Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПоняття комп’ютерної публікації

Скачати 28.15 Kb.

Поняття комп’ютерної публікації
Скачати 28.15 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації10.03.2017
Розмір28.15 Kb.
  1   2

10 клас Урок 10 24.10

Тема: Поняття комп’ютерної публікації.
Мета:  ознайомити з поняттям комп’ютерної публікації, з інтерфейсом програми MS Publisher, розглянути види публікацій та засоби їх створення; 

формувати вміння та навички роботи у програмі MS Publisher, розвивати інтелектуальні здібності учнів, пізнавальний інтерес до предмету інформатики, комп’ютерної техніки; 

виховувати професійні риси, почуття відповідальності, вміння об’єктивно оцінювати себе та інших, інформаційні компетенції.

Здібності - індивідуально стійкі психічні властивості людини, що визначають її успіхи в різних видах діяльності. Задатки - це потенційні можливості, що виявляються в діяльності, яка не може існувати без них.
Компете́нція (лат. competentia, від compete - взаємно прагну; відповідаю, підходжу) - сукупність предметів відання, завдань, повноважень, прав і обов'язків державного органу або посадової особи, що визначаються законодавством.
Інтелектуал - людина розумової праці[Джерело?]. «Інтелектуалом» також називають[Хто?] освічену, начитану людину з високо розвиненим інтелектом[Джерело?].
Інформа́тика (англ. Computer Science, нім. Informatik) - наукова дисципліна, що вивчає методи та процеси створення, перетворення, зберігання, передачі інформації та використання її в різних галузях людської діяльності.
Відповіда́льність - загальносоціологічна категорія, яка виражає свідоме ставлення особи до вимог суспільної необхідності, обов'язків, соціальних завдань, норм і цінностей. Відповідальність означає усвідомлення суті та значення діяльності, її наслідків для суспільства і соціального розвитку, вчинків особи з погляду інтересів суспільства або певної групи.
Пра́ця - цілеспрямована діяльність людей зі створення матеріальних і духовних благ, необхідних для задоволення потреб кожного індивіда і суспільства в цілому.
Профе́сія (фах) - відокремлений («окреслений») у рамках суспільного поділу праці комплекс дій та відповідних знань, що вимагає відповідної освіти.
 
Тип уроку: урок формування знань та вмінь учнів 
Обладнання: проектор, комп’ютери. 
Дидактичне забезпечення: опорний конспект, презентація, інтерактивна вправа "Так або ні", опитувальні картки, набір різнокольорових карток (капелюшків), виготовлених з паперу. 
Епіграф до уроку: 
Якщо хочете чогось навчитися – робіть це. 
Хід уроку

І. Організаційний етап 
1. Привітання вчителя 
2.
Вітання - жест, словосполучення або інший ритуал для вступу в контакт з іншою людиною. Зазвичай вітання передує початку спілкування. Вітанням можна продемонструвати своє відношення до того кого вітають.
Перевірка відсутніх 
3. Організація класу до уроку
 
Емоційна підготовка учнів до уроку 
Учитель звертається до учнів: «Усміхніться одне одному – і до вас прийде гарний, радісний настрій. А тепер – до праці!» 

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів

1.Перевірка домашнього завдання. Інтерактивна вправа «Так або ні»  
На минулих уроках ми з вами навчились працювати у програмі MS PowerPoint та Windows Movie Maker. Ви познайомились із засобами та методами роботи зі слайдовими та потоковими презентаціями. Зараз ми перевіримо рівень засвоєння вами знань за допомогою самостійної роботи. (завдання на картках) Ви маєте написати слово «Так», якщо погоджуєтесь із твердженням, і - «ні» у противному випадку. 

Варіант 1 


№ Твердження Так/Ні 
1. Етапи створення презентацій: проектування, створення, демонстрація. Так 
2. У презентацію не можна вставити діаграму. Ні 
3. Слайдова презентація – це набір картинок-слайдів з певної теми, що зберігаються у файлі спеціального формату. Так 
4. Презентацію створюють засобами програми MS Publisher. Ні 
5. Щоб завантажити програму PowerPoint потрібно виконати таку послідовність команд: Пуск – Усі програми – СтандартніMicrosoft Office PowerPoint.
Програма (фр. programme письмове оголошення, порядок денний, від грец. prógramma вказівка) - заздалегідь затверджена (визначена) дія.
Станда́рт - нормативний документ, заснований на консенсусі, прийнятий визнаним органом, що встановлює для загального і неодноразового використання правила, настанови або характеристики щодо діяльності чи її результатів, та спрямований на досягнення оптимального ступеня впорядкованості в певній сфері.
Ство́рення (англ. Creation, нім. Schöpfung, івр. בריאת העולם‎) - доктринальна позиція у багатьох релігіях та філософських системах вірувань, яка твердить, що за створенням всесвіту стоїть Божество. Богословські пояснення створення всесвіту можуть мати різноманітні форми, однією з основних є релігійна догма створення.
Microsoft Office Microsoft Office - офісний пакет, створений корпорацією Microsoft для операційних систем Microsoft Windows, Apple Mac OS X і Apple iOS (на iPad). До складу цього пакету входить програмне забезпечення для роботи з різними типами документів: текстами, електронними таблицями, презентаціями, базами даних тощо.
Ні 
6. У програмі Windows Movie Maker існують такі панелі: операцій з фільмами, збірників, розкадровки, вікно монітора. Так 
7. Конвертор – це програма, призначена для перетворення медіафайлів з одного формату в інші, що придатні для різних пристроїв. Так 
8. Текст, що має посилання на інші частини документа, інші документи в мережі або на нетекстові об’єкти (звук, графіку, відео) називається гіперпосилання.
Докуме́нт - базова теоретична конструкція, яка відноситься до всього, що може бути збережене або представлене, щоб служити як доказ для певної мети.
Гіперпосила́ння (або просто посилання чи ланка, пóклик) - активний (виділеним кольором) текст, зображення чи кнопка на веб-сторінці, натиснення на яку (активізація гіперпосилання) викликає перехід на іншу сторінку чи іншу частину поточної сторінки.
При́стрій (англ. device, appliance, нім. Vorrichtung f, Einrichtung f) - обладнання, конструктивно завершена технічна система, що має певне функціональне призначення і за допомогою якої виконується яка-небудь робота або спрощується, полегшується певний процес.
Мультиме́діа (лат. Multum + Medium) - комбінування різних форм представлення інформації на одному носієві, наприклад текстової, звукової і графічної, або, останнім часом все частіше - анімації і відео.
Гра́фіка (нім. Graphik, грец. graphikos «написаний») - вид образотворчого мистецтва, для якого характерна перевага ліній і штрихів, використання контрастів білого і чорного та менше, ніж у живописі, використання кольору.
Так 
9. Для кожного кадру можна встановити лише один відеоефект. Ні 
10. Відеоперехід призначений для створення різноманітних нотаток у кліпі. Ні 
11. При використанні Майстра автовмісту до презентації застосовується шаблон оформлення , що містить запропонований текст та стиль оформлення. Так 
12. Відрегулювати тривалість відтворення зображення на екрані можна за допомогою Шкали часу.
Відтво́рення - слово, яке, в залежності від контексту застосування набуває різних значень.
Так 

Варіант 2 


№ Твердження 
Так або ні 
1. Потокова презентація – це вид подання мультимедійних даних, що зібрані й перекодовані в потоковий файл. Так 
2. Щоб завантажити програму PowerPoint потрібно виконати таку послідовність команд: Пуск - Усі програми - Стандартні - Microsoft Office PowerPoint. Так 
3. Вставити графічний об’єкт у слайд можна виконавши послідовність команд: Вставка – Рисунок – Картинки – З файлу...) Так 
4. Створити нову презентацію можна за допомогою майстра автовмісту, шаблону або порожньої презентації. Так 
5. Файли, створені програмою MS PowerPoint, мають розширення .doc або .docх. Ні 
6. Щоб додати до слайду об’єкт WordArt потрібно виконати послідовність команд: Вставка – Рисунок – Об’єкт WordArt. Так 
7. До презентації неможливо додати відекліп. Ні 
8. Кнопки дій у програмі MS PowerPoint служать для перегляду слайдів. Ні 
9. Титри – це напис в кадрі, що містить назву фільму, перелік дійових осіб, пояснювальний текст тощо. Так 
10. Щоб додати відеоперехід між фрагментами, потрібно перетягнути його на спеціально відведене місце між зображеннями. Так 
11. Мультимедіа – це поєднання в одному файлі даних різних форматів, зокрема, тексту, графіки, звуку і відео.
Фрагмент (лат. fragmentum - уламок, шматок, скалка) - яка-небудь частина цілого.
У комунікації, ме́діа (англ. media - засоби, способи) - це канали та інструменти; їх використовують, щоб зберігати, передавати й подавати інформацію або дані. Медіа часто згадувано як синонім до масс-медіа або новинних медіа, але в ширшому користуванні вони означають єдине середовище; його використовують, щоб передавати будь-які дані в яких-будь цілях .
Так 
12 Шкала часу використовується для перегляду та зміни послідовності кліпів проекту. Ні 

Поміняйтесь роботами з сусідом по парті та перевірте роботу за 12 бальною шкалою, кожне питання оцінюється - 1 бал. 


Погляньте на екран. Де відображаються правильні відповіді. 

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності 
Давайте уявимо, що ви прийшли на ділову зустріч або зустріли давнього приятеля і вам треба обмінятися адресами, робочими телефонами. Як ви будете діяти в даній ситуації? 
(Потрібно, щоб учні здогадалися про існування візитних карток.
Мотива́ція (з лат. movere) - спонукання до дії; динамічний процес фізіологічного та психологічного плану, керуючий поведінкою людини, який визначає її організованість, активність і стійкість; здатність людини діяльно задовольняти свої потреби.
Телефо́н - вид електрозв'язку, що дає змогу передавати і приймати мовлення на відстань за допомогою електричних сигналів (що передаються дротами) або радіосигналів.
Існува́ння (від екзистенція) - центральне поняття екзистенціалізму, унікальна особистісна сутність людини, що втілює в собі духовну, психоемоційну неповторність особи.

Справді, у сучасному суспільстві мати візитку — вимога часу. Для більшості людей візитна картка стає необхідною. Де ж її взяти? 
(Відповіді учнів.) 
Можна замовити професіоналам. А чи можна створити візитну картку власноруч? А ще й операторам комп’ютерного набору. 
Створити власноруч свою візитну картку зовсім неважко. Для цього треба ознайомитися з однією з можливостей програми для створення публікацій Microsoft Office Publisher. Крім візитних карточок, нам досить часто потрібно створювати оголошення, привітати зі святом чи ювілеєм батьків, друзів або оформити стінгазету чи меню для кафе ваших родичів, виготовити буклети чи брошури.
Оголошення - це короткі текстові повідомлення, котрі містять різну за призначенням інформацію. Переважно оголошення містять інформацію приватного рекламного характеру. Це пропозиція певних товарів чи послуг приватними особами, або малими приватними підприємствами.
То вашим помічником стане програма Microsoft Office Publisher, вивченням можливостей якої ми сьогодні й займемося на нашому уроці. 
Отже, тема нашого уроку «Поняття комп’ютерної публікації.» 
Давайте ми з вами пригадаємо, які ж публікації ви знаєте. 

Методичний прийом «Зірка» 
На дошці зображено зірку. Учні по черзі виходять і замість променів записують, які вони знають види публікацій: (буклети, візитки, листівки, об’яви, наклейки, резюме, програмки, запрошення, конверти, бюлетені, грамоти, плакати) .
Запрóшення - коротке повідомлення про якусь подію і запрошення взяти в ній участь. Суто ділові (на конференцію, форум, з'їзд, нараду, презентацію, виставку тощо) пишуться на фірмових бланках, а до культурно-мистецьких заходів часто виготовляють спеціально художньо оформлені запрошення.
 
Сьогодні на уроці ми познайомимось із наступної програмою із пакету офісних програм програмою MS Office Publisher. (на слайді) 

IV. Засвоєння нових знань 
Ознайомлення з планом вивчення нової теми. 
Проводиться з допомогою комп’ютерної презентації. Учні записують план в зошит. 
План 
1. Поняття та види комп’ютерної публікації. 
2. Засоби створення публікацій. 
3. Інтерфейс програми MS Publisher. 
4. Макети публікацій. 
1.Робота з підручником 
Відкрийте підручник на сторінці 166 та знайдіть відповідь на запитання: 
1.
Підру́чник (калька з пол. podręcznik) - книжка, у якій системно викладено інформацію з певної галузі знань і яку використовують в системі освіти на різних рівнях, а також для самостійного навчання. Різновид навчального видання.
Що називають публікаціями? 
2. Які є види публікацій? 
3. Які є засоби для створення публікацій? 
4. Які можливості програм для створення публікацій? 
5. Як завантажити програму MS Office Publisher? 

Пояснення матеріалу 


2.Методичний прийом «Сніжна грудка» 
Один учень відповідає на питання: «Що називають публікаціями?», другий – «Які є види публікацій?», третій – «Які є засоби для створення публікацій?», четвертий – «Які можливості програм для створення публікацій?», п’ятий - «Як завантажити програму MS Office Publisher?» (учні можуть при відповідях використовувати підручник) 
Орієнтовні відповіді 
Публікація (1 питання) — документ, що оголошується всенародно (латинською Рubliсо). Донедавна публікаціями вважали документи, виконані поліграфічним способом. Тепер статус публікацій мають також електронні документи, розташовані, зокрема, на веб-серверах, які можна переглядати за допомогою браузера.
Веб-се́рвер (англ. Web Server) - це сервер, що приймає HTTP-запити від клієнтів, зазвичай веб-браузерів, видає їм HTTP-відповіді, зазвичай разом з HTML-сторінкою, зображенням, файлом, медіа-потоком або іншими даними.
Полігра́фія (від полі - багато; графо - пишу) - галузь техніки, сукупність технічних засобів для множинного репродукування текстового матеріалу й графічних зображень.
Електро́нний докуме́нт - документ, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов'язкові реквізити документа. Електронний документ може бути створений, переданий, збережений і перетворений електронними засобами у візуальну форму.
 
Залежно від способу оприлюднення твору розрізняють друковані публікації і електронні (2 питання).
Друка́рство - принцип одержання відбитків письмових знаків за допомогою тиснення. Отримані таким чином роботи можна використовувати у великих кількостях - що і стало суттю друкарства. До цього винаходу, на створення та відтворенням рукописних документів і книг мали монополію лише невелика кількість фахівців (особливо освічені ченці монастирях).
До друкованих публікацій відносять книжки, брошури, журнали, газети, бюлетені, буклети, листівки тощо. До електронних публікацій відносять документи, що розповсюджуються з використанням електронних носіїв даних (компакт-диски, дискети, флеш-носії тощо) або комп’ютерних мереж. 
Тривалий час друковані публікації виготовлялися виключно в друкарні. І цим займалася ціла галузь виробництва – поліграфія. А підготовкою матеріалів до друку займалися видавництва. У багатотиражному виробництві так відбувається і сьогодні: видавництва готують макети книжок, журналів, газет і т.п, а підприємства поліграфії – друкують і за необхідності зшивають їх. 
Разом з тим з широким розповсюдженням персональних комп’ютерів і високоякісних лазерних та струменевих принтерів, копіювальних апаратів набули розповсюдження так звані настільні видавничі системи.
Матеріа́л - речовина, або суміш речовин, первинний предмет праці, який використовують для виготовлення виробу (основний матеріал), або які сприяють якимось діям. У останньому випадку уточнюють, що це допоміжний, чи витратний матеріал.
Підприє́мство - самостійний суб'єкт господарювання, зареєстрований компетентним органом державної влади або органом місцевого самоврядування, для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності в порядку, передбаченому Господарським кодексом України та іншими законами.
Виробни́цтво - процес створення матеріальних і суспільних благ, необхідних для існування і розвитку. Створюючи певні блага люди вступають у зв'язки і взаємодію – виробничі відносини. Тому виробництво є завжди суспільним.
Видавни́цтво - спеціалізоване підприємство, основним видом діяльності якого є підготовка і випуск у світ видавничої продукції (Закон від 05.06.1997 р. № 318/97-ВР «Про видавничу справу»).
Принтер Комп'ютерний принтер (англ. printer - друкар) - периферійний друкувальний пристрій, що підключається до комп'ютера і має змогу друкувати текстову та іншу графічну інформацію на папері.
 
Комп'ютерні публікації — це публікації, створені за допомогою спеціальних комп'ютерних програм. 
До засобів створення публікацій відносять настільні видавничі системи (3 питання). Ці системи мають апаратну та програмну складові. До апаратної складової належить персональний комп’ютер, пристрої друку(принтер,

Каталог: Files -> downloads
downloads -> Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за спеціальністю «Видавнича справа та редагування»
downloads -> Словник – довідник Лебедин, 2010р
downloads -> «Пропедевтика програмування за допомогою навчального діяльнісного середовища Скретч»
downloads -> Програма основ роботи в операційній системі Windows та прикладних програмах ms office Основний рівень пояснювальна записка
downloads -> Методичні рекомендації щодо організації та змісту навчально-виховного процесу з інформатики у 2014/2015 навчальному році
downloads -> Безпека дітей в Інтернеті
downloads -> Урок №2,3 5 клас (курс «Інформатика») Тема : ос windows. Вікна, їх елементи. Мета
downloads -> Электронный атлас «Животные».: [Электронный ресурс]. Обзор животного мира. Рекорды в мире животных. Удобная поисковая система ( 32 Mb). К.: Тов «нмк- трейд»
  1   2


Скачати 28.15 Kb.

  • І. Організаційний етап
  • Актуалізація опорних знань учнів 1.
  • ІІІ. Мотивація