Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПовідомлення по електронній пошті Замовника з обов’язковим письмовим повідомленням Замовника не пізніш ніж за 7 (сім) календарних днів до запланованої дати набрання чинності новими тарифами

Скачати 90.83 Kb.

Повідомлення по електронній пошті Замовника з обов’язковим письмовим повідомленням Замовника не пізніш ніж за 7 (сім) календарних днів до запланованої дати набрання чинності новими тарифами
Скачати 90.83 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації16.06.2017
Розмір90.83 Kb.
ТипПовідомлення
  1   2

Договір № _______________

На надання послуг хостингу та реєстрації Інтернет доменів
м. Одеса «__» ______ 201_р.
Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія «Скайлайн Телеком», в особі директора Риженка Івана Альфредовича, що діє на підставі Статуту, іменоване надалі «Виконавець», з одного боку, і __________________________, іменований надалі «Замовник», з іншого боку, уклали даний Договір про нижченаведене:

1. Предмет договору

1.1. Замовник доручає, а Виконавець зобов’язується на умовах, передбачених цим Договором, виконувати послуги по електронній реєстрації імені домена, а також розміщення, підтримки сайту в мережі Інтернет (далі послуги хостингу) за адресами:

___________________________

1.

Інтернет Інтерне́т (від англ. Internet), міжмере́жжя - всесвітня система взаємосполучених комп'ютерних мереж, що базуються на комплекті Інтернет-протоколів. Інтернет також називають мережею мереж. Інтернет складається з мільйонів локальних і глобальних приватних, публічних, академічних, ділових і урядових мереж, пов'язаних між собою з використанням різноманітних дротових, оптичних і бездротових технологій.

2 За умовами даного договору Виконавець робить оформлення електронної заявки на реєстрацію імені домена й здійснює передачу даної заявки електронними методами в організацію, що реєструє, не пізніше 24 годин з моменту одержання такої заявки від Замовника.

1.3. Послуги хостингу включають в себе наступні дії Виконавця:

- створення і конфігурація віртуального сервера на одному з Internet-серверів;

- FTP-вхід на сервер для оновлення інформації;

- надання дискового простору на своїх фізичних виділених серверах, підключених до глобальної мережі Інтернет, 24 години на добу, 7 днів на тиждень;

- переадресування пошти, за замовленням Замовника.

1.4. Не є предметом цього Договору надання послуг доступу до мережі Інтернет.


2. Обов'язки сторін

2.1. Обов'язки Виконавця

2.1.1. Надавати Замовникові послуги по тарифах, наведених до даного договору.

2.1.2. Виконавець зберігає за собою право в односторонньому порядку робити зміни в Прейскуранті цін, і сповіщає Замовника про здійснені зміни, публікуючи повідомлення на офіційному WWW - сервері Виконавця, за адресою http://www.skylinetele.com, або шляхом повідомлення по електронній пошті Замовника з обов’язковим письмовим повідомленням Замовника не пізніш ніж за 7 (сім) календарних днів до запланованої дати набрання чинності новими тарифами.

Електронна пошта Електро́нна по́шта або е-пошта (англ. e-mail, або email, скорочення від electronic mail) - спосіб обміну цифровими повідомленнями між людьми використовуючи цифрові пристрої, такі як комп'ютери та мобільні телефони, що робить можливим пересилання даних будь-якого змісту (текстові документи, аудіо-, відеофайли, архіви, програми).

2.1.3. Не розголошувати третім особам конфіденційну інформацію, що однозначно визначає й/або ідентифікує Замовника (паролі й будь-яку іншу інформацію, що дає право на доступ до ресурсу Замовника).

Конфіденці́йна інформ́ація - інформація про фізичну особу (персональні дані) або юридичну особу, доступ та поширення якої можливі лише за згодою її власників (тобто тих, кого ця інформація безпосередньо стосується) та на тих умовах, які вони вкажуть.


2.2. Обов'язки Замовника.

2.2.1. При розміщенні змісту, інформації й файлів на технічних ресурсах Виконавця керуватися чинним законодавством України.

2.2.2. Не передавати в електронній або іншій формі інформацію, отриману за допомогою користування послугами Виконавця, що підпадає під дію законодавства України, без одержання попереднього дозволу відповідних державних органів.

2.2.3. Не розміщати на технічних ресурсах Виконавця інформацію або програмне забезпечення, що підпадає під обмеження урядових органів, у тому числі певні програмні засоби шифрування.

Органи державної влади - це ланка (елемент) механізму держави, що бере участь у виконанні функцій держави й наділений при цьому владними повноваженнями.

Програ́мне забезпе́чення (програ́мні за́соби) (ПЗ; англ. software) - сукупність програм системи обробки інформації і програмних документів, необхідних для експлуатації цих програм.

Зако́нода́вство Украї́ни - сукупність чинних в Україні нормативно-правових актів.

Уряд У́ряд - орган виконавчої влади в державі (зазвичай найвищий виконавчий орган). Його очолює глава держави (президент, монарх) або прем'єр-міністр (голова уряду, канцлер, голова ради або кабінету міністрів).

Це зобов'язання зберігає свою силу, і після розірвання або припинення терміну дії договору.

  1   2


Скачати 90.83 Kb.

  • 1. Предмет договору
  • 2. Обовязки сторін