Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПовідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента (для опублікування в офіційному друкованому виданні) I. Загальні

Скачати 17.04 Kb.

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента (для опублікування в офіційному друкованому виданні) I. Загальні
Скачати 17.04 Kb.
Дата конвертації13.06.2017
Розмір17.04 Kb.
ТипПовідомлення

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента


(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості


1.
Офіційне друковане видання Офіційне друковане видання - періодичне друковане видання, в якому здійснюється офіційне оприлюднення документів держави чи певної установи (законів, рішень, офіційних оголошень тощо). Може виходити у формі газети, журналу, бюлетеню, альманаху тощо.
Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТАСКОМБАНК»

2. Код за ЄДРПОУ: 09806443

3. Місцезнаходження: 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, б. 30

4. Міжміський код, телефон та факс: (44) 3932555

5. Електронна поштова адреса: a.karelin@tascombank.com.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.

Акціонерне товариство (англ. Joint-stock company, нім. Aktiengesellschaft) - один з різновидів господарських товариств. Акціонерним товариством визнається комерційна організація, статутний капітал якої розділений на визначене число акцій, що засвідчують права та обов'язки учасників товариства ( акціонерів ).
Інтернет Інтерне́т (від англ. Internet), міжмере́жжя - всесвітня система взаємосполучених комп'ютерних мереж, що базуються на комплекті Інтернет-протоколів. Інтернет також називають мережею мереж. Інтернет складається з мільйонів локальних і глобальних приватних, публічних, академічних, ділових і урядових мереж, пов'язаних між собою з використанням різноманітних дротових, оптичних і бездротових технологій.
tascombank.com.ua7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідно до вимог глави 2 розділу III цього Положення: зміна складу посадових осіб емітента.

II. Текст повідомлення


29.02.2016 року рішенням Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК», керуючись пунктом 6.3.9.1 Статуту АТ «ТАСКОМБАНК», статтею 39 Закону України «Про банки і банківську діяльність», затверджено та введено в дію з 01.03.
Ці́нні папе́ри (англ. securities) - документи, які засвідчують зобов'язальні відносини між особою, яка їх видала, та особою, яка є їхнім власником. Документ вважається цінним папером якщо відповідно до законодавства він може бути самостійним об'єктом прав.
Зако́н (англ. law, англ. act, нім. Gesetz n) - нормативно-правовий акт вищої юридичної сили, що регулює найважливіші суспільні відносини шляхом встановлення загальнообов'язкових правил, прийнятий в особливому порядку (законодавчим), або безпосередньо народом.
2016 року наступні зміни до складу Правління АТ «ТАСКОМБАНК»: призначено на посаду Заступника Голови Правління, Члена правління АТ «ТАСКОМБАНК» Даниленка Валерія Миколайовича (паспорт: серія КК №554801 виданий Малиновським РВ УМВС України в Одеській області 02.01.2001 року) строком на три роки. Часткою в статутному капіталі АТ «ТАСКОМБАНК» не володіє. До теперішнього часу обіймав посади: заступника Голови Правління, члена Правління ПАТ «Комерційний Банк «Центр», начальника управління Інтернет-банкінгу та електронної комерції ПАТ «Імексбанк», заступника начальника управління Інтернет-банкінгу та електронної комерції ПАТ «Імексбанк».
Одеська область Оде́ська о́бласть - найбільша за територією область України, розташована на південному заході країни. На півночі та сході межує (за годинниковою стрілкою) з Вінницькою, Кіровоградською та Миколаївською областями, омивається водами Чорного моря, на півдні - з Румунією, на заході - із Молдовою.
Теперішній час - в українській мові - форма дієслова, що в основному виражає дію або стан, сучасні з моментом мовлення. Часто, однак, вона набуває значень безвідносних до цього моменту (у приказках, правилах, описах і т. д., наприклад, «Тиха вода греблю рве», «Київ лежить над Дніпром»)
Зазначена особа непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності не має.

III. Підпис


1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Т.в.о. Голови Правління

______________
(підпис)

В.В. Дубєй
(ініціали та прізвище керівника)

 

                        М. П.

01.03.2016 р.
Скачати 17.04 Kb.

  • I. Загальні відомості
  • II. Текст повідомлення
  • III. Підпис