Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПоняття про бази даних (БД). Системи управління базами даних (субд) та інформаційно-пошукові системи. Основні об’єкти бази даних. Поняття про фактографічні й документальні бази даних, ієрархічні, мережеві, реляційні моделі баз даних

Скачати 40.72 Kb.

Поняття про бази даних (БД). Системи управління базами даних (субд) та інформаційно-пошукові системи. Основні об’єкти бази даних. Поняття про фактографічні й документальні бази даних, ієрархічні, мережеві, реляційні моделі баз даних
Скачати 40.72 Kb.
Дата конвертації11.05.2017
Розмір40.72 Kb.
ТипУрок

Урок №

Тема : Поняття про бази даних (БД).

Систе́ма керування ба́зами да́них (СКБД) або Систе́ма управлі́ння ба́зами да́них (СУБД) - комплекс програмного забезпечення, що надає можливості створення, збереження, оновлення та пошуку інформації в базах даних з контролем доступу до даних.

Системи управління базами даних (СУБД) та інформаційно-пошукові системи. Основні об’єкти бази даних. Поняття про фактографічні й документальні бази даних, ієрархічні, мережеві, реляційні моделі баз даних.


Мета: Дати загальні відомості про бази даних. Вивчити ієрархічну і мережеву моделі даних. Показати значущість матеріалу, його застосування в практичній діяльності. Показати різні форми організації даних у БД. Розвивати між предметні зв’язки, логічне мислення, пізнавальний інтерес.

Система керування Система керування, також Система управління (англ. control system) - систематизований набір засобів впливу на підконтрольний об'єкт для досягнення цим об'єктом певної мети. Об'єктом системи керування можуть бути як технічні об'єкти так і люди.

Моде́ль да́них (англ. Data model) - абстрактне представлення реального світу, що відображає тільки ті об'єкти, що безпосередньо стосуються програми. Це, як правило, визначає специфічну групу об'єктів, їх атрибутивне значення і відношення між ними.

Міркування - зіставлення думок, пов’язання їх задля відповідних висновків, логічне мислення. Можна розглядати міркування як аналіз і синтез даних, та їхню оцінку. Хоча знання фактів і є точкою відліку у вивченні суспільних наук, людина також повинна мати здатність до логічного мислення-міркування, адже саме міркування наповнює факти, проблеми і поняття змістом: міркуючи над засвоєним знанням, людина приходить до повнішого розуміння предмета. Міркування є також предметом логіки, яка вказує нам правила, закони або норми, яким повинне підкорятися наше мислення для того, щоб бути істинним.

Виховувати в дітей сумлінне ставлення до роботи та поставлених завдань,

Тип уроку: урок подання нових знань.

Обладнання: ПК, електронна презентація

Хід уроку.

І. Організаційна частина. Перевірка присутніх, готовності до уроку.

ІІ. Мотивація навчальної діяльності.

Для чого потрібна База Даних? Наприклад, Вам потрібно у бібліотеці знайти книгу. Звичайно, що зручніше буде її знайти користуючись каталогом. Легко відшукати у газеті оголошення, що Вас цікавлять. Така легкість пошуку можлива завдяки тому, що дані у газеті, каталозі мають структуру, або, інакше кажучи, структуризовані. Структура даних – це сукупність правил та обмежень, які відображають зв’язки між окремими частинами даних.

Структура даних В програмуванні та комп'ютерних науках структу́ри да́них - це способи організації даних в комп'ютерах. Часто разом зі структурою даних пов'язується і специфічний перелік операцій, що можуть бути виконаними над даними, організованими в таку структуру.

Всі книги описані однаково: автор, назва, видавництво, рік видання, тощо. Прикладами найпростіших БД є телефонний довідник, розклад руху потягів, список співробітників підприємства, різноманітні словники…

Надзвичайно важливо, що БД дає можливість швидкого пошуку та відбору інформації, а також створення звітів за заданою формою

III. Пояснення нового матеріалу з демонстрацією електронної презентації підготовленої вчителем.

База даних це розміщена на носіях велика кількість даних однакової структури з конкретної галузі. Наприклад БД може бути: телефонний довідник, каталог книг у бібліотеці, розклад руху транспорту, анкетні дані про співробітників фірми, облік випущеної продукції, матеріалів на складах тощо.

Бази даних використовуються в інформаційно-пошукових системах, наприклад, електронних довідниках, картотеках, каталогах. В аеропорту або на залізничному вокзалі можна отримати на дисплеї інформацію про вільні місця, розклад руху літаків чи поїздів у потрібному напрямку. Сьогодні за допомогою комп'ютера можна зробити покупку, не виходячи з дому. Переглядаючи ілюстровану базу даних — електронний каталог, можна вибрати продукти, одяг чи модель автомобіля й організувати через Internet відповідне замовлення, оплату і доставку.Дані у базі повинні бути повними, розумно організованими, зручними у користуванні. Даних може бути дуже багато. їх регулярно потрібно оновлювати. Тому їх зберігають у зовнішній пам'яті у файлах даних, з розширенням .mbd.

Системи керування базами даних (СКБД ) це програми призначені для створення баз даних і пошуку інформації в них.

Інформаці́йний по́шук (ІП) (англ. Information retrieval) - наука про пошук неструктурованої документальної інформації. Особливо це відноситься до пошуку інформації в документах, пошук самих документів, добуття метаданих з документів, пошуку тексту, зображень, відео та звуку у локальних реляційних базах даних, у гіпертекстових базах даних таких, як Інтернет та локальні інтранет.

Сукупність СУБД та БД називається банком даних. На сучасному етапі найвідоміші наступні СУБД: реляційні -MS Access, Clipper, dBase, Oracle, Paradox; сіткові - Fox Base\ FoxPro; ієрархічні - IMS/VS.

Основні операції, які можна виконати за допомогою СКБД:

 1. створити новий файл бази даних у вигляді таблиці;

 2. створити структуру таблиці (тобто структуру запису);

 3. увести дані в таблицю;

 4. зберегти таблицю на диску;

 5. у разі потреби модифікувати (змінити) структуру;

 6. доповнити базу даних записами;

 7. вилучити зайві записи;

 8. впорядкувати записи за зростанням чи спаданням значень у деякому полі;

 9. відшукати записи, що задовольняють деякому критерію за допомогою фільтра чи звернувшись до бази даних із запитом;

 1. виконати обчислення;

 2. подати потрібні дані у вигляді форми чи звіту.

У фактографічних БД фіксуються дані про події, явища, процеси, і їх характеристики.

У документальних БД зберігається інформація про стан деякої предметної області.

Предме́тна о́бласть (ПрО) - множина всіх предметів, властивості яких і відношення між якими розглядаються в науковій теорії. В логіці - гадана область можливих значень предметних змінних логічної мови.

За способом встановлення зв'язків між даними розрізняють реляційні, ієрархічні та мережні БД.

Ієрархічна БД має деревоподібну структуру, де можливі лише односторонні зв'язки від старших вершин до молодших. Це прискорює доступ до необхідної інформації, але лише в тому випадку, коли всі можливі запити відображені в структурі дерева. Ніякі інші запити на одержання інформації не будуть задоволені. Вказаний недолік знято в мережній БД, у якій елемент може мати довільні зв’язки з будь-якими іншими ("всіх зі всіма") . Використання ієрархічної та мережевої БД прискорює доступ до інформації в БД. Однак, оскільки кожний елемент даних повинен містити посилання на деякі інші елементи, то потрібні значні ресурси оперативної та дискової пам'яті ЕОМ.

Найбільш розповсюджена реляційна БД орієнтована на організацію даних у вигляді двовимірних таблиць (відношень) і є найпростішою та найбільш звичною формою подання даних. Перевагою реляційної БД є простота інструментальних засобів її підтримки, недоліком - жорсткість її структури даних (неможливо, наприклад, задати рядки таблиці довільної довжини) та залежність швидкості її роботи від розмірів БД. Для багатьох операцій, визначених у такій БД, може виявитись необхідним перегляд всієї бази.

Рядки таблиці називаються записами, а стовпці — полями.

Приклад БД «Шкільні друзі»

Поля: №п/п, ПІП, Адреса, Телефон

Запис (рядок) – дані про одну людину. Записи можна дописувати, міняти, вилучати. Якщо записів багато, то такою БД користуватися незручно. Тоді її подають у вигляді декількох повязаних таблиць.

IV. Закріплення нового матеріалу. Отже, з’ясуємо: Що Ви запам’ятали на сьогоднішньому уроці?


 1. Що таке бази даних?

 2. Назвіть основні можливості БД.?

2. Що таке СУБД?

3.Наведіть приклад реляційної моделі?

Реляційна модель даних - логічна модель даних. Вперше була запропонована британським ученим співробітником компанії IBM Едгаром Франком Коддом (E. F. Codd) в 1970 році в статті «A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks».4.Чим відрізняється мережна модель від ієрархічної?

V. Домашнє завдання: Вивчити за конспектом.


Скачати 40.72 Kb.

 • Тип уроку
 • III . Пояснення нового матеріалу з демонстрацією електронної презентації підготовленої вчителем. База даних
 • Основні операції, які можна виконати за допомогою СКБД
 • IV . Закріплення нового матеріалу.
 • V . Домашнє завдання