвентар (меблі) - 61 тис.грн.

- Сума зносу станом на 31.12.2014р. - 12413 тис.грн., у т.ч.:

будинки, споруди, передавальні пристрої - 5963 тис.грн.;

машини, обладнання - 6053 тис.грн.;

транспортні засоби - 355 тис.грн.;

інструменти, прилади,інвентар (меблі) - 42 тис.грн.

- Залишкова вартість станом на 31.12.2014р. - 19681 тис.грн., у т.ч.:

будинки, споруди, передавальні пристрої - 18378 тис.грн.;

машини, обладнання - 1208 тис.грн.;

транспортні засоби - 76 тис.грн.;

інструменти, прилади,інвентар (меблі) - 19 тис.грн.
В звітному році збільшення вартості основних засобів не відбувалось.
Вибуття основних засобів у 2015 році у кількості 148 одиниць пов'язане з їх списанням внаслідок неможливості подальшої експлуатації: свинарники, корівники, телятник, зерносховище, сільськогосподарська техніка (трактори різні, комбайни різні, плуги, сівалки, культиватори, автомобілі вантажні, насоси різні, інше).

Вартість вибуття за 2015 рік становить: списано основних засобів первісною вартістю 4561 тис.грн.; знос 1928 тис.грн.; залишкова вартість 2633 тис.грн., у т.ч.:

- будинки, споруди, передавальні пристрої - первісна вартість 3362 тис.грн.; знос 845 тис.грн.; залишкова вартість 2517 тис.грн.;

- машини, обладнання - первісна вартість 917 тис.грн.; знос 838 тис.грн.; залишкова вартість 79 тис.грн.;

- транспортн засоби - первісна вартість 268 тис.грн.; знос 233 тис.грн.; залишкова вартість 35 тис.грн.;

- інструменти, прилади, інвентар (меблі) - первісна вартість 14 тис.грн.; знос 12 тис.грн.; залишкова вартість 2 тис.грн.

Обліковою політикою Товариства передбачено нарахування амортизації основних засобів прямолінійним методом відповідно до строків корисного використання. Встановлення терміну корисного використання об'єктів здійснюється технічним персоналом Товариства. Використання прямолінійного методу припускає, що економічні вигоди від використання основного засобу розподіляються рівномірно в кожний період нарахування амортизації.

Для груп основних засобів встановлено такі граничні терміни амортизації:

- Земельні ділянки - не амортизуються;

- Будівлі та споруди - 15 - 50 років;

- Машини та обладнання - 5 - 25 років;

- Передавальні пристрої і механізми - 10 - 25 років;

- Транспортні засоби - 5 - 15 років;

- Інші основні засоби - 2 - 15 років;

- Малоцінні основні засоби - повністю амортизуються при введенні в експлуатацію.

Для цілей розрахунку амортизації ліквідаційна вартість основних засобів прирівнюється нулю.

Нарахована амортизація за 2015 рік складає - 1606 тис.грн., у т.ч.:

будинки, споруди, передавальні пристрої - 1172 тис.грн.;

машини, обладнання - 399 тис.грн.;

транспортні засоби - 27 тис.грн.;

інструменти, прилади,інвентар (меблі) - 8 тис.грн.
- Первісна вартість станом на 31.12.2015р. - 27533 тис.грн., у т.ч.:

будинки, споруди, передавальні пристрої - 20979 тис.грн.;

машини, обладнання - 6344 тис.грн.;

транспортні засоби - 163 тис.грн.;

інструменти, прилади,інвентар (меблі) - 47 тис.грн.

- Сума зносу станом на 31.12.2015р. - 12091 тис.грн., у т.ч.:

будинки, споруди, передавальні пристрої - 6290 тис.грн.;

машини, обладнання - 5614 тис.грн.;

транспортні засоби - 149 тис.грн.;

інструменти, прилади,інвентар (меблі) - 38 тис.грн.

- Залишкова вартість станом на 31.12.2015р. - 15442 тис.грн., у т.ч.:

будинки, споруди, передавальні пристрої - 14689 тис.грн.;

машини, обладнання - 730 тис.грн.;

транспортні засоби - 14 тис.грн.;

інструменти, прилади, інвентар (меблі) - 9 тис.грн.
Ступiнь зносу основних засобiв складає 43,9%, у тому числі:

- будiвлi та споруди - 30%;

- машини та обладнання - 88,5%;

- транспортнi засоби - 91,4%;

- інструменти, прилади,інвентар (меблі) - 80,9%.
Виробничі основні засоби, що враховуються на балансі Товариства, у звітному році були передані в оперативну оренду згідно з:

- договором з ДП "Ілліч-Агро Донбас" від 30.03.2015р. №15Д00128/15П00007ДП (будинки, споруди, машини, обладнання, сільськогосподарська техніка, транспортні засоби, ін.);

- договором з ПП Маркохай Н.А. від 28.12.2010р. №264/10 та додатковими угодами про оренду 1/4 частини нежитлового приміщення (інв.№111016), площею 71,5 кв.м, первісною вартістю 13 тис.грн., залишковою вартістю 1 тис.грн.;

- договором з ТОВ "Фтиком" від 23.09.2013р. №13П00052 про оренду 2 кв.м нерухомого майна на доху для розміщення антенного та телекомунікаційного обладнання.


На забалансовому рахунку Товариства враховуються основні засоби, які під час приватизації не увійшли до статутного капіталу, тобто на них існує обмеження права власності. Станом на 31.12.2015р. це майно представлено наступними об'єктами:

- лісосмуги та інші лісові насадження, які є державною власністю (171,5 га): первісна вартість - 42 тис.грн.; знос - 42 тис.грн.; залишкова вартість - 0 тис.грн.

- ставки, що є державною власністю (40,7 га): первісна вартість - 680 тис.грн.; знос - 400 тис.грн.; залишкова вартість - 280 тис. грн.;

- державний житловий фонд: первісна вартість - 320 тис.грн.; знос - 245 тис.грн.; залишкова вартість - 75 тис.грн.;

- об'єкти загального використання (об'єкти інженерної інфраструктури до житлового фонду (водопроводи, насосні, колодці водозабірні, водонапірні башти) до передачі їх до комунальної власності: первісна вартість - 1399 тис.грн.; знос - 1302 тис.грн.; залишкова вартість - 97 тис.грн.;

- об'єкти, діяльність яких забезпечує соціальний розвиток до передачі їх до комунальної власності (ФАПи): первісна вартість - 88 тис.грн.; знос - 74 тис.грн.; залишкова вартість - 14 тис.грн.;

- об'єкт незавершеного будівництва, який під час приватизації не увійшов до статутного капіталу Товариства, до прийняття щодо нього відповідного рішення (двоповерховий житловий будинок): вартість - 59 тис.грн.

На кiнець звiтного перiоду інших обмежень щодо використання основних засобiв Товариство не має.У податковiй заставi основнi засоби не знаходяться.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента


Найменування показника (тис.грн.)

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)

19212

26295

Статутний капітал (тис.грн.)

1327

1327

Скоригований статутний капітал (тис.грн.)

1327

1327

Опис

Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій НКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Додатку 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р.
Націона́льність - приналежність особи до нації, держави або народу. Поняття «національність» може мати різноманітні значення: юридично-правове, політичне, етнологічне, культурологічне, повсякденно-побутове тощо.
Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи Оборотні активи Витрати майбутніх періодів- Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних виплат і платежів - Доходи майбутніх періодів

Висновок

Розрахункова вартість чистих активів (19212.00 тис.грн.) більше скоригованого статутного капіталу (1327.00 тис.грн.). Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року.


3. Інформація про зобов'язання емітента


Види зобов’язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис.грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку, у тому числі :

Х

0.00

Х

Х
д/н

0.00

0.000

д/н

Зобов'язання за цінними паперами

Х

0.00

Х

Х

у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :

Х

0.00

Х

Х
д/н

0.00

0.000

д/н

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

Х

0.00

Х

Х
д/н

0.00

0.000

д/н

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

Х

0.00

Х

Х

За векселями (всього)

Х

0.00

Х

Х

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):

Х

0.00

Х

Х
д/н

0.00

0.000

д/н

За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

Х

0.00

Х

Х
д/н

0.00

0.000

д/н

Податкові зобов'язання

Х

56.00

Х

Х

Фінансова допомога на зворотній основі

Х

0.00

Х

Х

Інші зобов'язання

Х

135.00

Х

Х

Усього зобов'язань

Х

191.00

Х

Х

Опис

Станом на 31.12.2015р. сума поточних зобов'язань становить - 191 тис.грн., до складу яких включено:

1) Податковi зобов'язання - 56 тис. грн., у т.ч.:

1. Орендна плата за землю - 38 тис.грн.

2. Податковий кредит - 18 тис.грн.

2) Iншi поточнi зобов'зання - 135 тис.грн., у т.ч.:

- зобов'язання за розрахунками з оплати працi - 42 тис.грн.

- розрахунки з фiзичними особами за паї - 44 тис.грн.

- ДП "Iллiч-Агро Донбас" - 42 тис.грн.- iншi -7 тис.грн.


XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,
що виникала протягом періодуДата виникнення події

Дата оприлюднення повідомлення у стрічці новин

Вид інформації

1

2

3

25.02.2015

26.02.2015

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

28.04.2015

28.04.2015

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 


ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
Загальні збори акціонерів
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки ?

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2013

1

0

2

2014

1

0

3

2015

1

0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?
Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

XАкціонериX

Депозитарна установаX

Інше

д/н


Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю) ?

Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринкуX

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотківX


У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так

Ні

Підняттям картокX

Бюлетенями (таємне голосування)

XПідняттям рукX

Інше

д/н


Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів ?

Так

Ні

РеорганізаціяX

Додатковий випуск акційX

Унесення змін до статутуX

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товаристваX

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товаристваX

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової радиX

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органуX

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)X

Делегування додаткових повноважень наглядовій радіX

Інше

протягом останніх 5 років позачергові збори не скликалися


Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

Органи управління
Який склад наглядової ради (за наявності) ?
(осіб)

Кількість членів наглядової ради

1

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

0

Кількість представників держави

0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

1

Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій

0

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

1


Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 20
Чи проводила наглядова рада самооцінку ?
Так

Ні

СкладуX

ОрганізаціїX

ДіяльностіX

Інші (запишіть)

д/н


У разі проведення оцінки роботи наглядової ради (кожного члена наглядової ради) зазначається інформація щодо її (їх) компетентності та ефективності, а також інформація щодо виконання наглядовою радою поставлених завдань :

д/н


Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності) ?
Так

Ні

Стратегічного плануванняX

АудиторськийX

З питань призначень і винагородX

ІнвестиційнийX

Інші (запишіть)

д/н ні


У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності :

д/н
Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря ? (так/ні ) Ні


Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумоюX

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акційX

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товаристваX

Члени наглядової ради не отримують винагороди

XІнше

д/н


Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?
Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузіX

Знання у сфері фінансів і менеджментуX

Особисті якості (чесність, відповідальність)X

Відсутність конфлікту інтересівX

Граничний вікX

Відсутні будь-які вимоги

XІнше (запишіть)

д/н


Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?
Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

XБуло проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язкамиX

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

XІнше (запишіть)

д/н


Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) Ні

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету

Так

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

Так

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

Так

Так

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Ні

Так

Ні

Ні


Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні ) Так
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею
осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?
Суперечність - відношення двох суджень, кожне з яких є запереченням іншого. У логіці - це хиба, пов'язана з порушенням закону протиріччя, і означає, що в деякому судженні припускається два взаємно протилежних та несумісних твердження про один предмет, в один і той же час і в одному й тому ж відношенні.
Конфлікт інтересів - правове поняття; ситуація, за якої сторона, що укладає угоду, потенційно може одержати безпосередню вигоду, здійснюючи дії, які завдають збиток іншій стороні.
(так/ні)
Так
Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ?
Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерівX

Положення про наглядову радуX

Положення про виконавчий органX

Положення про посадових осіб акціонерного товаристваX

Положення про ревізійну комісію ( або ревізора )X

Положення про акції акціонерного товаристваX

Положення про порядок розподілу прибуткуX

Інше (запишіть)

Статутом передбачено затвердження Положень про загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган та Ревізійну комісію, інших внутрішніх документів. На річних Загальних зборах, які відбулися 12.04.2011р.було винесено питання про скасування та затвердження внутрішніх Положень Товариства. Питання не розглядалось у зв'язку з відсутністю пропозицій. На загальних зборах акціонерів, які відбулись 28.04.2015р. рішення про затвердження нових положень не приймалось. Однак, усі необхідні для функціонування та роботи органів Товариства норми, визначені у Статуті.

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній базі НКЦПФР про ринок цінних паперів

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет торінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

Так

Так

Так

Так

Так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Інформація про склад органів управління товариства

Так

Так

Так

Так

Так

Статут та внутрішні документи

Так

Ні

Так

Так

Так

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

Ні

Ні

Так

Так

Так

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

Ні

Так

Ні

Ні

Так


Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
Так

Ні

Не проводились взагаліX

Менше ніж раз на рікX

Раз на рік

XЧастіше ніж раз на рікX


Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
Так

Ні

Загальні збори акціонерівX

Наглядова рада

XВиконавчий органX

Інше (запишіть)

д/н


Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні
З якої причини було змінено аудитора?
Так

Ні

Не задовольняв професійний рівеньX

Не задовольняли умови договору з аудиторомX

Аудитора було змінено на вимогу акціонерівX

Інше (запишіть)

д/н


Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

Так

Ні

Ревізійна комісія ( ревізор )X

Наглядова радаX

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товаристваX

Стороння компанія або сторонній консультант

XПеревірки не проводилисьX

Інше (запишіть)

д/нКаталог: files
files -> Виховна година «Майбутнє — без сніду» Обладнання: маркери, роздавальний матеріал: пам’ятки «Кроки до успіху»
files -> Економічний бюлетень Посольства України в рп квітень 2014 р. №104
files -> 1 клас Тести Правильна відповідь оцінюється в бал. У ситуації цінової війни за умов рівноваги олігополісти продають продукцію
files -> Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III) Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Скачати 287.65 Kb.