Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПоняття про інформаційні системи та технології. Види інформаційних систем. Поняття про апаратне та програмне забезпечення інформаційної системи. Етапи розвитку та сфери застосування інформаційних технологій

Скачати 75.39 Kb.

Поняття про інформаційні системи та технології. Види інформаційних систем. Поняття про апаратне та програмне забезпечення інформаційної системи. Етапи розвитку та сфери застосування інформаційних технологій
Скачати 75.39 Kb.
Дата конвертації19.03.2017
Розмір75.39 Kb.
ТипУрок

Урок №2
Тема: Поняття про інформаційні системи та технології. Види інформаційних систем. Поняття про апаратне та програмне забезпечення інформаційної системи. Етапи розвитку та сфери застосування інформаційних технологій.

Інформацíйна систéма (англ. Information system) - сукупність організаційних і технічних засобів для збереження та обробки інформації з метою забезпечення інформаційних потреб користувачів.

Програ́мне забезпе́чення (програ́мні за́соби) (ПЗ; англ. software) - сукупність програм системи обробки інформації і програмних документів, необхідних для експлуатації цих програм.

Інформаці́йні техноло́гії, ІТ (використовується також загальніший / вищий за ієрархією термін інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ICT) - сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її користувачів.

Поняття про інформаційну культуру та інформатичну компетентність. Інформатика як наука та галузь діяльності людини.

Мета:

 • дати поняття інформаційної системи та її структури; апаратного та програмного забезпечення; ознайомитись із різновидами інформаційних систем; дати поняття інформаційної культури та інформатичної компетентності; вивчити етапи розвитку та сфери застосування інформаційних технологій; дати поняття про інформатику як науку та галузь діяльності людини;

 • розвивати увагу, пам’ять, логічне мислення, мовленнєву компетентність, вміння використовувати технічну лексику;

  Інформаційна культура (англ. Information culture) - в широкому значенні - це сукупність принципів і реальних механізмів, що забезпечують позитивні взаємодії етнічних і національних культур, а також сполученість у загальному досвіді людства.

  Інформа́тика (англ. Computer Science, нім. Informatik) - наукова дисципліна, що вивчає методи та процеси створення, перетворення, зберігання, передачі інформації та використання її в різних галузях людської діяльності.

  Міркування - зіставлення думок, пов’язання їх задля відповідних висновків, логічне мислення. Можна розглядати міркування як аналіз і синтез даних, та їхню оцінку. Хоча знання фактів і є точкою відліку у вивченні суспільних наук, людина також повинна мати здатність до логічного мислення-міркування, адже саме міркування наповнює факти, проблеми і поняття змістом: міркуючи над засвоєним знанням, людина приходить до повнішого розуміння предмета. Міркування є також предметом логіки, яка вказує нам правила, закони або норми, яким повинне підкорятися наше мислення для того, щоб бути істинним. • виховувати цікавість, допитливість, орієнтувати у виборі майбутньої професії.

Обладнання та матеріали: картки «Піраміда», презентація «Урок2».
Хід уроку


 1. Організаційний момент.

 2. Актуалізація опорних знань.

1) Заповніть порожні місця в пірамідальній діаграмі

2) Припустимо, на уроці математики ви отримуєте від друга інформаційне повідомлення у вигляді підказки. Наведіть приклади такого повідомлення, що буде: вірогідним, невірогідним, корисним, некорисним, актуальним, неактуальним, зрозумілим, незрозумілим, повним, неповним.3) Фраза «каля маля» в перекладі з деякої іноземної мови означає «жовте сонечко», «фаля маля баля» - «велика жовта грушка», «цаля баля» - «велике яблуко». Як цією мовою сказати «грушка», «яблуко», «сонечко»?

 1. Вивчення нового матеріалу з використанням комп’ютерної презентації

 1. Мотивація навчальної діяльності

 • Наведіть іменники, означенням до яких може бути прикметник «інформаційний».

 • Серед поданих понять знайдіть інформаційні системи та вкажіть їхній клас (деякі можуть належати до кількох класів) або поясніть, чому те чи інше поняття не є інформаційною системою: книжка, Інтернет, механічний годинник, електронний годинник, ніс, кістка, військо, сучасний автомобіль, велосипед, фільм.

  Механічний годинник - годинник, для роботи якого використовується маятник, гирьове або пружинне джерело енергії. Як коливальна система використовується маятниковий або балансовий регулятор. 1. Оголошення теми і мети уроку

Перше запитання, яке вас спіткало, це саме поняття «інформаційна система». Отже, на сьогоднішньому уроці ми познайомимося з такими поняттями, як інформаційні системи та технології, види інформаційних систем, поняття про апаратне та програмне забезпечення інформаційної системи, розгялнемо етапи розвитку та сфери застосування інформаційних технологій, поняття про інформаційну культуру та інформатичну компетентність, розглянемо інформатику як науку та галузь діяльності людини.

 1. Вивчення нового матеріалу

 • Поняття про інформаційні системи та технології.

Давайте нагадаємо, до належить до інформаційних процесів?

Інформаці́йні проце́си- послідовна зміна стану та (або) уявлення про інформацію в результаті дій, які з нею можна виконувати. Такими діями є - створення, збирання, зберігання, обробка, відображення, передавання, розповсюдження, використання, захист, знищення інформації.

(пошук, збирання, зберігання, передавання, опрацювання інформації, тощо). В інформаційній системі можуть відбуватися один, два чи кілька процесів. Інформаційні системи ми спостерігаємо щодня, їх прикладів можна навести дуже багато:

  • Телебачення (поширення інформації)

  • Мережа мобільного зв’язку (передає інформацію)

  • Цифровий фотоапарат (обробляє, зберігає інформацію)

  • Комп’ютер (здійсню майже всі інформаційні процеси)

  • Людина (найдосконаліша операційна система)

Інформаційною системою називають сукупність взаємопов’язаних засобів, які здійснюють зберігання та обробку інформації.

Операці́йна систе́ма, скорочено ОС (англ. operating system, OS) - це базовий комплекс програм, що виконує управління апаратною складовою комп'ютера або віртуальної машини; забезпечує керування обчислювальним процесом і організовує взаємодію з користувачем. • Види інформаційних систем.

Будь-яку ІС можна охарактеризувати як систему якогось іншого класу, наприклад технічну або соціальну, а відтак виділити кілька різновидів ІС. • Поняття про апаратне та програмне забезпечення інформаційної системи.

Серед усіх ІС нас цікавлять лише технічні ІС, тобто створені людиною з використанням певних технологій. Люди, як відомо, поки не винайшли технологій створення живих істот, а отже, всі технічні інформаційні системи є неживими, немислячими. Постає питання: як же у такому разі вони можуть збирати, обробляти, використовувати або створювати інформацію чи, принаймні, «розуміти» команди людей? Відповідь полягає в тому, що ці системи запрограмовані людиною, тобто містять програмну складову, або програмне забезпечення. Отже, людина має спочатку «пояснити» системі, як поводити себе в певних ситуаціях — задати для неї програму дій; лише після цього система зможе функціонувати.

Програмне забезпечення — інформація, що визначає поведінку інформаційної системи.

Де записуються програми і за допомогою яких засобів система виконує вказівки програм? Для цього в системі мають існувати спеціальні пристрої, які називають апаратною складовою або апаратним забезпеченням інформаційної системи.Апаратне забезпечення – комплекс технічних засобів, необхідних для функціонування інформаційної системи

Апаратні компоненти, що входять до складу інформаційної системи: • набір комп’ютерів;

  Те́хніка (від грец. techne - мистецтво, майстерність) - сукупність засобів, створених людством для обслуговування своїх потреб виробничого і невиробничого характеру. У техніці матеріалізовані знання і виробничий досвід, накопичені людством у процесі розвитку суспільного виробництва. • вхідні пристрої;

 • вихідні пристрої;

 • зовнішні накопичувачі;

 • комунікаційне обладнання;

 • блоки електричного живлення.

Програмне забезпечення:

 • Системні програми (ОС, драйвери, програми-оболонки, утіліти тощо);

 • Інструментальні програми (C , Delphi, Visual Basic, Pascal, Fortran тощо);

  Microsoft Visual Basic - засіб розробки програмного забезпечення, створений і підтримуваний корпорацією Microsoft, який складається з мови програмування і середовища розроблення. Мова Visual Basic успадкувала дух, стиль і, частково, синтаксис свого предка - мови Бейсік, яка має чимало діалектів. • Прикладні програми (текстові редактори, електронні таблиці, СУБД тощо).

  Табличний процесор (англ. electronic spreadsheet - електронний аркуш або електронна таблиця) - це інтерактивний, комп'ютерний застосунок для налагодження, аналізу та збереження даних у табличному форматі.Порівняння роботи технічної ІС з діяльністю людини


Технічна інформаційна система

Людина

Програми керують діями апаратних засобів

Розум керує тілом: ми піднімаємо руку чи робимо крок, лише коли цього хочемо

Апаратні засоби зберігають програми

У мозку «зберігаються» певні навички мислення

Програми визначають, де шукати інформацію та як її обробляти

Пошук і збирання інформації – виключно розумова діяльність

Інформація надходить до системи та виводиться системою за допомогою апаратних засобів

Людина бачить за допомогою очей, а говорить за допомогою голосових зв’язок, язика

Інформація обробляється та створюється програмами

Аналізувати, мислити та робити висновки здатен лише розум

Слово «технологія», подібно до слова «система», походить із грецької мови. Його утворено злиттям двох слів: «техне» — майстерність, уміння та «логос» — учення, поняття. Сьогодні технологією найчастіше називають знання про те, як організувати певний виробничий процес.

Виробни́чий проце́с (англ. manufacturing_process) - систематичне та цілеспрямоване змінювання в часі та просторі кількісних та якісних характеристик засобів виробництва і робочої сили, для отримання готової продукції, з вихідної сировини, згідно із заданою програмою.

Найпоширенішим різновидом технологій є технології матеріального виробництва, наприклад випікання тістечок або збирання автомобіля, проте дедалі важливішими стають інформаційні технології.

Інформаційна технологія — це технологія організації роботи інформаційної системи або взаємодії кількох інформаційних систем.

Мета інформаційної технології, як і сфера її застосування, може бути найрізноманітнішою: автоматизація матеріального виробництва, проведення наукового експерименту, створення інформаційного продукту тощо. Наведемо кілька прикладів застосування інформаційних технологій. • У промисловому виробництві

 • У науці

 • В освіті

 • У кінематографії, видавничій справі, шоу-бізнесі

 • У рекламному бізнесі

 • У галузі комунікацій

 • Етапи розвитку та сфери застосування інформаційних технологій.

  Матеріа́льне виробни́цтво - виробництво, безпосередньо пов'язане з виготовленням різапсу матеріальних цінностей або з наданням матеріальних послуг: перевезення вантажів, виконання будівельних, монтажних, земельних, ремонтних робіт.

  Видавни́ча спра́ва - сфера суспільних відносин, що поєднує в собі організаційно-творчу та виробничо-господарську діяльність юридичних і фізичних осіб, зайнятих створенням, виготовленням і розповсюдженням видавничої продукції. • Писемність (зберігання і накопичування)

 • Книгодрукування наприкінці XV ст.. (поширення знань)

 • Винайдення електронних засобів зв’язку наприкінці XIX ст..: телеграфу, телефону, радіо (передавати знання на велику відстань)

 • Поява обчислювальної техніки в середині ХХ ст.. (підвищення обробки інформації)

 • Розповсюдження всесвітньої мережі Інтернет (пошук інформації)
 • Інформатика як наука та галузь діяльності людини.

  Обробка інформації́ - вся сукупність операцій (збирання, введення, записування, перетворення, зчитування, зберігання, знищення, реєстрація), що здійснюються за допомогою технічних і програмних засобів, включаючи обмін по каналах передачі даних [6.

  Електро́нна обчи́слювальна маши́на (скорочено ЕОМ) - загальна назва для обчислювальних машин, що є електронними (починаючи з перших лампових машин, включаючи напівпровідникові тощо) на відміну від електромеханічних (на електричних реле тощо) та механічних обчислювальних машин.

  Інтерне́т (від англ. Internet), міжмере́жжя - всесвітня система взаємосполучених комп'ютерних мереж, що базуються на комплекті Інтернет-протоколів. Інтернет також називають мережею мереж. Інтернет складається з мільйонів локальних і глобальних приватних, публічних, академічних, ділових і урядових мереж, пов'язаних між собою з використанням різноманітних дротових, оптичних і бездротових технологій.А що таке інформатика? Запишіть на дошці ті слова, які б відповідали цьому поняттю.

Інформатика це сукупність наук, пов’язаних з отриманням, оброблянням, подаванням та зберіганням інформації.

Інформатика є сучасною наукою, але потреба отримувати, зберігати й передавати інформацію з'явилася з моменту виникнення людства.Інформатика – галузь людської діяльності, пов’язана зі здійсненням інформаційних процесів за допомогою комп’ютерних засобів.

 • Поняття про інформаційну культуру та інформатичну компетентність.

Ми вже з вами вивчили такі поняття, як «інформація» та «інформатика». А яку відмінність має слово «інформативність»?

Інформаційна культура – прояв культури особистості у сфері використання інформаційних технологій.

Інформатична компетентність – сукупність знань, навичок та вмінь, необхідних для ефективного використання комп’ютерних інформаційних технологій і систем.


 1. Закріплення вивченого матеріалу.

   1. Із перелічених далі приладів виберіть ті, що можна вважати технічними інформаційними системами. Обґрунтуйте свій вибір. (рахівниця, калькулятор, лінійка, термометр, транспортир, комп’ютер)

   2. Інформатику позначено великим колом.

    Велике коло - це коло на сфері, що поділяє її на дві рівні половини (на відміну від малого кола). Іншими словами це перетин сфери площиною, яка проходить через центр сфери. Усі великі кола сфери мають однакову довжину.

    Запишіть у ньому або поза ним перелічені галузі людської діяльності. Дотримуйтесь такого принципу: що тісніше поняття пов’язане з інформатикою, то ближче до центра великого кола має бути розташована галузь. Ті галузі діяльності, які жодним чином не стосуються інформатики, розмістіть поза колом. (математика, телефонний зв’язок, психологія, програмування, телебачення, логістика, цифрова фотографія, мобільний телефон, образотворче мистецтво, література.)

   3. Сформулюйте позитивні та негативні ознаки впровадження ІС. ( ІС бібліотечної справи, ІС продажу квитків, ІС у банківській справі, ІС в аграрному секторі)

 2. Підсумок уроку.

  Цифрова́ фотогра́фія - технологія фотографії, що використовує замість світлочутливих матеріалів, заснованих на галогеніді срібла, перетворення світла світлочутливою матрицею і отримання цифрового файлу, використовуваного для подальшої обробки і друку.

  Банківська справа (від італ. banco - лава), також грошово-кредитна справа, концентрує свою увагу на структуру та процеси в банківській (фінансовій) сфері. Головним суб'єктом банківської справи є банк, який є, насамперед, фінансовим посередником між позикодавцем та позичальником.

  Стільниковий телефон - автономний мобільний телефон, призначений для роботи в мережах стільникового зв'язку; використовує приймач радіодіапазону і традиційну телефонну комутацію для здійснення телефонного зв'язку на території зони покриття мережі.

  Бібліотечна справа - галузь інформаційної, культурної, освітньої діяльності суспільства, що включає створення і розвиток мережі бібліотек, формування та обробку бібліотечних фондів, організацію бібліотечного, інформаційного та довідково-бібліографічного обслуговування користувачів бібліотек, підготовку бібліотечних кадрів, наукове та методичне забезпечення розвитку бібліотек.1) Інтерактивна вправа «Мікрофон»

На момент переходу до третього ступеня освіти перед вами постає важливе життєве завдання – вибір профілю подальшого навчання, а разом з ним – способу життя. Навчання повинно забезпечувати сприятливі умови для творення особистості як майбутнього представника певної професії, забезпечити оволодіння учнем необхідних для подальшого успішного професійного навчання знань, вмінь та навичок, тому сьогодні давайте підсумуємо: «Комп’ютер у моїй майбутній професіній діяльності…»2) Оцінювання учнів

 1. Домашнє завдання.

Розд. 2, стр.20-27, підготувати «Шпаргалку»


Скачати 75.39 Kb.

 • Обладнання та матеріали
 • Вивчення нового матеріалу з використанням комп’ютерної презентації Мотивація навчальної діяльності
 • Оголошення теми і мети уроку
 • Вивчення нового матеріалу Поняття про інформаційні системи та технології.
 • Види інформаційних систем.
 • Поняття про апаратне та програмне забезпечення інформаційної системи.
 • Апаратне забезпечення
 • Технічна інформаційна система Людина
 • Інформаційна технологія
 • Поняття про інформаційну культуру та інформатичну компетентність.
 • Закріплення вивченого матеріалу.
 • 1) Інтерактивна вправа «Мікрофон»
 • 2) Оцінювання учнів Домашнє завдання.