Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПостанова №1499-цд-1-куа про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів м. Київ 01 жовтня 2014 року

Скачати 89.81 Kb.

Постанова №1499-цд-1-куа про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів м. Київ 01 жовтня 2014 року
Скачати 89.81 Kb.
Сторінка2/2
Дата конвертації03.04.2017
Розмір89.81 Kb.
ТипПостанова
1   2

- п.3.1. Розділу ІІІ Положення №582, п.1 ст.38 та п.п.5 п.1 ст.49 Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення», а саме, ТОВ «КУА «ПІОГЛОБАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» в період з 30.06.2013р. по 30.09.2013р. додатково придбавало цінні папери (облігації) ТОВ «УХЛ-МАШ-ХЛІБ» (24369661), за результатом придбання яких виникло перевищення дозволеного максимального відсотку від загальної вартості пенсійних активів Фонду, що визначений інвестиційною декларацією Фонду, Законом України «Про недержавне пенсійне забезпечення» та Положенням №582, та становить 5%.

Відповідно до п.3.1. Розділу ІІІ Положення 582 - Особа під час провадження нею діяльності з управління активами пенсійних фондів зобов'язана дотримуватися загальних обмежень щодо структури активів пенсійного фонду та не має права, зокрема, придбавати або додатково інвестувати в цінні папери одного емітента більше ніж 5 відсотків загальної вартості пенсійних активів.

Відповідно до п.1 ст.38 Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» - Управління активами пенсійного фонду здійснюється особою, яка провадить діяльність з управління активами пенсійного фонду, окремо щодо кожного пенсійного фонду відповідно до затверджених їх статутами пенсійних схем та інвестиційних декларацій у порядку, що визначається договором про управління активами пенсійного фонду і цим Законом, в тому числі шляхом надання відповідних розпоряджень торговцям цінними паперами та зберігачу.

Відповідно до п.п.5 п.1 ст.49 Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» - Особа, що здійснює управління активами пенсійного фонду, під час провадження нею такої діяльності не має права, зокрема, придбавати або додатково інвестувати в цінні папери одного емітента більш як 5 відсотків загальної вартості пенсійних активів (крім цінних паперів, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України, та у випадках, визначених цим Законом);

Кабінет Міністрів України Кабіне́т Міні́стрів Украї́ни - вищий орган у системі органів виконавчої влади України. Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України та Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених Конституцією України.- п. 3.1. Розділу ІІІ Положення №582, п.1 ст. 38 та п.п. 5 п.1 ст.49 Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення», а саме, ТОВ «КУА «ПІОГЛОБАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» в період з 01.01.2014р. по 31.03.2014р. придбавало (облігації) ТОВ «ФАКТОР-МЕД» (31646774), за результатом придбання яких виникло перевищення дозволеного максимального відсотку від загальної вартості пенсійних активів Фонду, що визначений інвестиційною декларацією Фонду, Законом України «Про недержавне пенсійне забезпечення» та Положенням №582, та становить 5%.

Відповідно до п.3.1. Розділу ІІІ Положення 582. - Особа під час провадження нею діяльності з управління активами пенсійних фондів зобов'язана дотримуватися загальних обмежень щодо структури активів пенсійного фонду та не має права, зокрема, придбавати або додатково інвестувати в цінні папери одного емітента більше ніж 5 відсотків загальної вартості пенсійних активів.

Відповідно до п.1 ст.38 Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» - Управління активами пенсійного фонду здійснюється особою, яка провадить діяльність з управління активами пенсійного фонду, окремо щодо кожного пенсійного фонду відповідно до затверджених їх статутами пенсійних схем та інвестиційних декларацій у порядку, що визначається договором про управління активами пенсійного фонду і цим Законом, в тому числі шляхом надання відповідних розпоряджень торговцям цінними паперами та зберігачу.

Відповідно до п.п. 5 п.1 ст.49 Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» - Особа, що здійснює управління активами пенсійного фонду, під час провадження нею такої діяльності не має права, зокрема, придбавати або додатково інвестувати в цінні папери одного емітента більш як 5 відсотків загальної вартості пенсійних активів (крім цінних паперів, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України, та у випадках, визначених цим Законом).

До розгляду справи про правопорушення на ринку цінних паперів ТОВ "КУА "ПІОГЛОБАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" письмових пояснень, письмових заперечень або письмових клопотань надано не було.

ТОВ "КУА "ПІОГЛОБАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" порушено вимоги законодавства про цінні папери та нормативних актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, за що п.

Нормативна документація - документи, які встановлюють правила, загальні принципи чи характеристики різних видів діяльності або їхніх результатів.
5 ст. 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» передбачена відповідальність юридичних осіб з огляду на таке.

Відповідно до статті 6 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» - державне регулювання ринку цінних паперів здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку. Інші державні органи здійснюють контроль за діяльністю учасників ринку цінних паперів у межах своїх повноважень, визначених чинним законодавством.

Органи державної влади - це ланка (елемент) механізму держави, що бере участь у виконанні функцій держави й наділений при цьому владними повноваженнями.
Регулюва́ння (економі́чне) - державні правила і закони, призначені для контролю за поведінкою фірм, підприємств та інших суб'єктів економіки.
Уча́сники ри́нку ці́нних папе́рів - емітенти, інвестори та особи, які здійснюють професійну діяльність на ринку цінних паперів.

Відповідно до статті 2 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» - державне регулювання ринку цінних паперів здійснюється, зокрема з метою дотримання учасниками ринку цінних паперів вимог актів законодавства; захисту прав учасників фондового ринку.  • контролю за прозорістю та відкритістю ринку цінних паперів.

Відповідно до пункту 2 статті 2 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» учасники фондового ринку - емітенти, інвестори, саморегулівні організації та професійні учасники фондового ринку

Відповідно до пункту 5 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку має право у разі порушення законодавства про цінні папери, нормативних актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку виносити попередження, зупиняти на термін до одного року розміщення (продаж) та обіг цінних паперів того чи іншого емітента, дію ліцензій, виданих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, анулювати дію таких ліцензій.

О́біг ці́нних папе́рів - укладення та виконання правочинів щодо цінних паперів, яке не пов'язано з їх випуском.

Протягом року ця дія вчинена ТОВ «КУА «ПІОГЛОБАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» вперше.

Враховуючи вищевикладене на підставі пункту 10 статті 8, пункту 5 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» та пункту 3 розділу VII, пункту 2.1. розділу ХVІІ, пункту 1 розділу XIV «Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій», затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.10.12 №1470 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 05.11.12 за №1855/22167,


ПОСТАНОВИВ:


  1. За порушення вимог законодавства про цінні папери та нормативних актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, застосувати до ТОВ "КУА "ПІОГЛОБАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" відповідно до пункту 5 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» санкцію у вигляді попередження.

  2. Винести у відношенні ТОВ "КУА "ПІОГЛОБАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" Розпорядження про усунення порушень законодавства про цінні папери;

  3. Дану постанову направити особі, щодо якої її винесено.

Постанову може бути оскаржено протягом п'ятнадцяти робочих днів до центрального апарату Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або суду у встановленому законодавством порядку.
Уповноважена особа Комісії Жупаненко В.М.
1   2


Скачати 89.81 Kb.

  • Кабінетом Міністрів України
  • - п. 3.1. Розділу ІІІ Положення №582
  • Уповноважена особа Комісії Жупаненко В.М.