Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПоложення стаття Завдання Закону України про дорожній рух та його безпеку Стаття Законодавство про дорожній рух та його безпеку Стаття Державне управління у сфері дорожнього руху та його безпеки Стаття Визначення термінів Розділ II

Положення стаття Завдання Закону України про дорожній рух та його безпеку Стаття Законодавство про дорожній рух та його безпеку Стаття Державне управління у сфері дорожнього руху та його безпеки Стаття Визначення термінів Розділ II
Сторінка1/11
Дата конвертації28.05.2017
Розмір2.36 Mb.
ТипПоложення
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

 

З А К О Н   У К Р А Ї Н И

Про дорожній рух та його безпеку

СТРУКТУРА ЗАКОНУ

Розділ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Завдання Закону України про дорожній рух та його безпеку

Стаття 2. Законодавство про дорожній рух та його безпеку

Стаття 3. Державне управління у сфері дорожнього руху та його безпеки

Стаття 4. Визначення термінів

Розділ II КОМПЕТЕНЦІЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ, ОРГАНІВ ВЛАДИ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ, МІСЦЕВИХ ДЕРЖАВНИХ АДМІНІСТРАЦІЙ, ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ, МІНІСТЕРСТВ, ІНШИХ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ ТА ОБ’ЄДНАНЬ ГРОМАДЯН

Стаття 5.
Місце́ве самоврядува́ння - право та змога органів місцевого самоврядування в межах закону здійснювати регулювання й управління суттєвою часткою суспільних справ, які належать до їхньої компетенції, в інтересах місцевого населення.
Кабіне́т Міні́стрів Украї́ни - вищий орган у системі органів виконавчої влади України. Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України та Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених Конституцією України.
Викона́вча вла́да - одна з трьох гілок державної влади відповідно до принципу поділу влади. Розробляє і втілює державну політику, спрямовану на забезпечення виконання законів, та керує сферами суспільного життя.
Компетенція Кабінету Міністрів України у сфері дорожнього руху та його безпеки

Стаття 6. Компетенція органів влади Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад, обласних, Київської та Севастопольської державних адміністрацій

Стаття 7. Компетенція міських рад та їх виконавчих органів, районних рад та районних державних адміністрацій

Стаття 8. Компетенція сільських, селищних рад, їх виконавчих органів

Стаття 9. Компетенція власників автомобільних доріг, вулиць та залізничних переїздів

Стаття 10. Участь міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та об'єднань у забезпеченні безпеки дорожнього руху

Стаття 11. Участь підприємств, установ, організацій у забезпеченні безпеки дорожнього руху, обов'язки посадових осіб у цій сфері

Стаття 12.
Безпе́ка доро́жнього ру́ху - це комплекс та система правил, заходів і засобів, що забезпечують умови безпечного дорожнього руху, які спрямовані на захист і збереження життя і здоров'я активним та пасивним учасникам дорожнього руху, а також, захист і збереження довкілля та майна.
Участь об'єднань громадян і громадян у здійсненні заходів щодо безпеки дорожнього руху

Розділ III СТАНДАРТИЗАЦІЯ ТА НОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ДОРОЖНЬОГО РУХУ

Стаття 13. Завдання стандартизації та нормування дорожнього руху

Стаття 14. Стандарти у сфері дорожнього руху та його безпеки

Стаття 15. Нормативи у сфері дорожнього руху та його безпеки

Розділ IV ПЛАНУВАННЯ ТА ФІНАНСУВАННЯ ЗАХОДІВ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ

Стаття 16. Загальні положення єдиної системи обліку показників дорожнього руху і його безпеки

Стаття 17. Планування заходів щодо забезпечення безпеки дорожнього руху

Стаття 18. Фінансування заходів щодо забезпечення безпеки дорожнього руху

Розділ V ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

Стаття 19.

Охоро́на довкі́лля (англ. environmental protection / control / conservation, нім. Umweltwissenschaften) - система заходів щодо раціонального використання природних ресурсів, збереження особливо цінних та унікальних природних комплексів і забезпечення екологічної безпеки.
Охорона навколишнього природного середовища

Стаття 20. Проектні та наукові розробки

Розділ VI МЕДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ

Стаття 21. Медичний огляд і переогляд кандидатів у водії і водіїв транспортних засобів

Стаття 22. Обов'язки адміністрації підприємств, установ і організацій щодо охорони здоров'я і контролю за умовами праці водіїв транспортних засобів

Стаття 23. Організація медичного забезпечення безпеки дорожнього руху

Стаття 24. Медична підготовка водіїв і посадових осіб органів Міністерства внутрішніх справ України, військової інспекції безпеки дорожнього руху Військової служби правопорядку у Збройних Силах України

Розділ VII ОРГАНІЗАЦІЯ, ОБМЕЖЕННЯ АБО ЗАБОРОНА ДОРОЖНЬОГО РУХУ

Стаття 25.

Міністе́рство вну́трішніх справ Украї́ни (МВС України) - центральний орган виконавчої влади України, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.
Організація дорожнього руху на автомобільних дорогах, вулицях та залізничних переїздах Стаття 26. Обмеження або заборона дорожнього руху при виконанні робіт на автомобільних дорогах, вулицях та залізничних переїздах

Стаття 27. Обмеження або заборона дорожнього руху під час проїзду окремих осіб, щодо яких здійснюється державна охорона

Розділ VIII ТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ

Стаття 28. Основні вимоги щодо ввезення на територію України транспортних засобів

Стаття 29. Основні вимоги до виробництва і торгівлі транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери

Стаття 30. Реєстрація та облік транспортних засобів

Стаття 31. Допуск транспортних засобів до участі у дорожньому русі

Стаття 32. Основні вимоги щодо технічного стану та комплектації транспортних засобів, що перебувають в експлуатації

Стаття 33. Основні вимоги щодо технічного обслуговування і ремонту транспортних засобів

Стаття 34. Основні вимоги щодо переобладнання транспортних засобів

Стаття 35. Обов'язковий технічний контроль транспортних засобів

Стаття 36. Підстави для тимчасової заборони або тимчасового обмеження експлуатації транспортних засобів

Стаття 37. Права та обов’язки власників транспортних засобів

Розділ IX ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО УЧАСНИКІВ ДОРОЖНЬОГО РУХУ, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИСтаття 38.
Уча́сник доро́жнього ру́ху - особа, яка бере безпосередню участь у процесі руху на дорозі як пішохід, водій, пасажир, погонич тварин.
Загальні вимоги до учасників дорожнього руху, їх права та обов'язки

Стаття 39. Основні положення щодо допуску до керування транспортними засобами

Стаття 40. Вимоги до водія транспортного засобу, його права та обов'язки

Стаття 41. Вимоги до пішохода, його права та обов'язки

Стаття 42. Вимоги до пасажира, його права та обов'язки

Стаття 43. Вимоги до велосипедистів, їх права та обов'язкиСтаття 44. Вимоги до осіб, які керують гужовим транспортом, і погоничів тварин

Стаття 45. Дії учасників дорожнього руху після дорожньо-транспортної пригоди

Стаття 46. Навчання різних груп населення Правил дорожнього рухуСтаття 47.
Пра́вила доро́жнього ру́ху (скорочено: ПДР) - перелік правил, що регулюють обов'язки водіїв транспортних засобів та пішоходів, а також технічні вимоги, визначені до транспортних засобів для забезпечення безпеки дорожнього руху.
Вимоги до учбової їзди


Розділ Х КОНТРОЛЬ У СФЕРІ ДОРОЖНЬОГО РУХУ

Стаття 48. Завдання контролю у сфері дорожнього руху

Стаття 49. Органи, що здійснюють контроль у сфері безпеки дорожнього руху

Стаття 50. Повноваження центрального органу державної виконавчої влади у сфері забезпечення
безпеки дорожнього руху

Стаття 51. Окремі питання дорожнього руху, що потребують узгодження з спеціальним підрозділом центрального органу державної виконавчої влади у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху

Розділ XI ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ДОРОЖНІЙ РУХ

Стаття 52. Відповідальність за порушення законодавства про дорожній рух

Розділ XII МІЖНАРОДНІ УГОДИ

Стаття 53. Міжнародні угоди

Розділ XIII ПРАВИЛА ДОРОЖНЬОГО РУХУ

Стаття 54. Загальні положення

Стаття 55. Регулювання дорожнього руху

Стаття 56. Попереджувальні сигнали

Стаття 57. Користування зовнішніми світловими приладами

Стаття 58. Початок руху та міна його напрямку

Стаття 59. Розташування транспортних засобів на дорозі

Стаття 60. Швидкість руху

Стаття 61. Дистанція, інтервал, зустрічний роз’їзд

Стаття 62. Обгін

Стаття 63. Проїзд перехресть

Стаття 63-1. Регульовані перехрестя

Стаття 63-2. Нерегульовані перехрестя

Стаття 64. Переваги маршрутних транспортних засобів

Стаття 65. Проїзд пішохідних переходів і зупинок транспортних засобів

Стаття 66. Зупинка і стоянка

Стаття 67. Перевезення пасажирів

Стаття 68. Перевезення вантажу

Стаття 69. Буксирування та експлуатація транспортних составів

Стаття 70. Рух транспортних засобів із спеціальними сигналами

Стаття 71. Рух через залізничні переїзди

Стаття 72. Рух у житловій та пішохідній зонах

Стаття 73. Рух по автомагістралях

Стаття 74. Рух по гірських дорогах, на крутих спусках і підйомах

Стаття 75. Рух транспортних засобів у колонах

ДОДАТКИ:


1. Дорожні знаки

2. Дорожня розмітка

3.Світлофори та сигнали регулювальника

4. Розпізнавальні знаки

5. Вимоги до технічного стану транспортних засобів


 

З А К О Н   У К Р А Ї Н ИПро дорожній рух та його безпеку

Цей Закон визначає правові та соціальні основи дорожнього руху та його безпеки з метою захисту життя та здоров'я громадян, створення безпечних і комфортних умов для учасників руху та охорони навколишнього природного середовища.

Довкілля, або бюрократично навко́лишнє приро́дне середо́вище - всі живі та неживі об'єкти, що природно існують на Землі або в деякій її частині (наприклад, навколишнє середовище країни). Сукупність абіотичних та біотичних факторів, природних та змінених у результаті діяльності людини, які впливають на живий світ планети.

Розділ I

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 Стаття 1. Завдання Закону України про дорожній рух та його безпеку

 Закон регулює суспільні відносини у сфері дорожнього руху та його безпеки, визначає права, обов'язки і відповідальність суб'єктів - учасників дорожнього руху, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, об'єднань, підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності та господарювання (далі - міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та об'єднань), встановлює єдиний порядок дорожнього руху на території України (далі – Правила дорожнього руху).

Стаття 2. Законодавство про дорожній рух та його безпеку

Законодавство про дорожній рух та його безпеку складається з цього Закону та актів законодавства України, що видаються відповідно до нього. 

Стаття 3. Державне управління у сфері дорожнього руху та його безпеки

Державне управління у сфері дорожнього руху та його безпеки здійснюється Кабінетом Міністрів України, спеціально уповноваженими на це центральними органами виконавчої влади, органами виконавчої влади в Автономній Республіці Крим, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування.

Кри́мський піво́стрів, Крим, також Таврія (крим. Qırım yarımadası, Qırım, Къырым ярымадасы, рос. Крымский полуостров, Крым) - півострів, розташований на півдні України, у межах Автономної Республіки Крим, Севастополя та частково півдня Херсонської області (північ Арабатської стрілки).
Органи місцевого самоврядування - «виборні та інші органи територіальних громад, наділені повноваженнями вирішувати питання місцевого значення».

Забезпечення безпеки дорожнього руху в Україні покладається на відповідний підрозділ Міністерства внутрішніх справ України.

Стаття 4. Визначення термінів

Терміни, що наведені у цьому Законі, мають таке значення:аварійна обстановка ситуація, яка виникла у наслідок порушення встановлених правил дорожнього руху чи в наслідок дії непереборних сил і примусила учасників дорожнього руху різко змінити швидкість, напрямок руху або вжити інших заходів щодо забезпечення особистої безпеки або безпеки інших громадян;

автобус – автомобіль, який за своєю конструкцією та обладнанням призначений для перевезення пасажирів з кількістю місць для сидіння більше ніж дев'ять з місцем водія включно;

автомагістраль - автомобільна дорога, що:  • спеціально побудована і призначена для руху транспортних засобів, не призначена для в'їзду на прилеглу територію або виїзду з неї;

  • має для кожного напрямку руху окремі проїзні частини, відокремлені одна від іншої розділювальною смугою;

  • не перетинає на одному рівні інші дороги, залізничні і трамвайні колії, пішохідні і велосипедні доріжки, шляхи проходу тварин, має огородження на узбіччях і розділювальній смузі та обгороджена сіткою;

  • позначена дорожнім знаком 5.1 "Автомагістраль" (додаток 1);

  • передбачає особливі умови руху, визначені статтею 73 цього Закону.

автомобільна дорога - лінійний комплекс інженерних споруд, призначений для безперервного, безпечного та зручного руху транспортних засобів. Цей термін включає також спеціально побудовані тимчасові дороги, крім довільно накатаних доріг (колій);

автомобіль - механічний транспортний засіб, що використовується для перевезення людей або вантажів, або буксирування транспортних засобів.

Механі́чний тра́нспортний за́сіб - транспортний засіб, що приводиться в рух з допомогою двигуна. Цей термін поширюється на трактори, самохідні машини і механізми, а також тролейбуси та транспортні засоби з електродвигуном потужністю понад 3 кВт.
До автомобілів не відносяться транспортні засоби сільськогосподарчого призначення (трактори), для яких перевезення людей або вантажів, або буксирування транспортних засобів є лише допоміжною функцією;автомобільні дороги державного значення - автомобільні дороги загального користування, до яких належать міжнародні, національні, регіональні та територіальні автомобільні дороги, які позначені відповідними дорожніми знаками;

автопоїзд (транспортний состав) - механічний транспортний засіб, що з'єднаний з одним або кількома причепами за допомогою зчіпного пристрою;агресивне керування - поведінка водія за під час руху транспортного засобу, яка створює небезпеку для інших учасників дорожнього руху чи провокує їх на нестандартну поведінку: різке гальмування та маневрування; неодноразова і часта зміна смуги руху; умисне недотримання безпечного інтервалу або дистанції; перешкоджання обгону; випередження по узбіччю; безпідставне використання звукового сигналу; використання образливих жестів і вигуків по відношенню до інших учасників дорожнього руху або посадових осіб органів державної влади, що забезпечують контроль за дорожнім рухом;
Органи державної влади - це ланка (елемент) механізму держави, що бере участь у виконанні функцій держави й наділений при цьому владними повноваженнями.


безпечна дистанція - відстань до транспортного засобу, що рухається попереду по тій самій смузі, яка у разі його раптового гальмування або зупинки дасть можливість водієві транспортного засобу, що рухається позаду, запобігти зіткненню без здійснення будь-якого маневру;

безпечний інтервал - відстань між боковими частинами транспортних засобів, що рухаються, або між ними та іншими об'єктами, за якої гарантована безпека дорожнього руху;

безпечна швидкість - швидкість, за якої водій має змогу безпечно керувати транспортним засобом та контролювати його рух у конкретних дорожніх умовах;

буксирування - переміщення одним механічним транспортним засобом іншого (за винятком експлуатації автопоїзда) на жорсткому чи гнучкому зчепленні або способом часткового навантаження на платформу чи на спеціальне опорне пристосування;

вантажний автомобіль - автомобіль, який за своєю конструкцією та обладнанням призначений для перевезення вантажів;

великоваговий транспортний засіб – транспортний засіб з вантажем або без вантажу, хоча б один з вагових параметрів якого перевищує встановлені на території України допустиму максимальну масу чи осьове навантаження;великогабаритний транспортний засіб – транспортний засіб з вантажем або без вантажу, хоча б один з габаритних параметрів якого перевищує встановлені на території України допустимі параметри;

велосипед - транспортний засіб, крім інвалідних колясок, що приводиться в рух мускульною силою людини, яка знаходиться на ньому;

велосипедист - особа, яка керує велосипедом;

велосипедна доріжка - виконана в межах дороги чи поза нею доріжка з покриттям, що призначена для руху на велосипедах і позначена дорожнім знаком 4.12 (додаток 1);

видимість у напрямку руху - максимальна відстань, на якій з місця водія можна чітко розпізнати межі елементів дороги (вулиці) та розміщення учасників руху, що дає змогу водієві орієнтуватися під час керування транспортним засобом, зокрема для вибору безпечної швидкості та здійснення безпечного маневру;вимушена зупинка - припинення руху транспортного засобу, зумовлене його технічним станом, аварійною обстановкою або небезпекою, що створюється вантажем, станом учасника дорожнього руху, а також зупинка на вимогу уповноваженої особи, якій надано таке право за цим Законом;

випередження - рух транспортного засобу із швидкістю, що перевищує швидкість попутного транспортного засобу, що рухається поряд по суміжній смузі;

власник транспортного засобу - фізична або юридична особа, яка володіє майновими правами на транспортний засіб, що підтверджується відповідними документами;

водій - особа, яка керує транспортним засобом і має посвідчення водія (посвідчення тракториста-машиніста, тимчасовий дозвіл на право керування транспортним засобом, тимчасовий талон на право керування транспортним засобом) відповідної категорії. Водієм також є особа, яка навчає керуванню транспортним засобом, перебуваючи безпосередньо в транспортному засобі;габаритно-ваговий контроль - перевірка габаритних і вагових параметрів транспортного засобу (в тому числі механічного транспортного засобу), причепу і вантажу на предмет відповідності встановленим нормам щодо габаритів (ширина, висота від поверхні дороги, довжина транспортного засобу) та щодо навантаження (фактична маса, осьове навантаження), яка проводиться відповідно до встановленого порядку на стаціонарних або пересувних пунктах габаритно-вагового контролю;

газон - ділянка однорідної території із дерновим покривом, який штучно створюється шляхом посіву і вирощування дерноутворювальних трав (переважно багаторічних злаків) або одернування, що не призначений для руху, зупинки чи стоянки транспортних засобів;

гальмовий шлях - відстань, що проходить транспортний засіб під час екстреного гальмування з початку здійснення впливу на механізм керування гальмовою системою (педаль, рукоятку) до місця його зупинки;

головна дорога – дорога з покриттям відносно ґрунтової, а також дорога відносно до виїзду з прилеглої території чи велосипедної доріжки, або та, що позначається знаками 1.22 "Перехрещення з другорядною дорогою", 1.23.1-1.23.4 "Прилягання другорядної дороги", 2.3 "Головна дорога" і 5.1 "Автомагістраль". Наявність на другорядній дорозі покриття перед перехрестям не прирівнює її за значенням до головної;дати дорогу - вимога до учасника дорожнього руху не продовжувати або не відновлювати рух, не здійснювати будь-яких маневрів (за винятком вимоги звільнити займану смугу руху), якщо це може примусити інших учасників дорожнього руху, які мають перевагу, змінити напрямок руху або швидкість;

денні ходові вогні - зовнішні світлові прилади білого кольору, установлені спереду транспортного засобу і призначені для покращення видимості транспортного засобу під час його руху в світлий час доби;

дозволена максимальна маса - маса спорядженого транспортного засобу з вантажем, водієм і пасажирами, що встановлена технічною характеристикою транспортного засобу як максимально допустима. Дозволена максимальна маса автопоїзда - це сума дозволеної максимально допустимої маси кожного транспортного засобу, що входить до складу автопоїзда;

дорога (вулиця) – автомобільна дорога в населеному пункті, або за його межами, з усіма розташованими на ній спорудами (мостами, шляхопроводами, естакадами, надземними і підземними пішохідними переходами) та засобами організації дорожнього руху, призначена для руху транспортних засобів і пішоходів та обмежена по ширині зовнішнім краєм тротуарів чи краєм смуги відводу. Цей термін включає також спеціально побудовані тимчасові дороги, крім довільно накатаних доріг (колій);дорожньо-транспортна пригода (ДТП) - подія, що сталася під час руху транспортного засобу, внаслідок якої загинули або поранені люди чи завдані матеріальні збитки;

дорожні роботи - роботи, пов'язані з будівництвом, реконструкцією, ремонтом чи утриманням автомобільної дороги (вулиці), штучних споруд, споруд дорожнього водовідводу, інженерного облаштування, встановленням (ремонтом, заміною) технічних засобів організації дорожнього руху;Каталог: uploads -> filemanager -> file
uploads -> Ііі міжнародний економічний саміт «Україна І світ. Новий діалог»
uploads -> Інформація про роботодавців Одеси (перелік відсортований за розміром штату співробітників у місті) Компанія Проекти і технології
uploads -> Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни: " Програмування мобільних пристроїв " для студентів напряму підготовки
uploads -> Оголошення про тендер (rfq) Номер rfq: ucbi-062-с дата оголошення: 13 листопада 2015 Кінцевий термін подання: 20 листопада 2015 Опис: Постачання it обладнання для зони митного оформлення в Одесі
uploads -> О. К. Юдін, директор Інституту комп’ютерних інформаційних технологій, д-р техн наук, професор
filemanager -> Програма комплексного фахового випробування для вступу на освітньо-наукову (освітньо-професійну) програму підготовки магістра зі спеціальності 122 Комп’ютерні науки за спеціалізацією «Інформаційні технології в біології та медицині»
filemanager -> Програма додаткового випробування для вступу на освітньо-наукову (освітньо-професійну) програму підготовки магістра зі спеціальності 122 Комп’ютерні науки за спеціалізацією «Інформаційні технології в біології та медицині»
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11