Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПоложення про структурний підрозділ відокремленого підрозділу (філії, представництва)юридичної особи, в якому вказане найменування та адреса місцезнаходження

Скачати 35.41 Kb.

Положення про структурний підрозділ відокремленого підрозділу (філії, представництва)юридичної особи, в якому вказане найменування та адреса місцезнаходження
Скачати 35.41 Kb.
Дата конвертації28.03.2019
Розмір35.41 Kb.
ТипПоложення
Це підрозділ, що не має статусу юридичної особи й відомості про нього не включаються до ЄДРПОУ.
Підро́зділ - у військовій справі - військова одиниця постійної організації, головним чином однорідного складу в кожному роді військ та у спеціальних військах, що організаційно входить до складу більшого підрозділу або військової частини.
Пра́во - це обумовлена природою людини і суспільства система регулювання суспільних відносин, що виражає свободу особистості, та якій притаманні нормативність, формальна визначеність в офіційних джерелах і забезпеченість можливістю державного примусу.
Юриди́чна осо́ба - організація, суб'єкт права, здатний від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав і нести обов'язки та самостійно брати участь у правовідносинах, бути позивачем та відповідачем у суді.
Тому він не має свого ідентифікаційного коду, а використовує ЄДРПОУ відокремленого підрозділу (філії, представництва) юридичною особи, структурним підрозділом якої являється. Проте діє на підставі Положення про структурний підрозділ відокремленого підрозділу (філії, представництва)юридичної особи, в якому вказане найменування та адреса місцезнаходження.
Поло́ження - нормативно-правовий або локально-правовий акт, що визначає основні правила організації та діяльності державних органів, структурних підрозділів органу, а також установ, організацій і підприємств (філій), що їм підпорядковуються, тимчасово створюваних комісій, груп, бюро і т. ін.
Структурний підрозділ відокремленого підрозділу (філії, представництва) юридичної особи: далі - СП відокремленого підрозділу юридичної особи. Внимание! С 07.11.2018 года квалифицированную электронную подпись (ЭП) можно получить ТОЛЬКО при личном присутствии подписанта. Если срок действия Ваших действительных сертификатов электронной подписи еще не закончился и изменений в данных, содержащихся в сертификатах не произошло, то в программе M.E.Doc и веб-сервисе СОТА есть автопродление сертификатов всех квалифицированных поставщиков электронных доверительных услуг. По сертификатам ЭП для СП обособленного подразделения юридического лица в ООО «ЦСК« Украина» обращается руководитель или его представитель по доверенности, в случае, если представитель СП обособленного подразделения юридического лица будет получать только собственный квалифицированный сертификат от имени СП обособленного подразделения юридического лица. Для отримання сертифікатів при собі необхідно мати:   паспорт громадянина України або інший документ, що його замінює (для встановлення особи);
Па́спорт громадяни́на Украї́ни - документ, що підтверджує особу і громадянство України його власника. Видається кожному громадянинові України центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері громадянства.
  оригінал Положення про СП відокремленого підрозділ юридичної особи або його нотаріально засвідчена копія та копія сторінки, що містить інформацію про найменування та адресу місцезнаходження (після ознайомлення з оригіналом, АР засвідчує копію такої сторінки);
Оригінал - (від лат. originalis - первісний) - первісний, справжній.
Нотаріус, або нотар (лат. notarius - писар, секретар) - особа, спеціально уповноважена на вчинення нотаріальних дій, серед яких засвідчення згідності копій документів і виписок з них, засвідчення справжності підпису на документах, засвідчення згідності перекладу документів з однієї мови на іншу, а також деякі інші дії, норми яких відрізняються один від одної в різних країнах.
  заповнений, підписаний керівником та скріплений печаткою СП відокремленого підрозділу юридичної особи Договір про надання послуг ЕП - в двох примірниках або Картку приєднання до електронного договору про надання послуг ЕП (у паперовому вигляді) - в одному примірнику;
Примірник - одиничний предмет, коли йдеться про друкований чи рукописний текст. Поняття тотожне в більшості випадків слову «екземпляр».
Керівни́к, також мéнеджер - найманий робітник, зайнятий професійною організаторською діяльністю в органах керування підприємства, фірми, установи, наділений суб'єктом власності визначеними повноваженнями.
Електро́ніка (від грец. Ηλεκτρόνιο - електрон) - наука про взаємодію електронів з електромагнітними полями і про методи створення електронних приладів і пристроїв, в яких ця взаємодія використовується для перетворення електромагнітної енергії, в основному для передачі, обробки і зберігання інформації.
  копію довідки з ЄДРПОУ (з Управління статистики) відокремленого підрозділ юридичної особи, до якої відноситься СП засвідчену: або підписом керівника та печаткою СП відокремленого підрозділу юридичної особи (копія засвідчується з обох сторін); або нотаріусом; або її оригінал та звичайна копія (після ознайомлення з оригіналом (або нотаріально посвідченою копією) адміністратор реєстрації засвідчує цю копію з обох сторін своїм підписом та скріплює печаткою ТОВ «ЦСК «Україна»).   копії документів про призначення на посаду кожного з підписувачів (наприклад: для керівника - наказ про призначення чи довіреність, для головного бухгалтера - наказ про призначення), засвідчені: або підписом керівника та печаткою СП відокремленого підрозділу юридичної особи(потрібно засвідчувати кожну сторінку копії, на якій є текст);
Реєстра́ція - запис, фіксація фактів або явищ з метою обліку та надання їм статусу офіційно визнаних актів (реєстрація народження або шлюбу); внесення в список, в книгу обліку.
Адміністра́тор (іноді скор. - адмін) - це особа, яка здійснює роботу з якісного і ефективного обслуговування відвідувачів, консультує їх із питань, які стосуються товарів і послуг, які надає підприємство, організація.
Бухга́лтер (нім. Buchhalter, Buch - книга, Halter - тримач) - керівник операційних робітників, контролер законності і правильності здійснення операцій у банку, організатор технології цих операцій не тільки у своєму відділенні банку, але і на підприємствах та в організаціях, які обслуговує даний банк.
або нотаріусом.   копії паспортів громадян України (1 – 6 сторінки) або інших документів, що їх замінюють, кожного з підписувачів (приймаються тільки якісні копії: чіткі фото та читабельний текст), засвідчені: або підписами їх власників; або нотаріусом.   копії довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів кожного з підписувачів (приймаються тільки якісні копії: чіткі та читабельні, без виправлень), засвідчені: або підписами їх власників; або нотаріусом.   заявки на формування посилених сертифікатів ЕП кожного з підписувачів, які були сформовані в системі «M.E.Doc» в електронному (.РСК) і паперовому вигляді (заповнені, перевірені, підписані відповідними підписувачами: заявку на печатку підписує - керівник та скріплює печаткою СП відокремленого підрозділу юридичної особи (якщо формується печатка, «мокрий» відбиток якої відсутній на наданих в ТОВ «ЦСК «Україна» документах); заявку на сертифікат шифрування - підписує керівник; заявку на підпис керівника - підписує керівник; заявку на підпис головного бухгалтера - підписує головний бухгалтер).   платіжне доручення.
Доручення - договір, за яким одна сторона (повірений) зобов'язується вчинити від імені та за рахунок другої сторони (довірителя) какакшки ї. Часто на підставі договору доручення видається довіреність, наприклад, у формі письмового повідомлення, за яким організація чи окрема особа надає право іншій особі від її імені здійснювати певні правочини або отримувати матеріальні цінності.
USB флеш-накопичувач


Скачати 35.41 Kb.