Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПостачальник

Скачати 116.02 Kb.

Постачальник
Скачати 116.02 Kb.
Сторінка 1/2
Дата конвертації 28.03.2017
Розмір 116.02 Kb.
  1   2

ДОГОВІР

ПОСТАЧАННЯ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №
м. Черкаси "_____" _______ 2015 року
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЦЕНТРАЛЬНА ГАЗОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ", в подальшому "ПОСТАЧАЛЬНИК", в особі Директора Бойко Світлани Федорівни, що діє на підставі Статуту та має статус платника податку на прибуток підприємств на загальних умовах, з однієї сторони, та

___________________________________________________________________, в подальшому "СПОЖИВАЧ", в особі ___________________________________________________________________, що діє на підставі _______________ та має статус платника податку ________________________________________________________, уклали даний договір про наступне:

1.

Суб'єкт податку (платник податку) - суб'єкт податкового правовідношення, який має, отримує(передає) предмети оподаткування чи здійснює діяльність яка є предметом оподаткування, і реалізує(має) податкові обов'язки і права встановлені законодавством про податки і збори.

Предмет договору

1.1. Постачальник зобов’язується постачати Споживачу природний газ (надалі – газ) в 2015-2016 рр., а Споживач зобов’язується приймати та проводити оплату за поставлений газ на умовах даного Договору.


2. Порядок поставки газу

2.1. Постачальник поставляє Споживачу газ в об’ємах, вказаних в розподільній таблиці планового споживання газу:2015-2016 рр.(тис.м.куб.)


Місяць

Обсяг

Місяць

Обсяг

Місяць

Обсяг

Місяць

Обсяг

січеньквітень
липень
жовтень
лютий
травень
серпень
листопад
березень
червень
вересень
грудень
I кв.
II кв.
III кв.
IV кв.2.2. Обсяг поставки газу від Постачальника на місяць споживання газу визначається на підставі письмових заявок Споживача до 25 числа що передує місяцю поставки. Збільшення планового обсягу газу у поточному місяці споживання здійснюються на підставі письмової заявки Споживача до 10-го та 20-го числа місяця поставки. Зменшення планового обсягу газу у поточному місяці здійснюється на підставі листа Споживача погодженого з газорозподільним підприємством (облгазом). У випадку відмови від виділення планового обсягу газу, або припинення договірних відносин, Споживачу необхідно погасити заборгованість та попередити письмово Постачальника за 20 (двадцять) днів до початку місяця споживання газу.

2.3. В разі безпідставної відмови Споживача від виділення обсягу природного газу Постачальником на поточний місяць споживання газу, при цьому Споживач не повідомив Постачальника відповідно до п. 2.2. та 2.8 Договору, газ вважається поставленим, незалежно від відмови Споживача від виділеного обсягу газу.

2.4. Фактичний обсяг поставки газу за даним Договором визначається на підставі актів прийому-передачі природного газу, які підписуються уповноваженими представниками обох Сторін по закінченню місяця поставки, але не пізніше 5 (п’ятого) числа місяця наступного за звітним.

2.5. Постачальник передає природний газ в газотранспортній системі України шляхом надання об’єднаному диспетчерському управлінню ПАТ "Укртрансгаз" НАК "Нафтогаз України" (ОДУ ПАТ "Укртрансгаз"), планового розподілу обумовленого обсягу (ліміту) природного газу на Споживача. Споживач не має права відмовитись від приймання узгодженого Сторонами планового обсягу поставки після включення заявки до планового розподілу ОДУ на відповідний місяць поставки. Якість газу повинна відповідати чинним вимогам ДСТУ, зокрема ДСТУ 75.060. Параметри газу повинні відповідати параметрам основного потоку в газотранспортній системі України.

2.6. Газорозподільне/Газотранспортне підприємство, через газові мережі якого Постачальник постачає газ Споживачеві, забезпечує розподіл/транспортування газу до пунктів призначення з гарантованим рівнем надійності, безпеки, якості та величини його тиску. Взаємовідносини між Споживачем та Газорозподільним/Газотранспортним підприємством у частині розподілу/транспортування газу до пунктів призначення регулюються окремим договором на розподіл/транспортування природного газу, укладеним між Споживачем та Газорозподільним/Газотранспортним підприємством.

2.7. Споживач зобов’язується надати письмову довідку (лист та/або акт звірки) про відсутність заборгованості перед попереднім постачальником.

2.8. У разі необхідності повного або часткового припинення споживання газу та/або зменшення споживання газу (у тому числі при виконанні планового ремонту газоспоживного обладнання, зміни погодних умов та ін..), Споживач зобов'язаний терміново повідомити про це Постачальника.


3. Ціна газу

3.1. Ціна за 1000 (одну тисячу) кубічних метрів, без врахування вартості транспортування газу по території України, ПДВ – 20% та збору у вигляді цільової надбавки – 2 %, складає ___________ (_________________________________________).

Кубі́чний метр або кубометр, іноді куб - одиниця вимірювання об'єму. Позначається м3.

Погода Пого́да - стан нижнього шару атмосфери в конкретній місцевості в конкретний час, або протягом тривалого часу (година, доба, декада, місяць). Характеризується рядом метеорологічних елементів, таких як вітер, температура, тиск, вологість, видимість та ін.

Територія України Терито́рія України - суша, води, надра і повітряний простір, що знаходяться в межах державного кордону України.

Крім того:


  1   2


Скачати 116.02 Kb.

2021