Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПояснення щодо заповнення звіту Замовника послуг транспортування

Скачати 49.65 Kb.

Пояснення щодо заповнення звіту Замовника послуг транспортування
Скачати 49.65 Kb.
Дата конвертації28.03.2017
Розмір49.65 Kb.

Пояснення щодо заповнення звіту Замовника послуг транспортування

ЗПТ - Замовник послуг транспортування

ГТС - Газотранспортна система

ПСГ - Підземне сховище газу

ГРМ - Газорозподільні мережі

І Загальний обсяг надходження газу для ЗПТ (що надає звіт)

1 Газ власного видобутку ЗПТ (що надає звіт).

Замо́вник - фізична чи юридична особа, розпорядник грошових коштів, який замовляє певні товари, роботи чи послуги (цінності), або подає заявку про придбання чи замовлення товарів, робіт чи послуг (цінностей) у майбутньому.
Транспортування англ. transportation - процес переміщення людей, вантажів, сигналів та інформації з одного місця в інше. В логістиці транспортування розглядається, як процес переміщення людей та вантажів, або перевезення.
Вноситься обсяг газу власного видобутку, який ЗПТ (що надає звіт) безпосередньо направив в мережі Оператора ГТС на точці входу. (номінування на споживачів, ВТП, ПСГ, експорт). Якщо ЗПТ (що надає звіт) не видобуває газ, або передає видобутий газ до точці входу в мережі Оператора ГТС даний рядок не заповнюється.

2 Загальний обсяг газу, який ЗПТ (що надає звіт) отримав у видобувних компаній до точки входу в мережі Оператора ГТС (на території України), та направив безпосередньо в мережі Оператора ГТС на точці входу.
Спожива́ч - фізична особа, яка купує, замовляє, використовує, або має намір придбати чи замовити продукцію для особистих потреб, безпосередньо не пов'язаних з підприємницькою діяльністю, або виконанням обов'язків найманого працівника.
Територія України Терито́рія України - суша, води, надра і повітряний простір, що знаходяться в межах державного кордону України.
(номінування на споживачів, ВТП, ПСГ, експорт).

Якщо ЗПТ (що надає звіт) безпосередньо не направляв газ отриманий від видобувних компаній в мережі Оператора ГТС на точці входу даний розділ не заповнюється.

2.1. Назва видобувної компанії та обсяг отриманого газу, який ЗПТ направив безпосередньо в мережі Оператора ГТС на точці входу. (номінування на споживачів, ВТП, ПСГ, експорт).

3 Загальний обсяг надходження газу для ЗПТ (що надає звіт), якій було отримано "по імпорту" на точці входу в мережі Оператора ГТС від постачальників інших країн на кордоні України.

Постачальник або вендор (англ. Vendor) - будь-яка юридична (організація, підприємство, установа) або фізична особа, що поставляють товари або послуги замовникам. Постачальник здійснює підприємницьку діяльність відповідно до умов укладеного договору поставки, який є одним з видів договору купівлі-продажу.

Якщо ЗПТ (що надає звіт) не отримував газ "по імпорту" даний розділ не заповнюється.

3.1. Назва постачальника (контрагента) іншої країни та обсяг газу, який отримав ЗПТ (що надає звіт) "по імпорту" на точці входу в мережі Оператора ГТС на кордоні України.

3.4. Загальний обсяг надходження газу для ЗПТ (що надає звіт), якій було отримано "по імпорту" від постачальників інших країн на кордоні України в точці входу в мережі Оператора ГТС, та який призначено для транспортування в режимі "транзит" для передачі іншим контрагентам на кордоні України в точці виходу з мережі Оператора ГТС. (не для продажу чи інших операцій на території України).

Якщо ЗПТ (що надає звіт) не отримує такого газу даний підрозділ не заповнюється.

Підро́зділ - у військовій справі - військова одиниця постійної організації, головним чином однорідного складу в кожному роді військ та у спеціальних військах, що організаційно входить до складу більшого підрозділу або військової частини.

3.4.1. Назва постачальника та обсяг газу, який передано для ЗПТ (що надає звіт) на кордоні з Україною в точці входу в мережі Оператора ГТС


4 Загальний обсяг надходження газу для ЗПТ (що надає звіт), який він отримав у віртуальній точці, в якій відбувається передача природного газу від іншого ЗПТ (газ отриманий ЗПТ після надходження в мережі Оператора ГТС на точці входу)

Якщо ЗПТ (що надає звіт) не отримує такого газу даний розділ не заповнюється.

4.1. Назва постачальника (контрагента) та обсяг газу, який передано для ЗПТ (що надає звіт) у віртуальній точці, в якій відбувається передача природного газу (газ отриманий ЗПТ після надходження в мережі Оператора ГТС на точці входу)

При прийому-передачі природного газу у віртуальній точці, в якій відбувається передача природного газу номінація дорівнює алокації.5 Надходження газу для ЗПТ (що надає звіт), який він безпосередньо направив із ПСГ в мережі Оператора ГТС на точці входу

Якщо ЗПТ (що надає звіт) не отримує такого газу даний розділ не заповнюється.ІІ Загальний обсяг розподіленого газу ЗПТ (що надає звіт)

1 Загальний обсяг газу, який був поставлений споживачам України по власних договорах ЗПТ (що надає звіт)

Якщо ЗПТ (що надає звіт) не здійснює поставку газу споживачам України по власних договорах даний розділ не заповнюється

1.1. Загальний обсяг газу, який був поставлений споживачам України, що отримують газ безпосередньо з магістральних газопроводів Оператора ГТС (ПАТ "УКРТРАНСГАЗ") по договорах з ЗПТ (що надає звіт)

Якщо ЗПТ (що надає звіт) не здійснює поставку газу споживачам України, які підключені безпосередньо до мереж Оператора ГТС, по власних договорах даний підрозділ не заповнюється

1.1.1.

Договір - домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків.
Магістра́льний газопро́від (англ. trunk gas pipeline, gas main; нім. Ferngasleitung f) - трубопровід, призначений для транспортування природного газу з району видобутку або виробництва до пунктів споживання.
Обсяг газу та назва підрозділу Оператора ГТС (УМГ ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"), через мережі якого була здійснена поставка споживачам України, що отримують газ безпосередньо з магістральних газопроводів Оператора ГТС по договорах з ЗПТ (що надає звіт)

1.2. Загальний обсяг газу, який був поставлений споживачам України, що отримують газ безпосередньо з розподільчих газопроводів Оператора ГРМ (облгази) по договорах з ЗПТ (що надає звіт)

Якщо ЗПТ (що надає звіт) не здійснює поставку газу споживачам України, які підключені безпосередньо до мереж Оператора ГРМ, по власних договорах даний підрозділ не заповнюється

1.2.1 Обсяг газу та назва Оператора ГРМ (облгаз), через мережі якого була здійснена поставка споживачам України, що отримують газ безпосередньо з розподільчих газопроводів Оператора ГРМ по договорах з ЗПТ (що надає звіт)


1.3. Загальний обсяг газу, який був поставлений споживачам України, що отримують газ безпосередньо з інших систем (видобувних компаній) по договорах з ЗПТ (що надає звіт)

Якщо ЗПТ (що надає звіт) не здійснює поставку газу споживачам України, які підключені безпосередньо до видобувної компанії, по власних договорах даний підрозділ не заповнюється

1.3.1. Обсяг газу та назва видобувної компанії, через мережі якої була здійснена поставка споживачам України, що отримують газ безпосередньо з мереж даної видобувної компанії по договорах з ЗПТ (що надає звіт)

2 Загальний обсяг газу ЗПТ (що надає звіт), який був переданий у віртуальній точці, в якій відбувається передача природного газу іншому ЗПТ (газ переданий іншому ЗПТ після надходження в мережі Оператора ГТС на точці входу)

Якщо ЗПТ (що надає звіт) не передає такі обсяги газу даний розділ не заповнюється.

2.1. Обсяг газу та назва контрагента, якому ЗПТ (що надає звіт) передав газ у віртуальній точці, в якій відбувається передача природного газу іншому ЗПТ (газ переданий іншому ЗПТ після надходження в мережі Оператора ГТС на точці входу)

При прийому-передачі природного газу у віртуальній точці, в якій відбувається передача природного газу номінація дорівнює алокації.

Контрагент (лат. contrahens - торговельна угода; contra проти + agens чинний; con-trahere взаємно протистояти) - одна із сторін договору у цивільно-правових відносинах.3 Обсяг газу, який ЗПТ (що надає звіт) безпосередньо направив із мереж Оператора ГТС на точці виходу до ПСГ

Якщо ЗПТ (що надає звіт) не направляє безпосередньо газ до ПСГ даний розділ не заповнюється


4 Загальний обсяг переданого газу ЗПТ (що надає звіт), якій було передано "по експорту" на точці виходу із мереж Оператора ГТС постачальникам (контрагентам) інших країн на кордоні України.

Якщо ЗПТ (що надає звіт) не передає такого газу даний розділ не заповнюється.

4.1. Назва постачальника (контрагента) іншої країни та обсяг газу, який передав ЗПТ (що надає звіт) "по експорту" на точці виходу із мереж Оператора ГТС на кордоні України.

4.3. Загальний обсяг газу ЗПТ (що надає звіт), якій було отримано "по імпорту" від постачальників інших країн на кордоні України в точці входу в мережі Оператора ГТС, та який призначено для транспортування в режимі "транзит" для передачі іншим контрагентам на кордоні України в точці виходу з мереж Оператора ГТС. (не для продажу чи інших операцій на території України).

Якщо ЗПТ (що надає звіт) не передає такого газу даний підрозділ не заповнюється.

Назва контрагента та обсяг газу, який передано від ЗПТ (що надає звіт) на кордоні з Україною в точці виходу із мереж Оператора ГТСІІІ Різниця між надходженням та розподілом природного газу ЗПТ (що надає звіт), який подається в точці входу до мережі Оператора ГТС та передається в точці виходу мереж Оператора із ГТС.Скачати 49.65 Kb.

  • І Загальний обсяг надходження газу для ЗПТ (що надає звіт) 1
  • ІІ Загальний обсяг розподіленого газу ЗПТ (що надає звіт) 1