Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінка"Поняття комп’ютерної презентації, її призначення"

Скачати 79.68 Kb.

"Поняття комп’ютерної презентації, її призначення"
Скачати 79.68 Kb.
Дата конвертації27.05.2017
Розмір79.68 Kb.

Тема: “Поняття комп’ютерної презентації, її призначення”

Мета: сформувати поняття комп’ютерної презентації, слайдової та потокової презентації; скласти уявлення про програми та технічні засоби роботи з презентацією, виховувати цікавість, допитливість, інформаційну культуру учнів, навички роботи з персональним комп’ютером..

Тип уроку: засвоєння і первинне закріплення нових знань.

Обладнання та наочність: дошка, комп’ютер, інструкції з ТБ в комп’ютерному кабінеті.

Програмне забезпечення: MS PowerPoint

Хід уроку

І. Організаційний етап


перевірка присутності учнів;

перевірка готовності учнів до уроку.


ІІ. Актуалізація опорних знань:

Вступна бесіда


 1. Кабінет інформатики – кабінет підвищеної небезпеки.

 2. Правила поведінки в кабінеті інформатики.

 3. Структура курсу інформатики в 10 класі.

 4. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з інформатики.

Експрес-повторення:

    1. Які редактори та їх можливості ми вивчили на уроках у 9 класі?(графічного, текстового).

    2. Які існують традиційні форми подання інформації?(графічна, текстова).

    3. Назвіть види інформації які ви знаєте?(звукова, відео, анімація…)

    4. Чи можна поєднати різні види інформації? Яким чином це можна зробити?(заслуховування і обговорення відповідей дітей)

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності


 1. Чи доводилося вам виступати перед великою аудиторією?

 2. Яким чином ви готували свою доповідь?

 3. Чи бачили ви презентацію якогось товару в супермаркеті?

 4. З яких елементів складається така презентація?

 5. Методичний прийом “Райдуга”
  Учні поділяються на групи. Кожна група отримує завдання: згадати, чого навчились у 9 класі з тем (кожна тема на окремому кольоровому папірцю) «Інформація. Інформаційні процеси та системи», «Апаратне забезпечення інформаційних систем», «Системне програмне забезпечення», «Службове програмне забезпечення», «Комп’ютерні мережі», «Основи роботи з текстовою інформацією», «Комп’ютерна графіка».
  Наприклад: До теми «Службове програмне забезпечення» учні записують
  - стискати, архівувати та розархівувати дані;
  - працювати з архіваторами;
  - записувати інформацію на оптичні носії;
  Інформаці́йні проце́си- послідовна зміна стану та (або) уявлення про інформацію в результаті дій, які з нею можна виконувати. Такими діями є - створення, збирання, зберігання, обробка, відображення, передавання, розповсюдження, використання, захист, знищення інформації.
  Оптичні накопичувач або Оптичний носій інформації - це термін у галузі інформатики, що позначає засіб зберігання даних з допомогою носіїв та самі носї, що зчитуються оптично. Дані записуються, з допомогою позначок на паттерні, який може бути прочитаний знову світлом, зазвичай променем лазера, точно зосередженого на диску, що обертається.

  - захищати комп’ютер від вірусів;
  - класифікувати віруси;
  - тощо.

 6. Методичний прийом “Наведи порядок у своїх знаннях”
  Учитель по черзі показує основні елементи панелі інструментів “Форматування»”
  та “Стандартні” , учні повинні назвати функцію цього елемента та до якої панелі він належить.
  Пане́ль інструме́нтів (англ. toolbar) - елемент графічного інтерфейсу користувача, призначений для розміщення на ньому кількох інших елементів.

ІV. Вивчення нового матеріалу (міні-лекція)


План вивчення теми

 1. Поняття презентації, комп’ютерної презентації та її призначення.

 2. Поняття про слайдові та потокові презентації.

 3. Огляд програмних і технічних засобів, призначених для створення і демонстрації презентації.

 4. Завантаження і вихід з програми MS Power Point.
 1. Поняття презентації, комп’ютерної презентації та її призначення.


Доволі часто виникає потреба у представленні чого-небудь нового: ідей, проектів, продукції, товару тощо.

Захід, на якому відбувається таке представлення, отримав назву презентація (англ. presentation - представлення).Презентація — офіційне представлення особи, підприємства, фірми, продукції, товару тощо.

З широким розповсюдженням персональних комп'ютерів почали створюватися спеціальні електронні документи, які містили матеріали рекламного або інформаційного характеру і були підготовлені для перегляду на екрані комп'ютера.

Електро́нний докуме́нт - документ, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов'язкові реквізити документа. Електронний документ може бути створений, переданий, збережений і перетворений електронними засобами у візуальну форму.

Ці документи стали називати комп'ютерними презентаціями, а програми для створення таких документів - системами опрацювання презентацій.

Прикладні програми, призначені для створення комп’ютерних презентацій, називаються системами опрацювання презентацій, або редакторами презентацій.Види презентацій: Види систем опрацювання презентацій:

Групова робота

Учні об’єднуються в групи. Кожна група обговорює такі питання:

Сфери застосування презентацій:

у навчальному процесі


( наочне подання навчального матеріалу, контроль знань, узагальнення і систематизація знань, керування навчально-пізнавальною діяльністю учнів – опрацьовують матеріал з урахуванням індивідуальних здібностей)

 • інших сферах діяльності.
  (рекламування товарів, різноманітних послуг, створення фотоальбомів, демонстрація ідей, супровід виступів на конференціях, нарадах…)
 1. Поняття про слайдові та потокові презентації.
Слайд від англ. to slide — повзти. Слайд презентаціїце окрема екранна сторінка, що може містити текстові, графічні, відео- та звукові об'єкти, гіперпосилання.

Слайдова технологія, яка передбачена у середовищі MS PowerPoint, забезпечує зміну зображення під час показу презентацій за вказівкою користувача. Презентації, створені за такою технологією, можна вважати статичними — вони не мають внутрішнього часового виміру. До цього виду систем опрацювання презентацій відносяться • Microsoft Office PowerPoint,

 • OpenOffice.org Impress,

 • Powerbullet Presenter,

 • ProShow Producer,

 • PPT CREATE,

 • Quick Slide Show,

 • MySlideShow тощо.

Потокові презентації призначені для неперервного відтворення послідовності (потоку) об'єктів із заздалегідь визначеним часом показу кожного з них. Фактично це відеофільм, наприклад рекламного або навчального призначення. Програмами для опрацювання цього виду презентацій є:

 • Adobe Flash,

 • Microsoft Movie Maker,

 • AnFX Visual Design,

 • Virtual Tour Builder тощо.

Потокова технологія дає можливість створювати презентації, прив’язані до часової шкали. Тривалість таких презентацій, початок та кінець точно вимірюються у секундах.

За допомогою слайдової технології створюють, як правило, масштабні презентації комерційних, наукових чи навчальних проектів, потокова технологія використовується для створення невеликих анімаційних роликів.


 1. Огляд програмних і технічних засобів, призначених для створення і демонстрації презентації.


Існують різні інструментальні програми, які працюють під керуванням операційної системи Windows та використовуються для створення презентацій.
Операці́йна систе́ма, скорочено ОС (англ. operating system, OS) - це базовий комплекс програм, що виконує управління апаратною складовою комп'ютера або віртуальної машини; забезпечує керування обчислювальним процесом і організовує взаємодію з користувачем.
Зокрема програми Corel Presentations, Macromedia Flash тощо. Найпопулярнішою з них сьогодні вважається Microsoft PowerPoint, яка входить до пакета прикладних програм Microsoft Office.
 1. Завантаження і вихід з програми MS PowerPoint.


Відкрити програму створення презентацій Power Point: Пуск Все программы  Microsoft Office  Microsoft Office Power Point 2003.
Програ́мне забезпе́чення (програ́мні за́соби) (ПЗ; англ. software) - сукупність програм системи обробки інформації і програмних документів, необхідних для експлуатації цих програм.
Microsoft PowerPoint (повна назва - Microsoft Office PowerPoint) - це застосунок для створення та відтворення презентацій, що є частиною Microsoft Office, і доступний в редакціях для операційних систем Microsoft Windows і Mac OS.
V. Засвоєння нових знань і вмінь


 1. Робота з підручником( ст..79-88))

 2. Робота з додатковим матеріалом

 3. Додаткові завдання

 1. Доповніть речення:

 • Презентація може містити… (звук, відео, графічні зображення, анімацію, текст)

 • Презентація MS PowerPoint складається з основних базових елементів… (слайдів).

 • На слайдах можуть міститися… (тексти, графічні, динамічні обєкти, таблиці, кнопки, гіперпосилання)

 1. Підкресліть пристрої ПК, що можна використовувати для демонстрації презентації: мишка, принтер, клавіатура, монітор, сканер, мікрофон, колонки, мультимедійний проектор, модем, відеокамера, інтерактивна дошка, навушники.
  Інтеракти́вна до́шка (від англ. Interactive WhiteBoard - «інтерактивна біла дошка») - пристрій, що поєднує в собі можливості звичайної маркерної дошки з можливостями комп'ютера.
  Проектор - це світловий прилад, що перерозподіляє світло лампи з концентрацією світлового потоку на поверхню малого розміру або у малому тілесному куті. Проектори є, в основному, оптико-механічними або оптично-цифровими приладами, котрі дозволяють за допомогою джерела світла, проектувати зображення об'єктів на поверхню, розташовану поза приладом - екран.


 2. Складіть порівняльну таблицю властивостей слайдової та потокової презентації.

 1. Робота за комп’ютером
  Завдання: 1.
  Запустіть програму MS PowerPoint і Word, порівняйте інтерфейси цих програм і опишіть спільне й відмінне у них.

Завдання 2. Знайти в довідковій системі інформацію: 1. “Створення презентацій”

( 1.Вручну як нову презентацію(створення пустої презентації): Файл Створити Загальні Нова презентація ОК.


2.За допомогою зразків типових презентацій(з використанням шаблонів): Файл Створити/Вибрати назву презентації ОК

3. За допомогою майстра автозмісту: Файл Створити Вибрати закладку Презентації (загальні) Майстер автозмісту ОК Вибрати зразок презентації із меню Загальні Вибрати «Загальна доповідь» Вибрати «Презентація на екран» Ввести заголовок презентації Готово. )

Записати в зошит способи створення презентацій.

2. “Сполучення клавіш”(сполучення клавіш для колекції картинок, для показу слайдів, призначення або зміна сполучення клавіш).

Знайдену інформацію скопіювати в документ MS Word і зберегти документ в своїй папці (D:/Обмен/10_клас/ Звіт1_Прізвище учня.doc)
VІ. Підбиття підсумків уроку

VІІ. Домашнє завдання


 1. Завдання за підручником: вивчити Розділ 2, п.2.1, написати опорний конспект.

 2. Підготувати повідомлення за темою: “Сфери використання комп’ютерних презентацій”.

 3. Заповнити таблицю:

Комп’ютерні презентації

Слайдові

Потокові

Означення:

Означення:

Програмні засоби:

Програмні засоби:

Переваги:

Переваги:

Недоліки:

Недоліки:


Скачати 79.68 Kb.

 • Хід уроку І. Організаційний етап
 • ІІІ. Мотивація навчальної діяльності
 • ІV. Вивчення нового матеріалу (міні-лекція)
 • Поняття презентації, комп’ютерної презентації та її призначення.
 • Поняття про слайдові та потокові презентації.
 • Огляд програмних і технічних засобів, призначених для створення і демонстрації презентації.
 • Завантаження і вихід з програми MS PowerPoint .
 • V. Засвоєння нових знань і вмінь
 • Завдання 2 . Знайти в довідковій системі інформацію : 1. “Створення презентацій”
 • VІ. Підбиття підсумків уроку