Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПопулярність unix у Bell Laboratories росла, І в 1973 році Деніс Рітчі І Кен Томпсон переписали код системи мовою програмування С

Популярність unix у Bell Laboratories росла, І в 1973 році Деніс Рітчі І Кен Томпсон переписали код системи мовою програмування С
Сторінка1/2
Дата конвертації10.03.2017
Розмір0.51 Mb.
  1   2

ВСТУП

У 1968 році консорціум дослідників, які представляли фірми General Electric, AT&T Bell Laboratories і Масачусетський технологічний інститут, завершив роботу над науково-дослідним проектом MULTICS (MUL-Tiplexed Information Computing System), результатом якого стала однойменна операційна система, що увібрала в себе останні досягнення в області вирішення проблем багатозадачності, керування файлами і взаємодією з користувачем.

Багатозадачність (англ. multitasking) - властивість операційної системи або середовища програмування забезпечувати можливість паралельної (або псевдопаралельною) обробки декількох процесів. На комп'ютерах із одним одноядерним процесором одночасно може виконуватись лише одна задача, тому багатозадачність організовується через розподілення часу виконання задачі на процесорі.
Результат, пі́дсумок, (заст. ску́ток, вислід) - кінцевий наслідок послідовності дій. Можливі результати містять перевагу, незручність, вигоду, збитки, цінність і перемогу. Результат є етапом діяльності, коли визначено наявність переходу якості в кількість і кількості в якість.
Консóрціуми - тимчасові статутні об'єднання промислового і банківського капіталу для досягнення спільної мети (спільне розміщення позики або здійснення єдиного промислового проекту).
Кори́стува́ч - той, хто користується чим-небудь - майном, землею, комп'ютером тощо.
Пра́ця - цілеспрямована діяльність людей зі створення матеріальних і духовних благ, необхідних для задоволення потреб кожного індивіда і суспільства в цілому.
Дослі́дження, до́сліди - (широко розуміючи) пошук нових знань або систематичне розслідування з метою встановлення фактів; (вузько розуміючи) науковий метод (процес) вивчення чого-небудь.
General Electric ( GE , вимовляється Дженерал Електрик ) - американська багатогалузева корпорація, найбільший у світі виробник багатьох видів техніки, включаючи локомотиви, енергетичні установки (в тому числі й атомні реактори), газові турбіни, авіаційні двигуни, медичне обладнання, виготовляє також освітлювальну техніку, пластмаси та герметики.
Лабораторія Белла (англ. Bell Laboratories, скорочено Bell Labs, колишні назви AT&T Bell Laboratories, Bell Telephone Laboratories) - в минулому американська корпорація, створена 1925 р. шляхом злиття та централізації науково-дослідних відділів компаній AT&T і Western Electric.
Операційна система Операці́йна систе́ма, скорочено ОС (англ. operating system, OS) - це базовий комплекс програм, що виконує управління апаратною складовою комп'ютера або віртуальної машини; забезпечує керування обчислювальним процесом і організовує взаємодію з користувачем.
У 1969 році Кен Томпсон, Деніс Рітчі й інші дослідники з AT&T Bell Laboratories розробили операційну систему UNIX, у якій використовувалися багато результатів проекту MULTICS. Вони пристосували цю систему, призначену для роботи на міні-ЕОМ, до потреб дослідників. Із самого початку UNIX стала зручною для всіх і ефективною багатокористувацькою і багатозадачною операційною системою.

Популярність UNIX у Bell Laboratories росла, і в 1973 році Деніс Рітчі і Кен Томпсон переписали код системи мовою програмування С.

Дослі́дник - людина, яка веде дослідження, займається науковими дослідженнями, вивченням, спостереженням, аналізом чого-небудь, сприяє отриманню нових знань.
Програмування - процес проектування, написання, тестування, зневадження і підтримки комп'ютерних програм. Програмування поєднує в собі елементи інженерії (існує навіть відповідна спеціальна галузь інженерії - програмна інженерія (англ. software engineering)
Деніс Рітчі, колега Томпсона по Bell Labs, створив цю мову з метою забезпечення гнучкості при розробці програм. Однією з переваг мови С є те, що вона дозволяє звертатися безпосередньо до апаратних засобів комп'ютера за рахунок використання узагальненого набору команд. До цього тексти програм для операційної системи потрібно було спеціально переписувати апаратно-залежною мовою асемблера для кожного типу комп'ютера.
Текст (від лат. textus - тканина, з'єднання) - загалом зв'язана і повністю послідовна сукупність знаків. Наука, що вивчає тексти називається герменевтикою.
Асе́мблер (англ. assembler) - загальноприйнята назва транслятора з автокоду. Асемблер переводить початкову програму, написану на автокоді, в переміщувану програму на мові машинній. Оскільки асемблер здійснює трансляцію на мову завантажувача, при завантаженні програми необхідне налаштування умовних адрес, тобто адрес, значення яких залежать від розташування даної програми в пам'яті ЦВМ і від її зв'язків з іншими незалежно трансльованими програмами.
Мова С дозволила Рітчі і Томпсону написати всього одну версію операційної системи UNIX, яку потім можна було транслювати компіляторами С на різних машинах. Операційна система UNIX стала мобільною, тобто здатною працювати на машинах різних типів практично без перепрограмування.

Поступово UNIX виросла з персонального витвору кількох людей у стандартний програмний продукт, розповсюджуваний багатьма фірмами, включаючи Novell і IBM. Спочатку цю ОС вважали дослідницьким продуктом, тому перші версії UNIX поширювалися безкоштовно по факультетах обчислювальної техніки багатьох відомих університетів.

Компілятор (англ. Compiler від англ. to compile - збирати в ціле) - комп'ютерна програма (або набір к. програм), що перетворює (компілює) вихідний код, написаний певною мовою програмування (мова джерела, англ. source language)
Станда́рт - нормативний документ, заснований на консенсусі, прийнятий визнаним органом, що встановлює для загального і неодноразового використання правила, настанови або характеристики щодо діяльності чи її результатів, та спрямований на досягнення оптимального ступеня впорядкованості в певній сфері.
Електро́нна обчи́слювальна маши́на (скорочено ЕОМ) - загальна назва для обчислювальних машин, що є електронними (починаючи з перших лампових машин, включаючи напівпровідникові тощо) на відміну від електромеханічних (на електричних реле тощо) та механічних обчислювальних машин.
У 1970 році Bell Labs почала випускати офіційні версії UNIX і продавати ліцензії на неї різним користувачам. Одним з таких користувачів був факультет обчислювальної техніки Каліфорнійського університету в Берклі.
Про́даж - це оплатна передача майна однією особою у власність іншій особі.
Каліфо́рнія (англ. California) - штат, що охоплює південну половину західного узбережжя Сполучених Штатів. З населенням 39 мільйонів і площею 410 тис. квадратних кілометрів, Каліфорнія - найбільший американський штат за населенням і третій за площею.
Обчи́слювальна систе́ма (англ. computer system) - сукупність ЕОМ та їх програмного забезпечення, що призначені для організації ефективного обчислювального процесу;
Його фахівці ввели в систему багато нових особливостей, що згодом стали стандартними. Дослідницька група по обчислювальним системам (Computer Systems Research Group, CSRG), що була організована в Каліфорнійському університеті у Берклі, придбала ліцензію на вихідний код системи у компанії AT&T. Версії, що випускаються цією групою, скорочено називають BSD (Berkeley Software Distribution). Їх випуск почався в 1977 р. з версії 1BSD для машини PDP-11.

Поступово стали з'являтися й інші незалежно розроблювальні версії UNIX. У 1980 році фірма Microsoft випустила версію UNIX для ПК, що одержала назву Xenix. Компанія AT&T розробила декілька дослідницьких версій UNIX, а в 1983 році випустила першу комерційну версію, System 3. За нею була System V, яка стала дуже серйозно підтримуваним програмним продуктом.

Паралельно з цими подіями випускалися версії BSD. Наприкінці 70-х років BSD UNIX стала основою дослідницького проекту, виконуваного в Агентстві перспективних досліджень і розробок (DARPA) міністерства оборони США. У результаті в 1983 році Каліфорнійський університет випустив потужну версію UNIX під назвою BSD 4.2.

Міністерство оборони (Військове відомство) - орган у складі уряду суверенної держави, який керує збройними силами країни (орган військового управління).
Каліфорнійський університет (англ. The University of California), UC - об'єднання 10 публічних каліфорнійських університетів. Статус «публічний» означає, що система одержує фінансування з ряду джерел, включаючи бюджет штату Каліфорнія (бл. 30%)
Вона містила в собі досить досконалу систему керування файлами і мережеві засоби, засновані на використанні протоколів TCP/IP. Версія BSD 4.2 широко поширилася і була обрана багатьма фірмами-виробниками, зокрема Sun Microsystems.

Розвиток досліджень в Берклі досяг кульмінації у 1993 р. коли вийшла версія 4.4 BSD. Для комерційних користувачів ліцензії AT&T на вихідні тексти завжди коштували дорого. Для університетів вони спочатку були дешевими або взагалі безкоштовними, та з часом в зв’язку завоюванням системою UNIX комерційного визнання ціна швидко зросла. Нарешті, спеціалісти Берклі вирішили прибрати код AT&T із BSD. Робота була довгою і тяжкою. Перед самим її завершенням університет був позбавлений фінансування в галузі дослідження операційних систем і Дослідницьку групу з обчислювальних систем реформували.

Кульміна́ція (від лат. culmen, родовий відмінок culminis - вершин) - Найвище напруження, піднесення у розвитку чого-небудь. У більшості випадків кульмінація
Спеціаліст - освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра здобула повну вищу освіту, спеціальні уміння та знання, достатні для виконання завдань та обов'язків (робіт) певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді економічної діяльності.
Торгі́вля - процес обміну товарами, послугами, цінностями і грошима. У широкому значенні - вид підприємницької діяльності, пов'язаний з купівлею-продажем товарів.
Фінансування бізнесу - забезпечення наявним грошовим капіталом для використання в комерційних цілях. Потреби компанії в капіталі можуть бути короткостроковими і довгостроковими. Основні джерела короткострокового і довгострокового капіталу можуть бути підрозділені на внутрішні і зовнішні.
Перед розформуванням група випустила фінальну версію системи без кода AT&T під назвою 4.4BSD-Lite. Більшість сучасних версій BSD UNIX, включаючи BSD/OS, Free BSD, NetBSD, OpenBSD беруть свій початок саме з цієї версії.
Більшість - велика частина чого-небудь, або кількісне переважання прихильників якоїсь ідеї чи рішення над їхніми противниками. Вважається найпершою засадою демократичного способу прийняття спільних рішень, головною й необхідною умовою обрання кандидата на виборну посаду.

Хоча системи BSD та System V лежать в основі більшості інших версій UNIX, самі вони ніколи не мали комерційного впливу. Зазвичай поставники обирали одну з таких систем в якості базового варіанту, на основі якого розробляли власну ОС. Іноді на світ з’являлися гібриди, що об’єднували в собі риси обох базових систем. Не дивно, що з часом версії UNIX почали достатньо суттєво відрізнятися одна від одної.

Поширення різних версій UNIX привело до необхідності вироблення стандарту на цю ОС.

Необхідність - система зв'язків і відносин, що зумовлює зміну, поступальний рух, розвиток у жорстко визначеному напрямку з жорстко визначеними результатами. Іншими словами, необхідність - це такий зв'язок, що обов'язково призводить до певної події.
У розроблювачів цих програм не було іншого способу довідатися про те, у яких версіях будуть працювати програми, призначені для використання в середовищі UNIX. У середині 80-х років з'явилися два конкуруючих стандарти: один був створений на основі версії AT&T, а другий - на основі версії BSD.

Компанія AT&T згодом передала роботи по UNIX новій організації, UNIX System Laboratories, що зосередила свої зусилля на розробці стандартної системи, що поєднує основні версії UNIX. У 1991 році UNIX System Laboratories розробила System V версії 4, у якій були реалізовані практично всі можливості варіантів System V версії 3, BSD версії 4.3, SunOS і Xenix. У відповідь на появу System V версії 4 кілька компаній, зокрема IBM і Hewlett-Packard, створили Фонд відкритого програмного забезпечення (Open Software Foundation, OSF), метою якого стала розробка власної стандартної версії UNIX.

Можливість - це дія, що може відбутися або ні (можливо, приїду, а, можливо, і ні). Можливість можна забезпечити чи покладатись на «авось» та якось буде. Альтернатива дає шанс, але не гарантує без відповідних дій забезпечення результату і адекватності та конструктиву діяльності.
Hewlett-Packard (читається: /ˌhjulətˈpækərd/, HP) - велика технологічна компанія зі штаб-квартирою в Пало-Альто (Каліфорнія, США). HP є світовим постачальником ключових технологій для корпоративних замовників і кінцевих користувачів.
Відкрите програмне забезпечення Відкрите програмне забезпечення (англ. open-source software) - програмне забезпечення з відкритим сирцевим кодом.
У результаті з'явилися два конкуруючих комерційних стандартних варіанти UNIX - версія OSF і System V версії 4. У 1993 році компанія AT&T продала свою частку прав на UNIX фірмі Novell, і якийсь час UNIX Systems Laboratories належала Novell. За цей час фірма випустила власні версії UNIX на базі System V версії 4, що одержали загальну назву UNIXWare. Система UNIXWare призначена для взаємодії із системою NetWare розробки Novell. В даний час UNIX System Laboratories належить фірмі Santa Cruz Operation. ОС Solaris ознаменувала собою орієнтацію фірми Sun на System V версії 4. Два конкуруючих графічних користувальницьких інтерфейси для UNIX - Motif і Open Look, були об'єднані в новому стандарті робочого столу - Common Desktop Environment (CDE).

Протягом майже усього свого розвитку UNIX залишалася операційною системою, що була вимогливою стосовно апаратних засобів і для ефективної роботи якої необхідно було мати робочу станцію чи міні-ЕОМ. Деякі версії UNIX були розраховані в основному на робочі станції.

Гра́фіка (нім. Graphik, грец. graphikos «написаний») - вид образотворчого мистецтва, для якого характерна перевага ліній і штрихів, використання контрастів білого і чорного та менше, ніж у живописі, використання кольору.
Робоча станція Робоча станція (англ. workstation) - комплекс апаратних і програмних засобів, призначених для вирішення певного кола завдань.
Систему SunOS розробили для робочих станцій Sun, а систему AIX - для робочих станцій IBM. В міру нарощування потужності персональних комп'ютерів стали з'являтися повідомлення про розробку версій UNIX для ПК. Зокрема, Xenix і System V/386 є такими комерційними версіями UNIX для IBM-сумісних ПК. AUX - версія UNIX, що працює на ПК Macintosh. To, що UNIX встановлюється на комп'ютерах практично всіх типів (робочих станціях, міні-ЕОМ і навіть супер-ЕОМ ), - зайве свідчення властивої їй мобільності, що і забезпечило можливість створення ефективної версії UNIX для персональних комп'ютерів.

Справжнім потрясінням для всього світу UNIX була поява ядра Linux, яке на сьогодні вбудоване в багатьох UNIX-системах. Система Linux призначена спеціально для персональних комп'ютерів з елементною базою Intel. Її розробка починалася з проекту Лінуса Торвальдса, студента факультету обчислювальної техніки Хельсинкського університету.

Студе́нт (лат. studens, родовий відмінок studentis - «ретельно працюючий», «такий, що займається») - учень вищого, у деяких країнах і середнього навчального закладу.
Лінус Бенедікт Торвальдс (швед. Linus Benedict Torvalds; народився 28 грудня 1969 у Гельсінкі, Фінляндія) - фінський програміст шведського походження, започаткував розробку ядра операційної системи Лінукс, є її головним архітектором, а також автор найвідомішої розподіленої системи керування версіями файлів Git.
У той час студенти користалися операційною системою Minix, що демонструвала різні можливості UNIX. Ця програма, яку розробив професор Ендрю Танебаум, широко поширилася по мережі Internet серед студентів усього світу. Лінус вирішив створити на основі Minix ефективну версію UNIX, призначену для персонального комп'ютера. Він розробив таку операційну систему, назвав її Linux і в 1991 році випустив версію 0.11. Linux широко поширилася по Internet і в наступні роки піддалася доробкам з боку інших програмістів, що ввели в неї можливості й особливості, властивим стандартним системам UNIX. У Linux, зокрема, минулому перенесені практично всі основні програми-менеджери вікон. У цієї ОС використовуються всі утиліти Internet, включаючи засоби підтримки протоколу FTP, Web-броузери і програми керування віддаленими з'єднаннями по протоколу ррр.
Протоко́л - (фр. protocole, пізньолат. protocollum з пізньогрец. Πρωτόκολλον (Πρώτο+κολλάω) - перший, передній+приклеюю) - перший лист, приклеєний до звитку папіруса чи нотаріального документа, на якому була написана дата.
Є і повний набір засобів розробки програм, у тому числі компілятори і відладчики C . Незважаючи на такі широкі можливості, операційна система Linux залишається невеликою, стабільною і швидкодіючою. У мінімальній конфігурації вона може ефективно працювати навіть при наявності оперативної пам'яті обсягом лише 4 Мбайт.

Незважаючи на те що Linux розвивається у вільному і відкритому середовищі Internet, вона відповідає офіційним стандартам UNIX. Унаслідок поширення в минулі десятиліття різних версій UNIX Інститут інженерів по електротехніці і радіоелектроніці (IEEE) розробив незалежний стандарт UNIX для Американського національного інституту стандартів (ANSI).

Реп (англ. rap, rapping) - ритмічний речитатив, зазвичай читається під музику з важким бітом. Виконавець репу називається репером, або загальнішим терміном MC.
Електроте́хніка (рос. электротехника, англ. electrical engineering, нім. Elekrotechnik f) - галузь науки і техніки, пов'язана із застосуванням електричних і магнітних явищ для перетворення енергії, добування і зміни складу хімічних речовин, виробництва та обробки матеріалів; галузь, що охоплює питання отримання (виробництва), розподілу, перетворення і застосування електроенергії.
Десятилі́ття, також - десятиріччя, декада - під десятиліттям найчастіше розуміють календарне десятиліття, період часу, що включає десять років.
Націона́льність - приналежність особи до нації, держави або народу. Поняття «національність» може мати різноманітні значення: юридично-правове, політичне, етнологічне, культурологічне, повсякденно-побутове тощо.
Інжене́рія (від лат. ingenium - здібність, винахідливість; син. - інжиніринг, рідше вживають «інженерна справа», ще рідше «інженерство») - галузь людської інтелектуальної діяльності по застосуванню досягнень науки до вирішення конкретних проблем людства.
Радіоелектро́ніка - галузь науки і техніки, яка охоплює теорію, методи створення та використання пристроїв для передавання, приймання та перетворення інформації за допомогою електромагнітної енергії.
Цей новий стандарт UNIX називається Portable Operating System Interface for Computer Environments (POSIX, інтерфейс переносимих операційних систем для обчислювальних середовищ), він визначає порядок роботи системи, подібної UNIX, і описує деякі особливості її роботи, наприклад системні виклики й інтерфейси. POSIX - це універсальний стандарт, якому повинні відповідати усі версії ОС UNIX. Більшість найбільш популярних версій UNIX вже сумісні з ним. Linux із самого початку розроблялася відповідно до норм POSIX. На систему Linux поширюється також стандарт FSSTND (FileSystem STaNDard), що визначає місцезнаходження файлів і каталогів у файловій системі Linux.
Сино́німи (грец. synonymos - «однойменний») - це слова однієї частини мови, різні за звучанням і написанням, що мають дуже близьке або тотожне лексичне значення.
Популярність (від лат. populares, від populus - народ) - висока ступінь популярності чогось або когось у певній галузі. На виникнення популярності в деяких випадках впливає мода, і навпаки. Так само, як і мода, популярність прив'язана до певного і, як правило, невеликого відрізку часу.
Катало́г (рос. каталог, англ. catalogue, нім. Katalog m) - список, перелік книг, карт, рукописів, картин тощо, складений у певному порядку, щоб полегшити їхній пошук. Розрізняють алфавітний та систематичний каталоги.
Фа́йлова систе́ма - спосіб організації даних, який використовується операційною системою для збереження інформації у вигляді файлів на носіях інформації. Також цим поняттям позначають сукупність файлів та директорій, які розміщуються на логічному або фізичному пристрої.

В наслідок різноплановості розвитку UNIX-систем виникає необхідність чіткого розуміння – яка саме операційна система потрібна для виконання поставлених задач.

Розумі́ння - психологічний стан, який виражає собою правильність ухваленого рішення і супроводжуваний відчуттям упевненості в точності сприйняття або інтерпретації якої-небудь події, явища, факту.
Це розуміння повинно грунтуватися на чіткому уявленні про можливості кожної системи. В сучасних умовах можна розглядати декілька основних гілок розвитку UNIX. А саме :  • Solaris – операційна система кампанії Sun Microsystems, що відноситься до сімейства System V

  • HP-UX – кампанії Hewlett-Packard – є гібридом між System V та Berkeley UNIX, але з своїми “особливостями”

  • Linux – сама по собі має велику кількість гілок розвитку, які в більшості випадків не сумісні програмно

  • Free BSD – версія, що основана на 4.
    Кількість - в Арістотелівській логіці друга з 10 категорій (класів, розрядів, які спрощують процес розумового визначення будь-якої речі), побічна обставина матеріальних речей , за допомогою якої вони поширюються в просторі, вимірюються якоюсь математичною нормою і здатні бути поділеними на окремі частини.
    4BSD-Lite

Але не дивлячись на різноманітність підходів всі ці системи належать до UNIX і відповідно мають спільні риси. Саме тому ми можемо розглядати питання адміністрування цих систем, як адміністрування UNIX взагалі. При цьому необхідно враховувати специфіку кожної системи і спільні риси притаманні всім системам UNIX. В даній роботі в якості прикладів по адмініструванню ми будемо використовувати операційну систему Free BSD, так як вона орієнтована на платформу Intel x86 і на відміну від Linux є стандартизованою ОС і не має різноманітних гілок розвитку.
  1   2  • Лінуса Торвальдса , студента