Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінка«Поняття комп’ютерного вірусу. Історія та класифікація вірусів і троянських програм. Призначення, принцип дії та класифікація антивірусних програм»

Скачати 153.71 Kb.

«Поняття комп’ютерного вірусу. Історія та класифікація вірусів і троянських програм. Призначення, принцип дії та класифікація антивірусних програм»
Скачати 153.71 Kb.
Дата конвертації13.04.2017
Розмір153.71 Kb.


Міністерство освіти і науки України

Відділ освіти Корюківської районної державної адміністрації

Корюківська гімназія Корюківської районної ради Чернігівської області
Розробка уроку

з інформатики

для учнів 9 класу

на тему:


«Поняття комп’ютерного вірусу. Історія та класифікація вірусів

і троянських програм.

Троянські програми, трояни, троянці (англ. Trojan Horses, Trojans) - різновид шкідницького програмного забезпечення, яке не здатне поширюватися самостійно (відтворювати себе) на відміну від вірусів та хробаків, тому розповсюджується людьми.
Призначення, принцип дії

та класифікація антивірусних програм»

Розробила: вчитель інформатики

Корюківської гімназії

Лагодна Діана Олегівна


2013 – 2014 н. р.

Тема: Поняття комп’ютерного вірусу. Історія та класифікація вірусів і троянських програм. Призначення, принцип дії та класифікація антивірусних програм.
Мета:

навчальна: ознайомити учнів з поняттям комп’ютерного вірусу, історією його виникнення та класифікацією вірусів, різновидами антивірусних програм та принципами їх роботи;

розвиваюча: розвивати навички роботи з комп’ютером, антивірусними програмами, образне, логічне мислення, увагу, уяву;
Віруси ( Вимова. Від лат. virus - отрута) - неклітинні форми живих організмів , які складаються з нуклеїнової кислоти (ДНК або РНК) і білкової оболонки, зрідка включаючи інші компоненти (ферменти, ліпідні оболонки тощо).
Міркування - зіставлення думок, пов’язання їх задля відповідних висновків, логічне мислення. Можна розглядати міркування як аналіз і синтез даних, та їхню оцінку. Хоча знання фактів і є точкою відліку у вивченні суспільних наук, людина також повинна мати здатність до логічного мислення-міркування, адже саме міркування наповнює факти, проблеми і поняття змістом: міркуючи над засвоєним знанням, людина приходить до повнішого розуміння предмета. Міркування є також предметом логіки, яка вказує нам правила, закони або норми, яким повинне підкорятися наше мислення для того, щоб бути істинним.


виховна: виховувати самостійність, наполегливість, активність учнів.
Тип уроку: комбінований.
Обладнання та наочність: комп’ютер, презентація до теми, інструкція до практичної роботи, конспект «Головні дати в історії виникнення комп’ютерних вірусів», антивірусні програми, кросворд.
Антивірусна програма (антивірус) - спеціалізована програма для знаходження комп'ютерних вірусів, а також небажаних (шкідливих) програм загалом та відновлення заражених (модифікованих) такими програмами файлів, а також для профілактики - запобігання зараження (модифікації) файлів чи операційної системи шкідливим кодом.

Хід уроку
І. Організаційний момент
ІІ. Актуалізація опорних знань

 1. Поясніть поняття «комп’ютерна програма».

 2. Чи знаєте ви що таке комп’ютерний вірус?

 3. Які програми захищають комп’ютер від вірусів?


ІІІ. Мотивація навчальної діяльності

На сьогоднішньому уроці ми вивчимо нові поняття «комп’ютерні віруси» і «антивірусні програми», за допомогою яких ви зможете виявляти віруси на комп’ютерах. Тема дуже актуальна, особливо зараз, коли мережа Інтернет стала ще одним підґрунтям для розвитку своєрідного виду злочинності – «кіберзлочинність».


ІV. Вивчення нового матеріалу (міні-лекція з елементами демонстрації)

Крім корисних програм, які допомагають користувачеві опрацьовувати дані, існують і шкідливі програми. Для шкідливих комп’ютерних програм характерно:

- швидке розмноження шляхом приєднання своїх копій до інших програм, копіювання на інші носії даних, пересилання копій комп’ютерними мережами;

- автоматичне виконання деструктивних дій, які вносять дезорганізацію в роботу комп’ютера:

- знищення даних шляхом видалення файлів певних типів або форматування дисків;

- внесення змін у файли, зміна структури розміщення файлів на диску;

- зміна або повне видалення даних із постійної пам’яті;

- зниження швидкодії комп’ютера, наприклад за рахунок заповнення оперативної пам’яті своїми копіями;

- постійне (резидентне) розміщення в оперативній пам’яті від моменту звернення до ураженого об’єкта до моменту вимкнення комп’ютера і ураження все нових і нових об’єктів; примусове перезавантаження операційної системи;

Операційна система Операці́йна систе́ма, скорочено ОС (англ. operating system, OS) - це базовий комплекс програм, що виконує управління апаратною складовою комп'ютера або віртуальної машини; забезпечує керування обчислювальним процесом і організовує взаємодію з користувачем.

- блокування запуску певних програм;

- збирання і пересилання копії даних комп’ютерними мережами, наприклад пересилання кодів доступу до секретних даних;

- використання ресурсів уражених комп’ютерів для організації колективних атак на інші комп’ютери в мережах;

- виведення звукових або текстових повідомлень, спотворення зображення на екрані монітора тощо.

Компютерний вірус – це програмний код, що може несанкціоновано формуватися, запускатися й самовідтворюватися.

За рівнем небезпечності дій шкідливі програми розподіляють на:

- безпечні – проявляються відео та звуковими ефектами, не змінюють файлову систему, не ушкоджують файли і не виконують шпигунські дії;

Фа́йлова систе́ма - спосіб організації даних, який використовується операційною системою для збереження інформації у вигляді файлів на носіях інформації. Також цим поняттям позначають сукупність файлів та директорій, які розміщуються на логічному або фізичному пристрої.
Звукові ефекти (англ. Sound effects або англ. audio effects) - штучно створені або підсилені звуки, або обробка звуку, що застосовуються для підкреслення художнього або іншого змісту в кіно, відео іграх, музиці або інших медіа.

- небезпечні – призводять до перебоїв у роботі комп’ютерної системи: зменшують розмір доступної оперативної пам’яті, перезавантажують комп’ютер тощо;

- дуже небезпечні – знищують дані з постійної та зовнішньої пам’яті, виконують шпигунські дії тощо.

Всі віруси можна поділити на групи :

1) Завантажувальні віруси – заражають завантажуючі сектори HHD;

Заванта́жувальний ві́рус, вірус завантажувального сектора (від англ. Boot-sector virus) - Комп'ютерний вірус, що записується в завантажувальний сектор дискети, твердого диска чи флеш-накопичувача й активізується при завантаженні комп'ютера.
FDD.

2) Файлові віруси – заражають файли. Ця група в свою чергу поділяється на віруси, які заражають виконувальні файли (COM-, EXE-віруси); файли даних (макровіруси); віруси – супутники, які використовують імена інших програм; віруси сімейства DIR, які використовують інформацію про файлову структуру. Причому два останніх типи зовсім не модифікують файли на диску.

3) Файлово-завантажувальні віруси – спроможні вражати, як код завантажувальних секторів, так і код файла.

 1. Макровіруси

 2. Мережні віруси

Віруси поділяються на резидентні та нерезидентні.

  • Резидентні віруси потрапляють до оперативної пам'яті комп'ютера і можуть постійно виявляти свою активність аж до вимикання або перезавантаження компютера.

  • Нерезидентні віруси не потрапляють до пам'яті і активні лише протягом часу, пов'язаного з виконанням певних завдань.

Перші при отриманні керування, завантажуються в пам’ять і можуть діяти на відміну від нерезидентних не тільки під час роботи зараженого файла.

Різні види файлових вірусів:

- хробаки (черв’яки) комп’ютерних мереж – пересилають свої копії комп’ютерними мережами з метою проникнення на віддалені комп’ютери. Більшість черв’яків поширюються, прикріпившись до файлів електронної пошти, електронних документів тощо.

Комп'ютерний вірус (англ. computer virus) - комп'ютерна програма, яка має здатність до прихованого самопоширення. Одночасно зі створенням власних копій віруси можуть завдавати шкоди: знищувати, пошкоджувати, викрадати дані, знижувати або й зовсім унеможливлювати подальшу працездатність операційної системи комп'ютера.
Електро́нний докуме́нт - документ, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов'язкові реквізити документа. Електронний документ може бути створений, переданий, збережений і перетворений електронними засобами у візуальну форму.
Електро́нна по́шта (англ. e-mail, або email, скорочення від electronic mail) - популярний сервіс в інтернеті, що робить можливим обмін даними будь-якого змісту (текстові документи, аудіо-, відеофайли, архіви, програми).
З ураженого комп’ютера хробаки намагаються проникнути на інші комп’ютери, використовуючи список електронних поштових адрес або іншими способами. Крім розмноження, черв’яки можуть виконувати деструктивні дії, які характерні для шкідливих програм;

- троянські програми – програми, що проникають на комп’ютери користувачів разом з іншими програмами, які користувач "отримує" комп’ютерними мережами. Шкідливі програми він отримує "в подарунок", так як у свій час захисники Трої отримали в подарунок від греків дерев’яного коня, всередині якого розміщалися грецькі воїни. Звідси й назва цього виду шкідливих програм. Як і інші шкідливі програми, троянські програми можуть виконувати зазначені вище деструктивні дії, але в основному їх використовують для виконання шпигунських дій. Значна частина шкідливих програм у початкові періоди зараження не виконує деструктивних дій, а лише розмножується. Це так звана пасивна фаза їхнього існування. Через певний час, у визначений день або по команді з комп’ютера в мережі шкідливі програми починають виконувати деструктивні дії - переходять в активну фазу свого існування.

Серед вірусів виділяють ті, що використовують спеціальні способи приховування своїх дій і знаходження в операційній системі комп’ютера:

- поліморфні (мутанти) – віруси, які при копіюванні змінюють свій вміст так, що кожна копія має різний розмір; їх важче визначити, використовуючи пошук за відомою довжиною коду вірусу;- стелс (англ. stealth - хитрість, викрут, stealth virus - вірус! невидимка) – віруси, що намагаються різними засобами приховати факт свого існування в операційній системі. Наприклад, замість дійсного об’єкта, ураженого вірусом, антивірусній програмі надається для перевірки його неуражена копія.

У світі існують сотні тисяч шкідливих програм. Вони завдають значної шкоди як індивідуальним користувачам, так і підприємствам та організаціям. Тільки за один рік ці програми наносять збитків світовій індустрії на суму понад 135 млрд доларів. Щороку збитки зростають на 10-15%. Пятірка країн, що найбільше "відзначилися" в створенні шкідливих програм, на сьогодні виглядає так: • Росія – 27,89%

 • Китай – 26,52%

 • США – 9,98%

 • Бразилія – 6,77%

 • Україна – 5,45%

Для захисту даних і пристроїв комп’ютера від шкідливих програм використовується спеціальне програмне забезпечення – антивірусні програми.
Програ́мне забезпе́чення (програ́мні за́соби) (ПЗ; англ. software) - сукупність програм системи обробки інформації і програмних документів, необхідних для експлуатації цих програм.
Антивірусні програми – комплекси, що поєднують функції детектора, ревізора й охоронця.

Розрізняють такі антивірусні програми:

- детектори (сканери) – програми, що здатні проводити перевірку комп’ютера на наявність шкідливих програм і повідомляти користувача про їх наявність. У ході перевірки програми використовують дані з так званих антивірусних баз – сукупності даних про відомі на даний момент часу шкідливі програми і способи боротьби з ними;

Момент часу - точка на часовій осі. Про події, що відповідають одному моменту часу, говорять як про одночасні.

- лікарі – програми, що здійснюють "лікування" комп’ютерів від виявлених шкідливих програм, тобто знешкоджують їх, а при неможливості знешкодження можуть видаляти заражені об’єкти або розташовувати їх у спеціальних папках. Як і детектори, лікарі використовують антивірусні бази для оновлення даних про способи боротьби зі шкідливими програмами;

- монітори – програми, що постійно (резидентно) знаходяться в оперативній пам’яті комп’ютера з моменту завантаження операційної системи і перевіряють усі файли і диски, до яких іде звертання, блокують дії, що можуть ідентифікуватись як дії шкідливої програми;

Завантаження операційної системи Заванта́ження операці́йної систе́ми (англ. booting) - це багатокроковий процес запуску комп'ютера. Заванта́жувач операційної системи (англ. bootloader) - це програма, що виконує завантаження операційної системи.

- ревізори – програми, які аналізують стан системних файлів і папок та порівнюють їх зі станом, що був на початку роботи антивірусної програми. При певних змінах, які характерні для діяльності шкідливих програм, програма-ревізор виводить повідомлення про можливість ураження шкідливою програмою;

Зловмисний програмний засіб або шкідливі програми (англ. Malware - скорочення від malicious - зловмисний і software - програмне забезпечення) - програмне забезпечення, яке перешкоджає роботі комп'ютера, збирає конфіденційну інформацію або отримує доступ до приватних комп'ютерних систем.- блокувальники – програми, які аналізують обмін даними комп’ютера користувача з іншими комп’ютерами в мережі. Програма блокує з’єднання з певним комп’ютером у мережі, якщо фіксує дії, які характерні для шкідливих комп’ютерних програм, і виводить повідомлення про намагання їх проникнення на комп’ютер користувача.

Сучасні антивірусні програми - це комплексні програми, що мають властивості всіх перерахованих видів антивірусних програм.

Ознаки зараження вірусом:


 • зменшення вільної пам'яті

 • уповільнення роботи ПК

 • затримка при виконанні програм

 • незрозумілі помилки

 • файли невідомого походження

 • зникнення файлів

 • неспроможність завантажити комп'ютер

 • незрозумілі системні повідомлення, звукові ефекти

Програми Dr. Web, Антивірус Касперського (AVP), AVG Free Edition, NOD32, NORTON AntiVirus, Panda та інші.
Антивірус Касперського (англ. Kaspersky Antivirus, KAV) - антивірусне програмне забезпечення, що розробляється Лабораторією Касперського. Надає користувачеві захист від вірусів, троянських програм, шпигунських програм, руткітів, adware, а також невідомих загроз за допомогою проактивного захисту, що включає компонент HIPS (тільки для старших версій, іменованих «Kaspersky Internet Security 2009 +, де '+' - порядковий номер попереднього регістру, щорічно збільшується на одиницю згідно з номером року, наступним за роком випуску чергової версії антивіруса»). На початку 1990-х, іменувався '-V, потім - 'AntiViral Toolkit Pro.
Вони можуть виконувати такі дії:

- знаходячись резидентно в оперативній пам’яті, перевіряти на наявність шкідливих програм усі об’єкти, до яких звертається користувач;

- проводити евристичний аналіз, здійснювати пошук нових шкідливих програм за стандартними діями вже відомих вірусів;

- перевіряти вхідну і вихідну електронну пошту, поштові бази даних;

- виконувати пошук шкідливих програм у архівах;

- виконувати лікування об’єктів, видаляти коди шкідливих програм із файлів, системних областей, відновлюючи їх функціональність;

- виконувати за встановленим розкладом повну перевірку комп’ютера, оновлення антивірусних баз та інше;

- створювати карантинну зону для підозрілих об’єктів;

Каранти́н (від італ. quaranta - сорок) - адміністративні та медико-санітарні заходи на обмеження контактів інфікованої або підозрілої на інфікування особи (осіб), тварини, вантажу, товару, транспортного засобу, населеного пункту, на рівні країни або між державами, що застосовуються для запобігання поширенню деяких небезпечних інфекційних хвороб.

- блокувати несанкціоновані користувачем дії по відправленню даних на віддалений комп’ютер, запуску програм, завантаженню з віддалених комп’ютерів різноманітних даних та інше.

Антивірус Касперського.

Якщо антивірусна програма Касперського встановлена, то при включенні ПК вона буде однією з перших автоматично завантажуватись в оперативну пам’ять комп’ютера і виконувати операції з перевірки наявності шкідливих програм та блокування їхніх дій. При цьому в області сповіщень з’явиться значок програми Антивірус Касперського.

Для відкриття вікна програми потрібно виконати Пуск - Усі програми - Антивірус Касперського - Антивірус Касперського або двічі клацнути на значку програми в Області сповіщень.

Для ефективної боротьби з новими вірусними загрозами потрібно постійно оновлювати антивірусні бази. За замовчуванням у програмі Антивірус Касперського встановлено автоматичне оновлення антивірусних баз кожного дня із сайта компанії. Якщо користувач хоче змінити цей розклад, то потрібно змінити налаштування програми.

Перевірку об’єктів операційної системи, зовнішніх запам’ятовуючих пристроїв, папок, файлів простіше виконувати, використовуючи контекстне меню цих об’єктів. Для цього у контекстному меню об’єкта слід вибрати команду Перевірити на віруси. У ході перевірки у вікні програми відображається індикатор ходу перевірки та кількість перевірених файлів і знайдених шкідливих програм. Залежно від налаштувань програма може виводити в інформаційних або діалогових вікнах повідомлення про знайдені шкідливі програми та пропонувати виконати дії над ними.

Конте́кстне меню́ (англ. context menu) - елемент графічного інтерфейсу операційної системи, що представляє собою список команд, що викликається користувачем щоб виконати необхідну дію над вибраним об'єктом.
Діало́гове вікно́ - особливий тип вікна, яке задає запитання і дозволяє вибрати варіанти виконання дії, або ж інформує користувача. Діалогові вікна зазвичай відображаються тоді, коли програмі або операційній системі для подальшої роботи потрібна відповідь.


Завдання 1. Сформулювати основні профілактичні заходи при роботі з комп’ютером (учні обговорюють питання в групах, а потім по черзі відповідають).
Історія комп'ютерних вірусів

 • 1951 р. – Джон фон Нейман заклав основи теорії самовиконуваних механізмів.

 • 1961 р. – В.А.Висотський, Х.Д.Макилрой, Р.Морріс (США) винайшли гру “Дарвін”.

 • 1980 р. – Юрген Краус, студент Дортмундського університету підготував дипломну роботу з теми “Самовиконувані програми”.

 • 1981 р. – з’явилися перші віруси Virus1,2,3 та Elk Cloner для ПК Apple.

 • Ричард Скрент написав перший завантажувальний вірус.

 • Джо Деллінджер, студент Техаського університету, створив вірус для MS-DOS.
  Дипломна робота - кваліфікаційна робота, призначена для об'єктивного контролю ступеня сформованості умінь та знань розв'язувати типові завдання діяльності, які, в основному, віднесені в освітньо-кваліфікаційних характеристиках до організаційної, управлінської і виконавчої (технологічної, операторської) робочих функцій.
  Техаський університет в Остіні (англ. University of Texas at Austin), також відомий як UT Austin, UT, або Texas - державний дослідницький університет в місті Остіні (Техас, США) та головний університет Системи університету Техасу.


 • 1984 р. – Фред Коен опублікував статтю про різновиди файлових вірусів.

 • 1985 р. – Том Нефф розповсюдив список програм-вандалів.

 • Перші антивірусні утиліти з'явилися у 1984 р. Розробник – Анді Хопкінс.

 • Перший резидентний вірус написав Гі Вонг у 1985 році.

 • 1987 р. – епідемія комп'ютерних вірусів.

 • 1988 р. – Роберт Морріс створив перший мережевий вірус, хробак. Вірус заразив 6200 комп'ютерів у США та вивів з ладу мережу на 5 днів.

 • 1990 р. – розповсюдження вірусів стає глобальною проблемою.

А зараз ми ознайомимося з сучасними вірусними програмами.1. Creeper

Часом появи перших вірусів зазвичай вважають початок 1970-х. Саме тоді з'явилася програма Creeper, написана Бобом Томасом. Creeper володіла можливістю самопереміщення між серверами. Попадаючи на комп'ютер, вона виводила на екран повідомлення «Я Кріпер. Злови мене, якщо зможеш». За своєю суттю, ця програма ще не була повноцінним комп'ютерним вірусом. Жодних деструктивний дій, або дій шпигунського характеру, Creeper не виконував. Пізніше іншим співробітником BBN Реєм Томлінсоном була написана програма Reaper, яка також самостійно переміщалася по мережі і, при виявленні Creeper, припиняла його дію.


2. Brain

Перша вірусна епідемія була зареєстрована в 1987 році. Причиною її став вірус Brain. Він є першим комп'ютерним вірусом, створеним для IBM РС-сумісніх ПК. У основі його розробки лежали виключно благі наміри. Випустили його два брати, що володіють фірмою по розробці програмного забезпечення.

Розробка програмного забезпечення Розробка програмного забезпечення (англ. software engineering, software development) - це рід діяльності (професія) та процес, спрямований на створення та підтримку працездатності, якості та надійності програмного забезпечення, використовуючи технології, методологію та практики з інформатики, керування проектами, математики, інженерії та інших областей знання.
Таким чином вони хотіли покарати місцевих піратів, що крадуть їх програми. Проте вірус створив цілу епідемію, заразивши лише в США більше 18 тисяч комп'ютерів. Варто відзначити, що вірус Brain був першим вірусом, що використовує стелс-технології для заховання свого перебування в системі. При спробі читання зараженого сектора, він «підставляв» його незараженого оригінала.


3. Jerusalem

Наступною знаковою подією в історії розвитку вірусів була поява вірусу Jerusalem. Цей вірус був створений в 1988 році в Ізраїлі – звідси і його основне ім'я. Друга назва вірусу «П'ятниця 13-е». Він дійсно активувався лише в п'ятницю 13-го числа і видаляв абсолютно всі дані з жорсткого диска.

Тверди́й диск або Тверди́й магні́тний диск, або Накопичувач на магнітних дисках (англ. Hard (magnetic) disk drive, англ. HDD), у комп'ютерному сленгу - «вінчестер» (від англ. winchester), - магнітний диск, основа якого виконана з твердого матеріалу.
В ті часи мало хто був знайомий з комп'ютерними вірусами. Природно, що антивірусних програм не існувало зовсім і комп'ютери користувачів були абсолютно беззахисні перед шкідливими програмами. Тому така руйнівна активність цього комп'ютерного вірусу викликала грандіозну паніку.


4. Черв'як Морріса

Також в 1988 році відзначимо появу вірусу під ім'ям «черв'як Морріса». Він був найстрашнішим з відомих на той момент комп'ютерних вірусів. Цей мережевий черв'як був однією з перших відомих програм, що експлуатують переповнювання буфера. Йому вдалося зробити неможливе - вивести з ладу всю глобальну мережу. Збій хоч і тривав зовсім не довгий час, але збитки від нього були оцінені в 96 мільйонів доларів. Його творцем був аспірант факультету Обчислювальної техніки Корнелльського університету Роберт Морріс.

Електро́нна обчи́слювальна маши́на (скорочено ЕОМ) - загальна назва для обчислювальних машин, що є електронними (починаючи з перших лампових машин, включаючи напівпровідникові тощо) на відміну від електромеханічних (на електричних реле тощо) та механічних обчислювальних машин.
Корнелльський університет (англ. Cornell University) - приватний університет, розташований в місті Ітака (штат Нью-Йорк, США). Університет має чотирнадцять коледжів, чотири з яких фінансуються урядом штату, та два медичних кампуси, в місті Нью-Йорк та в Едюкейшн-Сіті, Катар.
Справа дійшла до суду, де Роберту Моррісу загрожувало до п'яти років позбавлення волі і штраф у розмірі 250 тисяч доларів, проте, зважаючи на пом'якшувальні обставини, суд засудив його до трьох років умовно, 10 тисячам доларів штрафу і 400 годинам суспільних робіт.


5. Чорнобиль (CIH)

Один з найвідоміших вірусів, що став самим руйнівним за всі попередні роки. Створений в 1998 році тайванським студентом. Ініціали цього студента стоять в назві вірусу. Вірус потрапляв на комп'ютер користувача і не діяв там до 26 квітня. Цей комп'ютерний вірус знищував інформацію на жорсткому диску і перезаписував Flash BIOS. В деяких випадках це приводило до заміни мікросхеми, або навіть до заміни материнської плати.

Матери́нська пла́та, систе́мна пла́та, ба́зова пла́та (англ. motherboard), відома також як головна плата (mainboard) - плата, на якій містяться основні компоненти комп'ютера, що забезпечують логіку. Плата є основою не лише персонального комп'ютера, а також смартфонів, гральних консолей.
Епідемія вірусу «Чорнобиль» припала на 1999 рік. Тоді з ладу було виведено більш 300 тисяч комп'ютерів.


6. Melissa

26 березня 1999 року був випущений перший всесвітньо відомий поштовий черв'як. Черв'як заражав файли MS Word і розсилав свої копії в повідомленнях MS Outlook. Вірус поширювався з величезною швидкістю. Сума нанесеного збитку оцінюється більш ніж в $100 млн.


7. I LOVE YOU («Лист щастя»)

З'явився в 2000 році. На пошту приходив лист з темою «I LOVE YOU» до якого був прикріплений файл. Викачавши вкладення, користувач заражав свій комп'ютер. Вірус посилав неймовірну кількість листів з комп'ютера користувача. Також він видаляв важливі файли на комп'ютері. По деяких оцінках, він обійшовся користувачам ПК по всьому світу більш ніж в 10 млрд. $. Вірусом I LOVE YOU було заражено 10 % всіх комп'ютерів, що існували на той момент


8. Nimda

Назвою цього комп'ютерного вірусу є слово «admin», написане в зворотному порядку. З'явився цей вірус в 2001 році. Потрапляючи на комп'ютер, вірус відразу призначав собі права адміністратора і починав свою деструктивну діяльність. Він змінював і порушував конструкцію сайтів, блокував доступ на хости, ip-адреси і тому подібне Для поширення вірус використовував відразу декілька різних способів. Робив він це настільки ефективно, що вже через 22 хвилини після свого запуску в мережу став найпоширенішим комп'ютерним вірусом в мережі Інтернет.

Інтерне́т (від англ. Internet), міжмере́жжя - всесвітня система взаємосполучених комп'ютерних мереж, що базуються на комплекті Інтернет-протоколів. Інтернет також називають мережею мереж. Інтернет складається з мільйонів локальних і глобальних приватних, публічних, академічних, ділових і урядових мереж, пов'язаних між собою з використанням різноманітних дротових, оптичних і бездротових технологій.


9. Sasser

У 2004 році цей черв'як наробив багато шуму. Більш всього від вірусу постраждали домашні комп'ютери і невеликі фірми, хоча серйозні проблеми випробували і деякі крупні компанії. Щоб заразитися цим черв'яком, досить було просто підключити свій комп'ютер до Інтернету і почекати декілька хвилин. Черв'як проникав на комп'ютер, сканував Інтернет для пошуку інших комп'ютерів з незакритою дірою і розсилав їм вірус. Особливої шкоди вірус не заподіював – він просто перезавантажував комп'ютер. До пошуку черв'яка підключилося спеціальне кіберагенство ФБР. Головна жертва корпорація Microsoft призначила ціну 250.000$ за зловмисника. І їм виявився учень середньої школи Свен Яшан з німецького міста Роттенбурга.


10. My Doom

Цей черв'як був запущений в січні 2004 року. На той момент він став найшвидшим черв'яком, який поширюється по електронній пошті. Кожен подальший заражений комп'ютер відправляв спам більш ніж попередній. Окрім цього, він змінював операційну систему, блокуючи доступ до сайтів антивірусних компаній, сайту Microsoft, новинних стрічок. Одночасно безліч заражених комп'ютерів обрушує величезну кількість запитів з різних кінців світу на сайт Microsoft. Сервер направляє всі свої ресурси на обробку цих запитів і стає практично недоступним для звичайних користувачів. Користувачі комп'ютерів, з яких йде атака, можуть навіть і не підозрювати про те, що їх машина використовується хакерами.


11. Conficker

Уперше з'явився в мережі в 2008 році. Один з найнебезпечніших на сьогоднішній день комп'ютерних черв'яків. Цей вірус атакує операційні системи сімейства Microsoft Windows.

Windows - узагальнююча назва операційних систем для ЕОМ, розроблених корпорацією Microsoft. Перші версії були не повноцінними операційними системами, а лише оболонками до ОС MS-DOS. На 2014 рік, за даними сайтів NetApplications та GoStats, Microsoft Windows встановлена більш як на 90% персональних комп'ютерів світу.
Черв'як знаходить уразливості Windows, пов'язані з переповнюванням буфера і за допомогою обманного запиту виконує код. На січень 2009 року вірус уразив 12 мільйонів комп'ютерів у всьому світі.


V. Узагальнення і систематизація навчального матеріалу

Повторення теми організовано у вигляді розгадування кросворда «Віруси та антивіруси», створеного за допомогою генератора кросвордів.

Основні положення теми:


 • Шкідливі комп’ютерні програми.

 • Комп’ютерні віруси. Види комп’ютерних вірусів.

 • Антивірусні програми та їх класифікація.

 • Ознаки зараження комп’ютера вірусом.

 • Історія виникнення комп’ютерних вірусів.


VІ. Практична робота № 5 «Захист комп’ютера від вірусів». Інструктаж з техніки безпеки.
Охорóна прáці (рос. охрана труда; англ. labour protection; нім. Arbeitsschutz m) - це: система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров'я і працездатності людини в процесі трудової діяльності; діюча на підставі відповідних законодавчих та інших нормативних актів система соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, що забезпечують збереження здоров'я і працездатності людини в процесі праці. дозвіл на початок робіт підвищеної небезпеки, який необхідний організації чи підприємству, хто працює в будівництві.

Мета: на практиці ознайомитися зі способами захисту комп’ютерів від вірусів та роботою антивірусних програм.
Обладнання: ПК, інструкція до практичної роботи, антивірус.
Індивідуальна робота на ПК

1.Запустити антивірусну програму, встановлену на комп’ютері (Антивірус Касперського).

2.Визначте, які операції можна виконувати за допомогою даної програми.

3.Виконайте антивірусну перевірку папки Мої документи.

4.Перегляньте звіт про проведену роботу.

5.Ознайомтеся з роботою програми «Зоркий глаз». Для чого вона призначена?

6. Виконані завдання показати вчителю.
Контрольні запитання:


 1. Що означає поняття комп’ютерний вірус?

 2. Види вірусів.

 3. Резидентні та нерезидентні віруси.

 4. Антивірусні програми.

 5. Профілактичні заходи при роботі з комп’ютером.


VІІ. Підбиття підсумків уроку

На сьогоднішньому уроці ми з вами ознайомилися з поняттями комп’ютерного вірусу та антивірусної програми, розглянули різновиди вірусних програм та антивірусів, дізналися історію розробки комп’ютерних вірусів. Крім того ми виконали практичну роботу, де ознайомилися з процесом роботи антивірусних програм, їх налаштуваннями та функціями.


VІІІ. Домашнє завдання

Конспект, конспект «Головні дати в історії виникнення комп’ютерних вірусів».

Скачати 153.71 Kb.

 • Тема
 • Тип уроку
 • Хід уроку І. Організаційний момент ІІ. Актуалізація опорних знань
 • ІІІ. Мотивація навчальної діяльності
 • ІV. Вивчення нового матеріалу (міні-лекція з елементами демонстрації)
 • 2) Файлові віруси
 • 3) Файлово-завантажувальні
 • Обчислювальної техніки Корнелльського університету
 • 7. I LOVE YOU («Лист щастя»)
 • 11. Conficker
 • V. Узагальнення і систематизація навчального матеріалу
 • VІ. Практична робота № 5 «Захист комп’ютера від вірусів». Інструктаж з техніки безпеки
 • Мета
 • Індивідуальна робота на ПК
 • VІІ. Підбиття підсумків уроку