Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПовідомленнями. Мета: повторити поняття «інформація»

Повідомленнями. Мета: повторити поняття «інформація»
Сторінка1/2
Дата конвертації07.06.2017
Розмір61.8 Kb.
ТипПовідомлення
  1   2

Урок 13
Тема. Різні пристрої, що використовуються для роботи з повідомленнями.
Мета: повторити поняття «інформація»; розглянути способи передавання повідомлень, пристрої, за допомогою яких передаються повідомлення, збереження повідомлень, вчити аналізувати та робити висновки; привчати давати чіткі, повні відповіді на запитання; працювати над розвитком логічного мислення.
Міркування - зіставлення думок, пов’язання їх задля відповідних висновків, логічне мислення. Можна розглядати міркування як аналіз і синтез даних, та їхню оцінку. Хоча знання фактів і є точкою відліку у вивченні суспільних наук, людина також повинна мати здатність до логічного мислення-міркування, адже саме міркування наповнює факти, проблеми і поняття змістом: міркуючи над засвоєним знанням, людина приходить до повнішого розуміння предмета. Міркування є також предметом логіки, яка вказує нам правила, закони або норми, яким повинне підкорятися наше мислення для того, щоб бути істинним.


Тип уроку: засвоєння нових знань, умінь, навичок.
Обладнання та наочність: інструкції з ТБ, комп’ютери, програма «Мир информатики. Первый год обучения».
Хід уроку


 1. Організаційний момент (1 хв)
 1. Логічна розминка. (10 хв)

Робота в робочих зошитах.


 1. Вивчення нового матеріалу (13 хв)

Інформаційна хвилинка.

А зараз дайте відповіді на запитання:

 1. Орган чуття, що сприймає звукову інформацію. (Вухо)

 2. Орган чуття, що сприймає дотикову інформацію. {Шкіра)

 3. Орган чуття, що сприймає смакову інформацію. (Язик). У якому ще інформаційному процесі може брати участь язик? (Поширення інформації)

 4. Орган чуття, що сприймає інформацію про запах. (Ніс)

 5. Орган чуття, що сприймає інформацію про колір, форму. (Очі)

 6. Язика не має, а казки розповідає. (Книга)

 7. Предмет, за допомогою якого можна отримати тільки звукову інформацію. (Телефон)

 8. У якому ще інформаційному процесі можна використати телефон? (Поширення інформації)

 9. Предмет, за допомогою якого можна не тільки почути, а ще й побачити інформацію. (Телевізор)

 10. Вона містить інформацію про програму телепередач. (Газета)

 11. У якому ще інформаційному процесі можна використати газету? (Поширення інформації)

 12. За допомогою нього можна отримати інформацію поштою. (Лист)

 13. Пристрій, який виконує обчислення. (Калькулятор)

 14. Електронна машина, яка допомагає людині обробляти велику кількість інформації різного типу. (Комп ’ютер).

 15. У яких інформаційних процесах комп’ютер також бере участь? всіх)

 16. Чи може людина обробляти інформацію самостійно, без допомоги пристроїв? {Може, за допомогою мозку)

 17. Який ще інформаційний процес людина здійснює за допомогою мозку?
  В теорії інформації вла́сна інформ́ація (англ. self-information), або несподі́ваність (англ. surprisal), - це міра кількості інформації, пов'язаної з подією в імовірнісному просторі, або зі значенням дискретної випадкової величини.
  Інформаці́йні проце́си- послідовна зміна стану та (або) уявлення про інформацію в результаті дій, які з нею можна виконувати. Такими діями є - створення, збирання, зберігання, обробка, відображення, передавання, розповсюдження, використання, захист, знищення інформації.
  (Зберігає інформацію)


Інформація передається за допомогою повідомлень. Повідомлення бувають усними, письмовими, у вигляді малюнків, жестів, спеціальних знаків (азбука Морзе, світлові сигнали і прапорці) та багато іншого.

За допомогою повідомлень здійснюється обмін інформацією між людьми, між людьми і машинами, обмін сигналами у тваринному і рослинному світі тощо.

Повідомлення можна фіксувати у вигляді малюнка або тексту на скелі, папірусі, пергаменті. Зі стародавніх часів людське суспільство вдосконалювало способи «виробництва» інформації і методи доставки її до користувача. Значення своєчасного одержання інформації було настільки великим, що створювались найрізноманітніші споруди для передачі різних повідомлень. Стародавні греки передавали важливі відомості за допомогою дзеркал.
Суспільство -це організована сукупність людей, об'єднаних характерними для них відносинами на певному етапі історичного розвитку. Суспільство - також соціальна самодостатня система, заснована на взаємовідносинах людей в процесі реалізації особистих потреб.
Комуніка́ція (від лат. communicatio - єдність, передача, з'єднання, повідомлення, пов'язаного з дієсловом лат. communico - роблю спільним, повідомляю, з'єдную, похідним від лат. communis - спільний) - це процес обміну інформацією (фактами, ідеями, поглядами, емоціями тощо) між двома або більше особами, спілкування за допомогою вербальних і невербальних засобів із метою передавання та одержання інформації.
Старода́вня Гре́ція - цивілізація в історії Греції, яка існувала на Балканському півострові від III тис. до н. е. до початку Середньовіччя бл. 600 р. нашої ери. Найбільший її розквіт припав на класичний період V-IV ст.
Про напад ворога козаки попереджали, запалюючи діжки із смолою на вежах. У часи Наполеона в Європі і Росії існувала система передачі повідомлень за допомогою ланцюгів семафорів, які з’єднували столиці великих держав.
Обмін повідомленнями - в програмуванні, є способом координації в конкурентних, паралельних, та об'єктно-орієнтованих системах, та організації взаємодії між процесами. Координація робиться шляхом відсилання повідомлень отримувачу.
Вели́ка держа́ва - неофіційна назва держави, яка завдяки своєму військово-політичному потенціалу справляє великий вплив на систему міжнародних та міжнародно-правових відносин.


З виникненням писемності повідомлення стали передавати у вигляді рукописних і друкованих текстів: газет, журналів, книг. Пізніше виникли телеграф, і телефон, супутниковий зв'язок і телебачення.

З розвитком цивілізації до відомостей про природу додалася інформація про створені машини, апарати, технологічні процеси, наукові відкриття. Написані романи, повісті, вірші. Створені картини, скульптури, архітектурні ансамблі.
Науко́ве відкриття́ (рос. открытие, англ. discovery, нім. Entdeckung) - встановлення невідомих раніше, але об'єктивно існуючих закономірностей, властивостей та явищ матеріального світу, які вносять докорінні зміни у рівень наукового пізнання .
Технологі́чний проце́с - це впорядкована послідовність взаємопов'язаних дій та операцій, що виконуються над початковими даними до отримання необхідного результату.
Архітектурний ансамбль Архітектурний ансамбль (від фр. ensemble - цілісність, зв'язність, єдність) - "гармонійна єдність просторової композиції будівель, інженерних споруд, творів монументального живопису, скульптури і садово-паркового мистецтва ".
Винайдено кіно і телебачення, телефакс і супутниковий зв'язок, Інтернет і мобільний телефон. Приклади інформації:


 • класний журнал містить інформацію про учнів (прізвища, імена, по батькові, адресу, успішність тощо);

 • телевізор передає інформацію про новини у політичному і громадському житті нашої країни і за кордоном;

 • супутник автоматично збирає і передає на Землю інформацію про стан атмосфери і космічного простору.
  Стільниковий телефон - автономний мобільний телефон, призначений для роботи в мережах стільникового зв'язку; використовує приймач радіодіапазону і традиційну телефонну комутацію для здійснення телефонного зв'язку на території зони покриття мережі.
  Космос Ко́смос (від грец. κόσμος - «порядок») - одне з ключових понять давньогрецької історії та культури. Вживалося на позначення встановленого Богом (богами, Божеством) Всесвітнього Ладу, Порядку - на противагу Хаосу - Всесвітньому Безладу.


Накопичена віками інформація у вигляді книжок, газет, журналів, документів, креслень, картин, скульптур, кінофільмів, нот зберігається у бібліотеках, архівах, музеях, фондах, колекціях. Обслуговуванням цих сховищ (значною мірою вручну) займається велика кількість людей.

Носіями інформації у традиційних сховищах є папір, картон, кіно- і фотоплівки, магнітні стрічки тощо.
На даний час як магнітні носії систем і пристроїв ЦМЗ найчастіше використовуються магнітні стрічки і диски. В системах ЦМЗ, що застосовуються в інформаційно-вимірювальній техніці, в основному використовуються магнітні стрічки.


Книги, журнали, документи, фотоальбоми, кіноплівки тощо лежать на поличках, у шафах і сейфах. Ознайомитися з інформацією або зробити з неї копії можна лише в сховищі. Доступ до цієї інформації складний і потребує певного часу. Потрібно робити заявку на потрібну інформацію і чекати її виконання.

Комп’ютери дали змогу перетворити інформацію із звичного вигляду в електричні сигнали, які можна записати на магнітні та оптичні носії для зберігання, передати по електричних каналах на будь-яку відстань, відтворити у звичний вигляд для сприйняття людиною.

Об’єм різноманітної інформації, що зберігається на магнітних і оптичних дисках, величезний.
Оптичні накопичувач або Оптичний носій інформації - це термін у галузі інформатики, що позначає засіб зберігання даних з допомогою носіїв та самі носї, що зчитуються оптично. Дані записуються, з допомогою позначок на паттерні, який може бути прочитаний знову світлом, зазвичай променем лазера, точно зосередженого на диску, що обертається.
Опти́чний диск - носій даних у вигляді пластикового чи алюмінієвого диска, призначеного для запису й відтворення звуку, зображення, буквенно-цифрової інформації тощо за допомогою лазерного променя. Щільність запису - понад 108 біт/см.
Розміри їх набагато менші від традиційних носіїв інформації.
Носі́й інформа́ції (англ. data medium) - матеріальний об'єкт природного або штучного походження, який здатен містити, зберігати і передавати інформацію.
Завдяки оснащенню комп’ютерами зменшилася кількість людей для обслуговування сховищ.


В різних країнах на потужних комп’ютерах створюються такі сховища у вигляді баз даних і банків знань з різноманітною інформацією. Ці вузлові комп’ютери об’єднуються у комп’ютерні мережі, які охоплюють увесь світ. Користуватися цими мережами може кожен громадянин будь-якої держави через комп’ютер, підключений до такої мережі.

Завдяки комп’ютерам обробку інформації механізовано та автоматизовано. Інформацію можна тиражувати на магнітних та оптичних дисках, роздрукувати на папері тексти і малюнки.

Наприклад, для реферату учень зібрав матеріали в бібліотеці, архівах, наукових публікаціях, в Інтернеті, текстовим редактором набрав ці матеріали, сканером зняв малюнки і креслення, надрукував роботу на принтері або передав по
  1   2 • Тип уроку