Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПорівняльна таблиця до проекту Закону України Про граничний розмір компенсації витрат на правову допомогу

Скачати 80.71 Kb.

Порівняльна таблиця до проекту Закону України Про граничний розмір компенсації витрат на правову допомогу
Скачати 80.71 Kb.
Дата конвертації07.04.2017
Розмір80.71 Kb.Порівняльна таблиця до проекту Закону України

Про граничний розмір компенсації витрат на правову допомогу
Реєстраційний

8393

Автор(и):

Кабінет Міністрів України

(Друге читання)
Автори остаточної редакції:

Народні депутати України - члени Комітету з питань правосуддяДата розгляду в комітеті:

16.11.2011 р.

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції

0.

ПроектПроект

1.

ЗАКОН УКРАЇНИЗАКОН УКРАЇНИ

2.

Про граничний розмір компенсації витрат

на правову допомогу

-1- Н.д.Кармазін Ю.А. (Реєстр.картка №389)

Назву законопроекту викласти у такій редакції: «Про граничний розмір компенсації витрат на правову допомогу у цивільних та адміністративних справах».Враховано

Про граничний розмір компенсації витрат на правову допомогу у цивільних та адміністративних справах

3.

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:


4.

Цей Закон встановлює граничний розмір компенсації витрат на правову допомогу під час розгляду судами цивільних та адміністративних справ.Цей Закон встановлює граничний розмір компенсації витрат на правову допомогу під час розгляду судами цивільних та адміністративних справ.

5.

Стаття 1. Установити, що розмір компенсації витрат на правову допомогу у цивільних справах, в яких така компенсація виплачується стороні, на користь якої ухвалено судове рішення, іншою стороною, а в адміністративних справах — суб’єктом владних повноважень, не може перевищувати 40 відсотків мінімальної заробітної плати за годину участі особи, що надавала правову допомогу, в судовому засіданні та під час вчинення окремих процесуальних дій поза судовим засіданням.

-2- Н.д.Кармазін Ю.А. (Реєстр.картка №389)

Статтю 1 викласти у такій редакції: «Розмір компенсації витрат на правову допомогу у цивільних справах, в яких така компенсація виплачується стороні, на користь якої ухвалено судове рішення, іншою стороною, а в адміністративних справах — суб’єктом владних повноважень, не може перевищувати 40 відсотків мінімальної заробітної плати за годину участі особи, що надавала правову допомогу, пов’язану з вивченням матеріалів справи, підготовкою необхідних документів, участю у судовому засіданні та під час вчинення окремих процесуальних дій поза судовим засіданням і визначається у відповідному судовому рішенні.».

Адміністративна справа - в Україні - переданий на вирішення адміністративного суду публічно-правовий спір, у якому хоча б однією зі сторін є орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування, їхня посадова чи службова особа або інший суб'єкт, який здійснює владні управлінські функції на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень.
Цивільна справа - правовий спір, що виник із цивільних або прирівняних до них житлових, земельних, сімейних, трудових відносин, і підлягає вирішенню в установленому порядку.
Правова́ (правнича, юриди́чна) допомо́га - це професійна діяльність юристів, спрямована на сприяння громадянам та юридичним особам у вирішенні питань, пов'язаних із реалізацією норм права, що виявляється у наданні правових (юридичних) послуг.
Заробітна плата Заробі́тна пла́та, скорочено зарплата (також заробітна платня, зарплатня) - винагорода, обчислена, зазвичай, у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу.
Судове рішення - у широкому значенні - акт судового розгляду справи будь-якого виду провадження. Це може бути як саме рішення, так і висновок (Конституційний Суд України), вирок (у кримінальному процесі), постанова, ухвала, окрема ухвала тощо (у кримінальному, адміністративному, цивільному та господарському процесах).-3- Н.д.Льовочкіна Ю.В. (Реєстр.картка № 104)

Статтю 1 проекту викласти в такій редакції:

“Стаття 1. Розмір компенсації витрат на правову допомогу у цивільних справах, в яких така компенсація виплачується стороні, на користь якої ухвалено судове рішення, іншою стороною, а в адміністративних справах — суб’єктом владних повноважень, не може перевищувати 40 відсотків встановленої законом мінімальної заробітної плати у місячному розмірі за годину участі особи, що надавала правову допомогу, в судовому засіданні, під час вчинення окремих процесуальних дій поза судовим засіданням та під час ознайомлення з матеріалами справи в суді, що визначається у відповідному судовому рішенні”.


Враховано частково

(Дана пропозиція в цілому підтримується, крім запропонованого положення щодо розширення видів надання правової допомоги в частині підготовки необхідних документів.

У такому випадку неможливо буде відслідкувати дійсний час, який особа, яка надає правову допомогу, витратила на підготовку необхідних документів. Це, в свою чергу, призведе до зловживань шляхом штучного завищення дійсного часу її надання, а відповідно і розміру витрат, які за результатами розгляду справи сплачуватимуться стороні, на користь якої ухвалено судове рішення, іншою стороною чи за рахунок держбюджету.)

Враховано

(Існує необхідність встановити граничні розміри компенсації витрат на правову допомогу в цивільних та адміністративних справах, фіксування надання якої можливо здійснити в ході розгляду справи судом, а саме - під час судового засідання, під час вчинення окремих процесуальних дій поза судовим засіданням та під час ознайомлення з матеріалами справи в суді.

До того ж, схожий механізм на сьогодні передбачений Порядком оплати праці адвокатів з надання громадянам правової допомоги в кримінальних справах за рахунок держави, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 14.05.1999 р. № 821.

Постанова Кабінету Міністрів України Постанова Кабінету Міністрів України - нормативно-правовий акт Уряду України - Кабінету Міністрів.
)

Стаття 1. Розмір компенсації витрат на правову допомогу у цивільних справах, в яких така компенсація виплачується стороні, на користь якої ухвалено судове рішення, іншою стороною, а в адміністративних справах — суб’єктом владних повноважень, не може перевищувати 40 відсотків встановленої законом мінімальної заробітної плати у місячному розмірі за годину участі особи, яка надавала правову допомогу, у судовому засіданні, під час вчинення окремих процесуальних дій поза судовим засіданням та під час ознайомлення з матеріалами справи в суді, що визначається у відповідному судовому рішенні.

6.

Стаття 2. Установити, що у разі, коли сторона у цивільній чи адміністративній справі звільнена від оплати витрат на правову допомогу, вона виплачує компенсацію даних витрат стороні, на користь якої ухвалено судове рішення і яка не є суб’єктом владних повноважень, у розмірі, що не може перевищувати 2,5 відсотка мінімальної заробітної плати за годину участі особи, що надавала правову допомогу, в судовому засіданні та під час вчинення окремих процесуальних дій поза судовим засіданням.

-4- Н.д.Кармазін Ю.А. (Реєстр.картка №389)

У статті 2 частину першу викласти у такій редакції: «У разі, коли сторона у цивільній чи адміністративній справі звільнена від оплати витрат на правову допомогу, компенсація даних витрат виплачується стороні, на користь якої ухвалено судове рішення і яка не є суб’єктом владних повноважень, у розмірі, що не може перевищувати 2,5 відсотка мінімальної заробітної плати за годину участі особи, що надавала правову допомогу, в судовому засіданні та під час вчинення окремих процесуальних дій поза судовим засіданням і визначається у відповідному судовому рішенні.».-5- Н.д.Льовочкіна Ю.В. (Реєстр.картка № 104)

Частину першу статті 2 проекту викласти в такій редакції:“Стаття 2. У разі, коли сторона у цивільній чи адміністративній справі звільнена від оплати витрат на правову допомогу, компенсація даних витрат виплачується стороні, на користь якої ухвалено судове рішення і яка не є суб’єктом владних повноважень, у розмірі, що не перевищує 2,5 відсотка встановленої законом мінімальної заробітної плати у місячному розмірі за годину участі особи, що надавала правову допомогу, в судовому засіданні, під час вчинення окремих процесуальних дій поза судовим засіданням та під час ознайомлення з матеріалами справи в суді, що визначається у відповідному судовому рішенні ”.

Враховано частково

Враховано

Стаття 2. У разі, якщо сторона у цивільній чи адміністративній справі звільнена від оплати витрат на правову допомогу, компенсація таких витрат виплачується стороні, на користь якої ухвалено судове рішення і яка не є суб’єктом владних повноважень, у розмірі, що не перевищує 2,5 відсотка встановленої законом мінімальної заробітної плати в місячному розмірі за годину участі особи, що надавала правову допомогу, у судовому засіданні, під час вчинення окремих процесуальних дій поза судовим засіданням та під час ознайомлення з матеріалами справи в суді, що визначається у відповідному судовому рішенні.

7.

Така компенсація виплачується за рахунок державного бюджету в межах видатків, передбачених Державній судовій адміністрації України на здійснення правосуддя місцевими загальними та місцевими адміністративними судами.Компенсація витрат на правову допомогу виплачується за рахунок державного бюджету в межах видатків, передбачених Державній судовій адміністрації України на здійснення правосуддя місцевими загальними та місцевими адміністративними судами.

8.

Стаття 3. Прикінцеві положенняСтаття 3. Прикінцеві положення

9.

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2012 року.1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2012 року.

10.

2. Кабінету Міністрів України у двомісячний строк з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.2. Кабінету Міністрів України у двомісячний строк з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.


Скачати 80.71 Kb.

 • Реєстраційний № 8393 Автор ( и )
 • Автори остаточної редакції
 • Дата розгляду в комітеті
 • Проект Проект
 • Про граничний розмір компенсації витрат н а правову допомогу -1- Н.д.Кармазін Ю.А. (Реєстр.картка №389)
 • Враховано Про граничний розмір компенсації витрат на правову допомогу у цивільних та адміністративних справах
 • -2- Н.д.Кармазін Ю.А. (Реєстр.картка №389)
 • -3- Н.д.Льовочкіна Ю.В. (Реєстр.картка № 104)
 • встановленої законом мінімальної заробітної плати у місячному розмірі
 • та під час ознайомлення з матеріалами справи в суді, що визначається у відповідному судовому рішенні ”. Враховано частково
 • -4- Н.д.Кармазін Ю.А. (Реєстр.картка №389)
 • -5- Н.д.Льовочкіна Ю.В. (Реєстр.картка № 104)
 • та під час ознайомлення з матеріалами справи в суді, що визначається у відповідному судовому рішенні ”. Враховано частково Враховано