Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПоложення про веб-сайт бюджетної установи «Дніпропетровський обласний контактний центр» у мережі Інтернет Загальні положення

Скачати 79.99 Kb.

Положення про веб-сайт бюджетної установи «Дніпропетровський обласний контактний центр» у мережі Інтернет Загальні положення
Скачати 79.99 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації25.03.2017
Розмір79.99 Kb.
ТипПоложення
  1   2ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом директора

бюджетної установи

"Дніпропетровський обласний

контактний центр від ______________. №__________ПОЛОЖЕННЯ

про веб-сайт бюджетної установи «Дніпропетровський обласний контактний центр» у мережі Інтернет


  1. Загальні положення

 1.1.

Інтернет Інтерне́т (від англ. Internet), міжмере́жжя - всесвітня система взаємосполучених комп'ютерних мереж, що базуються на комплекті Інтернет-протоколів. Інтернет також називають мережею мереж. Інтернет складається з мільйонів локальних і глобальних приватних, публічних, академічних, ділових і урядових мереж, пов'язаних між собою з використанням різноманітних дротових, оптичних і бездротових технологій.
Це Положення, розроблене відповідно до вимог Конституції України, Законів України «Про інформацію», «Про захист інформації в автоматизованих системах», «Про державну таємницю», «Про авторське право і суміжні права»;
Конститу́ція Украї́ни - Основний закон держави України. Ухвалений 28 червня 1996 року на 5-й сесії Верховної Ради України 2-го скликання. Конституція України набула чинності з дня її прийняття. На пам'ять про прийняття Конституції в Україні щорічно святкується державне свято - День Конституції України.
Зáхист інформáції (англ. Data protection) - сукупність методів і засобів, що забезпечують цілісність, конфіденційність і доступність інформації за умов впливу на неї загроз природного або штучного характеру, реалізація яких може призвести до завдання шкоди власникам і користувачам інформації.
Зако́нода́вство Украї́ни - сукупність чинних в Україні нормативно-правових актів.
Указів Президента України від 31.07.2000 №928/2000 «Про заходи щодо розвитку національної складової глобальної інформаційної мережі в Україні», від 15.09.2005/2005 №1276 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики», від 07.08.2008 №109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування»; постанови Кабінету Міністрів України від 03.11.
Конституці́йне пра́во - галузь права, що являє собою сукупність юридичних норм, які закріплюють основи норм права, основні права, свободи, обов'язки, форму правління і форму державного устрою, організацію, спосіб і процедуру формування, концепцію і порядок діяльності органів державної влади, місцевого самоврядування та інституту виборів.
Органи державної влади - це ланка (елемент) механізму держави, що бере участь у виконанні функцій держави й наділений при цьому владними повноваженнями.
Ука́з Президе́нта Украї́ни - це правовий акт глави держави, який видається з найважливіших питань, віднесених до його компетенції. Укази можуть мати як нормативний, так і ненормативний (правозастосовний характер).
Постанова Кабінету Міністрів України Постанова Кабінету Міністрів України - нормативно-правовий акт Уряду України - Кабінету Міністрів.
2010 №996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики», Концепції про Національну систему опрацювання звернень до органів виконавчої влади, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 09.06.2011 №589-р, Положення про Національну систему опрацювання звернень до органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.01.
Кабінет Міністрів України Кабіне́т Міні́стрів Украї́ни - вищий орган у системі органів виконавчої влади України. Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України та Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених Конституцією України.
Викона́вча вла́да - одна з трьох гілок державної влади відповідно до принципу поділу влади. Розробляє і втілює державну політику, спрямовану на забезпечення виконання законів, та керує сферами суспільного життя.
2012 №21; Положення про Дніпропетровський обласний контактний центр, затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації від 10.04.2012 №Р-234/0/3-12. Положення визначає статус веб-сайту Дніпропетровського обласного контактного центру як інформаційно-комунікаційного ресурсу для приймання звернень до голови Дніпропетровської обласної обласної державної аміністрації, що надходять в електронній формі, надання заявникам інформації щодо розгляду їх звернень, розміщення інформаційно-довідкових матеріалів та встановлює порядок розміщення на ньому інформації.


1.2. Веб-сайт Дніпропетровського обласного контактного центру (далі – веб-сайт) утворено з метою приймання звернень до Дніпропетровської обласної державної адміністрації, що надходять в електронній формі від громадян, підприємств, установ та організацій, фізичних осіб-підприємців, надсилання їх до територіальних органів виконавчої влади, районних державних адміністрацій, структурних підрозділів облдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій комунальної форми власності забезпечення інформування заявників щодо норм законодавства, надання необхідних консультацій і роз’яснень.
Вла́сність - результат привласнення[Джерело?], тобто ставлення людей до певних речей, як до своїх.
Підприє́мець, також ділови́к - особа, яка професійно займається підприємницькою діяльністю - приватним виробництвом, торгівлею, посередництвом, наданням послуг;
Місце́ве самоврядува́ння - право та змога органів місцевого самоврядування в межах закону здійснювати регулювання й управління суттєвою часткою суспільних справ, які належать до їхньої компетенції, в інтересах місцевого населення.
Дніпропетровська обласна державна адміністрація (Дніпропетровська ОДА) - місцева державна адміністрація Дніпропетровської області. Утворена на базі представництва Президента України (діяло у 1992–1994 рр.)

1.3.Веб-сайт – це сукупність програмних та технічних засобів з визначеною адресою у мережі Інтернет разом з інформаційними ресурсами, які перебувають у розпорядженні Урядового контактного центру та забезпечують доступ юридичних і фізичних осіб до цих інформаційних ресурсів.
Інформаці́йні ресу́рси (Information resources) - документи і масиви документів в інформаційних системах (бібліотеках, архівах, фондах, банках даних, депозитаріях, музейних сховищах і т.і.). Розрізняють інформаційні ресурси державні та недержавні.
Адреса веб-сайту – www.e-contact.dp.gov.ua.
1.4. Веб-сайт функціонує відповідно до чинного законодавства України.
1.5.Організаційне забезпечення функціонування веб-сайту, його інформаційне наповнення та поновлення здійснює аналітичний відділ контактного центру, підтримка функціонування веб-сайту та технологічне супроводження веб-сайту забезпечує Головний інформаційно-комунікаційний та науково-виробничого центр Дніпропетровської обласної ради.
1.6.Веб-сайт не може використовуватись у цілях, не пов'язаних з діяльністю Національної системи опрацювання звернень до органів виконавчої влади.

1.7.Усі права інтелектуальної власності зберігаються й охороняються відповідно до статті 54 Конституції України, статей 418-484 Цивільного кодексу України, Закону України «Про авторське право і суміжні права».

Цивільний кодекс - систематизований законодавчий акт, що містить розміщені за певною системою норми цивільного права. При цьому може використовуватись як інституційна система, так і пандектна система.
Закон України - нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою України більшістю голосів (для законів, що стосуються внесення змін до конституції, - конституційною більшістю голосів).
Інтелектуальна власність, скорочено «ІВ» (англ. intellectual property) - результат інтелектуальної, творчої діяльності однієї людини (автора, виконавця, винахідника та інш.) або кількох осіб.

Будь-яке використання матеріалів та інформації з веб-сайту Дніпропетровського обласного контактного центру для подальшого розповсюдження, розміщення чи друкування дозволяється тільки з посиланням на джерело інформації.

 

  1   2


Скачати 79.99 Kb.

  • ПОЛОЖЕННЯ про веб-сайт бюджетної установи « Дніпропетровський обласний контактний центр» у мережі Інтернет
  • Конституції України , Законів України
  • Указів Президента України
  • Дніпропетровської обласної державної адміністрації