Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПоняття про мультимедійні дані. Формати аудіо і відео файлів

Скачати 36.22 Kb.

Поняття про мультимедійні дані. Формати аудіо і відео файлів
Скачати 36.22 Kb.
Дата конвертації13.03.2017
Розмір36.22 Kb.
ТипУрок

10 клас Урок 6 10.10.13
Тема: Поняття про мультимедійні дані.
Мультиме́діа (лат. Multum + Medium) - комбінування різних форм представлення інформації на одному носієві, наприклад текстової, звукової і графічної, або, останнім часом все частіше - анімації і відео.
Формати аудіо - і відео файлів.

Створення кліпів.


Навчальна мета: Познайомити учнів з основами роботи з мультимедійними даними, форматами мультимедійних файлів та методами створення кліпів за допомогою спеціалізованої програми

Розвивальна мета: Розвиток пізнавальних інтересів, уміння запам’ятовувати.

Виховна мета: Виховання уважності, акуратності, дисциплінованості, посидючості.
Вихова́ння - процес та практика засвоєння дитиною загальноприйнятих у суспільстві норм поведінки.

Тип уроку: Урок засвоєння нового матеріалу.
Матеріа́л - речовина, або суміш речовин, первинний предмет праці, який використовують для виготовлення виробу (основний матеріал), або які сприяють якимось діям. У останньому випадку уточнюють, що це допоміжний, чи витратний матеріал.

Хід уроку

І. Організаційний момент

1.Вітання вчителя

2.Перевірка готовності до уроку

ІІ. Актуалізація опорних знань


 • Що називається презентацією?

 • У якій програмі створюється презентація?

 • Як називаються складові презентації?

 • Якими способами можна створити презентацію?

 • Як додати до презентації графічну інформацію?

 • Як додати анімацію?

ІІІ. Оголошення теми і мети уроку

 • Отже, сьогодні ми будемо знайомитися з темою «Поняття про мультимедійні дані.
  Аніма́ція (з лат. anima - душа і похідного фр. animation - оживлення), мультипліка́ція (з лат. multiplicatio - розмноження, збільшення, зростання) - вид кіномистецтва, твори якого створюються шляхом зйомки послідовних фаз руху намальованих (графічна анімація) або об'ємних (об'ємна анімація) об'єктів.
  Оголошення Оголошення - це короткі текстові повідомлення, котрі містять різну за призначенням інформацію. Переважно оголошення містять інформацію приватного рекламного характеру. Це пропозиція певних товарів чи послуг приватними особами, або малими приватними підприємствами.
  Формати аудіо- і відео файлів. Створення кліпів.».,навчимося працювати з мультимедійними даними.
  Пра́ця - цілеспрямована діяльність людей зі створення матеріальних і духовних благ, необхідних для задоволення потреб кожного індивіда і суспільства в цілому.
  Запишіть до вашого робочого зошита сьогоднішнє число, класна робота, тема уроку. Інформація на стенді «Сьогодні на уроці …»ІV. Засвоєння нових знань і вмінь

1.Пояснення вчителяМультимедіа- це програмний продукт, що містить колекції зображень, текстів і даних, які супроводжуються звуком, відео, анімацією оснащений інтерактивним інтерфейсом з елементами керування

Відео - це потік нерухомих зображень – кадрів.

Кодек – це програма, що перетворює потік даних або сигналів у цифрові коди, або навпаки .
Елеме́нт (лат. elementum - стихія, первинна речовина) - нерозкладний (у даній системі) компонент складних тіл, матеріальних систем, теоретичних побудов; будь-який об'єкт, пов'язаний певними відношеннями з іншими об'єктами в єдиний комплекс.
Поті́к да́них (англ. data stream) в телекомунікаціях і програмуванні - це послідовність кодованих когерентних сигналів (пакетів даних) в цифровій формі, яка використовується, щоб передавати або отримати інформацію це знаходиться в передачі.


Звукові та візуальні дані потребують різних методів стиснення, а тому для них розроблені окремі кодеки.

Кодеки взаємодіють з певними прикладними програмами, зокрема з медіапрогравачами, і допомагають їм відтворювати медіадані.

2.Формати аудіо файлів.

Якщо для стиснення мультимедійних даних застосувати різні алгоритми, то, природно, ці дані будуть записані у файлах різних форматів.

Взаємодія - широкий загальний термін, що позначає таку сумісну дію кількох об'єктів або суб'єктів (тіла, елементарної частинки, біологічної істоти, людини, співтовариства), при якій результат дії одного з них впливає на інші, що змінює їхню динамічну поведінку.
Алгоритм Алгори́тм (латинізов. Algorithmi за араб. ім'ям узб. математика аль-Хорезмі) - набір інструкцій, які описують порядок дій виконавця, щоб досягти результату розв'язання задачі за скінченну кількість дій; система правил виконання дискретного процесу, яка досягає поставленої мети за скінченний час.

Сьогодні існують десятки таких алгоритмів і, відповідно, медіаформатів. Крім того, існують формати, призначені для зберігання нестисненого звуку та відео.

Зберіга́ння - дія за значенням зберігати; технологічний процес.


Розглянемо найпоширеніші з форматів:

Аудіоформати:

  • МР3 (Motion Picture Experts Group Layer 3) Використовує стиснення з втратами, підтримує стерео і потокове передаваня.

  • WMA (Windows Media Audio) Ліцензований формат, розроблений корпорацією Майкрософт як альтернатива МРЗ.

Відеоформати:

  • WМV (Windows Media Video) Це дуже стиснутий формат, який потребує мінімальний обсяг дискового простору на жорсткому диску комп’ютера.
   Ліце́нзія (лат. licentia - дозвіл) - у загальному значенні - це документ, що демонструє певний дозвіл. Документ державного зразка, що засвідчує право ліцензіата на провадження зазначеного в ньому виду господарської діяльності протягом визначеного строку за умови виконання ліцензійних умов.
   Альтернати́ва (фр. alternative, рос. альтернатива, англ. alternative, нім. Alternative) -
   Тверди́й диск або Тверди́й магні́тний диск, або Накопичувач на магнітних дисках (англ. Hard (magnetic) disk drive, англ. HDD), у комп'ютерному сленгу - «вінчестер» (від англ. winchester), - магнітний диск, основа якого виконана з твердого матеріалу.


  • MPEG (Moving Pictures Experts Group) забезпечує ще вищу якість, підтримує додаткові можливості (захист від несанкціонованого копіювання, використання інтерактивних елементів) і потокове передавання відео.

  • .SWF    (Відео Flash)   Цей формат файлу здебільшого використовується для передавання відео через Інтернет за допомогою програвача Adobe Flash

Медіаконтейнер - це формат, що дає змогу розміщувати в одному файлі мультимедійні дані різних типів і синхронізувати звук;
Формат файлу (або тип файлу) в інформатиці - це усталений стандарт запису інформації у файлі даного типу. Спосіб кодування інформації або даних залежить від застосованої комп'ютерної програми. Часто формат файлу визначається його розширенням.
відеозображення й текстову інформацію.

Для відтворення (прослуховування чи перегляду) аудіо- та відеофайлів використовують спеціальні програми — програвачі - плєєриRealPlayer Програвач відтворює звук та відео більшості відомих форматів, зокрема потокових, дає змогу записувати аудіофайли на компакт-диски в аналоговому вигляді.
Компа́кт-ди́ск (англ. compact disc) (CD) - переносний оптичний диск для збереження інформації (даних) у цифровому вигляді, тобто формату зберігання даних. Цей формат було спочатку розроблено для записування та відтворення лише звукозаписів, але пізніше, його було пристосовано для зберігання даних: (CD-ROM).
Відтво́рення - слово, яке, в залежності від контексту застосування набуває різних значень.


QuickTime Player Цей програвач дає змогу створювати і редагувати звук та відео, перекодовувати і зберігати їх у різних форматах.

WinAmp Універсальний програвач мультимедійних файлів, який відтворює файли практично всіх поширених аудіо- та відео форматів

Media Player Classic Безкоштовний програвач з простим і зручним інтерфейсом.

Windows Media Player Цей програвач відтворює аудіо- та відеофайли більшості популярних форматів. Він входить до складу операційної системи Windows

2.
Ві́део (від лат. video - дивлюся, бачу) - під цим терміном розуміють широкий спектр технологій запису, обробки, передачі, зберігання й відтворення візуального і аудіовізуального матеріалу на моніторах.
Операційна система Операці́йна систе́ма, скорочено ОС (англ. operating system, OS) - це базовий комплекс програм, що виконує управління апаратною складовою комп'ютера або віртуальної машини; забезпечує керування обчислювальним процесом і організовує взаємодію з користувачем.
Робота за підручником


3.
Підру́чник (калька з пол. podręcznik) - книжка, у якій системно викладено інформацію з певної галузі знань і яку використовують в системі освіти на різних рівнях, а також для самостійного навчання. Різновид навчального видання.
Практичні завдання за комп’ютером


V. Підсумок уроку
1.Підсумкова бесіда

 1. Що таке мультимедійні дані?

 2. Які формати аудіо файлів ви знаєте?

 3. Які формати відео файлів ви знаєте?

 4. Як продемонструвати відео на ПК?

 5. Як продемонструвати аудіо на ПК?

 6. Як називається програма для створення мультимедійних кліпів?

 7. Як створити кліп?
2.Оцінення учнів

VІ. Домашнє завдання

 • Вивчити теорію і підготуватися до практичної роботи

Скачати 36.22 Kb.

 • Розвивальна мета
 • Тип уроку
 • Хід уроку І. Організаційний момент
 • ІV. Засвоєння нових знань і вмінь
 • Звукові та візуальні дані потребують різних методів стиснення, а тому для них розроблені окремі кодеки.
 • Ліцензований
 • QuickTime Player
 • Media Player Classic
 • V. Підсумок уроку 1.Підсумкова бесіда
 • 2.Оцінення учнів V І. Домашнє завдання