Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПостанова іменем україни

Скачати 130.22 Kb.

Постанова іменем україни
Скачати 130.22 Kb.
Дата конвертації25.03.2017
Розмір130.22 Kb.
ТипПостанова

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 листопада 2014 року м. Київ
Судова палата у господарських справах Верховного Суду України у складі:


головуючого

Барбари В.П.,

суддів:

Берднік І.С., Гуля В.С., Жайворонок Т.Є., Ємця А.А., Колесника П.І., Потильчака О.І., Шицького І.Б., –


розглянувши у відкритому судовому засіданні заяву товариства з обмеженою відповідальністю «Фондова компанія «Меридіан» про перегляд Верховним Судом України постанови Вищого господарського суду України від
18.08.2014 р.
Госпо́дарський суд - спеціалізований судовий орган в системі судів загальної юрисдикції, що здійснює правосуддя в господарських відносинах.
Верховний суд - вища судова установа держави, в компетенцію якої входить, як правило, вирішення спорів між самостійними складовими частинами держави (штатами, землями, кантонами і т. п.); розгляд справ про злочини вищих посадових осіб і про найважливіші державні злочини.
у справі № 920/448/13 за позовом товариства з обмеженою відповідальністю «Фондова компанія «Меридіан» до публічного акціонерного товариства «Сумське машинобудівне науково-виробниче
об’єднання
ім. М.В. Фрунзе», за участю третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача: компанії «Грейт Стейшн Пропертіз С.А.», компанії «Торберг Бетайлігунген АГ», ОСОБА_1, про визнання недійсним статуту і положення товариства та зобов’язання вчинити певні дії,


в с т а н о в и л а:
У березні 2013 року товариство з обмеженою відповідальністю «Фондова компанія «Меридіан» (далі ТОВ «Фондова компанія «Меридіан») звернулося до господарського суду із позовом до публічного акціонерного товариства «Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання ім. М.В. Фрунзе»
( попередня назва – відкрите акціонерне товариство «Сумське машинобудівне науково-виробниче
об’єднання ім. М.В.
Ват (Вт, W, англ. watt) - одиниця вимірювання потужності у СІ.
Фрунзе», далі – Товариство) про:

визнання недійсним Статуту Товариства у новій редакції, зареєстрованій 29.04.2011 р., у частині окремих його положень, а саме: останнього речення абз. 1 п. 10.10 та абз. 2 п. 10.10;

визнання недійсним Положення про наглядову раду Товариства у новій редакції, затвердженій рішенням чергових загальних зборів акціонерів Товариства від 15.04.2011 р.

Спостере́жна ра́да або Наглядо́ва ра́да (в інших країнах - рада директорів) - колегіальний орган, група осіб з числа інвесторів організації, які контролюють організацію. Права та обов'язки спостережної ради прописані в статуті організації.
, протокол № 24, в частині окремих його положень, а саме: абз. 2 і абз. 3 п. 3.5 та п. 6.11;

а також до моменту обрання нового складу наглядової ради Товариства зобов'язання існуючого складу наглядової ради здійснювати свої повноваження у повному обсязі згідно положень Статуту Товариства у новій редакції, зареєстрованій 29.04.2011 р., Положення про наглядову раду Товариства, чинного законодавства України, в тому числі приймати рішення з усіх питань, віднесених до компетенції цього органу управління.

Зако́нода́вство Украї́ни - сукупність чинних в Україні нормативно-правових актів.Позовні вимоги обґрунтовано тим, що відповідач порушив право позивача на обов'язковий викуп акцій у зв'язку з тим, що четверо членів наглядової ради за власним бажанням достроково припинили свої повноваження, а у складі п'яти членів наглядова рада не може приймати рішення стосовно діяльності Товариства. У тому числі наглядова рада не може прийняти рішення щодо оцінки акцій, запропонованих позивачем до викупу.

Рішенням господарського суду Сумської області від 02.04.2013 р.
Сумська область Сумська́ о́бласть - область у північно-східній частині України; охоплює частини Середньоруської височини і Придніпровської низовини. Утворена 10 січня 1939 року. Центр - місто Суми.
у справі
№ 920/448/13, залишеним без змін постановою Харківського апеляційного господарського суду від 21.05.2014 р., позов задоволено частково; визнано недійсним Статут Товариства у новій редакції, зареєстрованій 29.04.2011 р., у частині окремих його положень, а саме: останнього речення абз. 1 п. 10.10 та абз. 2 п. 10.10; визнано недійсним Положення про наглядову раду Товариства в новій редакції, затвердженій рішенням чергових загальних зборів акціонерів Товариства від 15.04.2011 р., протокол № 24, в частині окремих його положень, а саме: абз. 2 і абз. 3 п. 3.5 та п. 6.11; у задоволенні решти позовних вимог відмовлено.


Постановою Вищого господарського суду України від 18.08.2014 р. касаційні скарги ОСОБА_1, компанії «Грейт Стейшн Пропертіз С.А.», компанії «Торберг Бетайлігунген АГ» задоволено частково. Постанову Харківського апеляційного господарського суду від 21.05.2014 р. і рішення господарського суду Сумської області від 02.04.2013 р. у справі № 920/448/13 за позовом ТОВ «Фондова компанія «Меридіан» до Товариства про визнання недійсним Статуту Товариства і Положення про наглядову раду та зобов'язання вчинити певні дії,  в частині задоволення позовних вимог щодо: визнання недійсним Статуту Товариства у новій редакції, зареєстрованого 29.04.2011 р., в частині окремих його положень, а саме: останнього речення абз. 1 п. 10.10, абз. 2 п. 10.10 та визнання недійсним Положення про наглядову раду у новій редакції, затвердженій рішенням чергових загальних зборів акціонерів Товариства від 15.04.2011 р., протокол № 24, в частині окремих його положень, а саме: абз. 2 і абз. 3 п. 3.5 та п. 6.11 – скасовано. У цій частині прийнято нове рішення, яким у задоволенні позовних вимог ТОВ «Фондова компанія «Меридіан» до Товариства про визнання недійсним Статуту Товариства в новій редакції, зареєстрованого 29.04.2011 р., у частині окремих його положень, а саме: останнього речення абз.1 п. 10.10 та абз. 2 п. 10.10, і визнання недійсним Положення про наглядову раду Товариства у новій редакції, затверджений рішенням чергових загальних зборів акціонерів Товариства від 15.04.2011 р., протокол № 24, у частині окремих його положень, а саме: абз. 2 і абз. 3 п. 3.5 та п. 6.11 відмовлено. В решті постанову Харківського апеляційного господарського суду від 21.05.2014 р. у справі № 920/448/13 залишено без змін.

Вищий господарський суд України у своїй постанові дійшов висновку щодо відсутності підстав для задоволення позову про визнання частково недійсними Статуту Товариства та Положення про наглядову раду, а саме положень, які встановлюють обов’язковість переобрання наглядової ради, якщо кількість її членів становитиме менше семи.

У заяві про перегляд постанови Вищого господарського суду України від 18.08.2014 р. ТОВ «Фондова компанія «Меридіан» посилається на неоднакове застосування судом касаційної інстанції положень ч.
Каса́ція 1 (лат. cassatio - «скасування») - перевірка судом третьої інстанції законності та обґрунтованості вироків і рішень суду, що набрали законної сили (тобто пройшли стадію апеляції).
8 ст. 53 та ч. 2 ст. 55 Закону України «Про акціонерні товариства».


На обґрунтування неоднаковості застосування судом касаційної інстанції норм матеріального права заявником надано копію постанови Вищого господарського суду України від 16.06.2014 р.
Закон України - нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою України більшістю голосів (для законів, що стосуються внесення змін до конституції, - конституційною більшістю голосів).
Матеріа́льне право - сукупність норм системи права, що безпосередньо регулюють суспільні відносини і сукупність галузей права, в яких основний акцент робиться на встановлення прав і обов'язків суб'єктів.
у справі № 920/483/13.


У постанові Вищого господарського суду України від 16.06.2014 р. у справі № 920/483/13, на яку посилається заявник, суд касаційної інстанції за подібних обставин справи та однакового матеріально-правового регулювання спірних правовідносин дійшов протилежних правових висновків, зокрема погодився з висновком суду першої інстанції щодо наявності підстав для задоволення позову про визнання частково недійсними положень Статуту Товариства та Положення про наглядову раду, оскільки спірні пункти Статуту Товариства та Положення про наглядову раду, якими встановлено обмеження щодо прийняття рішень наглядовою радою, якщо кількість членів Наглядової ради становитиме менше семи, є такими, що суперечать Закону України «Про акціонерні товариства» та звужують обсяг прав позивача, що прямо заборонено ст.
Суд першої інстанції - суд, який розглядає справу з початку, безпосередньо досліджує докази і виносить рішення (вирок) по суті.
22 Конституції України.
Конститу́ція Украї́ни - Основний закон держави України. Ухвалений 28 червня 1996 року на 5-й сесії Верховної Ради України 2-го скликання. Конституція України набула чинності з дня її прийняття. На пам'ять про прийняття Конституції в Україні щорічно святкується державне свято - День Конституції України.


Ухвалою Вищого господарського суду України від 02.10.2014 р. у справі № 920/448/13 вирішено питання про допуск справи до провадження для перегляду Верховним Судом України постанови Вищого господарського суду України від 18.08.2014 р.

Заслухавши доповідь судді-доповідача, пояснення представників сторін, дослідивши викладені у заяві доводи, Судова палата у господарських справах Верховного Суду України вважає, що заява не підлягає задоволенню з наступних підстав.
Госпо́дарська (арбітра́жна) спра́ва - правовий спір, що виник із господарських або прирівняних до них корпоративних відносин, і підлягає вирішенню в установленому порядку.


Судами встановлено, що рішенням чергових загальних зборів акціонерів Товариства від 15.04.2011 р. затверджено Статут Товариства, державну реєстрацію якого здійснено 29.04.2011 р. за № 16321050040000262. Цим же рішенням затверджено Положення про наглядову раду Товариства у новій редакції.

Згідно з п. 1.1, 1.2 Статуту, акціонерне товариство «Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання ім. М.В. Фрунзе» це нове найменування відкритого акціонерного товариства «Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання ім. М.В.
Відкрите акціоне́рне товари́ство (ВАТ) - організаційно-правова форма товариства, акції якого можуть вільно розповсюджуватись шляхом підписки або купівлі-продажу на біржі. ВАТ мають право випускати будь-які акції: іменні та на пред'явника, прості та привілейовані.
Фрунзе», заснованого відповідно до наказу Мінмашпрому України від 25.02.1994 р. № 285 шляхом перетворення державного підприємства «Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання ім. М.В. Фрунзе» на відкрите акціонерне товариство згідно з Указом Президента України від 16.06.1993 р.
Державне підприємство (ДП) - підприємство, засноване на державній власності, в тому числі казенне підприємство.
Указ( у рос. Імперії під цю назву підпадали держ. акти, дуже різноманітні за своєю природою, звичайно підписувані царем чи уповноваженими від нього особами в СРСР) - назва законодавчого акту, що видає голова уряду або його парламент . У.
№ 210/93 «Про корпоратизацію державних підприємств».


На час державної реєстрації чинного Статуту акціонерами Товариства є фізичні та юридичні особи, які набули права власності на акції Товариства у процесі приватизації та в інших випадках, передбачених законодавством
(п. 1.3).
Юриди́чна осо́ба - організація, суб'єкт права, здатний від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав і нести обов'язки та самостійно брати участь у правовідносинах, бути позивачем та відповідачем у суді.
Пра́во вла́сності (в об'єктивному розумінні) - це сукупність правових норм, які регулюють відносини, пов'язані з володінням, користуванням і розпорядженням власником належним йому майном на свій розсуд і у своїх інтересах, усуненням усіх третіх осіб від протиправного втручання у сферу його володіння цим майном, а також обов'язки власника не порушувати прав та законних інтересів інших осіб.


У розділі 8 Статуту Товариства визначено, що органами управління Товариства є загальні збори (вищий орган), наглядова рада орган, який здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної законодавством, цим Статутом та Положенням про наглядову раду, контролює та регулює діяльність генерального директора Товариства.
Загальні збори - це зібрання, на яке скликаються всі члени спільноти для прийняття рішень з питань самоорганізації спільноти. Також вищий керівний орган організацій, створених спільнотами.
Генеральний директор (ГД) - термін для деяких корпоративних службовців в бізнес операціях. Крім того може бути офіційною назвою деяких керівників підприємств, найчастіше в закладах громадського харчування.
Одноосібним виконавчим органом, що здійснює управління поточною діяльністю Товариства, є генеральний директор Товариства. Ревізійна комісія Товариства в межах компетенції здійснює перевірку господарської діяльності Товариства.
Ревізі́йна комі́сія - в юридичній особі - суб'єкті господарювання - орган, обраний на загальних зборах учасників, який здійснює контроль фінансово-господарської діяльності через проведення планових та позапланових перевірок документації (ревізій), а також службових розслідувань за фактами виявлених порушень.


Пунктом 10.11 Статуту Товариства та розділом 4 Положення про наглядову раду Товариства визначено питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради, до яких, у тому числі, належить прийняття рішень щодо поточної діяльності Товариства та здійснення контролю за нею.

Відповідно до п. 10.12 Статуту Товариства та п. 4.2 Положення про наглядову раду питання, які належать до виключної компетенції наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законодавством.

Згідно з п. 10.1 Статуту Товариства та п. 3.1 Положення про наглядову раду члени наглядової ради обираються із числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб акціонерів та виконують свої повноваження до обрання нового складу наглядової ради.
Фізи́чна осо́ба - у цивільному та інших галузях права термінологія, що використовується для позначення людини (громадянина, особи без громадянства) як учасника правових відносин. Фізична особа також підпорядковується певним нормам та правилам поведінки.


Відповідно до абз. 2 п. 10.1 Статуту Товариства та абз. 1 п. 3.5 Положення про наглядову раду кількісний склад наглядової ради Товариства становить дев'ять осіб.

Пунктом 10.5 Статуту Товариства та п. 5.1 Положення про наглядову раду передбачено, що члени наглядової ради фізичні особи повинні виконувати свої обов'язки особисто і не можуть передавати власні повноваження іншим особам. У п. 10.6 Статуту Товариства наведено перелік підстав для дострокового припинення повноважень членів наглядової ради фізичних осіб, серед них за власним бажанням за умови письмового повідомлення наглядової ради за два тижні. Аналогічні положення містить
п. 5.5.8 Положення про наглядову раду.


Судами встановлено, що 28.02.2013 р. четверо членів наглядової ради Товариства подали заяви про дострокове припинення своїх повноважень за власним бажанням.

З урахуванням змісту п. 10.6 Статуту та п. 5.5.8 Положення про наглядову раду повноваження зазначених членів наглядової ради припинилися 14.03.2013 р., і з цього часу наглядова рада залишилася у складі п'яти членів із дев'яти обраних.

Відповідно до абз. 1 п. 10.10 Статуту Товариства, основною організаційною формою роботи наглядової ради є чергові та позачергові засідання. Засідання наглядової ради проводяться за необхідності, але не рідше одного разу на квартал. Засіданням наглядової ради керує голова наглядової ради. Засідання наглядової ради є правомочними, якщо в ньому беруть участь не менше семи членів наглядової ради, крім випадків, передбачених Статутом.

Абзацом 2 п. 10.10 Статуту Товариства встановлено, що якщо кількість членів наглядової ради становитиме менше семи, члени наглядової ради, які залишилися у її складі, зобов'язані протягом трьох робочих днів із дати, коли про це стало відомо, ухвалити рішення про скликання та проведення позачергових загальних зборів із метою обрання нового складу наглядової ради, а Товариство у межах строків, встановлених законодавством, повинно провести такі збори. Члени наглядової ради, які залишилися, мають право ухвалювати рішення тільки з питань щодо скликання та проведення загальних зборів.

Крім того в п. 3.5 Положення про наглядову раду передбачено, що кількісний склад наглядової ради становить дев'ять осіб (абз. 1). Якщо кількість членів наглядової ради становитиме менше семи, члени наглядової ради, які залишилися у її складі, зобов'язані протягом трьох робочих днів із дати, коли про це стало відомо, ухвалити рішення про скликання та проведення позачергових загальних зборів із метою обрання нового складу наглядової ради, а Товариство у межах строків, встановлених законодавством, повинно провести такі збори (абз. 2). Члени наглядової ради, які залишилися, мають право ухвалювати рішення тільки з питань щодо скликання та проведення загальних зборів (абз. 3).

Згідно з п. 6.11 Положення про наглядову раду засідання наглядової ради вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше семи її членів.

Звертаючись із позовними вимогами про визнання недійсними останнього речення абз. 1 п. 10.10 та абз. 2 п. 10.10 Статуту Товариства, абз. 2 та 3 п. 3.5 та пункту 6.11 Положення про наглядову раду, позивач посилався на те, що зазначені пункти встановлюють обов'язковість переобрання наглядової ради, якщо кількість її членів становитиме менше семи, що суперечить ч. 8 ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства» та заважає Товариству ефективно управляти майном і призводить до порушення прав акціонерів, і зокрема позивача, оскільки наглядова рада у складі п'яти осіб, які залишилися, і чия кількість становить більше половини затвердженого складу наглядової ради, згідно з оспорюваними пунктами Статуту і Положення не може приймати рішення щодо оцінки акцій, запропонованих позивачем до викупу.

Беручи до уваги приписи ст.ст. 88, 154 Цивільного кодексу України (далі – ЦК України), ст.ст. 57, 82 Господарського кодексу України, суд вправі визнати недійсними установчі документи товариства за одночасної наявності таких умов: на момент розгляду справи установчі документи не відповідають вимогам законодавства;
Цивільний кодекс Цивільний кодекс - систематизований законодавчий акт, що містить розміщені за певною системою норми цивільного права. При цьому може використовуватись як інституційна система, так і пандектна система.
Господарський кодекс України - кодифікований закон, прийнятий 16 січня 2003 року і набрав чинності з 1 січня 2004 року.
порушення, допущені при прийнятті та затвердженні установчих документів, не можуть бути усунені; відповідні положення установчих документів порушують права чи охоронювані законом інтереси позивача.


Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 159 ЦК України та п.п. 9, 17 ч. 2 ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства», утворення наглядової ради акціонерного товариства, обрання членів наглядової ради та затвердження положення про наглядову раду, є виключною компетенцією загальних зборів акціонерного товариства.

Пунктом 14 ч. 2 ст. 13 Закону України «Про акціонерні товариства» передбачено, що статут акціонерного товариства повинен містити відомості про склад органів товариства та їх компетенцію, порядок утворення, обрання і відкликання їх членів та прийняття ними рішень, а також порядок зміни складу органів товариства та їх компетенції.

Відповідно до ч. 7 ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства» кількісний склад наглядової ради встановлюється загальними зборами.

Судами встановлено, що загальними зборами акціонерів Товариства затверджено кількісний склад наглядової ради дев'ять осіб.

Згідно з ч. 2 ст. 55 Закону України «Про акціонерні товариства» засідання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. Статутом товариства може встановлюватися більша кількість членів наглядової ради, необхідна для визнання її засідань правомочними.

Згідно з ч. 4 ст. 13 Закону України «Про акціонерні товариства» статут акціонерного товариства може містити й інші положення, що не суперечать законодавству.

Вищий господарський суд України, скасовуючи частково постанову Харківського апеляційного господарського суду від 21.05.2014 р. та рішення господарського суду Сумської області від 02.04.2013 р., правильно застосував норми матеріального права та дійшов обґрунтованого висновку, що загальні збори акціонерного товариства мають право самостійно визначати у Статуті кількість членів наглядової ради для визнання її засідань правомочними, а тому положення ч. 8 ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства» застосовуються у тому випадку, коли Статутом не визначено більшої від половини складу кількості членів наглядової ради, необхідної для визнання її засідань правомочними.

Згідно з ч. 1 ст. 11126 Господарського процесуального кодексу України Верховний Суд України відмовляє в задоволенні заяви, якщо обставини, що стали підставою для перегляду справи, не підтвердилися.

Ураховуючи те, що суд касаційної інстанції при вирішенні цієї справи правильно застосував норми матеріального права, у задоволенні заяви
ТОВ «Фондова компанія «Меридіан» слід відмовити.


Керуючись ст.ст. 11123–11126, 11128 Господарського процесуального кодексу України, Судова палата у господарських справах Верховного Суду України

п о с т а н о в и л а:
У задоволенні заяви товариства з обмеженою відповідальністю «Фондова компанія «Меридіан» відмовити.
Госпо́дарський процесуальний кодекс України (до 2001 р. Арбітра́жний процесуальний кодекс України) - кодифікований акт у галузі господарського процесуального права, основне джерело судочинства в господарських справах та справах про банкрутство.


Постанова є остаточною і може бути оскаржена тільки на підставі, встановленій п. 2 ч. 1 ст. 11116 Господарського процесуального кодексу України.
Головуючий В.П. Барбара


Судді:

І.С. Берднік
В.С. Гуль
Т.Є. Жайворонок

А.А. Ємець
П.І. Колесник
О.І. Потильчак
І.Б. Шицький


Скачати 130.22 Kb.

  • Верховним Судом
  • Закону України
  • Цивільного кодексу
  • Господарського процесуального кодексу України
  • Головуючий В.П. Барбара Судді
  • О.І. Потильчак І.Б. Шицький