Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПоложення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III) Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III) Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації
Сторінка8/13
Дата конвертації25.03.2017
Розмір1.96 Mb.
ТипПоложення
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування
Протягом останніх п'яти років відбулись наступні основні придбання основних засобів:
2011рік - протягом року надійшло основних засобів на загальну суму 684тис.
Фінансування бізнесу - забезпечення наявним грошовим капіталом для використання в комерційних цілях. Потреби компанії в капіталі можуть бути короткостроковими і довгостроковими. Основні джерела короткострокового і довгострокового капіталу можуть бути підрозділені на внутрішні і зовнішні.
Основні́ за́соби (ОЗ) - матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва чи поставки товарів, надання послуг, здачі в оренду іншим особам чи для виконання адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний термін корисного використання (експлуатації) яких більше одного року, або одного оборотного періоду.
Госпо́дарська дія́льність - будь-яка діяльність, в тому числі підприємницька, пов'язана з виробництвом та обміном матеріальних і нематеріальних благ, що виступають у формі товару.
грн., в тому числі:

- машини та обладнання - 535тис.

В 1895 році відбулися автомобільні перегони за маршрутом Париж-Бордо-Париж на відстань 1150 кілометрів. З-поміж учасників першим прибув на фініш через 48 годин і 47 хвилин двомісний «Папар-Лавассор» (3,5 к.с.). За кермом сидів його конструктор Еміль Лавассор. Коли він виліз із машини, то вигукнув: «Яке то було божевілля! Я летів із швидкістю 30 кілометрів за годину!».
грн. - бункер, ваги електронні лабораторні (2шт.), водомір, залізовіддільник, вінтові конвеєри (5шт.), капітальний ремонт млину, інфракрасні обігрівачі,фотометр фотоелектричний.

- будівлі та споруди - 96тис.грн. - ремонт внутрізаводських залізничних колій, водовод питної води.

- транспортні засоби - 45тис.

Залізнична колія (англ. railway track; нім. Gleis n) - комплекс інженерних споруд та пристроїв, що утворюють дорогу із рейковою колією, призначених пропускати залізничний рухомий склад із установленою швидкістю.
Тра́нспортний за́сіб - пристрій, призначений для перевезення людей і вантажу.
грн. - поточний ремонт транспортних засобів підприємства.


2012рік - протягом року надійшло основних засобів на загальну суму 1500,0тис.грн.:

- будівлі та споруди - 686,0тис.грн. - ремонт будівель, внутрізаводських залізничних колій, трубопроводів.

- машини та обладнання - 749,0тис.

Більшість автомобілів ділиться на праворульні і ліворульні.
грн. - модернізація валу млина в зборі з редуктором, крану мостового, вантажника дизельного;

- транспортні засоби - 32,0тис.грн. - поточний ремонт транспортних засобів підприємства;

- інструменти, прилади, інвентар - 8,0тис.грн. - кондиціонер Carrіer;

- інші - 25,0тис.грн. - комп'ютер Pentіum, монітор Samsunq.

Протягом 2012року надійшло нематеріальних активів на загальну суму 7,0тис.грн. - програмне забезпечення.

Трубопро́від - штучна споруда, призначена для транспортування газу або рідини, а також інших твердих речовин у вигляді суспензії під дією різниці тиску у різних перетинах.
Кондиціоне́р - пристрій для охолоджування повітря в житлових або виробничих приміщеннях. Кондиціонер звичайно аналогічний за принципом дії і пристроєм побутовому холодильнику.
Модерні суспільства Модерніза́ція - перехід від традиційного аграрного суспільства до світського, міського й індустріального. Переважною більшістю теоретиків розглядається як соціальний та цивілізаційний процес спрямованої трансформації суспільств, який розгортався протягом XVI-ХХ ст.
Нематеріальні активи (Intangible Assets (Intangibles)) - Активи, які не мають фізичної дотикової форми, наприклад, захист, забезпечений страховкою, або ціна фірми (гудвіл).
Програ́мне забезпе́чення (програ́мні за́соби) (ПЗ; англ. software) - сукупність програм системи обробки інформації і програмних документів, необхідних для експлуатації цих програм.

2013рік - протягом року надійшло основних засобів на загальну суму 3261тис.грн.:

- будівлі та споруди - 700 тис.грн. - ремонт будівель, споруд, внутрізаводських залізничних колій, трубопроводів, огороджень.

- машини та обладнання - 1935 тис.

Перше в історії ДТП, зареєстроване за участю автомобіля (причому це був електромобіль) відбулося 30 травня 1896 року в Нью-Йорку: Генрі Уелс на своєму транспортному засобі зіткнувся з велосипедом Евеліна Томаса, який відбувся переломом ноги.
грн. - модернізація валу млина в зборі з редуктором, крану мостового, вантажника дизельного;

- транспортні засоби - 569 тис.грн. - поточний ремонт транспортних засобів підприємства, придбана ТЗ - Mіtsubіshі Outlander 2.0 CVT - 2 шт. ;

- інші - 57тис.грн. - ваги, домкрати колійні, термоанемометр, прилад Т-З д/змін питомої поверхні цементів, резистивиметр-2000 СПЕЦ, мотокоса бензинова.

Пито́ма пове́рхня (англ. specific surface area, SSA) - усереднена характеристика розмірів внутрішніх порожнин (каналів, пор) пористого тіла або часток роздробленої фази дисперсної системи.

2014рік - протягом року надійшло основних засобів на загальну суму 1615тис.грн.:

- будівлі та споруди - 804тис.грн. - ремонт будівель, споруд, внутрізаводських залізничних колій, трубопроводів;

- машини та обладнання - 694тис.

Перше в історії ДТП, що спричинило за собою смерть пішохода, сталося у 1899 року також у Нью-Йорку. Таксі збило Генрі Блісса.
грн. - вібраційна млин, генератор, димосос, комп'ютери, ноутбуки, сервер АМИ на базі Intel;
Вібра́ція (англ. vibration) - рух матеріальної точки або механічної системи, при якому почергово зростають і спадають за часом значення величини, що характеризує цей рух. Проявляється у вигляді механічних коливань пружних тіл.

- транспорті засоби - 93тис.грн. - ремонт транспортних засобів підприємства;

- інші - 24тис.грн. - кондиціонери, сейф вогнетривкий, шаблон ПС.
2015 рік - протягом року надійшло основних засобів на загальну суму 1246тис.грн.:

- будівлі та споруди - 718 тис.грн. - ремонт будівель, споруд, внутрізаводських залізничних колій, трубопроводів;

- машини та обладнання - 490 тис.

Найстаріший діючий автомобіль у світі - De Dion Bouton Et Trepardoux Dos-A-Dos Steam Runabout, 1884 року випуску
грн. - дозатор ваговий,планшет, шафа обліку газа,лічільник, візок гідравлічний, комп'ютери, ноутбуки;
Вогнетри́вкість - властивість матеріалу (виробу) протистояти, не розплавляючись, діянню високих температур. Вогнетривкість є основною характеристикою вогнетривких матеріалів.
Гідравліка (грец. hydraulikys - водяний, від hydor - вода і aulos - трубка), (рос.гидравлика, англ. hydraulics, нім. Hydraulik f) - наука, яка вивчає закони рівноваги і руху рідин, а також способи застосування цих законів для розв'язання конкретних технічних завдань.

- транспорті засоби - 5 тис.грн. - ремонт транспортних засобів підприємства;

- інші - 33 тис.грн. - стол, сейф вогнетривкий, шпалопідбойка, адаптер.
Протягом останніх п'яти років відбулись наступні основні вибуття основних засобів:
2011рік - протягом року вибуло основних засобів, первісна вартість яких склала 8,0тис.грн., знос 8,0тис.грн.: гвинтові конвеєри - 2шт., конвеєр КЛС-650 - вибули у зв'язку з повною зношеністю та непридатністю до подальшого використання.
2012рік - протягом звітного року вибуло основних засобів, первісна вартість яких склала 195,0тис.грн., знос - 61,0тис.грн., залишкова вартість - 134,0тис.

Бала́нсова ва́ртість акти́вів (англ. Book Value) - вартість основних та оборотних коштів підприємства на певний час. Розраховується, як початкова вартість придбаного капіталу (об’єкта), за якою він обліковується у балансі за мінусом нагромадженої суми зносу.
грн. - реалізація автомобіля Skoda Oktavіa A5.
2013рік - протягом року вибуло основних засобів - первісна вартість яких склала 30 тис.
Кількість автомобілів в Україні у 2009 році становила близько 7 мільйонів, що становило приблизно 151 автомобіль на 1000 чоловік і 11.6 авто на кілометр квадратний території.
грн., знос - 20 тис.грн., залишкова вартість - 10 тис.грн. - насос СМ80-50, насос СМ 80-50-200/4, реалізація будинку вагонного типу.
2014рік - протягом року вибуло основних засобів - первісна вартість - 1156тис.грн., знос - 929тис.грн., залишкова вартість - 227тис.грн., а саме:

- будинки та споруди - первісна вартість - 325тис.грн., знос - 224тис.грн., - залишкова вартість - 101тис.грн.;

- машини та обладнання - 830тис.

Найпопулярнішим кольором автомобілів є сріблястий, за ним ідуть чорний, білий та сірий кольори.
грн., знос - 704тис.грн., залишкова вартість - 126тис.грн.;

- інші - первісна вартість - 1 тис.грн., знос - 1тис.грн.,залишкова вартість - 0 тис.грн..


2015рік - протягом року вибуття основних засобів не здійснювалось.
Протягом останніх п'яти років було списано безнадійної дебіторської заборгованості на загальну суму 674,0тис.
Дебіторська заборгованість, рахунки до одержання (Accounts Receivable) - суми, які нараховуються підприємству від покупців за товари або послуги, продані в кредит. В балансі підприємства записуються як активи.
грн., в тому числі за роками:

2010 рік - 0,0тис.грн.;

2011 рік - 0,0тис.грн.;

2012 рік - 75,0тис.грн.;

2013 рік - 122,0тис.грн;

2014 рік - 400,0тис.грн.

2015 рік - 77,0 тис.грн.
Інших основних придбань або відчужень активів за останні п'ять років на підприємстві не було.

Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членамивиконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені протягом звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правочинами зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності інша інформація
Правочини з власниками iстотної участi, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афiлiйованими особами не вiдбувались.

Сторона́ - слово, яке має різні значення: Сторона (частина) геометричної фігури; Одна з двох сторін грамплатівки, диску, монети; Сторона світу; Місцевість; Сторона договору, правовідносин; Держава у дипломатичних взаєминах.
Ціноутво́рення - процес встановлення і розробки ціни на товари та послуги (цінності).

Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення
Основні засоби загальною залишковою вартістю 790,0тис.
Стриманість або утримання (грец. егкратеіа, англ. self-control, abstinence, chastity) - моральна якість та чеснота, вважається невідступним та свідомим пануванням розуму над пристрастями й іншими недобрими поривами.
Капітальне будівництво - це діяльність держави, юридичних і фізичних осіб, спрямована на створення нових та модернізацію наявних основних фондів виробничого і невиробничого призначення.
грн. знаходяться на консервації - це відділення по виробництву баритових обважнювачів.
Консервація (лат. conservatio, збереження) - дії, спрямовані на довгострокове збереження об'єктів (наприклад харчових продуктів, деревини, підприємств, історичних пам'яток тощо).
Бари́т, баритин (рос. барит, англ. barite, baryte, cawk, heavy spar; нім. Baryt, Schwerspat) - мінерал класу сульфатів, білого або сірого кольору зі скляним блиском.
Законсервоване через відсутність сировини.
Театральна лабораторія «ВідСутність» - зразковий художній колектив заснований в 2010 році за ініціативи Юрія Паскара в місті Рівне. Діє на базі Рівненського міського Палацу дітей та молоді.
Вся сировинна база надходила з Росії та Казахстану. Однак на сьогоднішній день ціни на сировину є надзвичайно високими, тому продукція є досить дорогою і неконкурентоспроможною. А також часткова консервація гаражів розморожування.

Виробничі потужності:

- відділення глинопорошків - 40,0тис.тн. на рік;

- відділення спеццементів - до 1,0тис.тн. на рік;

Ступінь використання основних засобів:

Виробничого призначення:

- будинки та споруди - 60,1 %

- машини та обладнання - 58,2 %

- транспортні засоби - 74,6 %

- інші - 69,8 %

Невиробничого призначення:

- будинки та споруди - 69,2%

- машини та обладнання - 76,4 %.

Умови використання основних засобів:

- машини і обладнання - підтримуються у робочому стані, проводяться поточні ремонти, технічні огляди;

Рейтинг десяти найдорожчих автомобілів світу, куди увійшли як серійні авто, так і унікальні проекти в єдиному екземплярі
Найбільший у світі іграшковий автомобільний трек Hot Wheels (укр. Гарячі колеса) може використовувати 1100 іграшкових авто на 18 смугах автостради.
Перший прозорий автомобіль було зроблено у 1939 році. Pontiac Ghost Car зроблений з плестигласових панелей, які дозволяють зробити авто прозорим.

- транспортні засоби - працюють в одну зміну, проводяться заміни запчастин та дрібні ремонти;

- інші - підтримуються у робочому стані.

Питома вага основних засобів розташовані за місцем реєстрації підприємства: 85114, Донецька обл., м. Костянтинівка, вул. Правобережна, 99, а саме: автобуси, автокрани, автомобілі ГАЗ, ЗИЛ, автонавантажувачі, бойлер, вентилятори, крани-балки, стенди, трансформатори зварювальні, екскаватори, комп'ютери, принтери, насоси, вагони, депо, домкрати, радіостанції, холодильники, блоки безперебійного живлення, кондиціонери, копіювальні апарати, мобільні телефони, столи, стільці, шафи, телефакси, холодильники, агрегати компресорні, паливні, споруди компресорної, котельної, заводоуправління, хімводоочистки, компресори, трансформатори, котли, фільтри, автоклави, ваги, промівні пристрої, елементи постачання, живильники, бензоколонки, електродвигуни, верстати вертикально - свердлильні, заточно - шліфувальні, зубофрезерувальні, поперечно - стругальні, радіально - свердлильні, товарні, свердлильні, універсальні, фрезерні, конвеєри, крани мостові, бункери, змішувачі, талі електричні, транспортери, щиті.

Компре́сор (рос. компрессор, англ. compressor, нім. Kompressor m, Verdichter m) - машина для стискування повітря або іншого газу до надлишкового тиску не нижче 0,2 МПа, компресії і переміщення газів під тиском.
Автокла́в (грец. αύτός - сам і лат. clavis - ключ) - герметичний пристрій для здійснення технологічної обробки речовин в герметичній посудині під дією підвищених температур та надлишкового тиску.
Шліфувáння - один із продуктивних методів обробки різних поверхонь заготовок інструментом, що має вигляд тіла обертання, різальними елементами якого є безліч дуже твердих абразивних зерен.
Котельня (котельна установка) - система життєзабезпечення будівлі або групи будівель, джерело енергії для систем опалення, паропостачання, гарячого водопостачання, вентиляції, теплої підлоги та інших інженерних систем в будівлях, а також для технологічних потреб.

Незначна частина основних засобів відноситься до складу бази відпочинку "Червоний Оскол" п.

Посилання (англ. reference), також поклик - посилання у паперових і електронних документах - уривок, витяг з якого-небудь твору, на який посилаються у викладі, з точною назвою джерела й вказівкою на відповідну сторінку.
Електродвигу́н, Електромото́р (рос. электродвигатель, англ. electric motor, нім. Elektromotor) - електрична машина, двигун, що перетворює електричну енергію на механічну.
Відпочи́нок, дозвілля - проведення часу, метою якого є відновлення нормального стану організму.
Яцьке.

Виробнича діяльність Товариства супроводжується викидами забруднюючих відходів виробництва на тимчасових майданчиках з подальшою утилізацією відходів, відповідно до Закону України "Про відходи". Основними документами, які регулюють виробничу діяльність підприємства в аспекті дотримання природоохоронного законодавства є необхідні дозволи на викид забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Переро́бка (обро́блення, переро́блення) відхо́дів (також: вторинна переробка, ресайклінґ (від англ. recycling), рециклювання й утилізація відходів) - здійснення будь-яких технологічних операцій, пов'язаних зі зміною фізичних, хімічних або біологічних властивостей відходів, з метою підготовки їх до екологічно безпечного зберігання, перевезення, утилізації чи видалення.
Пові́тря - природна суміш газів, з яких складається атмосфера, тобто повітряна оболонка планети. Спочатку це слово виникло для опису повітря планети Земля, ще в ті часи, коли інші планети мало цікавили людство і тому нині воно все ще вживається саме в такому значенні.
Протягом звітного року було сплачено 9836,08грн. - збір за забруднення навколишнього природнього середовища. Природні водні водойми завод в процесі діяльності не забруднює. Шлами мокрої димоочистки скидаються в заводський ставок. Інші екологічні питання, що можуть позначитись на використанні активів, відсутні.

У 2015р. підприємство планує продовжити капітальне будівництво, яке на кінець звітного року складається з вузла пiдготовки глини №3 - 24тис.грн.

Фінансування капітального будівництва проводиться частково за свій рахунок, а також із залученням позик.Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень
Серед істотних проблем, що впливають на діяльність підприємства можна відзначити:

- находження підприємства в зоні АТО;

- нестабільність економіки;

- низька підтримка з боку держави вітчизняного виробника, що обслуговує підприємства нафтогазового комплексу;

- значний знос виробничого обладнання також є негативним фактором, що впливає на діяльність підприємства.

На підприємстві недостатньо коштів для розробки нових прогресивних технологій, придбання нового обладнання, проведення заходів по енергозбереженню.

Комплексний (рос. комплексный, англ. complex, нім. komplex) - з'єднаний з будь-чим, складний; той, що являє собою комплекс будь-чого; комплексний розвиток економічних районів - планомірний, пропорційний розвиток господарства районів на основі оптимального поєднання галузей виробничої спеціалізації з галузями, що обслуговують виробництво й населення; комплексні сполуки - речовини, які утворенні сполученням двох або більше атомів, молекул або іонів.
Прогрес, або поступ (лат. progressus - рух вперед, успіх) - напрям розвитку від нижчого до вищого, поступовий рух уперед, до кращого. Протилежність - регрес. Соціальний прогрес - глобальний, всесвітньо-історичний процес сходження людських суспільств від примітивних станів (дикості) до вершин цивілізованого стану, заснованого на вищих науково-технічних, політико-правових, морально-етичних досягнень.

Відсутність достатньої кількості обігових коштів для закупівлі сировини та завантаження виробничих потужностей.

Закупівлі (закупівля), (англ. purchasing, procurement) - це процес придбання товарів замовником: визначення потреби, пошук і вибір постачальника, підписання контракту, доставка товару. Закупівлі є складовою частиною процесу логістики.
Відсутність достатньої кількості замовлень від споживачів на продукцію заводу також дається взнаки. Відчувається також дефіцит сировини - бентонітової глини.

Ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень - низький.Факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства
У 2015р.
Неусто́йка - грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов'язання.
підприємством були сплачені такі штрафи:

- податок з доходів фізичних осіб

- рішення №0009591703-2036 від 16.10.2015р. - на суму 1400,81грн

- з податку на прибуток:

- рішення №0000572201/2042 від 16.10.2015р. - на суму 53550грн.;

- з ПДВ:


- рішення №0000572201/2043 від 16.10.2015р. - на суму 9081,00грн.;

- рішення №0000532201/2044 від 16.10.2015р. - на суму 116780,5грн.;

- з військового збору

- рішення №00009601703-2037 від 16.10.2015р. - на суму 53,46грн.;

- У сфері зовнішньоекономічної діяльності

-рішення №0000282201-3058 від 14.05.2015р. - 89564,89грн.;

-рішення №0000162201-2145 від 31.03.2015р. - 836236,44грн.;

- інші штрафи, пені при поданні уточненої звітності - 32365,41грн..1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13  • Інформація про основні засоби емітента, включаючи обєкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання
  • Правобережна
  • Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень
  • Факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка