Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПояснювальна записка до бакалаврської дипломної роботи на тему

Пояснювальна записка до бакалаврської дипломної роботи на тему
Сторінка10/10
Дата конвертації10.03.2017
Розмір0.51 Mb.
ТипПояснювальна записка
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

5.4 Пожежна безпека в приміщенні користувача ЕОМ

Приміщення користувача ЕОМ згідно ОТПП 24-86 відноситься до категорії "В" по пожежовибухонебезпечності (оскільки в ньому знаходяться твердогорючі матеріали). В приміщенні є горючі речовини: волокнисті ( папір ) і тверді ( дерево ).

Волокно́ - гнучке та міцне фізичне тіло обмеженої довжини з малими поперечними розмірами, яке придатне для виготовлення пряжі та текстильних виробів.
Речовина́ - вид матерії, яка характеризується масою та складається з елементарних частинок (електронів, протонів, нейтронів, мезонів тощо). Характерною властивістю таких частинок є відмінні від нуля баріонний заряд або лептонний заряд.
Горюча загрузка приміщення складає близько 300 кг, більша часина якої пояснюється, в основному, вагою меблів. В той же час в приміщенні знаходиться мінімально необхідна кількість паперової документації і паперу для друку і письма.
Документа́ція - сукупність офіційно визнаних, взаємопов'язаних та складених у визначеній формі документів, які містять передбачувану інформацію про виріб, процес або діяльність даного підприємства. Відповідно до області застосування Документа́цій поділяється на бухгалтерську, конструкторську, нормативну, технічну, товарну, тощо.
Потенціальними джерелами виникнення пожежі в приміщенні є коротке замкнення в освітлювальній мережі, коротке замкнення в апаратурі, перегрівання приладів в процесі роботи, пошкодження ізоляції електрообладнання. Горючими речовинами в приміщенні являються двері, папір, ізоляція кабелів, меблі, підлога, шпалери. Надійна робота електричних схем у цілому і окремих її елементів забезпечується лише при визначених значень температури, вологості та при заданих електричних параметрах. При невідповідності умов експлуатації можуть виникнути пожежонебезпечні ситуації. Для зниження небезпеки загорання кабелі необхідно обладнати вогнезахисним покриттям.
Температу́ра (від лат. temperatura - належне змішування, нормальний стан) - фізична величина, яка описує стан термодинамічної системи.
Тури́зм - тимчасовий виїзд особи з місця постійного проживання в оздоровчих, пізнавальних, професійно-ділових чи інших цілях без здійснення оплачуваної діяльності в місці перебування.

Для попередження пожеж в приміщенні передбачений вільний доступ до мережних рубільників і вимикачів, всі споживачі електроенергії обладнані запобіжниками, у випадку короткого замкнення спрацьовує автоматичне відключення мережі; для боротьби з пожежами в приміщенні встановлена протипожежна сигналізація з реакцією на задимленість, є необхідність додати вогнегасник вуглеводневий ОУ-5 для гасіння обладнання.

Таким чином, облаштування робочого місця користувача ЕОМ повинно забезпечувати належні умови освітлення приміщення і робочого місця, відсутність відблисків; оптимальні параметри мікроклімату;

Вогнега́сник - технічний засіб, призначений для припинення горіння подаванням вогнегасної речовини, що міститься в ньому, під дією надмірного тиску, за масою і конструктивним виконанням придатний для транспортування і застосування однією людиною.
Спожива́ч - фізична особа, яка купує, замовляє, використовує, або має намір придбати чи замовити продукцію для особистих потреб, безпосередньо не пов'язаних з підприємницькою діяльністю, або виконанням обов'язків найманого працівника.
Запобі́жник або пла́вкий (то́пкий) запобі́жник (рос. предохранитель, англ. fuse, нім. Schmelzsicherung f) - комутаційний апарат, призначений для вимикання кола, яке він захищає, шляхом руйнування спеціально передбачених для цього струмоведучих частин під дією струму, що перевищує певне значення протягом визначеного часу.
Мікроклі́мат (від мікро... і клімат) - клімат приземного шару повітря, обумовлений мікромасштабними відмінностями земної поверхні усередині місцевого клімату. Наприклад, в місцевому кліматі лісового масиву розрізняють мікроклімат лісових полян, узлісь тощо; в місцевому кліматі міста - мікроклімат площ, провулків, скверів, дворів і ін.
 належні ергономічні характеристики основних елементів робочого місця; приміщення повинно відповідати нормам пожежної безпеки.


ВИСНОВОК

В бакалаврській дипломній роботі було розроблено технічне завдання на роботу, а саме проаналізовано суть технічної проблеми розробки мобільних інформаційних систем організації благодійних внесків, розглянуто існуючі шляхи вирішення даної проблеми. Проведено порівняльний аналіз існуючих аналогів, та на основі цього аналізу розроблені технічні умови до інформаційної системи.

Також були розроблені моделі, які задовольняють технічним вимогам, та створено ряд проміжних модулів, які спростили розробку інформаційної системи.

На основі моделей була розроблена база даних, яка є дуже зручною у користуванні. Також була створена зручна та інтуїтивно зрозуміла користувачеві структура додатку. Було підключено сканер бар-кодів, для швидкого доступу до потрібного фонду.

Також було підібрано колірну гаму та розроблено дизайн, який відповідає сучасним вимогам до написання мобільних додатків.

Були розроблені механізми формування повідомлень та електронних листів, які дозволяють автоматизувати платіжні та адміністративні операції.

Автоматиза́ція - один з напрямів науково-технічного прогресу, спрямований на застосування саморегульованих технічних засобів, економіко-математичних методів і систем керування, що звільняють людину від участі в процесах отримання, перетворення, передачі і використання енергії, матеріалів чи інформації, істотно зменшують міру цієї участі чи трудомісткість виконуваних операцій.

Також наведено детальну інструкцію для користувачів, які вперше будуть користуватися інформаційною системою.

Проведено аналіз безпеки життєдіяльності при роботі з даною системою.Загалом в бакалаврській дипломній роботі розглянуті всі пункти, що стосуються розробки мобільної інформаційної системи організації благодійних внесків.

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

 1. Статистика развития рынка мобильных ОС — итоги 1 квартала 2013 года [Електронний ресурс]: Obofon - Режим доступу: http://www.obofon.ru/statistika-razvitiya-rynka-mobilnyx-os-itogi-1-kvartala-2013-goda/.

 2. C Sharp [Електронний ресурс]: Wikipedia - Режим доступу: http://uk.
  Вікіпе́дія (англ. Wikipedia, МФА: [ˌwɪkɪˈpiːdɪə]) - загальнодоступна вільна багатомовна онлайн-енциклопедія, якою опікується неприбуткова організація «Фонд Вікімедіа».
  wikipedia.org/wiki/C_Sharp
  .

 3. Microsoft Visual Studio [Електронний ресурс]: Wikipedia - Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Visual_Studio.

 4. Java [Електронний ресурс]: Wikipedia - Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki/Java.

 5. Eclipse [Електронний ресурс]: Wikipedia - Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki/Eclipse.

 6. Objective C [Електронний ресурс]: Wikipedia - Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki/Objective_C.

 7. Xcode [Електронний ресурс]: Wikipedia - Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki/Xcode.

 8. Регулярний вираз [Електронний ресурс]: Wikipedia - Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki/Регулярний_вираз.

 9. ГОСТ 12.0.003-74*.ССБТ. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация.

 10. СНиП 2.09.02-85. Производственные здания.

 11. Барри Берд. Java для чайников. – 5-е изд. / Берд Барри. – М.: Диалектика, 2012. – 368 с. – ISBN 7812-401-1792

 12. Брюс Еккель. Философия Java. Библиотека программиста. – СПб: Питер, 2003. – 976 с. – ISBN 1274-428-1723

 13. Джон Скит. C#: программирование для профессионалов, 2-е издание. / Джон Скит [Текст]. – М.: «Вильямс», 2011. – 544 с. – ISBN 6572-013-9750

 14. Кристиан Гросс. С# 2008: Пер. с англ. / Гросс К. – СПб.: БХВ-Петербург, 2009. – 576 с. – ISBN 978-5-9775-0287-0

 15. Троелсен. Э. С# и платформа .NET. Библиотека программиста. – СПб.: Питер, 2004. – 796 с. – ISBN 5-318-00750-3

 16. Основы сериализации в .NET Framework [Электронный ресурс]. – Режим доступа: msdn.microsoft.com/ru-ru/library/ms233836(v=vs.90).aspx

 17. Закон України «Про охорону праці» від 14.10.1992 № 2694-ХІІ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon4.rada.gov.ua/laws/ show/2694-12

 18. ГОСТ 12.0.003-74. ССБТ, Опасные и вредные производственные факторы. Классификация.

 19. ГОСТ 12.1.005-88. ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.

 20. Жидецький В. Ц. Основи охорони праці [Текст]: посібник. / В. Ц. Жидецький. Львів: Афіша, 2005. – 319 с. – ISBN 966-8013-11-5

 21. ОНТП 24-86. Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной й пожарной опасности.

 22. СНиП 2.01.02-85. Противопожарные нормы. СНиП 2.09.02-85. Производственные здания.


ДОДАТКИ

Додаток А. Лістинг програми

namespace GOTM

{

public partial class App : Application{

///

/// Provides easy access to the root frame of the Phone Application.

///

/// The root frame of the Phone Application.

public PhoneApplicationFrame RootFrame { get; private set; }

public LoadingPerfomensProgressBar pb;

public AppSettings apps = new AppSettings();


public int DonateValue { set; get; }

public bool IsEventsList { set; get; }


public int SelectedNewsId { set; get; }

public int SelectedCharityId { set; get; }

public string SelectedCharityName { set; get; }

public int SelectedEventId { set; get; }

public int FilterIndex { set; get; } //0 - All

//1 - Charity

//2 - Fundraiser Event

//3 - Campaign

public bool IsFromMain = false;

public bool IsLoggedIn { set; get; }

public string login;

public string password;


public APIController _api;

///

/// Constructor for the Application object.

///

public App()

{

// Global handler for uncaught exceptions.UnhandledException = Application_UnhandledException;
// Standard Silverlight initialization

InitializeComponent();


// Phone-specific initialization

InitializePhoneApplication();


// Show graphics profiling information while debugging.

if (System.Diagnostics.Debugger.IsAttached)

{

// Display the current frame rate counters.Application.Current.Host.Settings.EnableFrameRateCounter = false;
// Show the areas of the app that are being redrawn in each frame.

//Application.Current.Host.Settings.EnableRedrawRegions = true;


// Enable non-production analysis visualization mode,

// which shows areas of a page that are handed off to GPU with a colored overlay.

//Application.Current.Host.Settings.EnableCacheVisualization = true;
// Disable the application idle detection by setting the UserIdleDetectionMode property of the

// application's PhoneApplicationService object to Disabled.

// Caution:- Use this under debug mode only. Application that disables user idle detection will continue to run

// and consume battery power when the user is not using the phone.

PhoneApplicationService.Current.UserIdleDetectionMode = IdleDetectionMode.Disabled;

}
pb = new LoadingPerfomensProgressBar();

this.SelectedCharityId = -1;

_api = new APIController(IsolatedStorageSettings.ApplicationSettings.Contains(AppStrings.lastUpdateDateIOkey));

_api.GetAllData();

}
// Code to execute when the application is launching (eg, from Start)

// This code will not execute when the application is reactivated

private void Application_Launching(object sender, LaunchingEventArgs e)

{

}
// Code to execute when the application is activated (brought to foreground)// This code will not execute when the application is first launched

private void Application_Activated(object sender, ActivatedEventArgs e)

{

}
// Code to execute when the application is deactivated (sent to background)// This code will not execute when the application is closing

private void Application_Deactivated(object sender, DeactivatedEventArgs e)

{

}
// Code to execute when the application is closing (eg, user hit Back)// This code will not execute when the application is deactivated

private void Application_Closing(object sender, ClosingEventArgs e)

{

}
// Code to execute if a navigation failsprivate void RootFrame_NavigationFailed(object sender, NavigationFailedEventArgs e)

{

if (System.Diagnostics.Debugger.IsAttached){

// A navigation has failed; break into the debugger

System.Diagnostics.Debugger.Break();

}

}


// Code to execute on Unhandled Exceptions

private void Application_UnhandledException(object sender, ApplicationUnhandledExceptionEventArgs e)

{

if (System.Diagnostics.Debugger.IsAttached){

// An unhandled exception has occurred; break into the debugger

System.Diagnostics.Debugger.Break();

}

}


#region Phone application initialization
// Avoid double-initialization

private bool phoneApplicationInitialized = false;


// Do not add any additional code to this method

private void InitializePhoneApplication()

{

if (phoneApplicationInitialized)return;
// Create the frame but don't set it as RootVisual yet; this allows the splash

// screen to remain active until the application is ready to render.

RootFrame = new TransitionFrame();

RootFrame.Navigated = CompleteInitializePhoneApplication;


// Handle navigation failures

RootFrame.NavigationFailed = RootFrame_NavigationFailed;


// Ensure we don't initialize again

phoneApplicationInitialized = true;

}
// Do not add any additional code to this method

private void CompleteInitializePhoneApplication(object sender, NavigationEventArgs e)

{

// Set the root visual to allow the application to renderif (RootVisual != RootFrame)

RootVisual = RootFrame;


// Remove this handler since it is no longer needed

RootFrame.Navigated -= CompleteInitializePhoneApplication;

}
#endregion

}

}/**

* Main application class

*/

public class GOTMApplication extends Application {


/**

* a donation type value if user chooses charity, 'CH' in SMS header

* */

public static final int DONATION_TYPE_CHARITY = 1; //CH/**

* a donation type value if user chooses fundraiser event, 'FR' in SMS header

* */

public static final int DONATION_TYPE_EVENT = 2; // FR/**

* a donation type value if user chooses charity campaign, 'CP' in SMS header

* */

public static final int DONATION_TYPE_CAMPAIGN = 3;//CP/**

* string value for {@link DONATION_TYPE_CHARITY}

* */

public static final String DONATION_TYPE_CHARITY_STRING = "Charity";/**

* string value for {@link DONATION_TYPE_EVENT}

* */

public static final String DONATION_TYPE_EVENT_STRING = "Fundraiser Event";/**

* string value for {@link DONATION_TYPE_CAMPAIGN}

* */

public static final String DONATION_TYPE_CAMPAIGN_STRING = "Charity Campaign";


public static final String PROPERTY_FILE = "project.properties";

public static final String SOCIAL_INTENT = "net.ciklum.gotm.intents.toast_intent";

private PreferencesHolder holder;

private DBConnector dbConnector;

private Synchronizer synchronizer;

private ProjectProperties buildmode;

private boolean wasUpdated;

private SocialBroadcastReceiver socialReceiver;

@Override

public void onCreate() {

super.onCreate();

this.holder = new PreferencesHolder(this);

this.dbConnector = DBConnector.getInstance(this);
this.buildmode = new ProjectProperties();

//register broadcast receiver

socialReceiver = new SocialBroadcastReceiver();

IntentFilter intentFilter = new IntentFilter(GOTMApplication.SOCIAL_INTENT);

registerReceiver(socialReceiver, intentFilter);

getCurrenTimeMillisInGMT();

Properties projectProperties = new Properties();

try{


projectProperties.load(ProjectProperties.class.getResourceAsStream(PROPERTY_FILE));

buildmode.setDebugMode(projectProperties.getProperty("buildMode"));

buildmode.setSmsHeader(projectProperties.getProperty("smsHeader"));

buildmode.setHostUrl(projectProperties.getProperty("hostUrl"));

//throw new IOException();

}catch (IOException e){

Log.w("GOTM aplication","file project.properties is absent in net.ciklum.gotm pakage");

//android.os.Process.killProcess(android.os.Process.myPid());

System.exit(0);

}

this.synchronizer = Synchronizer.getInstance(this);}

public ProjectProperties getProjectProperties(){

return buildmode;

}
public long getCurrenTimeMillisInGMT(){

Date dateTimeNow = new Date();

TimeZone tz = TimeZone.getDefault();

int currentOffsetFromUTC = tz.getRawOffset() (tz.inDaylightTime(dateTimeNow) ? tz.getDSTSavings() : 0);

Date dateTimeNowUTC = new Date(dateTimeNow.getTime() - currentOffsetFromUTC);

return dateTimeNowUTC.getTime();

}

/*** @return if there was an update for application data from server since first launched

* */


public boolean isWasUpdated() {

return wasUpdated;

}
/**

* sets if there was an update for application data from server since first launched

* */

public void setWasUpdated(boolean wasUpdated) {this.wasUpdated = wasUpdated;

}

/*** @return user preferences stored in SharedPreferences

* */


public PreferencesHolder getPreferencesHolder() {

return holder;

}
/**

* @return single database connection for application

* */

public DBConnector getDBConnector() {return this.dbConnector;

}
/**

* @return single synchronization thread for application

* */


public Synchronizer getSynchronizer() {

return this.synchronizer;

}
@Override

public void onTerminate() {

dbConnector.close();

unregisterReceiver(socialReceiver);

super.onTerminate();

}
/**

* @return if network is avaliable

*/

public boolean isOnline() {NetworkInfo info = ((ConnectivityManager)

getSystemService(Context.CONNECTIVITY_SERVICE)).getActiveNetworkInfo();

if (info == null || !info.isConnected()) {

return false;

}

return true;/* ConnectivityManager connectivityManager = (ConnectivityManager) getSystemService(Context.CONNECTIVITY_SERVICE);

NetworkInfo mobile_info = connectivityManager.getNetworkInfo(ConnectivityManager.TYPE_MOBILE);

NetworkInfo wifi_info = connectivityManager.getNetworkInfo(ConnectivityManager.TYPE_WIFI);

return ( (mobile_info!=null && mobile_info.getState() == NetworkInfo.State.CONNECTED)

|| (wifi_info!=null && wifi_info.getState() == NetworkInfo.State.CONNECTED) );*/

}

public class SocialBroadcastReceiver extends BroadcastReceiver {


public static final String MESSAGE_EXTRA = "message";
@Override

public void onReceive(Context context, Intent intent) {

String message = intent.getStringExtra(MESSAGE_EXTRA);

if (message != null) {

if(message.contains("506")) {

message = "Duplicating messages not allowed on Facebook";

}

Toast.makeText(GOTMApplication.this, message, Toast.LENGTH_LONG).show();}

}

}}

Додаток Б. Скріншоти роботи програми


Рисунок Б.1 – Зображення головного меню програмиРисунок Б.2 – Зображення сторінок з новинамиРисунок Б.3 – Зображення сторінки вибору суми пожертвування


Рисунок Б.4 – Зображення сторінки з улюбленими фондами


Рисунок Б.5 – Зображення сторінки авторизації


Рисунок Б.6 – Зображення сторінки новини


Додаток В. План приміщення для 3х користувачів ЕОМРисунок В.1 – План приміщення користувача ЕОМ
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 • ВИСНОВОК
 • ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ
 • ДОДАТКИ
 • Додаток Б. Скріншоти роботи програми
 • Додаток В. План приміщення для 3х користувачів ЕОМ