Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПоложення про структурний підрозділ юридичної особи, в якому вказане найменування та адреса місцезнаходження. Структурний підрозділ юридичної особи: далі сп юридичної особи. Внимание!

Скачати 21.38 Kb.

Положення про структурний підрозділ юридичної особи, в якому вказане найменування та адреса місцезнаходження. Структурний підрозділ юридичної особи: далі сп юридичної особи. Внимание!
Скачати 21.38 Kb.
Дата конвертації28.03.2019
Розмір21.38 Kb.
ТипПоложення
Це підрозділ, що не має статусу юридичної особи й відомості про нього не включаються до ЄДРПОУ.
Пра́во - це обумовлена природою людини і суспільства система регулювання суспільних відносин, що виражає свободу особистості, та якій притаманні нормативність, формальна визначеність в офіційних джерелах і забезпеченість можливістю державного примусу.
Юриди́чна осо́ба - організація, суб'єкт права, здатний від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав і нести обов'язки та самостійно брати участь у правовідносинах, бути позивачем та відповідачем у суді.
Тому він не має свого ідентифікаційного коду, а використовує ЄДРПОУ юридичною особи, структурним підрозділом якої являється. Проте діє на підставі Положення про структурний підрозділ юридичної особи, в якому вказане найменування та адреса місцезнаходження.
Поло́ження - нормативно-правовий або локально-правовий акт, що визначає основні правила організації та діяльності державних органів, структурних підрозділів органу, а також установ, організацій і підприємств (філій), що їм підпорядковуються, тимчасово створюваних комісій, груп, бюро і т. ін.
Структурний підрозділ юридичної особи: далі - СП юридичної особи. Внимание! С 07.11.2018 года квалифицированную электронную подпись (ЭП) можно получить ТОЛЬКО при личном присутствии подписанта. Если срок действия Ваших действительных сертификатов электронной подписи еще не закончился и изменений в данных, содержащихся в сертификатах не произошло, то в программе M.E.Doc и веб-сервисе СОТА есть автопродление сертификатов всех квалифицированных поставщиков электронных доверительных услуг. За сертификатами ЭП для СП юридического лица в ООО «ЦСК «Украина» обращается руководитель или его представитель по доверенности, в случае, если представитель СП юридического лица будет получать только собственный квалифицированный сертификат от имени юридического лица или СП юридического лица. Для отримання сертифікатів при собі необхідно мати:   паспорт громадянина України або інший документ, що його замінює (для встановлення особи);
Па́спорт громадяни́на Украї́ни - документ, що підтверджує особу і громадянство України його власника. Видається кожному громадянинові України центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері громадянства.
  оригінал Положення про СП юридичної особи або його нотаріально засвідчена копія, а також копія сторінки, що містить інформацію про найменування та адресу місцезнаходження (після ознайомлення з оригіналом, АР засвідчує копію такої сторінки);
Оригінал - (від лат. originalis - первісний) - первісний, справжній.
Нотаріус, або нотар (лат. notarius - писар, секретар) - особа, спеціально уповноважена на вчинення нотаріальних дій, серед яких засвідчення згідності копій документів і виписок з них, засвідчення справжності підпису на документах, засвідчення згідності перекладу документів з однієї мови на іншу, а також деякі інші дії, норми яких відрізняються один від одної в різних країнах.
  заповнений, підписаний керівником та скріплений печаткою СП юридичної особи Договір про надання послуг ЕП - в двох примірниках або Картку приєднання до електронного договору про надання послуг ЕП (у паперовому вигляді) - в одному примірнику;   копію виписки з ЄДР або копія витягу з ЄДР, або копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, до якої відноситься СП, засвідчену: або підписом керівника та печаткою СП юридичної особи (копія засвідчується з обох сторін); або нотаріусом; або державним реєстратором;
Свідоцтво - документ, що засвідчує якийсь конкретний факт чи ряд пов'язаних між собою фактів. Часом, навіть в законодавстві, коли йдеться про документ, який засвідчує особу чи її особливі права плутають свідоцтво та посвідчення.
Примірник - одиничний предмет, коли йдеться про друкований чи рукописний текст. Поняття тотожне в більшості випадків слову «екземпляр».
Керівни́к, також мéнеджер - найманий робітник, зайнятий професійною організаторською діяльністю в органах керування підприємства, фірми, установи, наділений суб'єктом власності визначеними повноваженнями.
Електро́ніка (від грец. Ηλεκτρόνιο - електрон) - наука про взаємодію електронів з електромагнітними полями і про методи створення електронних приладів і пристроїв, в яких ця взаємодія використовується для перетворення електромагнітної енергії, в основному для передачі, обробки і зберігання інформації.
Держа́ва - це особлива форма організації суспільства з визначеною територією, економікою, політичною владою.
або оригінал та звичайна копія (після ознайомлення з оригіналом (або нотаріально посвідченою копією) адміністратор реєстрації засвідчує цю копію з обох сторін своїм підписом та скріплює печаткою ТОВ «ЦСК «Україна»).   копії документів про призначення на посаду кожного з підписувачів (наприклад: для керівника – наказ про призначення чи довіреність, для головного бухгалтера - наказ про призначення), засвідчені: або підписом керівника та печаткою СП юридичної особи (потрібно засвідчувати кожну сторінку копії, на якій є текст);
Адміністра́тор (іноді скор. - адмін) - це особа, яка здійснює роботу з якісного і ефективного обслуговування відвідувачів, консультує їх із питань, які стосуються товарів і послуг, які надає підприємство, організація.
Бухга́лтер (нім. Buchhalter, Buch - книга, Halter - тримач) - керівник операційних робітників, контролер законності і правильності здійснення операцій у банку, організатор технології цих операцій не тільки у своєму відділенні банку, але і на підприємствах та в організаціях, які обслуговує даний банк.
або нотаріусом.   копії паспортів громадян України (1 – 6 сторінки) або інших документів, що їх замінюють, кожного з підписувачів (приймаються тільки якісні копії: чіткі фото та читабельний текст), засвідчені: або підписами їх власників; або нотаріусом.   копії довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів кожного з підписувачів (приймаються тільки якісні копії: чіткі та читабельні, без виправлень), засвідчені: або підписами їх власників; або нотаріусом.   заявки на формування посилених сертифікатів ЕП кожного з підписувачів, які були сформовані в системі «M.E.Doc» в електронному (.РСК) і паперовому вигляді (заповнені, перевірені, підписані відповідними підписувачами: заявку на печатку - підписує керівник та скріплює печаткою СП юридичної особи (якщо формується печатка, «мокрий» відбиток якої відсутній на наданих в ТОВ «ЦСК «Україна» документах); заявку на сертифікат шифрування - підписує керівник; заявку на підпис керівника - підписує керівник; заявку на підпис головного бухгалтера - підписує головний бухгалтер).   платіжне доручення.
Платіжне доручення - розрахунковий документ, що містить вимогу отримувача безпосередньо до платника, сплатити суму грошей та доручення платника банку, що його обслуговує, здійснити переказ визначеної платником суми грошей зі свого рахунка на рахунок отримувача.
USB флеш-накопичувач (для сертифікату );
Каталог: assets -> img -> da-ecp
assets -> Вимоги до оформлення титульний лист (назва завдання, прізвище студента, № групи, прізвище викладача, дата здачі)
assets -> Викриття та попередження корупції під час проведення державних закупівель: як виявити та кому повідомити. Вступ
da-ecp -> Заявник приватний нотаріус (ПН) Внимание!
da-ecp -> Заявник юридична особа
da-ecp -> Положення про структурний підрозділ відокремленого підрозділу (філії, представництва)юридичної особи, в якому вказане найменування та адреса місцезнаходження
img -> Програма для юридичних осіб (Новий користувач) Локальна версія Мережева версія


Скачати 21.38 Kb.