Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПопередній освітній або (та) освітньо-кваліфікаційний рівень І вимоги до професійного відбору абітурієнтів

Скачати 416.33 Kb.

Попередній освітній або (та) освітньо-кваліфікаційний рівень І вимоги до професійного відбору абітурієнтів
Скачати 416.33 Kb.
Сторінка3/4
Дата конвертації28.04.2017
Розмір416.33 Kb.
ТипПрограма
1   2   3   4

Технологічне забезпечення основних переробних робіт (приймання на переробку, охолодження, зберігання, виготовлення консервованих продуктів, утилізація відходів переробки, зберігання готової продукції, виробництво лактози, та інших фармацевтичних препаратів.
Масло вершкове

Наукові основи побудови технологічно–обґрунтованих процесів переробки, системи і способи виготовлення продуктів, перевірка якості сировини і розроблення заходів по її покращенню з метою одержання високоякісної продукції, боротьбу з комахами та хворобами, що викликають псування продуктів.


Біохімія м'яса та м'ясних продуктів

Метою і завданням дисципліни є оволодіння студентами теоретичних знань і практичних навичок відносно технологічних процесів, які мають місце під час виготовлення м’ясопродуктів, біохімічних перетворень різних компонентів вихідної сировини, які можна пояснити тільки порівнюючи з даними, отриманими під час вивчення прижиттєвих біохімічних процесів.

Біохі́мія (від грец. βίος - «життя» і єгип. kēme - «Земля», також біологічна або фізіологічна хімія) - наука про хімічний склад організмів та їхніх складових частин та про хімічні процеси, що протікають в організмах.

Предметом вивчення дисципліни є хімічний склад м’яса та м’ясопродуктів; біохімічні процеси під час дозрівання, зберігання та технологічних переробок продуктів забою тварин; процеси аутолітичного розпаду, що обумовлюють явища змін властивостей вихідної сировини після забою тварин. Вивчення дисципліни проходить як теоретично (лекції), так і практично (лабораторні роботи) під час яких досліджується хімічний склад і властивості м’яса та м’ясних продуктів за загальноприйнятими методиками.

У результаті вивчення дисципліни студенти набувають теоретичних знань відносно хімічного складу м’яса;

Хімічний склад, також Склад речовини - термін хімії - частка вмісту окремих хімічних елементів у речовині, матеріалі, сплаві, породі тощо.
Хі́мія - одна з наук про природу, яка вивчає молекулярно-атомні перетворення речовин, тобто, при яких молекули одних речовин руйнуються, а на їх місці утворюються молекули інших речовин з новими властивостями.
біохімічних процесів під час дозрівання, зберігання та технологічної переробки м’яса; процесів аутолітичного розпаду, що обумовлюють явища змін властивостей вихідної сировини після забою тварин; а також практичних навичок біохімічних досліджень м’яса та м’ясопродуктів.Технологія продуктів забою тварин

Оволодіння практичними навичками з підготовки до забою, приймання та здавання забійних тварин, знати основи технології та гігієни під час виробництва продукції тваринництва.

Передбачено вивчення державних стандартів, іншої нормативно-технічної документації, методів контролю та управління за виробництвом високоякісної тваринницької продукції.

Станда́рт - нормативний документ, заснований на консенсусі, прийнятий визнаним органом, що встановлює для загального і неодноразового використання правила, настанови або характеристики щодо діяльності чи її результатів, та спрямований на досягнення оптимального ступеня впорядкованості в певній сфері.

Забійні тварини, їх транспортування, передзабійне утримання, методика огляду туш і внутрішніх органів, основи технології та гігієна переробки забійних тварин.

Орган (від др.-грец. ὄργανον - знаряддя, інструмент) - частина тіла певної форми, що складається з однакових груп тканин і виконує певні функції.
Основи технології переробки м’яса і виготовлення м’ясних продуктів, транспортування продуктів, які швидко псуються і забезпечення холодильним транспортом. Санітарно-гігієнічна оцінка переробки м’яса птиці та кролів. Утилізація і знезаражування відходів переробки туш після забою.Прикладна зоологія

Всебічне вивчення предмету морфо-фізіологічних характеристик основних груп тварин на основі загально-біологічних законів та еволюційних процесів з детальним визначенням філогенезу окремих органів і систем органів, а також видових груп в цілому.

Еволю́ція - природне явище зміни популяцій, видів, вищих таксонів, біоценозів, флор і фаун, генів і ознак у часі в ході історії Землі.
Систе́ма о́рганів - сукупність органів одного походження, які мають спільні риси будови, пов'язані анатомічно і топографічно, а також виконують однакову функцію.

Набуття знань законів еволюційного розвитку тваринного світу, вміння розпізнавати характерних представників різних класів та типів тварин, володіти методами захисту та раціонального використання тварин, вміти створювати сучасні технології виробництва продукції тваринництва з урахуванням біологічних особливостей різних видів сільськогосподарських тварин, мати вірне розуміння перспектив одомашнення представників різних видів тварин.

Фа́уна (новолат. fauna, від лат. Fauna - богиня лісів і полів, заступниця стад тварин) - історично сформована сукупність видів тварин, що живуть у певній області та входять до всіх її біогеоценозів.

вивчення будови, життєдіяльності, походження та географічне поширення тварин на всіх континентах планети, служить біологічним вступом і фундаментом до вивчення спеціальних дисциплін. При цьому широко використовуються методи мікроскопічних досліджень, порівняльно-анатомічні, еволюційного аналізу та інші. 1. Підцарство одноклітинні або найпростіші.

 2. Багатоклітинні. Двосторонньосиметричні або тришарові тварини.

 3. Безхребетні тварини типу Членистоногі.

 4. Тип Хордові. Підтипи Безчерепних та Черепних.

Мікробіологія молока та молочних продуктів

Метою і завданням дисципліни є засвоєння студентами теоретичних знань і практичних навичок відносно складу і властивостей мікрофлори молока, впливу мікробіологічних процесів і продуктів життєдіяльності бактерій на якість молока і молочних продуктів.

Предметом вивчення дисципліни є корисна і шкідлива мікрофлора молока, її склад і властивості, мікробіологічні процеси, які протікають в молоці при виготовленні молочних продуктів. Вивчення дисципліни проходить як теоретично (лекції), так і практично (лабораторні роботи, навчальна практика) під час яких досліджуються мікробіологічні властивості корисних та шкідливих бактерій різних груп які присутні в молоці та молочних продуктах.

Молочні продукти, або Набі́л - харчі, що виробляються з молока.
Ряжанка
Йогурт
Переробка молока в харчі відбувається для надання особливих смакових якостей і підвищення стійкості до зберігання. Зазвичай використовується молоко сільськогосподарських тварин, в першу чергу, корів, овець, верблюдів, яків та інших.

У результаті вивчення дисципліни студенти набувають теоретичні знання відносно складу мікрофлори молока, його морфологічних і біохімічних властивостей при наявності мікроорганізмів, мікробіологічних процесів, що протікають в молоці і молочних продуктах під дією молочнокислих бактерій і іншої корисної мікрофлори молока, та практичних навичок з виділення чистих культур молочнокислих бактерій, виготовленню із них бактеріальних заквасок і використанню їх при виробництві різноманітного асортименту молочних продуктів на молокозаводах України.

Кисле молоко
У біології, чиста культура - популяція клітин, що походить від єдиної клітини. Чисті культури отримують працюючи в стерильних умовах, шляхом вирощування ізольованих колоній мікроорганізмів, зазвичай у чашці Петрі.Мікробіологія м'яса та м'ясних продуктів

Вивчити роль мікробів в загально біологічних процесах, а також мікробіологічні процеси в продуктах тваринного походження і особливо при забої з патологіями тварин.

вивчення студентами принципів систематики, морфології і фізіології, ширини розповсюдження мікроорганізмів в природі і їх роль в перетворенні речовин, дії факторів зовнішнього середовища на прокаріотичні клітини: вивчити роль мікроорганізмів в процесах одержання доброякісних продуктів тваринного походження і подовження періоду їх зберігання.

набуття фундаментальних знань, а також практичного досвіду з вивчення різних груп мікроорганізмів, які поширені в ґрунті, воді, повітрі, кормах, і можуть потрапляти до продуктів харчування та інших об’єктів довкілля.

Ї́жа - все, що споживає людина й інші живі істоти для підтримки життя; харчі. Речовини, що їх організм отримує з навколишнього середовища, є для нього будівельним матеріалом і джерелом енергії.Профілактика хвороб тварин

Умови ізоляції і карантинування тварин (наявність ізоляторів і карантинних приміщень, догляд і годівля тварин).

Знайомство з планом проведення протиепізоотичних заходів, з ветеринарною аптекою. Визначити найчастіші захворювання тварин у господарстві. Особливу увагу звернути на антропозоонози – спільні хвороби тварин і людей.

Аналіз даних про загибель всіх видів тварин та з’ясувати причини.

Профілактичні заходи проти інфекційних захворювань: знешкодження і утилізація трупів, збирання гною і його знешкодження, дезінфекція приміщень, вигульних майданчиків, дератизація.

Інфекція або заражування хворобою (англ. Infection - проникнення в організм хвороботворних мікробів; інфікування, зараження) - стан, коли в організм потрапляє чужорідний агент - патоген (бактерія, паразитичний грибок, найпростіший організм, гельмінти, вірус або пріон), який розмножується і може чинити хвороботворний ефект.

Заходи з ліквідації інфекційних захворювань тварин у неблагополучних господарствах: серологічні і алергічні дослідження, запровадження карантину або обмежуючих заходів, виділення тварин явно хворих, підозрюваних у захворюванні, підозрюваних у зараженні в окремі групи та робота по проведенню оздоровчих заходів у цих групах.

Інфекці́йні захво́рювання / хворо́би - розлади здоров'я людей, тварин, рослин у вигляді хвороби, які спричинюють збудники - віруси, різноманітні бактерії, найпростіші, паразитичні гриби, гельмінти, продукти їх життєдіяльності (екзотоксини, ендотоксини), патогенні білки - пріони, здатні передаватися від заражених організмів здоровим і схильні до масового поширення.

Інвазійні хвороби тварин у господарствах, їх діагностика та боротьба з інвазіями.

Механізація виробничих процесів у тваринництві та переробці продукції тваринництва

Вивчити технологічні процеси і використання машин та обладнання, що застосовується у господарствах для заготівлі і консервування кормів (соломи, сіна, сінажу, коренеплодів, комбінованого силосу та ін.), механізацію водопостачання, приготування кормів, роботу кормоцеху, кормокухні, технологію і механізацію роздачі кормів, процесу доїння корів, доїльні установки, режим роботи доїльних апаратів.

Машини, обладнання і технології первинної переробки молока, засоби механізації прибирання гною і обладнання для механізації санітарно – гігієнічних робіт на фермах.

Технологічне обладнання підприємств переробки продукції тваринництва. Механізми обліку сировини, підготовки її до пееробки. Процеси і апарати, що застосовуютьсяОдержання молока як сировини для переробної промисловості

Організація відтворення стада в молочному скотарстві.

Нормована і повноцінна годівля корів.

Біологія і фізіологія лактації. Придатність корів до машинного доїння. Механізація виробничих процесів на фермах і комплексах (водопостачання, напування, годівля, доїнння, догляд за доїльним обладнанням, прибирання гною і його транспортування).

Приймання і облік молока на прифермській молочній.

Санітарно-ветеринарні заходи рпи виробництві молока.

Планування виробництва молока (оборот стада, плани парування і отелів, плани потреби в кормах, організація зеленого конвеєра, потреба в робочій силі, організація і оплата праці, фонд заробітної плати). Розрахунок річного виробничого завдання молочному комплексу, (фермі).

Організація селекційно-племінної роботи направленої на підвищення кількісних і якісних показників виробленого молока.

Використання молока в господарстві.

Технологія молока і молочних продуктів в умовах молокопереробних підприємств

Коротка історія розвитку молочної промисловості.

Заробі́тна пла́та, скорочено зарплата (також заробітна платня, зарплатня) - винагорода, обчислена, зазвичай, у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу.
Молочні страви
Моло́чна промисло́вість - галузь харчової промисловості, що об'єднує підприємства з виробництва з молока і різних молочних продуктів. До складу промисловості входять підприємства з виробництва тваринного масла, суцільномолочної продукції, молочних консервів, сухого молока, сиру, бринзи, морозива, казеїну та іншої молочної продукції.

Харчове, дієтичне і лікувально-профілактичне значення молока і молочних продуктів.

Обробка молока і його резервування в умовах молокопереробних підприємств (приймання, механічна і теплова обробка, транспортування, зберігання).

Стандарти і технологічні нормативи на молоко і молочні продукти.

Технологія молочних продуктів міських молочних заводів (питне молоко, вершки, молочні напої, кисломолочні продукти, морозиво).

Кисломоло́чний проду́кт - молочний продукт, який виробляють ферментацією молока або маслянки, вершків, сироватки, знежиреного молока спеціальними заквасками: лактобактеріями (ацидофільна, болгарська паличка), деяких біфідобактерій, термофільного (молочнокислого) стрептокока, кефірних грибків, дріжджів.
Технологія заквасок.

Технологія масла методом збивання в масловиготовлювачах періодичної і безперервної дії, способом перетворення високожирних вершків. Особливості технології окремих видів масла.

Загальна технологія сирів (тверді сичужні, м’які, розсільні, плавлені).

Біохімія дозрівання сирів і їх реалізація.

Технологія згущених і сухих молочних консервів. Технологія продуктів дитячого харчування.

Технологія продуктів із вторинної сировини (із збираного молока, маслянки і молочної сироватки). Види і асортимент продуктів.

Виробничі розрахунки в молочній промисловості (матеріальний баланс, витрати сировини і вихід готової продукції, розрахунок рецептур, жиробаланс).

Обладнання підприємств молочної промисловості, типи цих підприємств і основи їх проектування.

Технологія переробки мяса

Ознайомлення із структурою м’ясопереробного підприємства. Транспортування, приймання і утримання худоби перед забоєм. Правила оформлення супровідної документації. Визначення категорій вгодованості тварин за видовими групами.

Технологія забою і первинної переробки забійних тварин. Методи оглушення і знекровлення, що використовуються на підприємстві. Вивчити технологічні процеси механічного зняття шкури, видалення внутрішніх органів, розпилювання туш, туалет. Обладнання, що використовується при первинній обробці туш тварин. Визначення категорій вгодованості забійних тварин, клеймування туш.

Технологія первинної обробки птиці. Транспортування і приймання птиці. Методи оглушення, забою, знекровлення,, вилучення пір’я, туалет, опалювання і потрошіння птиці, що використовуються на підприємстві. Визначення категорій вгодованості тушок птиці, клеймування.

Технологія первинної обробки яєць. Приймання і оцінка якості яєць. Маркування, пакування, транспортування і зберігання яєць. Технологія переробки на яєчний меланж і яєчний порошок.

Яєчний порошок - повністю зневоднені яйця. Він виготовляється за допомогою розпилювальної сушки, так само, як і сухе молоко. Основні переваги яєчного порошку над свіжими яйцями - це ціна, менша вага, ніж цілого яйця, і термін придатності.
Ознайомлення з обладнанням.

Ознайомитися з первинною обробкою жиру-сирцю, харчових субпродуктів, кишок, ендокринно-ферментної сировини. Збір, первинна обробка та методи консервування крові на підприємстві. Ознайомлення з обладнанням.

Вивчення в умовах підприємства методів консервування м’яса та інших продуктів забою тварин. Охолодження, заморожування і зберігання м’яса у холодильнику. Методи соління сировини, що застосовуються на підприємстві. Ознайомлення з обладнанням.

Сортове розрубування туш забійних тварин. Вивчення технології виробництва ковбас і копченостей. Обладнання ковбасного цеху. Подрібнення та соління сировини, способи термічної обробки. Асортимент ковбасних виробів і копченостей, що випускається підприємством.

Термі́чна обро́бка - технологічний процес, сутність якого полягає у зміні структури металів і сплавів при нагріванні, витримці та охолодженні, згідно зі спеціальним режимом, і тим самим, у зміні механічних та фізичних властивостей останніх.
Ковбаса́ - м'ясний продукт з ковбасного фаршу в штучній чи натуральній оболонці, чи без неї, піддані термічній обробці або ферментації до готовності для споживання. До складу фаршу, залежно від рецептури, входять, крім основної сировини (м'ясо, шпик, іноді подрібнене м'ясо птиці чи риби), кухонна сіль, сироватка чи плазма крові, іноді сира кров, білковий стабілізатор, знежирене чи сухе молоко, яйцепродукти, прянощі, а як зв'язуючі речовини - крохмаль, звичайний та модифікований і борошно. До певних сортів додають також крупи та лівер.
Контроль якості готової продукції.
Контроль якості продукції - встановлення відповідності продукції та процесів вимогам нормативно-технічної документації, зразкам-еталонам; інформація про перебіг виробничого процесу та підтримання його стабільності; захист підприємства від постачань недоброякісних матеріалів, енергоносіїв та ін.

Ознайомлення з роботою консервного виробництва. Відділення по виготовленню консервної тари. Асортимент. Технологічне обладнання, що використовується при виробництві консервів.

Технохімічний контроль – його призначення та методи, що використовуються на підприємстві.Технологія переробки продукції тваринництва

Асортимент ковбасних виробів на підприємстві.

Кров'янка
Вимоги до сировини та готової продукції. Характеристика технологічних процесів виготовлення ковбасних виробів різного асортименту.
Паштетівка

Асортимент натуральних м'ясних продуктів, технологічна схема їх виготовлення.

Технологі́чна схе́ма - це графічне модельне зображення технологічного процесу у вигляді послідовних виробничих функцій, технологічних і транспортних операцій, спрямованих на отримання товарної продукції.
Підготовка і засолення сировини, копчення м'ясопродуктів, варіння солоних м'ясних продуктів, охолодження і зберігання солоних м'ясних продуктів.

Технохімічний контроль процесу виготовлення ковбасних та натуральних м'ясних виробів. Оцінювання якості ковбасних виробів та солоно-копчених продуктів за органолептичними та фізико-хімічними показниками відповідно до чинних стандартів.

Гурка
Біохімічні дослідження ефективності теплової обробки. Гігієна зберігання і транспортування ковбас та натуральних м'ясопродуктів, їх ветеринарно-санітарна експертиза.
Ветерина́рно-саніта́рна експерти́за - комплекс діагностичних і спеціальних досліджень з метою оцінки якості харчових продуктів, сировини тваринного та рослинного походження.

Асортимент та характеристика напівфабрикатів (великошматкових, порційних, дрібношматкових, м'ясного фаршу) із яловичини, свинини і баранини відповідно до вимог нормативної документації. Технологічні процеси виготовлення напівфабрикатів. Схема розбирання яловичих і свинячих напівтуш і баранячих туш. Упакування, маркування та зберігання напівфабрикатів.

Технохімічний контроль процесів виготовлення м'ясних напівфабрикатів. Визначення якості готової продукції відповідно до вимог чинних стандартів.

Класифікація консервів за видом сировини, складом, температурою термічної обробки та призначенням. Вимоги до сировини, тари і готової продукції. Маркування споживчої тари. Підготовка м'ясної сировини, субпродуктів, тушок птиці і кролів до консервування: подрібнення, перемішування та соління м'ясної сировини; попередня теплова обробка сировини; підготовка тари; порціонування і закатування банок. Термообробка консервів. Гігієна консервного виробництва. Вади баночних консервів. Технохімічний контроль процесу виготовлення консервів. Оцінювання якості м'ясних консервів відповідно до вимог чинних стандартів.

Харчові тваринні жири. Технологія виробництва харчових жирів з використанням різноманітного обладнання. Упакування і зберігання харчових тваринних жирів. Визначення якості харчових жирів за органолептичними та хімічними показниками.

Виробництво технічних жирів і кормового борошна, їх характеристика та використання. Види сировини для виробництва технічного жиру і кормового борошна. Підготовка сировини та способи її переробки. Установка для виготовлення борошна та параметри термічної обробки сировини. Упакування і зберігання готової продукції.

Хімічний склад, харчова та біологічна цінність яєць. Вимоги стандарту до якості харчових курячих яєць. Правила маркування і упакування харчових яєць. Умови і термін зберігання дієтичних і столових яєць. Вимоги до яєць для промислової переробки. Оцінювання якісних показників яєць відповідно до вимог стандарту. Вади яєць. Технологія виробництва яєчного порошку та меланжу. Вимоги до якості готової продукції.

Морфологічний і хімічний склад, харчова та біологічна цінність риби. Способи консервування риби. Характеристика технологічних процесів переробки риби під час виготовлення рибних продуктів. Умови і термін зберігання готової продукції. Дослідження риби та рибопродуктів на доброякісність. Ветеринарно-санітарне оцінювання риби за інфекційних та інвазійних хвороб і отруєнь. Класифікація, хімічний склад, харчова та біологічна цінність бджолиного меду. Оцінювання якості меду до вимог державного стандарту. Первинна обробка та вимоги до зберігання відкачаного меду.

Технологічне обладнання підприємств переробної промисловості

Ознайомитись з призначенням, будовою і принципом роботи обладнання підприємств молочної промисловості: • для приймання і зберігання молока;

 • для транспортування молока в межах підприємства;

 • для механічної обробки молока;
  Механі́чна обро́бка - обробка заготовок із різних матеріалів за допомогою фізичної дії різної природи з метою створення виробу за заданими розмірами або проміжної заготовки для подальших технологічних операцій.


 • для теплової обробки молока;

 • для виробництва кисломолочного сиру і виробів з нього;

 • для виробництва масла;

 • для виробництва твердих сичужних сирів;

 • для виробництва плавлених сирів;

 • для виробництва технічного казеїну;

 • для виробництва сухих і згущених молочних продуктів.

Аналіз сучасного стану переробної промисловості в Україні, необхідність демонополізації великих переробних підприємств, наближення новостворених підприємств різної форми власності до місць виробництва продукції. Роль малих м'ясопереробних підприємств в розширенні асортименту, зниженні собівартості та підвищенні якості готової продукції.

Основні вимоги до механізації технологічних процесів під час переробки тваринницької продукції в умовах ведення фермерських господарств і розвитку малих переробних підприємств.

Вла́сність - результат привласнення[Джерело?], тобто ставлення людей до певних речей, як до своїх.
Фе́рмери - категорія підприємців у сільському господарстві.

Переробка продукції: транспортування і зберігання сировини; підвісні колії та підвісні конвеєри; стаціонарний підлоговий транспорт, обладнання для напірного транспортування, яке використовується на підприємстві; обладнання для забою худоби та розбирання туш, ножі для знімання шкіри; шкірознімальні агрегати, мийні машини, скребмашини та міздрильні машини; обладнання для розбирання туш, машини для миття та очищення продуктів тваринництва; машини для обробки субпродуктів, кишок, шкур; обладнання для подрібнення м'ясо-жирової сировини; характеристика дробарок, силових подрібнювачів, машин для різання заморожених блоків та нарізання напівфабрикатів, машини для перемішування м'ясо-жирової сировини.

Організація виробничих процесів у галузі

Забезпечує студентам цілісну і логічно-послідовну систему знань про організацію та функціонування системи в сільськогосподарських підприємствах, забезпечення майбутніх фахівців необхідними знаннями та навичками для їх успішної роботи у виробничих та переробних організаціях.

Сприяє засвоєння стратегії органызації, методики досліджень, сутності товарної політики, методи ціноутворення і систему контрактних відносин; приймання та обґрунтування стратегічних рішень.

Організація комплексних дослідженнь ринку формування, оцінювання активів переробних підприємств, економіки та аграрної політики, економічний аналіз механізму контрактних відносин з участю сільськогосподарських обслуговуючих формувань.

Економі́чний ана́ліз (англ. Economic Analysis, від грец. analysis - розкладання, розчленування) - взаємопов’язані й взаємозумовлені методи вивчення і наукового дослідження певних явищ, процесів, дій, результатів.Основи проектування підприємств по переробці продукції тваринництва

Проектування технологічних ліній в умовах сільськогосподарського виробництва. Розробка перспективних технологічних процесів

Розроблення ефективних технологічних процесів, обґрунтування структури потокових технологічних ліній.

Об’ємно планувальні рішення, стадії та порядок проектування, будівничі і технологічні норми. Студенти набувають теоретичні знання та практичні навички по проектуванню підприємств, а саме: навчаються підбирати асортимент продуктів згідно профілю підприємства, складати схему переробки сировини, схеми технохімічного і мікробіологічного контролю, проводити продуктовий розрахунок і розрахунок та підбір обладнання в технологічні лінії по виробництву молочних і м’ясних продуктів, аналізувати нормативну документацію і обгрунтовувати технологічну поточність та параметри режимів виробництва продуктів запроектованого асортименту, визначати джерела забруднення і розробляти заходи по охороні довкілля у виробництві даних продуктів, виконувати креслення плану цеху і технологічної лінії виробництва продуктів згідно теми курсового проекту.

Охоро́на довкі́лля (англ. environmental protection / control / conservation, нім. Umweltwissenschaften) - система заходів щодо раціонального використання природних ресурсів, збереження особливо цінних та унікальних природних комплексів і забезпечення екологічної безпеки.Програмування у тваринництві з основами наукових досліджень

Вивчення теоретичних основ інформатики та комп’ютерної техніки.

Дослі́дження, до́сліди - (широко розуміючи) пошук нових знань або систематичне розслідування з метою встановлення фактів; (вузько розуміючи) науковий метод (процес) вивчення чого-небудь.

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні:

знати: основні поняття інформатики, склад, пристрої та технічні характеристики сучасних персональних комп’ютерів, можливості та застосування операційної системи Windows, текстового редактора Word та електронних таблиць Excel;

Текстовий редактор - комп'ютерна програма-застосунок, призначена для створення й зміни текстових файлів (вставки, видалення та копіювання тексту, заміни змісту, сортування рядків), а також їх перегляду на моніторі, виводу на друк, пошуку фрагментів тексту тощо.
Табличний процесор (англ. electronic spreadsheet - електронний аркуш або електронна таблиця) - це інтерактивний, комп'ютерний застосунок для налагодження, аналізу та збереження даних у табличному форматі.
Операці́йна систе́ма, скорочено ОС (англ. operating system, OS) - це базовий комплекс програм, що виконує управління апаратною складовою комп'ютера або віртуальної машини; забезпечує керування обчислювальним процесом і організовує взаємодію з користувачем.

вміти: використовувати комп’ютер в практичної роботі, працювати в текстовому редакторі Word та електронних таблицях Excel.

є теоретична та практична підготовка майбутніх фахівців з таких питань:

інформаційні технології, їх роль і місце у сучасному суспільстві;

архітектура та принципи функціонування персональних комп’ютерів;

програмне забезпечення сучасних комп’ютерів;

технологія роботи операційної системи Windows;

технологія роботи в текстовому редакторі Word та електронних таблицях Excel;

вивчення дисципліни є засоби комп’ютерної техніки, формалізація та алгоритмізація сучасних інформаційних процесів.

Інформаці́йні проце́си- послідовна зміна стану та (або) уявлення про інформацію в результаті дій, які з нею можна виконувати. Такими діями є - створення, збирання, зберігання, обробка, відображення, передавання, розповсюдження, використання, захист, знищення інформації.
В єдиному методичному підході, який заснований на системі задача-засіб-методи-прийоми, відбувається перехресна взаємодія дисциплін, що вивчаються. Конкретна дисципліна поставляє комплекс задача-методи, комп’ютерна техніка забезпечує комплекс засоби-прийоми.

Склад та функціонування ПЕОМ, операційна система Windows, текстовий редактор Word, електронні таблиці Excel

Стандартизація продукції тваринництва

глибокі знання практичні навички та вміння з питань методичних основ стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції

вивчення нормативно-правових документів, чинних стандартів і законів щодо сільського господарства та переробної промисловості продукції тваринництва.

Розвиток стандартизації, організаційні теоретичні та методичні основи стандартизації. Якість та управління якістю сільськогосподарської продукції, стандартизація і сертифікація.Профілактика хвороб тварин

розглядає найбільш важливі питання патологічної анатомії, і фізіології, фармакології, клінічної діагностики, хірургії, внутрішніх незаразних хвороб, епізоотології і паразитології.

Управлі́ння я́кістю - скоординована діяльність, яка полягає у спрямуванні та контролюванні організації щодо якості.
Патологічна анатомія - клінічний розділ медицини, що вивчає основи патологічних процесів в організмі людини з метою встановлення діагнозу або причини смерті. Підрозділом патологічної анатомії є патоморфологія, яка вивчає як загальні патологічні зміни органів і тканин під дією загальних факторів (запалення, травма, тощо), так і їх особливості при окремих хворобах.
Він переслідує мету, дати студентам інженерно-технологічного факультету знання про причини і умови виникнення хвороб, а також методи їх розпізнання, заходи профілактики та боротьби з ними. вивчає всі профілюючі дисципліни ветеринарної медицини і дає змогу фахівцям діяти в тісній взаємодії з службою ветеринарної медицини господарств направлених на забезпечення здоров’я і життєдіяльності тварин, а також заходи профілактики та ліквідації небезпечних хвороб.
Ветеринарія (від лат. veterinarius - той, що лікує худобу) - комплекс наук, що вивчають хвороби тварин, методи запобігання хворобам і лікування їх, питання підвищення продуктивності тварин, методи захисту людей від зоонозів.

Вивчення основ ветеринарної медицини передбачає отримання теоретичних знань та придбання практичних навичок та вмінь, необхідних для встановлення діагнозу хвороб різної етіології, розробку лікувальних та оздоровчих заходів. Вивчають основні клінічні ознаки хвороби, основні принципи застосування з лікувальною метою лікарських речовин.

Передбачає вивчення основ патологічної анатомії, патологічної фізіології, фармакології, загальної епізоотології, терапії, хірургії, паразитології.

Патологічна фізіологія (грец. παθος - страждання) - наука, що що вивчає загальні закономірності виникнення, розвитку та завершення хвороби, тобто фізіологію хворого організму. Предметами вивчення патологічної фізіології є загальна нозологія (загальне вчення про хворобу), типові патологічні процеси, типові порушення обміну речовин і патологія окремих органів і систем.
В курсі вивчення предметів освітлюється велика кількість заразних та незаразних, хірургічних та паразитарних хвороб свійських тварин та птиці.Технологічне обладнання цехів по переробці молока та їх експлуатація

Метою і завданням дисципліни є засвоєння студентами призначення, будови і принципу роботи основного сучасного технологічного обладнання для переробки молока та отримання практичних навичок розрахунку і підбору технологічного обладнання в лінії виробництва молочних продуктів.

Предметом вивчення дисципліни є технологічне обладнання підприємств по переробці молока.

В результаті вивчення дисципліни студенти набувають теоретичні знання про призначення, будову і принцип роботи технологічного обладнання для виробництва молочних продуктів, здобувають практичні навички розрахунку і підбирання обладнання в технологічні лінії по виробництву молочних продуктів.Технологічне обладнання цехів по переробці м'яса та їх

експлуатація

Дисципліна є профілюючою при підготовці бакалаврів вона актуальна особливо за умов становлення ринкових відносин і впровадження приватної власності. Дисципліна висвітлює аналіз сучасного стану переробної промисловості в Україні, необхідність демонополізації великих переробних підприємств, наближення новостворених підприємств різної форми власності до місць виробництва продукції.

Ринкова економіка - економічна система, заснована на принципах вільного підприємництва, у якій роль основного регулятора економічних відносин відіграє ринок.
Форма власності - це стійка система економічних відносин і господарських зв'язків, що зумовлює відповідний спосіб та механізм поєднання працівника і засобів виробництва.
Роль малих м'ясопереробних підприємств в розширенні асортименту, зниженні собівартості та підвищенні якості готової продукції. Вивчає обґрунтування доцільності використання машин і механізмів під час переробки сировини тваринництва залежно від умов і обсягу виробництва. Визначення об'єктів, які можна демонтувати та реконструювати.

Предметом даної дисципліни є вивчення класифікації, будови та принципу дії основних видів обладнання, яке використовується при первинній переробці худоби, виготовленні ковбасних виробів, копченостей, напівфабрикатів та м’ясних баночних консервів.

ковбасна оболонка

вона профілюючою дисципліною циклу спеціальних дисциплін. При вивченні даної дисципліни студент вчиться визначати та аналізувати продуктивність обладнання, його основні характеристики і призначення; визначати необхідну чисельність обладнання на тій чи іншій ділянці виробництва; розміщувати обладнання згідно технологічної поточності в ковбасному, консервному та м’ясожировому виробництві. Дисципліна вивчає: перелік основного і допоміжного обладнання цехів з первинної переробки худоби ковбасного та консервного виробництв.Технологія виробництва продукції кролівництва та хутрового

звірівництва

полягає у формуванні знань та умінь з кролівництва та звірівництва в умовах багатоукладної економіки та ринкових відносин в Україні. Студенти повинні оволодіти новими методами дослідження кролів і звірів в річному циклі їх розвитку, сформувати уміння з вирощування, догляду і переробкою кролів і хутрових звірів.

Хутрові́ зві́рі - ссавці, як дикі, так і ті, що їх спеціально розводять у неволі (тепер вони становлять більшість), шкурки яких ідуть на виготовлення хутер (у хутровій промисловості).

знати особливості біології хутрових звірів і кролів різного напрямку продуктивності, теоретичні основи і способи вирощування молодняка, технологію утримання маточного поголів’я, інтенсивне вирощування бройлерних кролів, характеристику районованих і перспективних порід і породних груп; формування хутра високої якості, санітарні вимоги до виконання виробничих процесів на звірівничих і кролефермах; особливості прогнозування та програмування продуктивності тварин.

Вести паспортизацію, складати технологічні карти вирощування тварин, проводити масову селекцію, контролювати якість ручних і механізованих робіт, організовувати і проводити наукові досліди в різних ланках звіророзплідників.

продукція звірівництва, якісні властивості шкірок і їх формування, м’ясна продуктивність кролів і нутрій, теоретичні основи селекції, доместикаційні зміни хутрових звірів і кролів, породи, бонітування, відбір і підбір, методи племінної роботи в господарствах різних типів, годівля, утримання і догляд у хутровому звірівництві і кролівництві; одержання і первинна переробка хутра, м’яса, що використовується в їжу людей та згодовування звірам. Економіка звірівництва в умовах національного і світового ринку.

Технологія виробництва продукції рибництва та аквакультури

вивчити рибогосподарське використання пристосованих для рибництва водойм за принципом одержання можливого максимуму продукції високої якості з одиниці площі водних угідь за мінімальних витрат.

концепція може бути реалізована виключно за умов створення штучних високопродуктивних іхтіоценозів, орієнтованих на достатньо ефективне використання природної кормової бази, що повинно пов’язуватися з виключенням витрат на корми та органо-мінеральні добрива. Поряд з продукцією високої якості за низької собівартості напрям здатний забезпечити біомеліоративни й ефект – покращити показники води за рахунок вилучення з неї значної кількості органічної речовини як кормових гідробіонтів. Одержання екологічного ефекту, за якого підвищиться комплексність використання земельних і водних ресурсів.

Органі́чні речови́ни (рос. органические вещества, англ. organic matter; нім. organische Stoffe m pl) - речовини, що виникли прямо або непрямо з живої речовини або продуктів їх життєдіяльності; присутні в атмосфері, поверхневих і підземних водах, осадах, ґрунтах і гірських породах.
Во́дні ресу́рси (англ. water resources, water supply; нім. Wasserreserven f pl) - всі води гідросфери, тобто води рік, озер, каналів, водосховищ, морів й океанів, підземні води, ґрунтова волога, вода (льоди) гірських і полярних льодовиків, водяна пара атмосфери.

оволодіння теорією і практикою підготовки плідників до нересту, проведення нерестової кампанії, одержання життєстійкого рибопосадкового матеріалу і товарної риби в типових ставкових рибницьких господарствах, а також у водоймах різного походження і цільового призначення. Селекційно-племінна робота в рибництві, методи інтенсифікації ставкового рибництва, первинна обробка риби.

Аквакульту́ра - вирощування водних організмів, переважно їстівних. Включає також теоретичні знання і наукові дослідження в цій галузі.


1   2   3   4


Скачати 416.33 Kb.

 • Біохімія мяса та мясних продуктів
 • Технологія продуктів забою тварин
 • Прикладна зоологія
 • Мікробіологія молока та молочних продуктів
 • Мікробіологія мяса та мясних продуктів
 • Профілактика хвороб тварин
 • Механізація виробничих процесів у тваринництві та переробці продукції тваринництва
 • Одержання молока як сировини для переробної промисловості
 • Технологія молока і молочних продуктів
 • Технологія переробки м ’яса
 • Технологія переробки продукції тваринництва
 • Технологічне обладнання підприємств переробної промисловості
 • Організація виробничих процесів у галузі
 • Основи проектування підприємств по переробці продукції тваринництва
 • Програмування у тваринництві з основами наукових досліджень
 • Стандартизація продукції тваринництва
 • Технологічне обладнання цехів по переробці молока та їх експлуатація
 • Технологічне обладнання цехів по переробці мяса та їх експлуатація
 • Технологія виробництва продукції кролівництва та хутрового звірівництва
 • Технологія виробництва продукції рибництва та аквакультури