Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПостанова іменем україни

Скачати 126.28 Kb.

Постанова іменем україни
Скачати 126.28 Kb.
Дата конвертації25.03.2017
Розмір126.28 Kb.
ТипПостанова

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 березня 2015 року м. Київ
Судова палата у господарських справах Верховного Суду України у складі:


головуючого

Барбари В.П.,

суддів:

Берднік І.С., Гуля В.С., Ємця А.А., Жайворонок Т.Є.,

Колесника П.І., Потильчака О.І., Шицького І.Б., –


розглянувши у відкритому судовому засіданні заяву товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Арт-Капітал Менеджмент» про перегляд Верховним Судом України постанови Вищого господарського суду України від 03.12.2014 р.

Госпо́дарська (арбітра́жна) спра́ва - правовий спір, що виник із господарських або прирівняних до них корпоративних відносин, і підлягає вирішенню в установленому порядку.

Верховний суд - вища судова установа держави, в компетенцію якої входить, як правило, вирішення спорів між самостійними складовими частинами держави (штатами, землями, кантонами і т. п.); розгляд справ про злочини вищих посадових осіб і про найважливіші державні злочини.

у справі № 910/7340/14 за позовом товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами
«Арт-Капітал Менеджмент» до публічного акціонерного товариства «Банк Альянс» про визнання недійсними рішень,

в с т а н о в и л а:
У квітні 2014 р. товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Арт-Капітал Менеджмент» (далі – ТОВ «Компанія
«Арт-Капітал Менеджмент») звернулося до господарського суду м. Києва із позовом до публічного акціонерного товариства «Банк Альянс» (далі –
ПАТ «Банк Альянс») про визнання недійсними рішень.

Позовні вимоги мотивовано тим, що рішення, прийняті органами нагляду і контролю ПАТ «Банк Альянс», є протиправними та такими, що не відповідають вимогам законодавства.

У зв'язку з наведеним позивач звернувся до суду, просив визнати недійсним рішення спостережної ради ПАТ «Банк Альянс» щодо затвердження ринкової вартості акцій відповідача у розмірі 2,0089 грн за одну акцію, яке оформлено протоколом спостережної ради від 27.12.2013 р. № 12-ОЦ; визнати недійсним
п. 2 рішення загальних зборів акціонерів ПАТ «Банк Альянс», оформленого протоколом від 18.02.2014 р. № 1/2014, про збільшення розміру статутного капіталу ПАТ «Банк Альянс» за рахунок додаткових внесків на
197 221 100,00 грн шляхом приватного розміщення 19 722 110 штук простих іменних акцій.

Спостере́жна ра́да або Наглядо́ва ра́да (в інших країнах - рада директорів) - колегіальний орган, група осіб з числа інвесторів організації, які контролюють організацію. Права та обов'язки спостережної ради прописані в статуті організації.

Статутний капітал - капітал акціонерного товариства, що утворюється з суми номінальної вартості всіх розміщених акцій товариства.Рішенням господарського суду м. Києва від 26.08.2014 р., залишеним без змін постановою  Київського апеляційного господарського суду від 21.10.2014 р. у справі № 910/7340/14, позовні вимоги задоволено у повному обсязі. Визнано недійсним п. 2 рішення загальних зборів акціонерів ПАТ «Банк Альянс», оформленого протоколом від 18.02.2014 р. № 1/2014, про збільшення розміру статутного капіталу ПАТ «Банк Альянс» за рахунок додаткових внесків на
197 221 100,00 грн шляхом приватного розміщення 19 722 110 штук простих іменних акцій. Визнано недійсним рішення спостережної ради

ПАТ «Банк Альянс» щодо затвердження ринкової вартості акцій ПАТ «Банк Альянс» у розмірі 2,0089 грн за одну акцію, оформлене протоколом спостережної ради від 27.12.2013 р. № 12-ОЦ. Вирішено питання щодо розподілу судових витрат.

Постановою Вищого господарського суду України від 03.12.2014 р. у цій справі рішення господарського суду м. Києва від 26.08.2014 р. і постанову Київського апеляційного господарського суду від 21.10.2014 р.

Судові витрати - затрати, що були понесені у зв'язку з розглядом і вирішенням справи в суді.

Київський апеляційний господарський суд - спеціалізований господарський суд апеляційної інстанції загальної юрисдикції, розташований в місті Києві, юрисдикція якого поширюється на Київську, Черкаську, Чернігівську області та місто Київ.

скасовано, прийнято нове рішення, яким у задоволенні позову відмовлено.


У постанові від 03.12.2014 р. Вищий господарський суд України керуючись
ч. 2 ст. 8, ч. 1 ст. 68 та ч. 1 ст. 69 Закону України «Про акціонерні товариства», дійшов висновку щодо відмови у задоволенні позову про визнання недійсними рішень загальних зборів акціонерів про збільшення розміру статутного капіталу та спостережної ради щодо затвердження ринкової вартості акцій.


У заяві про перегляд постанови Вищого господарського суду України від 03.12.2014 р. ТОВ «Компанія «Арт-Капітал Менеджмент» посилається на неоднакове застосування судом касаційної інстанції положень ч.

Зако́н (англ. law, англ. act, нім. Gesetz n) - нормативно-правовий акт вищої юридичної сили, що регулює найважливіші суспільні відносини шляхом встановлення загальнообов'язкових правил, прийнятий в особливому порядку (законодавчим), або безпосередньо народом.

Каса́ція 1 (лат. cassatio - «скасування») - перевірка судом третьої інстанції законності та обґрунтованості вироків і рішень суду, що набрали законної сили (тобто пройшли стадію апеляції).

2 ст. 8, ч. 1 ст. 68 та ч. 1 ст. 69 Закону України «Про акціонерні товариства».


На обґрунтування неоднаковості застосування судом касаційної інстанції норм матеріального права заявником надано копію постанови Вищого господарського суду України від 23.07.2014 р.

Закон України - нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою України більшістю голосів (для законів, що стосуються внесення змін до конституції, - конституційною більшістю голосів).

Матеріа́льне право - сукупність норм системи права, що безпосередньо регулюють суспільні відносини і сукупність галузей права, в яких основний акцент робиться на встановлення прав і обов'язків суб'єктів.

у справі № 910/22943/13.


У зазначеній постанові, суд касаційної інстанції за аналогічного матеріально-правового регулювання спірних правовідносин дійшов протилежного правового висновку, задовольнивши позов про визнання недійсним рішення наглядової ради про затвердження ринкової вартості акцій банку та здійснення обов’язкового викупу акцій у акціонерів.

Ухвалою Вищого господарського суду України від 19.02.2015 р. у справі
№ 910/7340/14 вирішено питання про допуск справи до провадження для перегляду Верховним Судом України постанови Вищого господарського суду України від 03.12.2014 р.


Заслухавши доповідь судді-доповідача, пояснення представників сторін, дослідивши викладені у заяві доводи, Судова палата у господарських справах Верховного Суду України вважає, що заява підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як було встановлено судами, ТОВ «Компанія «Арт-Капітал Менеджмент» є акціонером і власником простих іменних акцій ПАТ «Банк Альянс» у кількості 549 612 шт. номінальною вартістю 10,00 грн на загальну суму 5 496 120 грн.

23.12.2013 р. відбулося засідання спостережної ради відповідача, оформлене протоколом № 12-3, на якому визначено дату проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Банк Альянс» і розглянуто питання порядку денного, зокрема, щодо збільшення статутного капіталу відповідача шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

Номінал, номінальна вартість (англ. Par-Value) - номінальна або вільна вартість акції чи грошового знаку, яка встановлюється на момент первинного випуску (розміщення) акцій і обчислюється як результат ділення загальної грошової вартості частини статутного капіталу, що розміщується на кількість акцій при розміщенні.

Поря́док де́нний - це список запланованих подій на нарадах в порядку виконання. Зазвичай включає один або більше пунктів (тем) дискусії. Може, але не зобов'язаний, включати конкретний час кожної події.Повідомлення про скликання загальних зборів акціонерів відповідача опубліковано в газеті «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» від 26.12.2013 р. № 246.

Судами встановлено, що ТОВ «Компанія «Арт-Капітал Менеджмент» вчасно отримало повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів відповідача, зміст якого відповідає приписам чинного законодавства.

27.12.2013 р. відбулося засідання спостережної ради відповідача, оформлене протоколом № 12-ОЦ, на якому затверджено ринкову вартість простих іменних акцій відповідача, на підставі даних про біржовий курс даних акцій, наданих Фондовою біржею ПФТС, станом на 25.12.2013 р.

Фо́ндова бі́ржа - організаційно оформлений, постійно діючий ринок, на якому здійснюється торгівля цінними паперами; акціонерне товариство, яке зосереджує попит і пропозицію цінних паперів, сприяє формуванню їх біржового курсу та здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства, статуту і правил фондової біржі.

у розмірі 2,0089 грн за одну акцію.


Загальними зборами акціонерів ПАТ «Банк Альянс», які відбулися
18.02.2014 р. і результати яких оформлено відповідним протоколом № 1/2014, за наявності кворуму було прийнято рішення, зокрема, про збільшення розміру статутного капіталу відповідача шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків, а також про збільшення статутного капіталу відповідача за рахунок додаткових внесків на суму 197 221 100,00 грн шляхом приватного розміщення 19 722 110 штук простих іменних акцій ПАТ «Банк Альянс» існуючої номінальної вартості 10,00 грн кожна.


Судами було встановлено, що представник ТОВ «Компанія «Арт-Капітал Менеджмент» був присутнім на зборах і голосував проти збільшення статутного капіталу ПАТ «Банк Альянс».

Місцевий господарський суд, з яким погодилася апеляційна інстанція, задовольняючи позовні вимоги в частині визнання недійсним п.

Апеля́ція (лат. appellatio - звернення) - оскарження ухвали, постанови нижчої інстанції (звичайно судової) перед вищою. Також у значенні звернення до кого-, чого-небудь за підтримкою, порадою.

2 рішення загальних зборів акціонерів відповідача, оформленого протоколом від
18.02.2014 р. № 1/2014, про збільшення розміру статутного капіталу відповідача за рахунок додаткових внесків на 197 221 100,00 грн шляхом приватного розміщення 19 722 110 штук простих іменних акцій, виходив із того, що між днем прийняття рішення про проведення загальних зборів і днем проведення загальних зборів минуло 57 днів, на той час як відповідно до ч. 1 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» та п. 12.7 Статуту відповідача встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення загальних зборів і не може бути встановлена раніше, ніж за 60 днів до дати проведення загальних зборів.


У частині визнання недійсним рішення спостережної ради ПАТ «Банк Альянс» щодо затвердження ринкової вартості акцій відповідача у розмірі
2,0089 грн за одну акцію, оформленого протоколом спостережної ради від 27.12.2013 р. № 2-ОЦ господарські суди дійшли висновку, що ціна викупу акцій сформована внаслідок маніпулювання на ринку цінних паперів та послалися на постанову Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про накладення санкцій за правопорушення на ринку цінних паперів від 16.07.2014 р.

Госпо́дарський суд - спеціалізований судовий орган в системі судів загальної юрисдикції, що здійснює правосуддя в господарських відносинах.

Фо́ндовий ри́нок (ри́нок ці́нних папе́рів) - частина ринку капіталів, де здійснюються емісія, купівля і продаж цінних паперів.

№ 398-ЦА-УП-Т.


Вищий господарський суд України у постанові від 03.12.2014 р. скасовуючи рішення судів попередніх інстанцій, зазначив, що постанова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку не дає підстав для скасування оскаржуваного рішення спостережної ради, оскільки при затвердженні ринкової вартості акцій спостережна рада ПАТ «Банк Альянс» керувалася наданими їй відомостями про біржовий курс акцій на відповідну дату.

Проте такий висновок суду касаційної інстанції не є обґрунтованим з огляду на наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 68 Закону України «Про акціонерні товариства» кожний акціонер – власник простих акцій товариства має право вимагати здійснення обов’язкового викупу акціонерним товариством належних йому голосуючих акцій, якщо він зареєструвався для участі у загальних зборах та голосував проти прийняття загальними зборами рішення про, зокрема, зміну розміру статутного капіталу.

Відповідно до абз. 5 п. 4 роз’яснення Комісії «Про порядок застосування розділу XII Закону України «Про акціонерні товариства» щодо здійснення обов’язкового викупу акціонерним товариством розміщених ним акцій» від 10.08.2010 р. № 7, затвердженого рішенням Комісії від 10.08.2010 р. № 1264, визначеною відповідно до законодавства про цінні папери та фондовий ринок ринковою вартістю емісійних цінних паперів, що перебувають в обігу на фондових біржах, є їх біржовий курс.

Емісійні цінні папери - цінні папери, що володіють в межах одного випуску однорідними ознаками та реквізитами, що розміщуються і перебувають в обігу на підставі єдиних для даного випуску умов. Це визначення відповідає тому, яке давав Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» у початковій редакції: «цінні папери, що посвідчують однакові права їх власників у межах одного випуску стосовно особи, яка бере на себе відповідні зобов'язання (емітент)». Незважаючи на те, що Закон більше не містить цього визначення, термін продовжує вживатися, у тому числі в самому Законі.Абзацом 2 п. 10 розділу І Порядку збільшення (зменшення) статутного капіталу публічного або приватного акціонерного товариства, затвердженого рішенням Комісії від 14.05.2013 р. № 822, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.06.2013 р.

Приватне акціонерне товариство (ПрАТ) - акціонерне товариство, яке має статутний (складений) капітал, поділений на визначену кількість акцій рівної номінальної вартості, і несе відповідальність за зобов'язаннями тільки майном товариства.

Міністерство юстиції України Міністе́рство юсти́ції Украї́ни (скорочено Мін'юст) - центральний орган виконавчої влади України, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.

за № 858/23390, визначено, що ринкова вартість емісійних цінних паперів, що перебувають в обігу на фондових біржах і внесені як оплата вартості акцій, оцінюється за біржовим курсом на останній робочий день, що передує дню здійснення оплати, а якщо емісійні цінні папери перебувають в обігу більш як на одній фондовій біржі, їх ринкова вартість оцінюється за найменшим із біржових курсів, визначених та оприлюднених на кожній з фондових бірж на останній робочий день, що передує дню здійснення оплати.


Згідно з ч. 1 ст. 69 Закону України «Про акціонерні товариства» ціна викупу акцій не може бути меншою, ніж їх ринкова вартість. Ціна викупу акцій розраховується станом на день, що передує дню опублікування в установленому порядку повідомлення про скликання загальних зборів, на яких було прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов’язкового викупу акцій. Ринкова вартість акцій визначається в порядку, встановленому ст. 8 цього Закону.

Відповідно до ч. 2 ст. 8 Закону України «Про акціонерні товариства» ринкова вартість емісійних цінних паперів, що перебувають в обігу на фондових біржах, визначається, як вартість цінних паперів, визначена відповідно до законодавства про цінні папери та фондовий ринок.

Судами встановлено, що рішенням спостережної ради ПАТ «Банк Альянс», оформленим протоколом від 27.12.2013 р. № 12-ОЦ, було затверджено ринкову вартість акцій ПАТ «Банк Альянс» у розмірі 2,0089 грн за одну акцію на підставі відомостей щодо біржового курсу за результатами торгів на Фондовій біржі ПФТС станом на 25.12.2013 р.

ПАТ «Фондова біржа ПФТС» - один з найбільших організаторів торгів цінними паперами в Україні. Заснована в 1996 році, ПФТС є організатором торгів акціями, облігаціями внутрішніх та зовнішніх державних позик, облігаціями місцевих позик, облігацій підприємств, казначейських зобовязань України, ощадних сертифікатів, інвестиційних сертифікатів.У постанові Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про накладення санкцій за правопорушення на ринку цінних паперів
від 16.07.2014 р. № 398-ЦА-УП-Т (далі – Постанова № 398-ЦА-УП-Т), зокрема, зазначено, що 25.12.2013 р. між ТОВ «Форвард Капітал» та ТОВ «Перша Фондова Брокерська Компанія», що діяло за рахунок та в інтересах ТОВ «Компанія «ЛАНСЕЛОТ», на Фондовій біржі ПФТС було укладено наступні біржові контракти щодо купівлі/продажу акцій відповідача:


Дата 25.12.2013 р. 17:02:06; Кількість ц.п. 2500; Сума укладених контрактів 5025; Ціна одного ц.п. 2,01; Продавець ТОВ «Перша Фондова Брокерська Компанія»; Покупець ТОВ «Форвард Капітал».

Дата 25.12.2013 р. 17:03:02; Кількість ц.п. 2500; Сума укладених контрактів 5024; Ціна одного ц.п. 2,0096; Продавець ТОВ «Перша Фондова Брокерська Компанія» (клієнт ТОВ «Компанія «ЛАНСЕЛОТ»); Покупець ТОВ «Форвард Капітал».

Дата 25.12.2013 р. 17:03:50; Кількість ц.п. 5000; Сума укладених контрактів 10040; Ціна одного ц.п. 2,008; Продавець ТОВ «Форвард Капітал»; Покупець
ТОВ «Перша Фондова Брокерська Компанія» (клієнт ТОВ «Компанія «ЛАНСЕЛОТ»).

Комісія зазначила, що три зазначені вище контракти було укладено між
ТОВ «Форвард Капітал» і ТОВ «Перша Фондова Брокерська Компанія» (яке діяло від імені та в інтересах клієнта ТОВ «Компанія «ЛАНСЕЛОТ», що є акціонером відповідача) протягом 1 хвилини 44 секунд.


Так, за результатами таких торгів власником акцій відповідача у кількості
5 000 штук залишилося ТОВ «Компанія «ЛАНСЕЛОТ».

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку визнала, що такі фінансові операції не мають очевидного економічного сенсу. За результатами продажу та купівлі 5 000 штук акцій відповідача ТОВ «Компанія «ЛАНСЕЛОТ» отримало збиток у розмірі 441,00 грн.

Зазначені біржові контракти, укладені за участю ТОВ «Форвард Капітал» 25.12.2013 р. на Фондовій біржі ПФТС, дали можливість відповідачеві встановити ціну обов'язкового викупу акцій у розмірі 2,0089 грн на підставі курсу, який склався 25.12.2013 р. і був розрахований тільки на підставі трьох біржових контрактів за один день.

На підставі наведених фактів Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку дійшла висновку, що дії ТОВ «Форвард Капітал» мають ознаки маніпулювання, передбачені п. 6 ч. 1 ст. 10-1 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», а саме: неодноразове протягом торговельного дня здійснення або намагання здійснити операції чи надання заявки на купівлю або продаж фінансових інструментів, що не мають очевидного економічного сенсу або очевидної законної мети, якщо за результатами таких торгів власник таких фінансових інструментів не змінюється.

Фінансові інструменти - це засоби, що застосовуються для виконання завдань, передбачених фінансовою політикою. Основними фінансовими інструментами є: податки та збори, види цін, грошовий капітал, фінансові ресурси, стимули, санкції, цінні папери, валюта, грошові зобов'язання, страхові поліси, кредитні договори та інші види ринкового фінансового продукту.

Держа́вне регулюва́ння - це сукупність інструментів, за допомогою яких держава встановлює вимоги до підприємств і громадян. Воно включає закони, формальні і неформальні розпорядження і допоміжні правила, що встановлюються державою, а також недержавними організаціями або організаціями саморегулювання, яким держава делегувала регуляторні повноваження; - це набір здійснюваних державними структурами заходів, направленими на контроль за поведінкою індивідів або груп, які потрапляють під контроль цих структур. Воно включає закони і допоміжні інструменти, що створюються державою, а також правила, що встановлюються державними і недержавними агентствами в рамках делегованих повноважень.Перевіривши ці обставини, суди першої та апеляційної інстанцій правильно визначили, що відповідно до ст. 69 Закону України «Про акціонерні товариства» ринковою ціною не може вважатися ціна акцій, яка ґрунтується на біржових угодах, які вчинені з порушенням закону та містять ознаки маніпулювання на фондовому ринку.

Оскільки у цій справі ціна обов’язкового викупу акцій сформована у незаконний спосіб, то рішення про здійснення викупу акцій відповідачем за такою ціною порушує права та законні інтереси позивача, які охороняються
ст.

Інтере́с (у праві) - прагнення особи повніше задовольняти свої потреби і бажання, що прямо не формалізовано в конкретному суб'єктивному праві, проте не суперечить праву як такому. Конституційний Суд України дав визначення поняттю «охоронюваний законом інтерес»: це - прагнення до користування конкретним матеріальним та/або нематеріальним благом, як зумовлений загальним змістом об'єктивного права і прямо не опосередкований у суб'єктивному праві простий легітимний дозвіл, що є самостійним об'єктом судового захисту та інших засобів правової охорони з метою задоволення індивідуальних і колективних потреб, які не суперечать Конституції і законам України, суспільним інтересам, справедливості, добросовісності, розумності та іншим загальноправовим засадам. У структурі законного інтересу виділяють два елемента: прагнення суб'єкта користуватися конкретним соціальним благом; звернення в деяких випадках за захистом до компетентних органів.

68 Закону України «Про акціонерні товариства».


За таких обставин суттєвого значення набуває і порушення відповідачем вимог ч. 1 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства».

При цьому посилання суду касаційної інстанції на роз’яснення, які містяться у п. 18 постанови Пленуму Верховного Суду України «Про практику розгляду судами корпоративних спорів» від 24.10.2008 р. № 13 свідчить про суттєве викривлення її змісту.

Позиція Верховного Суду України, викладена у зазначеній постанові, полягала у тому, що при розгляді справ судам слід враховувати, що не всі порушення законодавства, допущені під час скликання та проведення загальних зборів господарського товариства, є підставою для визнання недійсними прийнятих на них рішень.

Госпо́дарське товари́ство - юридична особа, статутний (складений) капітал якої поділений на частки між учасниками.

Безумовною підставою для визнання недійсними рішень загальних зборів у зв'язку з прямою вказівкою закону є:

прийняття загальними зборами рішення за відсутності кворуму для проведення загальних зборів чи прийняття рішення (ст.ст. 41, 42, 59, 60 Закону про господарські товариства);

прийняття загальними зборами рішень з питань, не включених до порядку денного загальних зборів товариства (ч. 4 ст. 43 Закону про господарські товариства);

прийняття загальними зборами рішення про зміну статутного капіталу товариства, якщо не дотримано процедури надання акціонерам (учасникам) відповідної інформації (ст. 40, 45 Закону про господарські товариства).При вирішенні питання про недійсність рішень загальних зборів у зв'язку з іншими порушеннями, допущеними під час скликання та проведення загальних зборів, господарський суд повинен оцінити, наскільки ці порушення могли вплинути на прийняття загальними зборами відповідного рішення

А у випадку даного спору порушення вимог про дату проведення зборів не є формальним і неістотним. У зворотньому відліку на час, який передував проміжку 60 днів до дати проведення зборів, біржова торгівля акціями здійснювалася за значно вищою ціною і за відсутності маніпуляцій попередній курс прямо впливав на ціну викупу. Маніпулятивна ціна сформована у часі у безпосередньому зв’язку з порушенням вимоги закону про строк повідомлення про дату зборів.

Ці обставини повинні враховуватися у сукупності при вирішенні питання про юридичні наслідки порушення вимог ст. 69 Закону України «Про акціонерні товариства».

З огляду на викладене постанова Вищого господарського суду України від 03.12.2014 р. у справі № 910/7340/14 підлягає скасуванню як незаконна і необґрунтована, прийнята внаслідок неоднакового і неправильного застосування судом касаційної інстанції одних і тих самих норм матеріального права, а справа – направленню на новий касаційний розгляд до Вищого господарського суду України.

Керуючись ст.ст. 11123–11125, 11128 Господарського процесуального кодексу України, Судова палата у господарських справах Верховного Суду України
п о с т а н о в и л а:
Заяву товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Арт-Капітал Менеджмент» про перегляд Верховним Судом України постанови Вищого господарського суду України від 03.12.2014 р.

Госпо́дарський процесуальний кодекс України (до 2001 р. Арбітра́жний процесуальний кодекс України) - кодифікований акт у галузі господарського процесуального права, основне джерело судочинства в господарських справах та справах про банкрутство.

у справі
№ 910/7340/14 задовольнити.


Постанову Вищого господарського суду України від 03.12.2014 р. у справі
№ 910/7340/14 скасувати, а справу направити на новий розгляд до суду касаційної інстанції.

Постанова є остаточною і може бути оскаржена тільки на підставі, встановленій п. 2 ч. 1 ст. 11116 Господарського процесуального кодексу України.
Головуючий В.П. Барбара


Судді:

І.С. Берднік
В.С. Гуль
А.А. Ємець
Т.Є. Жайворонок
П.І. Колесник
О.І. Потильчак
І.Б. Шицький


Скачати 126.28 Kb.

  • Київського апеляційного господарського суду
  • Закону України
  • Господарського процесуального кодексу України
  • Головуючий В.П. Барбара Судді