Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПоложення про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 29. 01. 1998 №9 І зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07. 04. 1998 за №226/2666

Скачати 95.85 Kb.

Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 29. 01. 1998 №9 І зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07. 04. 1998 за №226/2666
Скачати 95.85 Kb.
Дата конвертації03.04.2017
Розмір95.85 Kb.
ТипПоложення

ЗАТВЕРДЖЕНО


Наказ Міндоходів

від «03» 10 № 535


Інструкція з охорони праці

при роботі з електронно-обчислювальними машинами

в апараті МіндоходівІ. Загальні положення

1.1. Інструкцію з охорони праці при роботі з електронно-обчислювальними машинами в апараті Міндоходів (далі – Інструкція) розроблено відповідно до Примірної інструкції з охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин, затвердженої наказом Міндоходів від 05.09.2013 № 443 (далі – Інструкція), з урахуванням вимог Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 29.01.1998 № 9 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07.04.

Охорóна прáці (рос. охрана труда; англ. labour protection; нім. Arbeitsschutz m) - це: система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров'я і працездатності людини в процесі трудової діяльності; діюча на підставі відповідних законодавчих та інших нормативних актів система соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, що забезпечують збереження здоров'я і працездатності людини в процесі праці. дозвіл на початок робіт підвищеної небезпеки, який необхідний організації чи підприємству, хто працює в будівництві.
Електро́нна обчи́слювальна маши́на (скорочено ЕОМ) - загальна назва для обчислювальних машин, що є електронними (починаючи з перших лампових машин, включаючи напівпровідникові тощо) на відміну від електромеханічних (на електричних реле тощо) та механічних обчислювальних машин.
Міністерство юстиції України Міністе́рство юсти́ції Украї́ни (скорочено Мін'юст) - центральний орган виконавчої влади України, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.
1998 за № 226/2666.


1.2. У цій Інструкції терміни вживаються у таких значеннях:
відеодисплейний термінал (далі – ВДТ) – частина електронно-обчислювальної машини, що містить пристрій для візуального відображення інформації;
електронно-обчислювальна машина (далі – ЕОМ) – електронно-обчислювальна машина з необов’язковими додатковими пристроями, системними елементами (пристрої для друку, сканери, модеми, блоки безперервного живлення та інші спеціальні периферійні пристрої);
Перифері́йний при́стрій - частина технічного забезпечення, конструктивно відокремлена від головного блоку обчислювальної системи.

оператор ЕОМ – працівник, який у своїй роботі використовує ВДТ ЕОМ;
периферійні пристрої (далі – ПП) – сукупність необов’язкових додаткових пристроїв, які використовуються в процесі діяльності оператора ЕОМ (клавіатура, маніпулятор «миша», дискова система, звукова система, модем, мікрофон, принтер, сканер тощо);
робоче місце – сукупність устаткування, що включає ВДТ, який може доповнюватися клавіатурою або пристроєм введення та/або програмним забезпеченням, що являє собою інтерфейс «оператор-ЕОМ», іншими приладами, ПП, що включають пристрої для дискет, телефон, модем, друкувальний пристрій, тримач документів, робоче крісло і робочий стіл або робочу поверхню, а також необхідне виробниче середовище.
Стільни́ця (англ. desktop metaphor) - це метафора інтерфейсу, яка є таким собі набором уніфікованих понять, що використовуються в графічному інтерфейсі користувача, аби спростити взаємодію користувачів із комп'ютером.
Звукова система - висотна організація музичних звуків. Звукова система є матеріальним втіленням смислових відносин звуковисотної структури - ладу і строю, яка передбачає наявність ряду музичних звуків та їх визначених, зафіксованих співвідношень.
Програмне забезпечення Програ́мне забезпе́чення (програ́мні за́соби) (ПЗ; англ. software) - сукупність програм системи обробки інформації і програмних документів, необхідних для експлуатації цих програм.

1.3. Інструкція встановлює вимоги з безпеки при виконанні робіт із застосуванням ВДТ ЕОМ і ПП.
Недотримання вимог Інструкції вважається порушенням трудової дисципліни, у разі вчинення якого застосовується стягнення згідно з чинним законодавством.
Трудова дисципліна - це встановлений нормами права порядок взаємовідносин учасників трудового процесу, що визначає точне виконання ними своїх трудових функцій. На підприємствах вона відповідно до ст. 140 КЗпП забезпечується створенням необхідних організаційних та економічних умов для нормальної високопродуктивної праці, свідомим ставленням до праці, методами переконання, а також заохоченням за сумлінну працю. У трудових колективах створюється обстановка нетерпимості до порушень трудової дисципліни, суворої товариської вимогливості до працівників, які несумлінно виконують трудові обов'язки. Щодо окремих несумлінних працівників застосовуються в необхідних випадках заходи дисциплінарного і громадського впливу.

1.4. Вимоги Інструкції поширюються на керівників та працівників структурних підрозділів Міндоходів.
1.5. Вимоги інструкції не поширюються на:
навчальні місця у комп’ютерних класах (кабінетах) Міндоходів;
робочі місця працівників, які займаються обслуговуванням, ремонтом і налагодженням ЕОМ із ВДТ і ПП;
робочі місця водіїв, обладнаних ЕОМ із ВДТ і ПП;
портативні системи оброблення даних, якщо вони не постійно використовуються на робочому місці;
обчислювальні машинки (калькулятори), каси (апарати) та прилади з невеликими пристроями індикації даних або результатів вимірювання;
друкарські машинки класичної конструкції, обладнані ВДТ (дисплейні друкарські машинки).
Робо́че мі́сце - елементарна одиниця виробничої структури, що містить частину простору виробничого підрозділу, яка потрібна для здійснення трудової операції та оснащена матеріально-технічними засобами, що використовуються у процесі праці.
Друка́рська маши́нка - клавіатурна машина, призначена для відтворення символів на папері.

ІІ. Основні вимоги до організації робіт, пов’язаних із використанням

ВДТ ЕОМ і ПП
2.1. Керівники структурних підрозділів зобов’язані враховувати такі основні вимоги до організації робіт, пов’язаних з використанням ВДТ ЕОМ і ПП (відповідно до вимог ДСанПіН 3.3.2.007-98):
розміщення робочих місць у підвальних приміщеннях і на цокольних поверхах заборонено;
площа приміщення на одне робоче місце має становити не менше ніж 6,0 кв. м, а об’єм – не менше ніж 20,0 кв. м;
приміщення повинні мати природне та штучне освітлення;
приміщення мають бути обладнані системами опалення, кондиціювання повітря або припливно-витяжною вентиляцією, які б забезпечували дотримання в приміщеннях нормованих параметрів мікроклімату (додаток 1);
віконні прорізи приміщень мають бути обладнані регульованими пристроями (жалюзі, завіси тощо);
у приміщеннях повинно щоденно проводитися вологе прибирання;
приміщення мають бути оснащені аптечками першої медичної допомоги, вогнегасниками та системою автоматичної пожежної сигналізації;
Система пожежної сигналізації - сукупність технічних засобів, призначених для виявлення пожежі, обробки, передачі в заданому вигляді повідомлення про пожежу, спеціальної інформації та (або) видачі команд на включення автоматичних установок пожежогасіння і включення виконавчих установок систем протидимного захисту, технологічного та інженерного обладнання, а також інших пристроїв протипожежного захисту.
Штучне освітлення - це освітлення будинків, приміщень і споруд, зовнішнього освітлення міст, селищ і сільських населених пунктів, територій підприємств і закладів, установки оздоровчого ультрафіолетового випромінювання тривалої дії, установки світлової реклами, світлові знаки та ілюмінаційні установки за допомогою спеціальних електроосвітлювальних установок - світильників.
Перша медична допомога Пе́рша меди́чна допомо́га - комплекс невідкладних медичних заходів, які проводяться людині, що раптово захворіла або постраждала, на місці пригоди та під час її транспортування до медичного закладу.

при розміщенні робочих столів з ВДТ відстань між бічними поверхнями ВДТ має бути не меншою 1,2 м, а відстань між тильними поверхнями екранів ВДТ – не меншою 2,5 м;
висота робочої поверхні робочого столу з ВДТ має бути в межах 680-800 мм, а ширина і глибина – забезпечувати можливість виконання операцій у зоні досяжності моторного поля (рекомендовані розміри: 600-1400 мм, глибина – 800-1000 мм);
робоче місце повинно бути забезпечено підйомно-поворотним робочим стільцем з регульованим за висотою і кутом нахилу сидіння і спинки;
висота поверхні сидіння має регулюватися в межах 400-500 мм, а кут нахилу сидіння – до 15° вперед і до 5° назад;
при організації робочих місць у центрі приміщення електромережа живлення ЕОМ повинна бути прокладена у каналах підлоги або під підлогою в металевих трубах або гнучких металевих рукавах;
передбачати для операторів ЕОМ залежно від характеру праці такі внутрішньозмінні режими праці та відпочинку (для розробників програм із застосуванням ЕОМ – регламентовані перериви у роботі тривалістю 15 хв.
Програміст, також програмник[Джерело?] - фахівець, що займається програмуванням, виконує розробку програмного забезпечення (в простіших випадках - окремих програм) для програмованих пристроїв, які, як правило містять один чи більше CPU.
після кожної години роботи за ВДТ, для операторів комп’ютерного набору – 10 хв. після кожної години роботи за ВДТ, для операторів ЕОМ з іншим характером праці –15 хв. через кожні дві години роботи з використанням ВДТ);
у всіх випадках, коли через виробничі обставини не можливо застосувати регламентовані перерви, тривалість безперервної роботи з ВДТ не повинна перевищувати 4 год.;
оператори ЕОМ підлягають обов’язковим медичним оглядам: попереднім – при влаштуванні на роботу і щорічно протягом трудової діяльності;
Пра́ця - цілеспрямована діяльність людей зі створення матеріальних і духовних благ, необхідних для задоволення потреб кожного індивіда і суспільства в цілому.

жінки з часу встановлення вагітності та в період годування дитини грудьми до виконання всіх робіт, пов’язаних з використанням ВДТ ЕОМ, не допускаються.

2.2. Оператору ЕОМ забороняється:

ремонтувати ЕОМ, ВДТ і ПП;


вносити зміни до конструкції ЕОМ;
торкатися до задньої панелі системного блоку при включеному живленні;
використовувати в роботі ЕОМ, ВДТ і ПП, які мають ознаки несправності;
зберігати біля ЕОМ, ВДТ та ПП папір, дискети, інші носії інформації тощо, якщо вони не використовуються для поточної роботи;
Системний блок (англ. computer case) - корпус комп'ютера, функціональний елемент, який захищає внутрішні компоненти комп'ютера від зовнішнього впливу та механічних пошкоджень, підтримує необхідний температурний режим в середині системного блоку, екранує створені внутрішніми компонентами електромагнітні випромінення та є основою для подальшого розширення системи.
Носі́й інформа́ції (data medium) - матеріальний об'єкт , створений природою або ж навмисно людиною, за допомогою якого можна зберігати і передавати інформацію

вживати напої та їжу на робочому місці.

ІІІ. Вимоги з безпеки перед початком виконання робіт, пов’язаних з

використанням ВДТ ЕОМ і ПП

3.1. Щодня до початку виконання робіт оператор ЕОМ зобов’язаний:


оглянути своє робоче місце; про виявлення ознак пошкодження обладнання інформувати свого безпосереднього керівника;
відрегулювати освітленість на робочому місці;
перевірити правильність підключення ЕОМ, ВДТ і ПП до електромережі;
очистити екран ВДТ від пилу та інших забруднень;
перевірити правильність організації робочого місця (відповідно до вимог розділу 2 цієї Інструкції) та за необхідності провести відповідні коригування.
3.2. При включенні ЕОМ оператор зобов’язаний дотримуватися такої послідовності дій:
приєднати у разі необхідності до ЕОМ (при вимкненому електричному живленні) певні ПП (принтер, монітор, сканер тощо);

увімкнути блок живлення;


увімкнути ПП;
увімкнути системний блок (процесор);
Горизонтальні:
  • Desktop (533×419×152 мм)

відрегулювати яскравість екрану ВДТ, фокусування та контрастність зображення.
Обладнання (системний блок ЕОМ, ВДТ і ПП), внесене в холодну пору року в робоче приміщення знадвору, дозволяється підключати до електричної мережі після того, як температура обладнання зрівняється з температурою повітря відповідного робочого приміщення.
Електрична мережа (мережа живлення, електромережа) - взаємозв'язана мережа, призначена для постачання та розподілу електричної енергії від постачальників до кінцевих споживачів. Вона складається з генеруючих станцій, високовольтних ліній електропередач та розподільчих ліній, які доставляють енергію до розподільчих пристроїв підстанцій, ввідних пристроїв, ввідно-розподільчих пристроїв, та головних розподільчих щитів.
Температу́ра (від лат. temperatura - належне змішування, нормальний стан) - фізична величина, яка описує стан термодинамічної системи.

3.3. Про виявлення несправності обладнання оператор ЕОМ зобов’язаний інформувати свого безпосереднього керівника.
IV. Вимоги з безпеки під час виконання робіт з ВДТ ЕОМ і ПП
Оператор ЕОМ під час роботи зобов’язаний:
виконувати тільки ту роботу, яку йому було доручено;
витримувати відстань від очей до екрану ВДТ у межах (600 – 700) мм;
дотримуватися залежно від характеру праці певного (відповідно до розділу 2 цієї Інструкції) внутрішньозмінного режиму праці та відпочинку; деякі регламентовані перерви рекомендується використовувати для виконання Комплексу вправ і прийомів, спрямованих на зменшення нервово-емоційного напруження, втомлення зорового аналізатору, поліпшення мозкового кровообігу і працездатності (додаток 2);
підтримувати порядок і чистоту на робочому місці;
тримати відкритими вентиляційні отвори обладнання;
при припиненні роботи з ЕОМ коректно закривати активні завдання;

уникати вимкнення живлення ЕОМ під час виконання активного завдання;


у разі виникнення аварійної ситуації негайно відключити обладнання (системний блок ЕОМ, ВДТ і ПП) від електричної мережі та інформувати свого безпосереднього керівника.
Аварійна ситуація - стан потенційно небезпечного об'єкта, що характеризується порушенням меж та (чи) умов безпечної експлуатації, але не перейшов у аварію, і за якого всі несприятливі впливи джерел небезпеки на персонал, населення та довкілля утримуються у прийнятних межах за допомогою відповідних технічних засобів, передбачених проектом.

V. Вимоги з безпеки після закінчення роботи з ЕОМ з ВДТ і ПП
Після закінчення роботи з ЕОМ з ВДТ і ПП оператор ЕОМ зобов’язаний:
1) вимкнути ЕОМ, дотримуючись такої послідовності дій:
закрити всі активні завдання й переконатися у відсутності дискет та дисків у дисководах;
використавши опцію «Завершення роботи» у меню «Пуск», вимкнути живлення системного блоку;
вимкнути живлення всіх ПП;
вимкнути блок аварійного живлення (за наявності);
FootPrint (406×406×152 мм)

відключити ЕОМ, ВДТ та ПП від електромережі, при цьому забороняється тягнути штепсельну вилку за дріт;
2) оглянути і привести до належного стану робоче місце, вимити з милом руки й обличчя;
3) про всі недоліки, що виявилися в процесі роботи ЕОМ, ВДТ і ПП, повідомити свого безпосереднього керівника.
VІ. Вимоги з безпеки в аварійних ситуаціях
Оператор ЕОМ зобов’язаний:
у разі виявлення пошкодження проводів електричного живлення, несправності заземлення, електрообладнання, виникнення запаху гарі, диму негайно вимкнути електричне живлення ЕОМ і повідомити про аварійну ситуацію свого безпосереднього керівника й чергового електрика;

при попаданні людини під дію електричного струму негайно вимкнути живлення відповідної електричної мережі, до прибуття лікаря надати потерпілому долікарську медичну допомогу відповідно до Рекомендацій щодо надання першої допомоги потерпілому на виробництві (додаток 3);

при будь-яких випадках порушень роботи технічного обладнання або програмного забезпечення негайно викликати представника технічної служби з питань експлуатації обчислювальної техніки;


у разі раптового погіршення зору, виникнення головного болю, больових відчуттів у пальцях та кистях рук, посилення серцебиття негайно припинити роботу з використанням ЕОМ, повідомити про це свого безпосереднього керівника, і звернутися до медичної установи;
при загоранні обладнання негайно відключити його від електромережі; про загорання повідомити свого безпосереднього керівника, чергову частину, державну пожежну службу; ужити належних заходів щодо ліквідації вогню.

Директор Департаменту інфраструктури С.І. Лісняк


Скачати 95.85 Kb.

  • 2.2. Оператору ЕОМ забороняється
  • ІІІ. Вимоги з безпеки перед початком виконання робіт, пов’язаних з