Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПоложення про Всеукраїнські відкриті змагання із спортивно- технічних видів спорту та інших напрямів технічної творчості серед дітей та учнівської молоді, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 червня 2012 року за

Скачати 128.7 Kb.

Положення про Всеукраїнські відкриті змагання із спортивно- технічних видів спорту та інших напрямів технічної творчості серед дітей та учнівської молоді, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 червня 2012 року за
Скачати 128.7 Kb.
Сторінка 1/2
Дата конвертації 18.05.2017
Розмір 128.7 Kb.
Тип Положення
  1   2
Спорт Спорт (англ. sport, походить від давньофранцузьського фр. disport - «дозвілля», «розвага») - організована за певними правилами діяльність людей, що полягає в зіставленні їх фізичних та інтелектуальних здібностей, а також підготовка до цієї діяльності та міжособові стосунки, що виникають в процесі гри.
Міністерство юстиції України Міністе́рство юсти́ції Украї́ни (скорочено Мін'юст) - центральний орган виконавчої влади України, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.

1.2. Основними завданнями обласного конкурсу «Мирний космос» є:- залучення школярів і молоді до вирішення завдань, які мають практичне значення для розвитку науки і техніки, популяризації в Україні наукових і технічних досягнень в освоєнні Космосу;

- виявлення і підтримки обдарованої молоді, розвитку у юнаків і дівчат творчих здібностей, інтересу до авіації та космонавтики, науки і техніки, екології, дослідницької діяльності.

1.3. Інформація про проведення обласного конкурсу «Мирний космос» розміщується Дніпропетровським обласним центром науково-технічної творчості та інформаційних технологій учнівської молоді на своєму сайті.

Дослідження космосу - відкриття та розвідка космічного простору за допомогою космічних технологій. Фізичні дослідження космосу ведуться як за допомогою пілотованих космічних польотів, так й автоматичних космічних апаратів.
Інформаці́йні техноло́гії, ІТ (використовується також загальніший / вищий за ієрархією термін інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ICT) - сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її користувачів.

ІІ. Умови проведення конкурсу

2.1. Конкурс проводиться у лютому-березні місяці кожного року.

2.2. Для участі у конкурсі до 25 лютого кожного року необхідно надати заявку(зразок додається) та тези роботи в електронному та друкованому вигляді в оргкомітет конкурсу за адресою:

м. Дніпропетровськ, вул. Ульянова, 4, кімн. 303, тел. 056) 372-36-81.

2.3. Колективні роботи до захисту не допускаються.

2.4.Склад журі:    • Склад журі формується і затверджується обласним центром науково-технічної творчості та інформаційних технологій учнівської молоді.

    • До складу журі входять: голова журі, заступник, головний секретар, члени журі.

ІІІ. Учасники конкурсу

3.1. Учасниками конкурсу можуть бути учні загальноосвітніх шкіл ліцеїв, гімназій та позашкільних навчальних закладів освіти, яких цікавлять різноманітні аспекти у вивченні Космосу, які виявляють схильність до науково-дослідницької роботи, прагнуть розкрити свої творчі здібності;

Позашкільний навчальний заклад - складова системи позашкільної освіти, яка надає знання, формуючи вміння та навички за інтересами, забезпечує потреби особистості у творчій самореалізації та інтелектуальний, духовний і фізичний розвиток, підготовку до активної професійної та громадської діяльності, створює умови для соціального захисту та організації змістовного дозвілля відповідно до здібностей, обдарувань та стану здоров'я вихованців, учнів і слухачів.

3.2. Всі учасники конкурсу поділяються на 2 категорії за віком:

1. від 10 до 14 років.

2. від 15 до 17 років.

3.3.Очолює команду і несе відповідальність за життя та здоров’я її членів керівник делегації;

3.4. Склад делегації: керівник команди, учасники конкурсу (відповідно розділам конкурсу);

3.5. Керівник делегації повинен мати при собі такі документи:

– офіційний виклик Дніпропетровського обласного центру науково-технічної творчості та інформаційних технологій учнівської молоді;

– заявку на участь в обласному конкурсі «Космос» (зразок додається);

3.6. Оргкомітети обласного конкурсу забезпечує: матеріально-технічну базу, документацію, створює безпечні умови для проведення конкурсу.

ІV. Програма та строки проведення конкурсу

Конкурс проводиться з дев’яти напрямків, в кожному з яких декiлька секцiй.  1. РАКЕТНО-КОСМIЧНА ТЕХНIКА

Розглядаються моделi, макети, теоретичнi проекти ракетної та космiчної технiки.

Секцiї:

1.1. Космодроми та полігони: стартові полігони; стартові позиції, установки та пристрої; технічні позиції; транспортні установчі пристрої; заправники; контрольно-виправні засоби; комплекси для посадки;

1.2. Ракетна техніка׃ реактивні снаряди та малі керовані ракети;
Артилерійський снаря́д - основний елемент артилерійського пострілу, призначений: - для ураження цілей; - для виконання інших завдань: освітлення, задимлення, навчання і таке інше.
Раке́та (італ. rocchetta - «маленьке веретено», нім. rakete) - літальний апарат, що рухається в просторі за рахунок дії реактивного руху, що виникає внаслідок відкидання частини власної маси (робочого тіла) апарату без використання речовини з навколишнього середовища.
балістичні ракетизенітні керовані ракети; ракетоносії; прискорювальні блоки; міжорбітальні буксири; бортові системи, агрегати та інші елементи ракетної техніки;

1.3. Космічні апарати: супутники;
Балісти́чна раке́та - різновид ракетної зброї. Велику частину польоту здійснює балістичною траєкторією, тобто перебуває в некерованому русі.
Космічний апарат (КА) - технічний пристрій, що використовується для виконання різноманітних завдань у космічному просторі, а також проведення дослідницьких та іншого роду робіт на поверхні різних небесних тіл.
орбітальні станціїтривалої роботи; міжпланетні апарати; планетоходи та інші транспортні системи; планетні бази – станції; засоби пересуваннякосмонавтів;
У Вікіпедії є статті про інші значення цього терміна. Докладніше - на сторінці Мир (значення).
Транспортна система - це система взаємопов’язаних складових (людей, які задіяні в транспортному процесі; інфраструктури; транспортних засобів тощо), яка призначена для транспортування будь-кого (будь-чого).
Тра́нспортний за́сіб - пристрій, призначений для перевезення людей і вантажу.
роботи маніпулятори; засоби рятування апаратів та космонавтів; бортові системи, агрегати, двигуни, прилади, конструкції вузли та інші елементи космічних апаратів;

1.4. Наземні та бортові засоби керування׃ командно – вимірювальні комплекси; вимірювальні пункти (сухопутні та корабельні); приймально-передавальні антени; бортові системи зв’язку; бортові системи орієнтації та стабілізації; бортові системи керування рухом;
Система керування, також Система управління (англ. control system) - систематизований набір засобів впливу на підконтрольний об'єкт для досягнення цим об'єктом певної мети. Об'єктом системи керування можуть бути як технічні об'єкти так і люди.


1.5. Пошуково-рятувальні комплекси׃ авіаційні засоби; морські засоби; сухопутні засоби;

1.6. Нетрадиційні засоби, що використовуються для запуску та посадки космічних апаратів, дослідження планет: аеродинамічні апарати (крилаті, роторні); аеростатичні літальні апарати;
Літальний апарат (ЛА) - пристрій для польотів в атмосфері або космічному просторі.
перспективні способи та засоби (антигравітаційний літак та інше);

1.7. Експериментальний ракетомоделізм: оригінальні моделі ракет; допоміжні засоби і пристрої для запуску, стабілізації польоту і посадки ракет; прилади, стенди і обладнання для знімання статичних, динамічних і аеродинамічних характеристик моделей як при наземних випробуваннях, так і в польоті;

1.8. Космiчна технiка майбутнього (моделі-фантазії).

Моделi та макети космiчних кораблiв, орбiтальних та мiжпланетних станцiй, рiзних машин та апаратiв, якi призначенi для космiчних дослiджень в майбутньому;

1.9. Планетоходи:

а) моделi iснуючих планетоходiв, а також проекти моделей, якi розробляються в даний час для проведення дослiджень Мiсяця та планет Сонячної системи.

Сонячна система Со́нячна систе́ма - планетна система, що включає в себе центральну зорю - Сонце, і всі природні космічні об'єкти, що обертаються навколо нього.

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Директор КПНЗ «ДОЦНТТ та ІТУМ»

_______________ Волкова Л.В.


Інформаційно - методичні матеріали

щодо організації та проведення обласного конкурсу „Мирний космос”
І. Загальні положення

1.1. Обласний конкурс „Мирний космос” (далі − Конкурс) проводиться відповідно до Положення, затвердженого наказом Міністерства освіти, молоді та спорту від 28.05.2012 року за № 635 «Про затвердження Положення про Всеукраїнські відкриті змагання із спортивно- технічних видів спорту та інших напрямів технічної творчості серед дітей та учнівської молоді», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 червня 2012 року за

№ 953/21265 з метою пробудити в учнів інтерес до поглибленого вивчення фізики, астрономії, історії космонавтики на основі розвитку творчого мислення та дослідницьких здібностей.

Міністе́рство осві́ти і нау́ки Украї́ни (МОН України) - центральний орган виконавчої влади України.
  1   2


Скачати 128.7 Kb.

2021