Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПояснювальна записка до бакалаврської дипломної роботи на тему

Пояснювальна записка до бакалаврської дипломної роботи на тему
Сторінка9/10
Дата конвертації10.03.2017
Розмір0.51 Mb.
ТипПояснювальна записка
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
  Навігація по даній сторінці:
 • 5.3 Шум

5.2 Організаційно-технічні заходи

Робоче місце включає в себе комп’ютерний стіл, крісло, комп’ютер. Конструкція робочого місця користувача ЕОМ має забезпечувати підтримання оптимальної робочої пози з такими ергономічними характеристиками:  • ступні ніг – на підлозі або на підставці для ніг;

 • стегна – в горизонтальній площині;
  Горизонталь, ізогіпса (англ. contour lines, horizontal, isohyps, нім. Höhenkurve f, Horizontale f; рос. горизонталь, изогипса; від дав.-гр. ισος - равний і дав.-гр. ὕψος - висота) - лінія на плані (карті), яка з'єднує точки земної поверхні з однаковою абсолютною висотою.


 • передпліччя – вертикально;

 • лікті – під кутом 70-90 град. до вертикальної площини;

 • зап'ястя зігнуті під кутом не більше 20 град. відносно горизонтальної площини;

 • нахил голови – 15-20 град. відносно вертикальної площини.

Висота робочої поверхні столу для ЕОМ має бути в межах 680-800 мм, а ширина – забезпечувати можливість виконання операцій в зоні досяжності моторного поля.
Двигу́н (або мото́р, руші́й, також силова установка) - енергосилова машина, що перетворює який-небудь вид енергії на механічну роботу.

Рекомендовані норми по розмірам столу: висота – 720 мм, ширина – 600-1400 мм, глибина – 800-1000 мм.

Робочий стіл для ЕОМ повинен мати простір для ніг висотою не менше 550 мм, шириною не менше 500 мм, глибиною на рівні колін не менше 450 мм, на рівні витягнутої ноги – не менше 600 мм.

Робочий стіл для ЕОМ має бути обладнаним підставкою для ніг шириною не менше 300 мм та глибиною не менше 400 мм, з можливістю регулювання по висоті в межах 150 мм та кута нахилу опорної поверхні в межах 20 град. Підставка повинна мати рифлену поверхню та бортик на передньому краї заввишки 10 мм.

Робоче крісло користувача ЕОМ повинно мати такі основні елементи: сидіння, спинку, стаціонарні або знімні підлокітники. Робоче сидіння користувача ЕОМ повинно бути підйомно-поворотним, таким, що регулюється за висотою, кутом нахилу сидіння та спинки, за відстанню спинки до переднього краю сидіння, висотою підлокітників.

Ві́дстань або ві́ддаль між двома точками простору - довжина уявного відрізка прямої, що сполучає ці точки.
Регулювання кожного параметра має бути незалежним, плавним або ступінчатим, мати надійну фіксацію.

Хід ступінчатого регулювання елементів сидіння має становити для лінійних розмірів 15-20 мм, для кутових – 2-5 град. Зусилля під час регулювання не повинні перевищувати 20Н. Ширина та глибина сидіння повинні бути не меншими за 400 мм. Висота поверхні сидіння має регулюватися в межах 400-500 мм, а кут нахилу поверхні – від 15 град. вперед до 5 град. назад. Поверхня сидіння має бути плоскою, передній край – заокругленим. Висота спинки сидіння має становити 300 /–20 мм,ширина – не менше 380 мм, радіус кривизни в горизонтальній площині – 400 мм. Кут нахилу спинки повинен регулюватися в межах 0 – 30 град. відносно вертикального положення.

Поло́ження - нормативно-правовий або локально-правовий акт, що визначає основні правила організації та діяльності державних органів, структурних підрозділів органу, а також установ, організацій і підприємств (філій), що їм підпорядковуються, тимчасово створюваних комісій, груп, бюро і т. ін.
Відстань від спинки до переднього краю сидіння повинна регулюватись у межах 260-400 мм.

Для зниження статичного напруження м'язів рук необхідно застосовувати стаціонарні або знімні підлокітники довжиною не менше 250 мм, шириною – 50-70 мм, що регулюються по висоті над сидінням у межах 230 /–30 мм та по відстані між підлокітниками в межах 350-500 мм.

Монітор та клавіатура мають розташовуватися на оптимальній відстані від очей користувача (табл. 5.1), з урахуванням розміру алфавітно-цифрових знаків та символів.

Таблиця 5.1 – Відстань від екрана до ока працівника.

Робітники́, також працівники́, трудівники́ - наймані особи, зайняті в безпосередньому виробництві, рідше у сфері послуг; виконавці найнижчої ланки технологічного чи управлінського ланцюга. В правовому суспільстві права й інтереси робітників захищено трудовим правом[Джерело?].


При розмірі екрану по діагоналі

Відстань від екрана до ока працівника

35/38 см (14"/15")

500-700 мм

43 см (17")

700-800 мм

48 см (19")

800-900 мм

53 см (21")

900-1000 мм

Розташування монітору має забезпечувати зручність зорового спостереження у вертикальній площині під кутом /–30 град. від лінії зору працівника.

Клавіатуру слід розміщувати на поверхні столу або на спеціальній, регульовуваній за висотою, робочій поверхні окремо від столу на відстані 100-300 мм від краю, ближчого до працівника. Кут нахилу клавіатури має бути в межах 5-15 град.

5.3 Шум

Джерелами шуму можуть бути системи вентиляції, машини, механізми, які працюють в сусідніх приміщеннях. Діючи на органи людини шум може викликати різноманітні загально біологічні пошкодження, патологічні зміни, функціональні розлади і механічні ушкодження.

Клавіату́ра (англ. keyboard) - сукупність розміщених у певному порядку клавіш пристрою, що використовується для введення і редагування даних, а також керування виконанням окремих операцій.
Вентиля́ція (від лат. ventilatio - провітрювання) - створення обміну повітря в приміщенні для видалення надлишків теплоти, вологи, шкідливих та інших речовин з метою забезпечення допустимих метеорологічних, санітарно-гігієнічних, технологічних умов повітряного середовища.
Патоло́гія (грец. παθός - страждання; та грец. λόγος - вчення) - наука про структурні, біохімічні та функціональні зміни в клітинах, тканинах та органах, спричинені хворобою. В основі патологічної науки закладені чотири основні аспекти патологічного процесу: його причина (етіологія) біохімічні та молекулярні механізми розвитку (патогенез) структурні зміни в клітинах і органах організму (морфологічні зміни) функціональна послідовність морфологічних змін (клінічний прояв[en]).
Біоло́гія (дав.-гр. βίοσ - життя, дав.-гр. λόγος - слово; наука) - система наук, що вивчає життя в усіх його проявах й на всіх рівнях організації живого, про живу природу, про істот, що заселяють Землю чи вже вимерли, їхні функції, розвиток особин і родів, спадковість, мінливість, взаємини, систематику, поширення на Землі; про зв'язки істот та їхні зв'язки з неживою природою.
За характером спектру шум у приміщенні програмістів широкосмуговий із безперервним спектром і шириною більше октави. За часовими характеристиками шум постійний, так як рівень шуму звука за восьмигодинний робочий день змінюється в часі не більше ніж на 5 дБА.
Звук - коливальний рух частинок пружного середовища, що поширюється у вигляді хвиль у газі, рідині чи твердому тілі. У вузькому значенні терміном звук визначають коливання, які сприймаються органами чуття тварин і людини.
За походженням шум може бути механічний від працюючого обладнання і аеродинамічний від систем вентиляції і кондиціонування повітря.
Кондиціоне́р - пристрій для охолоджування повітря в житлових або виробничих приміщеннях. Кондиціонер звичайно аналогічний за принципом дії і пристроєм побутовому холодильнику.
Обла́днання (устаткування) (англ. equipment, нім. ausrüstung) f) - сукупність пристроїв, механізмів, приладів, інструментів або конструкцій, що використовуються в певній сфері діяльності, або з певною метою.

Шум нормується по ДСН 3.3.6.037-99. Згідно з цим документом гранично допустимий спектр шуму приведений в таблиці 5.2.

Відповідно до ГОСТ 12.1.003-83 захист від шуму в приміщенні досягається застосуванням звукопоглинальних облицювань. Застосування звукопоглинальних облицювань для обробки стелі і стін приводить до зменшення спектру шуму в сторону більш низьких частот. При цьому при відносно малих зниженнях рівня шуму суттєво поліпшуються умови праці. Акустична обробка приміщення може забезпечити зниження шуму в зоні відбитого звукового поля на 10-12 дБ і в зоні прямого звука на 4-5дБ в октавних смугах частот.

Аку́стика (від грец. ακουστικός - чутний, такий, що сприймається на слух), у вузькому значенні слова - вчення про звук, тобто про пружні коливання та хвилі у газах, рідинах і твердих тілах, чутних людським вухом (частоти таких коливань знаходяться у межах від 16 Гц до 20 кГц); у широкому сенсі - область фізики, що досліджує властивості пружних коливань та хвиль від найнижчих частот (умовно від 0 Гц) до гранично високих частот 1012 - 1013 Гц, їхньої взаємодії з речовиною і застосування одержаних знань для вирішення широкого кола інженерних проблем. Терміном акустика зараз також часто характеризують систему звуковідтворюючої апаратури.

Таблиця 5.2 – Гранично допустимий спектр шуму.

п/п

Вид трудової діяльності, робоче місце

Рівні звукового тиску в дБ в октавних смугах з cередньогеометричними частотами, Гц

Рівні шуму еквівалентні рівні шуму,та ДБА, дБАекв.

31,5

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Підприємства, установи, організації

1

Творча діяльність, 86 керівна робота з підвищеними вимогами, наукова діяльність, конструювання та проектування, програмування, викладання та навчання, лікарська діяльність; робочі місця у приміщеннях - дирекції, проектно-конструкторських бюро, розраховувачів, програмістів обчислювальних машин у лабораторіях для теоретичних робіт та обробки даних, прийому хворих у медпунктах

86

71

61

54

49

45

42

40

38

50

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 • 5.3 Шум