Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПоняття про хімічну промисловість, її галузева структура

Скачати 143.67 Kb.

Поняття про хімічну промисловість, її галузева структура
Скачати 143.67 Kb.
Дата конвертації18.05.2017
Розмір143.67 Kb.
ТипУрок

Розділ ІІІ. Господарство.

Тема 8 (1 г.) Хімічна промисловість.

Тема: Поняття про хімічну промисловість, її галузева структура.

Природно - сировинна база хімічної промисловості і

використання відходів. Географія окремих галузей хімічної

промисловості. Проблеми розвитку і розміщення галузі.

Мета уроку:

Освітня: - сформувати поняття «хімічна промисловість», формувати уявлення про складну галузеву структуру хімічної промисловості та особливості основних галузей хімічного комплексу; проаналізувати чинники, які сприяли розвитку цієї галузі; виявити сировинну базу хімічної промисловості; навчити робити висновки про стан галузі хімічної промисловості в Україні.

Розвиваюча: - розвивати вміння робити висновки про вплив галузі на довкілля; розвивати економічне мислення щодо виходу з кризи галузі;

розвивати дослідницькі навички, вміння порівнювати, узагальнювати, логічно мислити, обґрунтовувати свою думку, робити висновки; продовжити формувати уміння працювати з книгою, картою, додатковим матеріалом.Виховна: - сприяти формуванню основних ідей світогляду, виховувати зацікавленість до предмета, виховувати працелюбність, почуття колективізму, толерантності; виховувати екологічну культуру учнів, розумне ставлення до раціонального збереження природних ресурсів на засадах сталого розвитку.
Ста́лий ро́звиток (англ. Sustainable development) - загальна концепція стосовно необхідності встановлення балансу між задоволенням сучасних потреб людства і захистом інтересів майбутніх поколінь, включаючи їх потребу в безпечному і здоровому довкіллі.
Сировина́ - природні, антропогенні або техногенні речовини та матеріали безпосередньо з яких виробляється продукція. Зазвичай сировиною не називають складні високотехнологічні вироби для яких використовують термін «комплектувальні вироби» тощо.

Продовжити формування навчально-пізнавальної, інформаційної, соціальної, комунікативної компетентностей, компетентність продуктивної творчої діяльності.Місце уроку в системі уроків цього розділу:

9 клас. Р-ІІІ. «Господарство». Т-8 «Хімічна промисловість».

Урок 1 (21).

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Опорні поняття: хімічна промисловість, гірничо-хімічна промисловість, основна (неорганічна) хімія, промисловість органічного синтезу.

Гірничо-хімі́чна промисло́вість (рос.горнохимическая промышленность, англ. mining-chemical industry; нім. bergbauchemische Industrie f) - галузь промисловості, що включає видобування, збагачування та первинну переробку апатитової і фосфоритної руд, природних калійних солей та руд, які містять сірку, бор, арсен тощо.
Органі́чний си́нтез - галузь хімічного синтезу, що займається отриманням органічних сполук за допомогою органічних реакцій. Часто органічні молекули мають вищий рівень складності, у порівнянні з неорганічними, тому органічний синтез розвинувся в одну з найголовніших галузей органічної хімії.


Обладнання: підручник географії, атлас, карта «Хімічна та нафтохімічна промисловість»,комп’ютер, мультимедійний проектор, екран, електронні презентації до уроку, статистичні дані розвитку галузей хімічної промисловості, Регіональна програма сталого розвитку Донецької області.
Проектор - це світловий прилад, що перерозподіляє світло лампи з концентрацією світлового потоку на поверхню малого розміру або у малому тілесному куті. Проектори є, в основному, оптико-механічними або оптично-цифровими приладами, котрі дозволяють за допомогою джерела світла, проектувати зображення об'єктів на поверхню, розташовану поза приладом - екран.

Структура уроку.

І. Організаційний момент ………………………………………………1хв.

ІІ. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності учнів …………2 хв.

ІІІ. Актуалізація опорних знань і умінь учнів………………………...5 хв.

ІV. Вивчення нового матеріалу………………………………………….24хв.

V. Первинна перевірка засвоєння знань………………………………2хв.

VІ. Первинне закріплення знань………………………………………4хв

VІІ. Контроль і самоперевірка знань………………………………….3хв.

VІІІ. Підбиття підсумків уроку. Рефлексія……………………………3хв.

ІХ. Інформація про домашнє завдання………………………………..1хв.


Хід уроку.

І. Організаційний момент.

Прийом «Приваблива мета».

Вступне слово вчителя

- Сьогодні на уроці ми будемо будувати модель майбутніх знань, а це можливе тільки тоді, якщо ви виконаєте всі завдання, запропоновані на уроці.

- На уроці продовжує працювати лічильник балів.

- Не забувайте вносити набуте в цей лічильник. Успіху!
ІІ. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності учнів.

Прийом «Асоціативний кущ».

Завдання. Намалюйте схему «Хімія в побуті людини» ( добрива для квітів, косметика, пральні порошки, зубна паста, пластмасовий посуд, мило, тканини, шампунь, ліки, пакети, барвники тощо). Зробіть висновки, чи може сучасна людина обійтися без продукції хімічної промисловості.
Пральний порошок - спеціально розроблений для чищення текстилю мийний засіб, який являє собою суміш хімічних сполук у твердій формі у вигляді порошку, водний розчин яких здатний відокремлювати забруднення від поверхні текстилю при гідромеханічній обробці, переводити їх у розчин, і утримувати в ньому.
Зубна́ па́ста - желеподібна маса (паста або гель) для чищення зубів. Раніше її готували на основі крейди, сучасні зубні пасти в основному виготовляють із силікатів.
Людина (англ. human, нім. mensch) - жива, наділена інтелектом істота, суб'єкт суспільно-історичної діяльності і культури. Відмінними рисами людини, які визначають її унікальність у Всесвіті, є її свідомість, здатність мислити і здатність до здійснення вільного вибору, приймати відповідальність за власні дії; наявність моральних суджень.
(Слайд 2)

ІІІ. Актуалізація опорних знань і умінь учнів.

Прийом «Бліцопитування»

1. Які галузі складають комплекс з виробництва конструкційних матеріалів?

Конструкці́йні матеріа́ли (англ. constructional materials, engineering materials, structural materials) - це матеріали, з яких виготовляють деталі конструкцій (машин та споруд), що зазнають силових впливів (навантажень).

2. Чому на сьогоднішній день потреба різних сфер господарства в конструкційних матеріалах збільшується?

3. Яка роль машинобудування у розвитку галузей хімічної промисловості?

4. У яких містах виробляють обладнання для хімічної промисловості? Чому?

5. Що спільного в галузевій структурі хімічного, металургійного і машинобудівного комплексів?

6. Що ви вивчаєте на уроках хімії?

7. Які хімічні засоби використовуються в побуті?

8. Яку небезпеку можуть зробити хімічні речовини?

Речовина́ - вид матерії, яка характеризується масою та складається з елементарних частинок (електронів, протонів, нейтронів, мезонів тощо). Характерною властивістю таких частинок є відмінні від нуля баріонний заряд або лептонний заряд.


ІV. Вивчення нового матеріалу.

Прийом «Творча лабораторія», «Словничок»

Учитель. На партах у вас знаходиться схема майбутніх знань, сьогодні

наша задача розібрати її, сформувати уявлення про складну галузеву структуру хімічної промисловості та особливості основних галузей хімічного комплексу, проаналізувати чинники, які сприяли розвитку цієї галузі, виявити сировинну базу хімічної промисловості. (Слайд 3)

Для цього потрібно розділитися на чотири творчі лабораторії ,

розібратися з алгоритмом роботи над проектом визначити тему, мету, сформулювати проблему…

За допомогою підручника та додаткового матеріалу знайомимось з

поняттями і структурою галузей хімічної промисловості. (Підручник «Географія 9 кл.» Надтока О.Ф. стор.112) Записати в зошити визначення понять.Прийом «Робота з дидактичним матеріалом»

Учень за допомогою учителя коментує схему галузевого складу

хімічної промисловості. (Додаток 1) (Слайд 4)

Прийом « Коментар учителя з елементами дискусії»

Роль хімічного комплексу в господарстві України.

Однією з галузей, що визначає науково-технічний прогрес – є хімічна промисловість.

- Охарактеризуйте її роль в господарстві країни. (Учні називають галузі, у яких використовується продукція хімічної промисловості).

Науко́во-техні́чний прогре́с - це поступальний рух науки і техніки, еволюційний розвиток усіх елементів продуктивних сил суспільного виробництва на основі широкого пізнання і освоєння зовнішніх сил природи; це об'єктивна, постійно діюча закономірність розвитку матеріального виробництва, результатом якої є послідовне вдосконалення техніки, технології та організації виробництва, підвищення його ефективності.
Хімічна промисло́вість - це галузь важкої промисловості, до якої належить продукція мінеральних добрив, пластмас і хім. композитів, штучного і синтетичного волокна й текстилю, органічних і неорганічних хімікатів, гербіцидів, хімікатів для презервування продуктів харчової промисловості, фото- і кіноплівки та реактивів для упакування, штучної гуми, засобів для миття та дезинфектантів, отрутохімікатів воєнного призначення, а також деяких експозитів.
(Додаток 2)

Хімічний комплекс України - це більше 250 підприємств, з яких майже 100 є справжніми велетнями індустрії. На них більше 220 тисяч висококваліфікованих працівників, що становлять 5, 4 % від усього промислово-виробничого персоналу країни.

Комірці́ бі́лі, сі́рі, си́ні - позначення, прийняте в західній соціології для різних категорій осіб найманої праці.
Обсяги виробництва складають майже 7 % від загального обсягу промислового виробництва країни, при цьому 70 % продукції поставляють на експорт. Окремі види продукції хімічної промисловості України, для виробництва яких склалися особливо сприятливі умови, йдуть на експорт. Це азотні та калійні добрива, сірка, синтетичні барвники, кальцинована сода, бром, титанове білило, окремі продукти органічного синтезу. ( Слайд 5 )Чинники, які сприяли розвитку хімічної промисловості України.

Розвиток хімічної промисловості зумовлений природними, економічними і соціальними причинами. Спеціалізація підприємств хімічної промисловості та розміщення в Україні залежать від наявності сировини та необхідності найповнішої переробки відходів інших галузей господарства.

Переро́бка (обро́блення, переро́блення) відхо́дів (також: вторинна переробка, ресайклінґ (від англ. recycling), рециклювання й утилізація відходів) - здійснення будь-яких технологічних операцій, пов'язаних зі зміною фізичних, хімічних або біологічних властивостей відходів, з метою підготовки їх до екологічно безпечного зберігання, перевезення, утилізації чи видалення.
Карбона́т на́трію Na2CO3, або кальцинована сода, - безбарвна кристалічна речовина. Добре розчиняється у воді. З водного розчину кристалізується у вигляді декагідрату Na2CO3 • 10H2O, який називають кристалічною содою.
Калійні добрива - речовини, які використовують для живлення сільськогосподарських рослин, основним поживним елементом яких є калій. Вміст калію в рослинах коливається від 0,4 до 6% сухої речовини і дуже багато його в бобових, буряках, картоплі, соняшнику, гречці.
Галузі - сукупність підприємств, які виготовляють однорідну продукцію, або надають однорідні послуги. У галузевій структурі господарства виділяють дві сфери - виробничу і невиробничу. Виробнича сфера забезпечує країну різноманітними товарами, невиробнича сфера - послугами матеріального і нематеріального характеру.
Важливий чинник розміщення хімічних підприємств-споживач.Сировинна база хімічної промисловості.

Ознайомивши учнів з матеріалами Додатка 1, запитуємо: «Що є сировиною для галузі?» (Учні перелічують мінеральні ресурси, які використовує галузь, відходи інших галузей). Робимо висновок, що сировина майже необмежена.Прийом «Коментар вчителя»

Сировиною для хімічної промисловості є кам`яне і буре вугілля, нафта,

кам`яна і калійна сіль, фосфорити, крейда, вапняки, супутні й природні гази, сірка, гіпс, солі магнію, бору, брому, хлору, торф, сланці.

Приро́дний газ (англ. gas; нім. Gas n, Erdgas n) - суміш газів, що утворилася в надрах землі при анаеробному розкладанні органічних речовин. Як правило, це суміш газоподібних вуглеводнів (метану, етану, пропану, бутану тощо), що утворюється в земній корі та широко використовується як високоекономічне паливо на електростанціях, у чорній та кольоровій металургії, цементовій та скляній промисловості, у процесі виробництва будматеріалів та для комунально-побутових потреб, а також як сировина для отримання багатьох органічних сполук.
Мінера́л (від пізньолат. minera - руда, рудна жила, рудник) - природна речовина, що утворилась під час геологічних процесів в земній корі або за еквівалентних процесів на інших космічних тілах у Всесвіті.
Бу́ре вугі́лля (чорний лігні́т) (рос. уголь бурый, англ. brown coal, нім. Braunkohle) - вугілля з низьким ступенем вуглефікації, що зберігає анатомічну структуру рослинної речовини, з якої воно утворилося, з вищою теплотою згоряння менше 5 700 ккал/кг (23 860 кДж/кг), розрахованою для беззольної та вологої маси з коефіцієнтом відбиття вітриніту менше 0.6.
(Слайд 6)

Хімічна промисловість країни використовує також відходи підприємств чорної та кольорової металургії, харчової промисловості, лісопромислового комплексу.

- Прийом «Творча лабораторія»

1. Знайдіть на карті атласу «Хімічна та нафтохімічна промисловість України» і покажіть на карті у дошки райони видобутку сировини для хімічної промисловості.

Кольоро́ва металу́ргія (рос. цветная металлургия, англ. non-ferrous metallurgy; нім. NE-Metallurgie f, Buntmetallurgie f, Metallhüttenwesen n, Nichteisenhüttenwesen n, Nichteisenmetallurgie f) - галузь важкої промисловості, підприємства якої видобувають і збагачують руди, виробляють та обробляють кольорові метали, рідкісні й дорогоцінні метали та їх сплави, видобувають природні алмази та іншу мінеральну сировину. До кольорової металургії належать також заготівля й переробка вторинних кольорових металів. Основні види продукції кольорової металургії - руди, концентрати, метали і сплави кольорових металів, порошки, хім. сполуки кольорових металів, вироби з кольорових металів і сплавів тощо; попутна продукція - мінеральні добрива, будівельні матеріали та інш.
Калійні солі (англ. potash salts, potassium salts; нім. Kalisalze n pl) - група генетично пов'язаних легкорозчинних у воді калієвих і калієво-магнієвих мінералів та порід, у хім. складі яких осн. роль відіграють катіони К+, Mg2+ і аніони Cl-, SO42-.
Харчова промисловість - галузь переробної промисловості, сукупність виробництв харчових продуктів у готовому вигляді або у вигляді напівфабрикатів, а також тютюнових виробів, мила і миючих засобів, парфюмерно-косметичної продукції.
На́фтохі́мія (рос. нефтехимия, англ. petroleum chemistry, нім. Petrolchemie f, Erdölchemie f) - галузь науки, яка займається питаннями хімічної переробки нафти та її компонентів.
(Слайд 7)

- Прийом «Коментар учителя»

Сірку видобувають у Новому Роздолі, Новояворіві (Львівська

обл.

Новий Розділ (до 1992 року - Новий Роздол) - місто обласного значення у Львівській області. Розташоване неподалік від річки Дністер.
), кам`яну сіль - у Слов`янську, Артемівську (Донбас) і Криму. Поклади калійної солі розробляють у Калуші (Івано-Франківська обл.), Стебнику (Львівська обл..), фосфоритів – у Кролевці (Сумська обл.), Ізюмі (Харківська обл.). (Слайд 7)

- Прийом «Творча лабораторія»Учитель. Розглянемо маршрутні листи (на партах знаходяться маршрутні листи, тобто завдання для творчих груп). Клас об`єднується в групи. Форму

розподілу можна вибрати відносно класу (за бажанням, кожен ряд - одна

група, жеребкуванням…). Кожна група отримує завдання дати характеристику однієї з галузей хімічного комплексу.

Маршрутні листи

1 група. Охарактеризувати гірничо-хімічну галузь за планом.

2 група. Охарактеризувати галузь основної хімії за планом.

3 група. Охарактеризувати хімію органічного синтезу за планом.

4 група. Порівняти карти «Хімічна промисловість» та карта «Забруднення навколишнього середовища», установити взаємозв’язки, зробити висновки.
План

характеристики галузі промисловості.

Галузь промисловості - сукупність споріднених підприємств, продукція яких має однакове економічне призначення, характеризується однотипністю використовуваної сировини, технологічних процесів, технічної бази, професійного складу кадрів і умов праці (електроенергетична, паливна, чорна та кольорова металургія, хімічна і нафтохімічна, машинобудівна, металообробна, лісова, деревообробна, легка, харчова та інші).


 1. Визначення галузі.

 2. Сировинні бази.

 3. Структура галузі.

 4. Чинники розміщення підприємств галузі.

 5. Територіальна організація галузі (центри, вузли, райони).

 6. Географія галузі.

 7. Проблеми розвитку галузі.

 8. Шляхи подолання проблем галузі.

Для заповнення маршрутних листів учні використовують:

Джерела інформації: підручник, географічні атласи, додаток 8 підручника «Географія 9 кл.
А́тлас географі́чний - систематизований збірник географічних карт з одноманітним зовнішнім оформленням і змістом, підпорядкованим меті його складання.
» Надтока О.Ф. стор.206-207, «Бібліотека електронних наочностей 7-11 кл.», планшети.

Internet джерела:

http://geografica.net.ua/publ/galuzi_geografiji/

http://www.vuzlib.org

geo-asset.com

http://ukrmap.su/uk-g9/67.html

Форми доповіді результатів заповнення маршрутних листів обирають учні.

1 група. Доповідь ( Слайд8).

2 група. Доповідь ( Слайд 9,10,11,12).

3 група.Доповідь ( Слайд 13,14,15).

4 група. Доповідь (Стіннівка)

Кінцевим результатом роботи груп повинна стати МОДЕЛЬ МАЙБУТНІХ ЗНАНЬ УЧНЯ (Додаток 4 ).V. Первинна перевірка засвоєння знань.

Запитання для груп 1, 2, 3:

- Назвіть підприємства галузі, які розвинені в нашій області.

Запитання для групи 4:

- Як підприємства хімічної галузі забруднюють довкілля нашої області?

Прийом «Коментар вчителя»

Таким чином, більшість підприємств хімічної промисловості сконцентровані в трьох регіонах України – Донбасі, Придніпров’ї та Передкарпатті. Згідно з розподілом областей України за індексом сталого розвитку ці промислові регіони опинились у групі з низьким показником.

Область - назва однієї з 24 адміністративних одиниць України. Області поділяються на райони (від 11 до 27 районів в області)/
Донбас є найбільш забрудненим регіоном України. Дуже важливим фактором, що впливає на цей показник є утворення різноманітних твердих, рідких і газоподібних відходів.Для поліпшення важкої екологічної обстановки необхідно:

 • впроваджувати нові екологічно «чисті» технології;

 • повніше використовувати хімічну сировину;

 • утилізувати відходи хімічних виробництв;

 • розробляти й активно впроваджувати нові сучасні очисні спорудження;

 • впроваджувати новий напрям в одержанні пластмас — збільшення

виробництва видів, що саморуйнуються (водорозчинних і здатних до біо- і фоторуйнування);

 • розвивати ефективне та екологобезпечне функціювання галузі, що дасть можливість досягти вищих показників життєвого рівня населення, цілеспрямовано розв`язувати соціальні та ресурсо – екологічні проблеми розвитку суспільства.


Висновки: Подальший розвиток та функціювання хімічної промисловості можливо тільки на засадах та принципах сталого розвитку.


VІ. Первинне закріплення знань
Прийом «Так - Ні» Учитель загадує поняття пов'язане з темою, що вивчається, а учні намагаються знайти відповідь “так” чи “ні” відповіді (Додаток 3 )1.Основні чинники розміщення підприємств галузей хімічної промисловості: сировинний, водний, енергетичний, трудовий, науковий?

Так чи ні

2.Хімічна промисловість - це галузь, підприємства якої на основі переробки мінеральної вторинної сировини забезпечують випуск машинобудівної продукції?

Так чи ні

3.Хімічна промисловість поділяється на нафтохімічну, хімічну, мікробіологічну та фармацевтичну галузі?

Так чи ні

4.У структурі хімічної галузі виділяють такі підгалузі: гірничо - хімічну, основну хімію, хімію органічного синтезу, авіаційну, космічну?

Так чи ні

5.Гірничо- хімічна промисловість включає підприємства з видобутку сірки, калійних солей, кам'яної солі, фосфоритів?

Так чи ні

6.Основна хімія забезпечує виробництво мінеральних добрив, кислот, соди?

Штучні (мінеральні) добрива, - вироби однієї з галузей хімічної промисловості, що містять поживні елементи, потрібні для сільського господарства. Застосування штучних добрив сприяє збільшенню врожайності сільсько-господарських культур, покращенню якості продукції та спричиняється до підвищення стійкості рослин у несприятливих кліматичних умовах.

Так чи ні

7.Азотні добрива виробляються з відходів коксохімічного виробництва?

Так чи ні

8.Хімія органічного синтезу виробляє шини, гумоазбестові вироби?

Так чи ні

9.Лакофарбова промисловість поставляє споживачам оліфу, лаки, фарби, розчинники, шини?

Так чи ні

10.Хімія тонкого органічного синтезу та полімерів включає виробництво хімічних волокон ниток, синтетичних смол, пластмас і каучуку?

Хімі́чні воло́кна - волокна, які одержують з продуктів хімічної переробки природних полімерів (штучні волокна) або з синтетичних полімерів (синтетичні волокна).
Смо́ли і бальза́ми - збірна назва аморфних речовин твердих при нормальних умовах, які при розм'якшенні або нагріванні втрачають форму.

Так чи ні

11.Україна своїми власними ресурсами забезпечує лише близько 80% своїх потреб у сирій нафті.

Так чи ні

12.Мікробіологічна промисловість випускає антибіотики, кормові добавки, ферментові препарати.

Так чи ніVІІ.Контроль і самоперевірка знань.

Оцініть себе з кожного питання за двобальною шкалою.

1. Ви брали активну участь у роботі групи -

2. Ви вносили вдалі пропозиції, які врахувала група -

3. Ви надавали допомогу іншим членам групи, заохочували їх до роботи -

4. Ви запропонували цілком нову ідею, яка сподобалася іншим -

5. Ви вміло узагальнювали ідеї інших і впливали на ефективність роботи групи -

6. Ви доповідали перед усіма учнями про результати групової роботи -

Всього балів –

Підрахуйте бали, що ви отримали на уроці занесіть до лічильника балів.Прийом «Взаємодопомога»

Запитай у сусіда те, що тобі не зовсім зрозуміло.


VІІІ.Підбиття підсумків уроку. Рефлексія.

- Порівняйте, будь ласка, свої моделі майбутніх знань з роздатковим матеріалом та зробіть висновки.ІХ.Інформація про домашнє завдання.

 1. Опрацювати §22 підручника. «Географія 9 кл.» Надтока О.Ф.

 2. Відповісти на питання стор.116.

 3. Складіть сенкан ключових слів з теми.

 4. Підготуйте додатковий матеріал про вплив господарської діяльності людини на природу України.

 5. Складіть звернення до громадян на природоохоронну тему після вивчення теми «Хімічна промисловість».Додаток 1до уроку 21«Хімічна промисловість»
Хімічна промисловість

Основна Органічна Гірничо-хімічна Хіміко-

фармацевтична

Сировинна база

Сірка, соль, нафта,

Вугілля, фосфорити,

коксовий газФактори розміщення виробництв

сировинний сировинний сировинний науковий

споживчий науковий транспортний споживчий

транспортний екологічний екологічний екологічний

енергетичний енергетичний
Продукція

лаки, фарби, пластмаси сировина ліки, фарби,

добрива, синт. матеріали, барвники

солі, луки гума, азбест


Географія
Крим, Лисичанськ, Сокаль, Черкаси, Калуш, Стебник, Полтава, Львів,

Слов’янськ, Київ, Чернігів Новий Розділ, Харків, Житомир

Калуш, Стебник, … Дніпропетровськ Слов’янськ Умань
Додаток 2до уроку 21«Хімічна промисловість»
1/3 хімічної промисловості споживає машинобудування. У літаку, наприклад, 120 000 деталей із пластмаси і гуми. Монтаж пластикових труб потребує трудових витрат на 40-50% менше, ніж монтаж металевих.


 • Кузова автомобіля. Виготовлений зі склопластиків,зменшує його вагу на 80 кг. Унаслідок цього зменшується витрати пального.

 • Тонна мінеральних добрив збільшує вражай зернових на 2-3 т.

 • За експортом хімічної продукції виділяються ФРН (1-і місце у світі), США, Великобританія, Франція, Нідерланди, Бельгія, Швейцарія, Японія. Всі великі фірми хімічної галузі є найбільшими транснаціональними корпораціями світу («Байер», «БАСФ», «Хехст» - ФРН;
  Транснаціональна корпорація - це корпорація, що здійснює міжнародне виробництво на основі прямих іноземних інвестицій та має прямий контроль над своїми закордонними філіями. ТНК - це міжнародні компанії.
  «Доукемікл», «Дюпон» - США; «ІКІ» - Великобританія й ін.).


Додаток 3до уроку 21«Хімічна промисловість»

Відповіді:

1-Так 7-Так

2-Ні 8-Так

3-Так 9-Ні

4-Ні 10-Так

5-Так 11-Ні6-Так 12-Так


Додаток 4до уроку 21«Хімічна промисловість»

МОДЕЛЬМАЙБУТНІХ ЗНАНЬ УЧНЯ


Хімічний комплексВидобуток хімічної сировини:

Сірка-Новий Роздол

Калійні солі - Калуш,

Стебник

Кухонна сіль – Крим,

Слов`янськ,Солотвин, Артемівськ

Фосфорити - Вінниця

Виробництво хімволокна:

Київ,Чернігів,Черкаси,Житомир,Синтет. смол і пластмас:

Фастів, Київ,Одеса,Калуш

Лакофарбова:Одеса,Львів,

Донецьк

Хіміко-фармацевтична:

Київ,Житомир,Одеса,Львів

Нафтохімічна:Запоріжжя,

Біла Церква,Кременчук,

Лисичанськ,Херсон,Бердянськ

Коксохімія:Горлівка,Лиси-чанськ,Запоріжжя,Дніпродзержинськ,Алчевськ

Виробництво мінеральних добрив:

Азотні-Запоріжжя,

Лисичанськ

Калійні-Калуш, Стебник

Фосфатні-Вінниця, Одеса

Гранульовані-Костянтинівка, Суми

Виробництво кислот:

Костянтинівка, Суми, Рівне

Виробництво соди:

Лисичанськ, Слов`янськ,Калуш, Донецьк,Красноперекопськ

Основна хімія

Хімія органічного синтезу

Гірничо-хімічна

промисловість

Галузевий склад

Сировинна база

Особливості хімічного комплексу


Скачати 143.67 Kb.