Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПояснювальна записка до бакалаврської дипломної роботи на тему

Пояснювальна записка до бакалаврської дипломної роботи на тему
Сторінка6/10
Дата конвертації10.03.2017
Розмір0.51 Mb.
ТипПояснювальна записка
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

3.2 Розробка структури додатку

В додатку має бути більше 20-ти сторінок, але ж їх потрібно якось структурувати, для того щоб користувач зміг вільно ним користуватись, без попередньої підготовки. Також користувач завжди повинен розуміти де він знаходиться та як потрапити туди куди йому потрібно. Для цього було розроблено інтелектуально зрозумілу структуру (рис. 3.1).Рисунок 3.1 – Структура додатку

Така структура дасть змогу користувачеві просто та швидко орієнтуватися в додатку.

Також потрібно розробити основну структуру сторінки, на ній будуть засновані всі сторінки. Це дасть змогу користувачеві швидко знаходити потрібну йому інформацію на сторінці. Приклад структури сторінки на рисунку 3.2.Рисунок 3.2 – Структура сторінки додатка


Завдяки тому, що на кожній сторінці буде відображатись її назва, користувач зможе швидко орієнтуватися в структурі додатку.
Структу́ра (лат. structūra, англ. structure, рос. структура, нім. Struktur) - це характеристика складу та просторова картина складу об'єкта, речовини (ізотропна, анізотропна, кристалічна, аморфна, гомогенний чи колоїдний розчин, фазові суміші) взаєморозміщення формацій, частин, деталей, елементів, певний функціональний взаємозв'язок складових частин об'єкта, внутрішня будова.
В полі назви додатку також можна відображати корисну інформацію, наприклад назву фонду, в який користувач збирається внести кошти.

Однорідна структура сторінки дозволить користувачеві швидко сприймати потрібну йому інформацію, та розуміти, що можливо зробити на цій сторінці, за допомогою діалогових кнопок.

Сприйняття́, сприйма́ння (перцепція, від лат. perceptio) - пізнавальний психічний процес, який полягає у відображенні людиною предметів і явищ, у сукупності всіх їх якостей при безпосередній дії на органи чуття.

Також, для деяких сторінок, буде корисно сховати нижню панель, для того щоб збільшити поле для основного контенту, або коли на сторінці не потрібно виконувати ніяких дій, вона несе лише інформаційний характер.

3.3 Інтеграція сканера Bar-кодів

В додатку передбачена можливість сканування спеціальних Bar-кодів, в яких закодовані ідентифікатори фондів.

Характер (термін «характер» - грецького походження, він означає «риса», «ознака», «відбиток»)- це сукупність відносно стійких індивідуально-своєрідних якостей особистості, що виявляються у поведінці, діяльності та ставленні до людей, колективу, до себе, речей, роботи і тощо.
Сканер (англ. scanner) - пристрій, призначений для створення зображень певних об'єктів шляхом обробки променів, які відбиваються від поверхні об'єкта або проходять крізь об'єкт. В більш вузькому значенні - пристрій для отримання комп'ютерного цифрового зображення.
Це дозволить користувачеві здійснити внесок, не шукаючи потрібний йому фонд в довгому списку. Для розпізнавання кодів було розроблено наступний алгоритм:Рисунок 3.3 – Блок-схема алгоритму сканування Bar-коду


Зображення перетворюється в текст за допомогою об’єкту класу QRCodeReader. Потрібно отримане з камери зображення у вигляді BinaryBitmap, передавати у метод decode, який поверне текст, який закодований в зображені, або помилку.

Після цього потрібно перевірити текст на адекватність та наявність ідентифікатора фонду, для цього можна використовувати регулярні вирази.

Блок-схема (рос. блок-схема, англ. block scheme, flowchart, block diagram, flow diagram; нім. Block-schema) - Представлення задачі для її аналізу або розв'язування за допомогою спеціальних символів (геометричних образів), які позначають такі елементи, як операції, потік, дані тощо.
В програмуванні, регулярний вираз (від англ. regular expression, скорочено regex або regexp, а іноді ще й називають rational expression ) - це рядок, що описує або збігається з множиною рядків, відповідно до набору спеціальних синтаксичних правил.

Регулярний вираз (в програмуванні) — це рядок, що описує або збігається з множиною рядків, відповідно до набору спеціальних синтаксичних правил. Вони використовуються в багатьох текстових редакторах та допоміжних інструментах для пошуку та зміни тексту на основі заданих шаблонів. Багато мов програмування підтримують регулярні вирази для роботи з рядками. Наприклад, Perl та Tcl мають потужний механізм для роботи, вбудований безпосередньо в їх синтаксис. Завдяки набору утиліт (включаючи редактор sed та фільтр grep), що входили до складу дистрибутивів Юнікс регулярні вирази стали відомими та поширеними[8].

Перевірений код також перевіряється на сервері, на наявність фонду. Отриманий фонд передається сторінці інформації про фонд, та додаток переходить на неї.3.4 Вибір колірної гами

Вибір колірної гами відіграє важливу роль при створенні мобільного додатку. Від неї безпосередньо залежить його сприйняття відвідувачами: і сприйняття додатку в цілому, і психологічний і фізіологічний стан людини, і зручність читання.

Дистрибутив (англ. distribute - розповсюджувати) - форма розповсюдження програмного забезпечення.
Психоло́гія (від грецького ψυχή (psyché) - душа, дух; λόγος (logos) - вчення, наука) - наука, що вивчає психічні явища (мислення, почуття, волю) та поведінку людини, пояснення яких знаходимо в цих явищах.
Фізіоло́гія (грец. φυσιολογία - природознавство)- це наука про життєві процеси, діяльність окремих органів та їх системи і в цілому всього організму. Основним у фізіології є експериментальний метод дослідження, який обґрунтував англійський учений Френсіс Бекон.
Тому, при створенні графічного дизайну дуже важливо враховувати:  • особливості фірмового стилю, на підставі якого розробляється додаток;

  • фізіологічні і психологічні особливості сприйняття колірної гамми користувачами.

Колірна гама повинна бути побудована так, щоб не порушувати основні закономірності впливу кольорів на психологічну реакцію організму.
Зако́н (англ. law, англ. act, нім. Gesetz n) - нормативно-правовий акт вищої юридичної сили, що регулює найважливіші суспільні відносини шляхом встановлення загальнообов'язкових правил, прийнятий в особливому порядку (законодавчим), або безпосередньо народом.
Вона має відповідати стійким гармонійним поєднанням кольорів.

Основним кольором для додатку було вибрано блакитний тому, що він асоціюється з такими поняттями, як мир, спокій, надійність, довіра, чесність, чистота, ясність.

Також для вибору кольорів враховувались пропорції Іттена (рис 3.4). Для тексту обрано жовтий, червоний, чорний та білий кольори.

Рисунок 3.4 – Пропорції кола Іттена
При виборі кольорів для мобільного додатку варто користуватись наступними принципами:

1) узгодженість відтінків – слід використовувати для різних типів даних різні відтінки. Наприклад, заголовки краще робити синім кольором, попередження – червоним, колір основного тексту повинен бути також визначеним однозначно. При цьому дуже зручно користуватись каскадними таблицями стилів, де можна заздалегідь визначити стиль оформлення сторінки;

Відтінок або тон кольору - відносна темність або світлість кольору, незалежно від його локального кольору.
Каскадні таблиці стилів (англ. Cascading Style Sheets або скорочено CSS) - спеціальна мова, що використовується для опису сторінок, написаних мовами розмітки даних.

2) контрастність кольору – колір фону і основного тексту повинні бути контрастними. Чим більша контрастність, тим зручніше буде читати текст. Для перевірки цього правила варто спробувати прочитати синій текст на білому фоні. Після цього треба почитати чорний текст на білому фоні, білий на чорному, жовтий на синьому. Не потрібно бути художником, щоб відчути наскільки перший варіант поступається іншим в зручності. На темному фоні краще за все використовувати білий або жовтий кольори, блакитний читається складніше, можливий також і зелений.

3) кольорові асоціації – мозок людини створює в процесі життєдіяльності.

Худо́жник - творчий працівник у галузі образотворчого мистецтва; живописець, графік, скульптор, майстер, коміксіст.
Головний мозок людини - головний орган центральної нервової системи (ЦНС), що складається з маси взаємозалежних нервових клітин.
При цьому зовнішні подразники викликають час від часу дуже сильні реакції.1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  • 3.3 Інтеграція сканера Bar-кодів
  • 3.4 Вибір колірної гами