Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПоняття про глобальну мережу Інтернет. Основні служби Інтернету

Поняття про глобальну мережу Інтернет. Основні служби Інтернету
Дата конвертації12.04.2017
Розмір69.5 Kb.
ТипКонспект

Конспект уроку

Тема: Поняття про глобальну мережу Інтернет.
Інтернет Інтерне́т (від англ. Internet), міжмере́жжя - всесвітня система взаємосполучених комп'ютерних мереж, що базуються на комплекті Інтернет-протоколів. Інтернет також називають мережею мереж. Інтернет складається з мільйонів локальних і глобальних приватних, публічних, академічних, ділових і урядових мереж, пов'язаних між собою з використанням різноманітних дротових, оптичних і бездротових технологій.
Основні служби Інтернету

МЕТА: ознайомити учнів з:типами комп’ютерних мереж;

апаратним та програмним забезпеченням комп’ютерних мереж ;

Програмне забезпечення Програ́мне забезпе́чення (програ́мні за́соби) (ПЗ; англ. software) - сукупність програм системи обробки інформації і програмних документів, необхідних для експлуатації цих програм.
мережними протоколами; обладнанням, яке необхідне для організації локальної мережі та підключення до неї комп’ютерів. Ввести поняття глобальної та локальної мереж, сервера та клієнта, мережного протоколу. Розвинути вміння працювати в локальній та глобальній мережах, користуватися, мереженим оточенням та робочою групою. Виховувати етику спілкування в мережі.

Тип уроку – урок вивчення нового матеріалу

Понятійний апарат: мережа, мережевий протокол, апаратне забезпечення мереж, сервер, робоча група, загальний доступ.

Апара́тне забезпе́чення (англ. hardware; сленг. залі́зо) - комплекс технічних засобів, який включає електронний пристрій і, зокрема, ЕОМ: зовнішні пристрої, термінали, абонентські пункти тощо, які необхідні для функціонування тієї чи іншої системи; фізична частина ЕОМ.
Мережний протоко́л у комп'ютерних мережах - набір правил, що визначає комп'ютери у мережі. Протокол також задає загальні правила взаємодії різноманітних програм, мережевих вузлів чи систем і створює таким чином єдиний простір передачі.

Обладнання: підручник, комп’ютер, комп’ютерна мережа класу.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

Учні готуються до уроку та вітаються з вчителем

Перевірка наявності навчального приладдя

Вчитель перевіряє присутність на уроці


ІІ. Мотивація навчальної діяльності

На цьому уроці ми почнемо вивчати нову тему присвячену мережам, а саме локальній та глобальній.

Питання до учнів «А потрібна ця тема, адже на уроці ми з вами не будемо будувати нові мережі». учні дають відповіді на поставлене питання
ІІІ. Оголошення теми уроку та очікуваних результатів

Вчитель повідомляє тему уроку

Питання до учнів «Що після вивчення теми ви маєте знати та вміти?»

Учні дають відповіді. Формулюються очікувані результати урокуІV. Актуалізація опорних знань учнів

Фронтальне опитування учнів

Згадайте, як може передаватися інформація в просторі, що для цього потрібно?

Чи можемо ми перенести інформацію з одного комп’ютера на інший за допомогою дискети чи флешки?

Що для цього потрібно?

Чи можливо застосовувати цей принцип передачі інформації, якщо комп’ютери знаходяться в різних країнах?

Комуніка́ція (від лат. communicatio - єдність, передача, з'єднання, повідомлення, пов'язаного з дієсловом лат. communico - роблю спільним, повідомляю, з'єдную, похідним від лат. communis - спільний) - це процес обміну інформацією (фактами, ідеями, поглядами, емоціями тощо) між двома або більше особами, спілкування за допомогою вербальних і невербальних засобів із метою передавання та одержання інформації.

Для чого потрібні мережі?


 1. Вивчення нового матеріалу

Робота в групах

Огляд теоретичного матеріалу

Кожна група має опрацювати матеріал поданий вчителем через мережу підгодовувати короткий виступ.
Теоретичний матеріал

За правом доступу до ресурсів виділяють такі види комп'ютерних мереж: • персональні- мережа особистого простору, персональна мережа) - мережі, доступ до яких має окрема людина. Персональна мережа об'єднує власні електронні пристрої користувачів - персональні комп'ютери, ноутбуки, кишенькові комп'ютери, мобільні телефони, смартфони, комунікатори тощо;

 • корпоративні - мережі, ресурси яких доступні працівникам однієї організації, підприємства, навчального закладу тощо.
  Стільниковий телефон - автономний мобільний телефон, призначений для роботи в мережах стільникового зв'язку; використовує приймач радіодіапазону і традиційну телефонну комутацію для здійснення телефонного зв'язку на території зони покриття мережі.
  Пристрій При́стрій (англ. device, appliance, нім. Vorrichtung f, Einrichtung f) - обладнання, конструктивно завершена технічна система, що має певне функціональне призначення і за допомогою якої виконується яка-небудь робота або спрощується, полегшується певний процес.
  Навча́льний заклад (осві́тній заклад) - організація, що на постійній і безперервній основі здійснює освітній процес з метою навчання, виховання, розвитку і самовдосконалення особистості.
  Обмежений доступ до ресурсів таких мереж можуть мати сторонні особи. Наприклад, до інформаційних ресурсів корпоративної мережі «Укрзалізниця» може звертатися будь-хто для отримання даних про розклад руху потягів і наявність вільних місць;
  Інформаці́йні ресу́рси (Information resources) - документи і масиви документів в інформаційних системах (бібліотеках, архівах, фондах, банках даних, депозитаріях, музейних сховищах і т.і.). Розрізняють інформаційні ресурси державні та недержавні.


 • загального використання - мережі, в яких апаратні й інформаційні ресурси є загальнодоступними, хоча права доступу до ресурсів можуть розрізнятися для різних користувачів.
  Право доступу (англ. access right) - дозвіл або заборона здійснення певного типу доступу до інформаційної системи.


За охопленого територією комп'ютерні мережі поділяються на:

 • локальні - з'єднують пристрої, що розташовані на порівняно невеликій відстані один від одного, як правило, в межах однієї або кількох сусідніх будівель. Наприклад, комп'ютерна мережа навчального закладу, супермаркету тощо;

 • регіональні - ресурси яких розміщені на території деякого регіону.
  Серед них виділяють міські, обласні, національні мережі. глобальні - об'єднують комп'ютерні мережі та окремі комп'ютери, що розміщені в різних частинах світу. Найвідомішою глобальною мережею є Інтернет, але існують й інші. Наприклад, всесвітня некомерційна комп'ютерна мережа, глобальна мережа дистанційної освіти Одна з класифікацій побудована на розподілі функцій між комп'ютерами.
  Глоба́льна мере́жа - англ. Wide Area Network,(WAN)- комп'ютерна мережа, що охоплює величезні території (тобто будь-яка мережа, чиї комунікації поєднують цілі мегаполіси, області або навіть держави і містять у собі десятки, сотні а то і мільйони комп'ютерів).
  Частини світу - це найбільші глобальні географічні регіони, до яких належать материки чи їхні значні частини разом із прилеглими островами. Зазвичай виділяють шість частин світу: Австралія і Океанія Азія Америка Антарктида Африка Європа
  Дистанційне навчання - сукупність сучасних технологій, що забезпечують доставку інформації в інтерактивному режимі за допомогою використання ІКТ (інформаційно-комунікаційних технологій) від тих, хто навчає (викладачів, визначних постатей у певних галузях науки, політиків), до тих, хто навчається (студентів чи слухачів).
  За цією властивістю мережі поділяють на:

 • однорангові - мережі, в яких усі комп'ютери мають рівні права:
  кожний може надавати свої ресурси і використовувати ресурси інших;

 • з виділеним сервером - мережі, в яких один або кілька комп'ютерів є
  серверами, а всі інші - клієнтами. Такі мережі є багаторанговими.

В одноранговій мережі всі комп'ютери працюють незалежно один від одного, у них немає єдиного центру.
Виділений сервер (англ. dedicated server) - вид хостингу, при якому клієнту цілком надається окрема фізична машина (на противагу віртуальному хостингу). Він гнучкіший, ніж віртуальний хостинг, організації мають повний контроль над сервером(ами), у тому числі вибір операційної системи, обладнання і т.д.
Єдиний Центр - українська політична партія, колишня назва - «Партія Приватної Власності».
Тому таку мережу складно обслуговувати: керувати доступом до ресурсів, встановлювати та оновлювати програмне забезпечення на окремих комп'ютерах, захищати від втручання сторонніх користувачів, від вірусних атак тощо. Цих недоліків позбавлена мережа з виділеним сервером.

У багаторанговій мережі може бути встановлений один або кілька серверів. Сервери, залежно від основного виду ресурсів і послуг, які вони надають клієнтам, можуть виконувати функції:

• файлових серверів - надають місце на диску (дисковий простір) для
зберігання файлів і керують доступом до них користувачів інших комп'ютерів;

серверів друку - надають користувачам спільний доступ до принтерів мережі, керують черговістю виконання завдань від різних користувачів;

серверів віддаленого доступу - забезпечують зв'язок комп'ютерів мережі з іншими мережами;контролерів домену - керують розподілом прав доступу користувачів до апаратних та інформаційних ресурсів мережі та ін.

Один комп'ютер може виконувати кілька серверних функцій.Апаратне забезпечення мереж

Об'єднання комп'ютерів у мережу здійснюється з використанням каналів передавання даних: середовища передавання даних та обладнання, що забезпечують передавання даних цими середовищами.

Програ́ми відда́леного адмініструва́ння (Програ́ми дистанці́йного адмініструва́ння) - програми або функції операційних систем, що дозволяють отримати віддалений доступ до комп'ютера через Інтернет або ЛОМ і здійснювати управління та адміністрування віддаленого комп'ютера в реальному часі.
Передача даних (обмін даними, цифрова передача, цифровий зв'язок) - фізичне перенесення даних цифрового (бітового) потоку у вигляді сигналів від точки до точки або від точки до множини точок засобами електрозв'язку каналом зв'язку; як правило, для подальшої обробки засобами обчислювальної техніки.Канали передавання даних мають кілька властивостей, від значення яких залежить якість передавання даних мережею:

• вид середовища передавання;

- швидкість передавання даних;

• максимальна відстань передавання даних без підсилення сигналу


таін.

Якщо середовища передавання даних - це кабелі, то мережа є кабельною (дротовою), в інших випадках – бездротовою.

Перші комп'ютерні мережі були побудовані на основі кабельного з'єднання та використовували для встановлення зв'язку між комп'ютерами існуючі телефонні кабелі. Приєднання комп'ютерів до мереж за допомогою телефонних ліній використовують і в наш час, але більш надійний і швидкісний зв'язок забезпечують кабелі з оптичного волокна -оптоволоконні.

Оптоволокно́ або оптичне волокно - це технічний виріб, що складається з оптичного світловоду і захисних покриттів та маркуючої кольорової оболонки.
У локальних мережах застосовують інші види кабелів - кручена пара та коаксіальний.

Першою бездротовою мережею була мережа Гавайського університету, створена в 1970 р.

Гавайський університет (англ. University of Hawaii System) або UH - це об'єднання державних університетів, а також інших вищих навчальних закладів і дослідницьких установ у американському штаті Гаваї. В установах Гавайського університету навчаються 50 317 студентів (2005).
У ній передавання даних між комп'ютерами здійснювалося з використанням радіосигналів. У наш час за бездротовою технологією об'єднують комп'ютери як у локальних, так і в глобальних мережах.Швидкість передавання даних мережею - це кількість бітів даних, що можуть бути передані за одну секунду. У перших мережах швидкість становила кілька кілобітів за секунду. Сучасні розробки наближають цей показник до 100 Гбіт за секунду.

Кабельними мережами дані передаються електричними або оптичними (світловими) сигналами, бездротовими - інфрачервоними або радіосигналами. Яким би не був сигнал, він слабішає в мережі і може бути загубленим, якщо його не підсилити. Для мережі визначають максимальну відстань між пристроями, на яку сигнал передається без спотворення. Для різних середовищ передавання даних максимальна відстань передавання даних без підсилення сигналу становить від 10 м (інфрачервоний зв'язок) до 100 км у мережах на оптоволоконному кабелі або декількох тисяч кілометрів при використанні супутникових каналів зв'язку.


VІ. Практичне завдання

(робота в групах) 1. Послідовно виконати команди Пуск —> Панель управления —» Сетевые подключения Подключение по локальной сети (права клавіша) —> Свойства.

 2. Перегляньте та запишіть призначення встановлених служб і протоколів.

 3. Виберіть протокол Інтернету (TCP/IP) та перегляньте його властивості. Запишіть ІР-адресу вашого комп'ютера. .

 4. Запишіть назву мережної карти та перегляньте можливості її налаштування.

 5. Запишіть дату та версію драйвера мережної карти.

Всі записи робити в текстовому процесорі Word 2007.

Мережева плата, також відома як мережева карта, мережевий адаптер, Ethernet-адаптер, NIC (англ. network interface card) - периферійний пристрій, що дозволяє комп'ютеру взаємодіяти з іншими пристроями мережі.
Те́кстовий проце́сор (англ. word processor) - комп'ютерна програма-застосунок, що дозволяє виконувати операції набору, редагування та оформлення тексту.
Після закінчення роботи документ відправити на учительський комп’ютер


VІІ. Рефлексія

Питання до груп:


Що ми вивчали?

Які існують мережі?

Що таке мережний протокол?

Що таке IP?


Група, яка назвала більше понять, отримує додатковий бал.
VІІІ. Підведення підсумків уроку. Оцінювання навчальних досягнень учнів

Вчитель робить висновок про роботу учнів на уроці та досягнуті результати.Оцінювання проводиться методом само оцінювання учнів в групах
ІX. Інструктаж з домашнього завдання

§ 5.1, вивчити терміни, підготувати повідомлення «Глобальна мережа Інтернет» • МЕТА
 • І. Організаційний момент
 • ІІ. Мотивація навчальної діяльності
 • ІІІ. Оголошення теми уроку та очікуваних результатів
 • ІV. Актуалізація опорних знань учнів
 • Вивчення нового матеріалу
 • Апаратне забезпечення мереж
 • Канали передавання даних
 • кручена пара та коаксіальний.
 • VІІІ. Підведення підсумків уроку. Оцінювання навчальних досягнень учнів
 • ІX. Інструктаж з домашнього завдання