Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПопов Олександрович, канд техн наук, докторант

Скачати 227.54 Kb.

Попов Олександрович, канд техн наук, докторант
Скачати 227.54 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації12.04.2017
Розмір227.54 Kb.
  1   2   3

УДК 004 : 504.064 Попов Олександр Олександрович,

канд.

Олександр Олександрович Попов (рос. Александр Александрович Попов; 31 серпня 1980, м. Ангарськ, СРСР) - російський хокеїст, лівий нападник. Виступає за «Авангард» (Омськ) у Континентальній хокейній лізі.

техн. наук, докторант,

Державана установа «Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України», м. Київ

Артемчук Володимир Олександрович,

канд.

Його́ Імпера́торська Висо́кість Вели́кий Кня́зь Володи́мир Олекса́ндрович (нар. 10 (22) квітня 1847, Санкт-Петербург - пом. 4 (17) лютого 1909, Санкт-Петербург) - 4-й син імператора Олександра II та імператриці Марії Олександрівни; сенатор, член Державної ради Російської імперії (з 1872), генерал-ад'ютант, генерал від інфантерії (з 1880), президент Академії мистецтв (1876-1909); молодший брат Олександра III, рідний дядько Миколи ІІ. Був одружений з донькою великого герцога Макленбург-Шверінського Марією Александріною Єлизаветою Елеонор.

техн. наук, докторант,

Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України, м. Київ

Яцишин Андрій Васильович,

доктор техн. наук, ст. наук. співр.,

Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України, м. Київ
СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ РАДІОЕКОЛОГІЧНОГО МОНІТОРИНГУ ОБ’ЄКТІВ ЯДЕРНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ
Вступ

Як показує аналіз проблем атомної енергетики України, її становлення та розвиток створюють різні негативні впливи на об’єкти навколишнього природного середовища (НПС).

Я́дерна енерге́тика або атомна енергетика - галузь енергетики, що використовує ядерну енергію для електрифікації і теплофікації; область науки і техніки, що розробляє методи і засоби перетворення ядерної енергії в електричну і теплову.

Атомна енергія Я́дерна ене́ргія (атомна енергія) - внутрішня енергія атомних ядер, що виділяється при деяких ядерних перетвореннях.

Довкілля Довкілля, або бюрократично навко́лишнє приро́дне середо́вище - всі живі та неживі об'єкти, що природно існують на Землі або в деякій її частині (наприклад, навколишнє середовище країни). Сукупність абіотичних та біотичних факторів, природних та змінених у результаті діяльності людини, які впливають на живий світ планети.

Множини зв’язків, що виникають при будівництві та експлуатації атомних електростанцій (АЕС) і підприємств інфраструктури ядерно-паливного циклу на сучасному рівні їх розвитку досягли такої складності, що в багатьох випадках не забезпечують дотримання умов щодо стану техногенно-екологічної безпеки, створюють складні соціально-екологічні та економічні проблеми для розвитку енергетичної галузі [7, 9].

Атомна електростанція А́томна електроста́нція (АЕС) - електростанція, в якій атомна (ядерна) енергія перетворюється в електричну. Генератором енергії на АЕС є атомний реактор. Тепло, яке виділяється в реакторі в результаті ланцюгової реакції поділу ядер деяких важких елементів, потім так само, як і на звичайних теплових електростанціях (ТЕС), перетвориться в електроенергію.

Один із шляхів виходу з цього складного становища полягає у: пошуку нових підходів до вирішення питань управління екологічною безпекою, вдосконаленні наявних систем моніторингу НПС в зонах спостереження АЕС [12], розробці превентивних заходів попередження надзвичайних ситуацій для зменшення збитків у разі їх виникнення. Новим підґрунтям для цієї методології повинні стати нові технічні системи інформаційного забезпечення, що базуватимуться на постійно діючих моделях, створених для зон впливу АЕС.

Надзвичайна ситуація (НС) - порушення нормальних умов життя і діяльності людей на об'єктах або територіях, спричинене аварією, катастрофою,епідемією, стихійним лихом , епізоотією, епіфітотією, великою пожежею, застосуванням засобів ураження, що призвели або можуть призвести до людських і матеріальних втрат.

Техні́чна систе́ма (ТС) - це штучно створена сукупність елементів і відношень (зв'язків) між ними, які утворюють цілісну структуру об'єкта, що має властивості, які не зводяться до властивостей елементів і призначена для виконання корисних функцій.

Вони повинні забезпечити вдосконалення системи моніторингу довкілля та оптимізацію управлінських рішень на основі вдосконаленої методології аналізу ризиків [11].

Моніто́ринг довкі́лля, екомоніто́ринг (англ. environmental monitoring, нім. Monitoring n der Umwelt (der Umgebung)) - комплексна науково-інформаційна система регламентованих періодичних безперервних, довгострокових спостережень, оцінки і прогнозу змін стану природного середовища з метою виявлення негативних змін і вироблення рекомендацій з їх усунення або ослаблення.

Вирішення зазначених задач повинно забезпечуватися шляхом використання та впровадження сучасних можливостей комп’ютерної техніки із застосуванням ГІС-технологій, систем передачі, збору і аналізу інформації [17].

Успішному вирішенню цих задач сприятиме створення та впровадження сучасної аналітичної інформаційно-експертної системи для проведення оцінок впливу АЕС на довкілля (ЕкоІЕС), яка стане важливою складовою превентивних заходів безпеки ядерної енергетики [10]. Це дозволить суттєво підвищити рівень обґрунтованості управлінських рішень з екологічної безпеки та заходів цивільного захисту територій і населення, що мешкає в зонах потенційного техногенного впливу АЕС.

В роботі наводиться характеристика найбільш розвинутих вітчизняних та закордонних інформаційних систем екологічного та радіаційного моніторингу, які можуть бути адаптовані для використання в розроблюваній системі ЕкоІЕС.

Інформацíйна систéма (англ. Information system) - сукупність організаційних і технічних засобів для збереження та обробки інформації з метою забезпечення інформаційних потреб користувачів.


  1   2   3


Скачати 227.54 Kb.

  • Володимир Олександрович
  • СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ РАДІОЕКОЛОГІЧНОГО МОНІТОРИНГУ ОБ’ЄКТІВ ЯДЕРНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ Вступ