Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПовідомлення про виникнення особливої інформації емітента публiчне акцiонерне товариство "центральна збагачувальна фабрика "росія" Загальні

Скачати 33.49 Kb.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента публiчне акцiонерне товариство "центральна збагачувальна фабрика "росія" Загальні
Скачати 33.49 Kb.
Дата конвертації11.05.2017
Розмір33.49 Kb.
ТипПовідомлення

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЦЕНТРАЛЬНА ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА "РОСІЯ"

1. Загальні відомості

1.1 Повне найменування емітента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЦЕНТРАЛЬНА ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА "РОСІЯ"

1.2 Організаційно-правова форма емітента

Публічне акціонерне товариство

1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

37339327

1.4 Місцезнаходження емітента

85380, Донецька область, Красноармійський район, село Михайлівка, вулиця Степова, будинок 49

1.5 Міжміський код, телефон та факс емітента

062 3002539 062 3002539

1.6 Електронна поштова адреса емітента

urist-rossia@solo.donbass.com

1.7 Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

http:// rosiya.patprom.com

1.8 Вид особливої інформації

Зміна складу посадових осіб емітента2. Текст повідомлення
Рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЦЕНТРАЛЬНА ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА "РОСІЯ", що оформлене протоколом № 1 вiд 25.04.2013 року у вiдповiдностi до вимог статуту звiльнено у зв’язку з достроковим припиненням повноважень:
Посадову особу члена ревiзiйної комiсiї Магльованного Романа Сергiйовича (паспорт: серiя д/н номер д/н виданий д/н).
Протоко́л - (фр. protocole, пізньолат. protocollum з пізньогрец. Πρωτόκολλον (Πρώτο+κολλάω) - перший, передній+приклеюю) - перший лист, приклеєний до звитку папіруса чи нотаріального документа, на якому була написана дата.
Повнова́ження - офіційно надане кому-небудь право певної діяльності, ведення справ.
Фiзична особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi - з 01.06.2012 р. по 25.04.2013р.

Рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЦЕНТРАЛЬНА ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА "РОСІЯ", що оформлене протоколом № 1 вiд 25.04.2013 року у вiдповiдностi до вимог статуту звiльнено у зв’язку з достроковим припиненням повноважень:
Посадову особу члена ревiзiйної комiсiї Верещагiна Володимира Олексiйовича (паспорт: серiя д/н номер д/н виданий д/н). Фiзична особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi - з 01.06.2012 р. по 25.04.2013р.

Рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЦЕНТРАЛЬНА ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА "РОСІЯ", що оформлене протоколом № 1 вiд 25.04.2013 року у вiдповiдностi до вимог статуту звiльнено у зв’язку з достроковим припиненням повноважень:
Посадову особу члена ревiзiйної комiсiї Марковську Світлану Анатоліївну (паспорт: серiя д/н номер д/н виданий д/н). Фiзична особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi - з 01.06.2012 р. по 25.04.2013р.

Рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЦЕНТРАЛЬНА ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА "РОСІЯ", що оформлене протоколом № 1 вiд 25.04.2013 року у вiдповiдностi до вимог статуту призначено:
Член ревiзiйної комiсiї Магльованний Роман Сергiйович (паспорт: серiя д/н номер д/н виданий д/н). Фiзична особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi: заступник директора, фiнансовий директор, перший вiце-президент, перший заступник генерального директора.
Генеральний директор (ГД) - термін для деяких корпоративних службовців в бізнес операціях. Крім того може бути офіційною назвою деяких керівників підприємств, найчастіше в закладах громадського харчування.
Строк, на який призначено особу - 3 роки.

Рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЦЕНТРАЛЬНА ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА "РОСІЯ", що оформлене протоколом № 1 вiд 25.04.2013 року у вiдповiдностi до вимог статуту призначено:
Член ревiзiйної комiсiї Ольмезов Анатолiй Миколайович (паспорт: серiя д/н номер д/н виданий д/н). Фiзична особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi: спецiалiст, економiст, директор, директор з технiчних питань та iновацiй. Строк, на який призначено особу - 3 роки.

Рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЦЕНТРАЛЬНА ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА "РОСІЯ", що оформлене протоколом № 1 вiд 25.04.2013 року у вiдповiдностi до вимог статуту призначено:
Член ревiзiйної комiсiї Марковська Світлана Анатоліївна (паспорт: серiя д/н номер д/н виданий д/н). Фiзична особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi: учень, технік-економист, технік, старший технік, інженер, економіст по збуту, головний бухгалтер.
Бухгалтер Бухга́лтер (нім. Buchhalter, Buch - книга, Halter - тримач) - керівник операційних робітників, контролер законності і правильності здійснення операцій у банку, організатор технології цих операцій не тільки у своєму відділенні банку, але і на підприємствах та в організаціях, які обслуговує даний банк.
Економіка Еконо́міка або економічні науки (від дав.-гр. οἶκος, oíkos - «дім» та дав.-гр. νόμος - «закон») - комплекс суспільних наукових дисциплін про господарство, а саме - про організацію та управління матеріальним виробництвом, ефективне використання ресурсів, розподіл, обмін, збут і споживання товарів та послуг.
Строк, на який призначено особу - 3 роки.
3. Підпис

Виконуючий обов`язки Генерального директора Мякшин Ігор Миколайович підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що несе відповідальність згідно з законодавством.


Скачати 33.49 Kb.

  • 1. Загальні відомості
  • 2. Текст повідомлення
  • 3. Підпис Виконуючий обов`язки Генерального директора Мякшин Ігор Миколайович