Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПояснювальна записка до консолідованого проекту фінансового плану пат "Українська залізниця"

Пояснювальна записка до консолідованого проекту фінансового плану пат "Українська залізниця"
Сторінка1/6
Дата конвертації07.06.2017
Розмір0.56 Mb.
ТипПояснювальна записка
  1   2   3   4   5   6

Пояснювальна записка

до консолідованого проекту фінансового плану

ПАТ “Українська залізниця” на 2016 рік
Уряд України надав високий пріоритет реформі залізничного транспорту, яка передбачає зміну юридичної структури та фінансову і управлінську централізацію ухваливши постанову від 25 червня 2014 р.
Залізни́чний тра́нспорт (залізни́ця) - вид рейкового транспорту, що здійснює перевезення пасажирів та вантажів в колісних екіпажах, що рухаються залізничною колією. Залізничний транспорт є галуззю промисловості, частиною транспортної мережі логістичних ланцюгів, які сприяють міжнародній торгівлі і економічному зростанню.
№ 200 “Про утворення публічного акціонерного товариства “Українська залізниця”.

Публічне акціонерне товариство “Українська залізниця” (далі — товариство) є юридичною особою, що утворене відповідно до Закону України “Про особливості утворення публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування”.

Акціонерне товариство (англ. Joint-stock company, нім. Aktiengesellschaft) - один з різновидів господарських товариств. Акціонерним товариством визнається комерційна організація, статутний капітал якої розділений на визначене число акцій, що засвідчують права та обов'язки учасників товариства ( акціонерів ).
Юриди́чна осо́ба - організація, суб'єкт права, здатний від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав і нести обов'язки та самостійно брати участь у правовідносинах, бути позивачем та відповідачем у суді.
Зако́н (англ. law, англ. act, нім. Gesetz n) - нормативно-правовий акт вищої юридичної сили, що регулює найважливіші суспільні відносини шляхом встановлення загальнообов'язкових правил, прийнятий в особливому порядку (законодавчим), або безпосередньо народом.

На базі підприємств залізничного транспорту, медичних закладів та Державної адміністрації залізничного транспорту створено ПАТ “Укрзалізниця”.

Статутний капітал товариства сформовано з урахуванням 100 відсотків акцій 7 ПрАТів (ПрАТ «Дніпропетровський ТРЗ», ПрАТ «Запорізький ЕРЗ», ПрАТ «Львівський ЛРЗ», ПрАТ «Київський ЕВРЗ», ПрАТ «Транссигнал», ПрАТ «Коростенський ЗЗБШ», ПрАТ «Гніванський ЗСЗБ»).

До консолідованого фінансового плану ПАТ “Укрзалізниця” ввійшло 29 філій та 7 ПрАТів.

Метою діяльності товариства є задоволення потреб держави, юридичних і фізичних осіб у безпечних та якісних залізничних перевезеннях у внутрішньому та міжнародному сполученнях, роботах та послугах, що виконує (надає) товариство, забезпечення ефективного функціонування та розвитку залізничного транспорту, створення умов для підвищення конкурентоспроможності галузі, а також отримання прибутку від провадження підприємницької діяльності.

Капіталі́зм - суспільний лад, економічна система виробництва та розподілу, заснована на принципах приватної власності, особистої ініціативності, раціональності та ефективності використання наявних ресурсів, максимізації прибутку (капіталу).

ПАТ “Українська залізниця” являється основним перевізником вантажів та пасажирів, що становить 83,4% від загального вантажопотоку та 42,9% пасажиропотоку в країні.

Експлуатаційна довжина залізничних колій складає 21,0 тис.км, понад 47,7% ліній електрифіковані.

Парк рухомого складу складає:


 • вантажні вагони – 109596 од., в тому числі:

 • на балансі залізниць – 29818 од.;

 • на балансі вагонних філій – 79778 од.

Із наявного парку вантажних вагонів (109596 од.
Рухо́мий скла́д - транспортні одиниці автомобільного, залізничного, метротранспорту, трамвая, тролейбуси.
Залізнична колія (англ. railway track; нім. Gleis n) - комплекс інженерних споруд та пристроїв, що утворюють дорогу із рейковою колією, призначених пропускати залізничний рухомий склад із установленою швидкістю.
Ваго́н (рос. вагон, англ. railway car, нім. Wagen, Waggon) - несамохідна одиниця рухомого складу, якою перевозять вантажі та пасажирів рейковими коліями.
), робочий парк складає 69800 од. вагонів, неробочий - 39796 од. вагонів. Підлягає списанню – 3475 од. вагонів, технічному обстеженню – 8257 од. вагонів. Знос вантажних вагонів складає 91,0%.
Ванта́жний ваго́н - залізничний вагон, який використовується для перевезення будь-яких вантажів. Інша назва - товарний вагон.


 • локомотиви – 3872 од., в тому числі:

 • електровозів інвентарний парк – 1720 од. з них: в експлуатації - 1080 од., несправних – 461 од., запас – 179 од.;

 • тепловозів інвентарний парк – 2152 од. з них: в експлуатації - 1121 од., несправних – 868 од., запас – 163 од. Знос локомотивів складає 95,7%.

 • моторвагонний рухомий склад, в тому числі:

 • дизельпоїзди інвентарний парк – 282 од., з них: в експлуатації - 199 од., несправних – 83 од., знос – 97,6 %;

 • рейкові автобуси інвентарний парк – 17 од., з них: в експлуатації – 12 од., несправних –5 од.;

 • електропоїзди інвентарний парк – 1391 од., з них: в експлуатації – 1163 од., несправних – 195 од., резерв – 33 од. Крім того, підлягає продовженню терміну служби – 216 од. та списанню – 27 од. Знос електропоїздів – 83,8 %.

 • пасажирські вагони наявний парк – 5210 од., в тому числі: в експлуатації – 3437 од., несправних – 519 од., очікує виключення - 468 од., підлягає продовженню терміну служби – 173 од., тривалий запас – 613од. Знос – 86,0 %;

 • швидкісні електропоїзди «Hyundai» - 10 од.;

 • швидкісні електропоїзди «Тарпан» - 2 од.;

 • міжрегіональні поїзди локомотивної тяги – 2 од. (по 5 пас. вагонів);

 • контейнери всього на балансі – 4475 шт. в тому числі: робочий парк – 3043 шт., неробочий парк – 1432 шт. з них: підлягають ремонту – 947 шт., списанню – 485 шт.

При формуванні показників на 2016–2020 роки керувалися Основними прогнозними макропоказниками економічного і соціального розвитку України на 2016 та 2017–2019 роки, схваленими постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.

Соціальне забезпечення (соціальний захист) - система суспільно-економічних заходів, спрямованих на матеріальне забезпечення населення від соціальних ризиків (хвороба, інвалідність, старість, втрата годувальника, безробіття, нещасний випадок на виробництві тощо).
Поїзд, також потяг - у залізничному транспорті, сформований і зчеплений склад вагонів з одним або декількома діючими локомотивами чи моторними вагонами, що мають встановлені сигнали. Локомотиви без вагонів, моторні вагони, автомотриси та дрезини незнімного типу, відправлені на перегін, розглядаються як поїзд.
Постанова Кабінету Міністрів України - нормативно-правовий акт Уряду України - Кабінету Міністрів.
2015 № 558 за першим сценарієм. • ВВП заплановано на рівні 99,7 (ІІ сценарій) -102% (І сценарій);

 • Індекс споживчих цін – 114,2%;

 • Індекс цін виробників промислової продукції - 110,4%;
  Промисло́вість - технічно найдосконаліша галузь матеріального виробництва, основа індустріалізації економіки, яка має вирішальний вплив на розвиток продуктивних сил; сукупність підприємств з виробництва електроенергії, знарядь праці для галузей економіки, видобутку сировини, палива, заготівлі лісу, переробки продукції, випущеної промисловістю або виробленої сільським господарством, видобуток і переробка сировини, виробництво товарів і послуг.


 • Курс 1 $ - 24,1 грн.


Формування дохідної частини фінансового плану
ПАТ “Українська залізниця” одна з найбільших монополій – понад 77,0 млрд.грн. становлять надходження в рік.

У проекті фінансового плану на 2016 рік доходи від діяльності товариства заплановані у сумі 77368,7 млн.грн.

Товариство має наступну структуру доходів:


  • чистий дохід від реалізації продукції – 74897,0 млн.грн., з них:

 • доходи від перевезення вантажів та пасажирів - 67653,7 млн.
  Переве́зення - переміщення вантажів, товарів або пасажирів. Розрізняють сухопутні (залізничні й автомобільні), водні (річкові й морські), повітряні перевезення, також транспортування рідини та газу виконуються трубопровідним транспортом.
  грн.;

 • доходи від допоміжного виробництва (в тому числі від послуг наданих стороннім підприємствам) – 7243,3 млн.грн.;

  • доходи від інших видів діяльності – 2471,8 млн.грн.

Відповідно до розробленого проекту Облікової політики публічного акціонерного товариства «Українська залізниця», яка буде визначати правила та підходи до бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності, передбачено такий підхід до формування доходів та витрат в ПАТ «Українська залізниця»:


 • доходи від реалізації товарів, робіт і послуг будуть визнаватись тільки від реалізації їх третім сторонам, тобто стороннім для ПАТ «Українська залізниця»;
  Міжнародний стандарт - стандарт розроблений міжнародною організацією стандартизації. Найвідомішою з них є International Organization for Standardization. Міжнародний стандарт можна застосовувати прямо, чи модифікувати для кращої відповідності місцевим умовам.
  Фіна́нсова зві́тність - бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період.
  Бухгалтерський о́блік - процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття рішень.
  Міжнаро́дні станда́рти фіна́нсової зві́тності (МСФЗ; англ. IFRS - International Financial Reporting Standards) - стандарти, що затверджуються Радою з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку ( англ. International Accounting Standard Board, скорочено IASB)


 • витрати щодо виготовлення товарів, надання робіт, послуг іншим філіям (структурним підрозділам філій) ПАТ «Українська залізниця» формуються шляхом передачі до цих філій (структурних підрозділів філій) ПАТ «Українська залізниця».

У консолідованому Звіті про фінансові результати (Звіті про сукупний дохід) будуть відповідно відображатись доходи та собівартість реалізованих товарів, робіт, послуг третім сторонам.

Такий же підхід передбачено при формуванні проекту фінансового плану на ПАТ «Українська залізниця» 2016 рік, тобто внутрішньо–групові обороти по понесених витратах в сумі біля 11 млрд. грн. виключені.

На розмір доходів від перевезень впливає два основних чинники, а саме: обсяги перевезень та тарифна політика.

Нестабільність економіки держави, ускладнена воєнним конфліктом на сході та анексією Криму призвели до значних змін у залізничних перевезеннях , як з точки зору географії так і з точки зору структури вантажів та пасажирів, що перевозяться.

Окупація Автономної Республіки Крим та м. Севастополя Росією - збройна агресія Росії, спрямована на насильницьке протиправне відторгнення Кримської автономії та Севастополя від України та їх приєднання до Російської Федерації на правах суб'єктів Російської Федерації, що було здійснено протягом березня 2014 року.
Аспект (лат. aspectus - вигляд, погляд) - поняття філософії (онтології, теорії пізнання). У філософії аспект розглядається


Перевезення вантажів та пасажирів
Вантажні перевезення.

У проекті фінансового плану ПАТ “Українська залізниця” прогнозується перевезти 354,6 млн.тонн вантажів, що більше планового завдання на 5,7 % (19,1 млн.тонн) та очікуваного звіту за 2015 рік на 1,6 % ( 5,7 млн.тонн).

Враховуючи, що залізниці є базовою галуззю економіки України спостерігається певна залежність обсягів перевезень від ВВП (відповідно до Постанови КМУ від 05.08.2015 № 558 ВВП заплановано на рівні 99,7-102%) на 2016 рік прогнозується зростання вантажообігу на 1,6% до очікуваного виконання 2015 року.

При цьому вантажообіг заплановано у обсязі 200519 млн.тонно-кілометрів, зростання якого передбачено, як до планових так і до очікуваних даних, а саме на 3,4 % та 1,6 % відповідно.

Зростання вантажообігу у порівнянні з очікуваним звітом 2015 року прогнозується за всіма видами сполучень.

Обсяги перевезень вантажів за видами сполучень у 2015-2016 роках
(млн.тонно-км)

Звіт 2014

рік

План
2015 рік


Очік. звіт 2015 рік

Прогноз
2016 рік


Відх., % 2016/ план 2015

Відх., % 2016/ очік. 2015

Загальний вантажообіг, в т.ч.

247286,0

234 907

238 205,2

242 099

3,1

1,6

Тарифний вантажообіг , в т.ч.

211233,1

194 008

197 328,2

200 519

3,4

1,6

- транзит

30618,5

29 340

29 712,2

29 749

1,4

0,1

- експорт

94176,2

89 262

87 149,5

88 861

-0,4

2,0

- імпорт

18947,4

19 336

19 639,9

19 922

3,0

1,4

- внутрішнє

сполучення67491,0

56 070

60 826,6

61 987

10,6

1,9

Робота з переміщення порожніх приватних та орендованих вагонів

36052,9

40899

40877

41580

1,7

1,7

В т.ч. частка обсягів перевезень у вагонах, які знаходяться на балансі вагонних філій, з ознакою УТЛЦ, з них:

50846,6

50500,0

37948,2

38660,3

-23,4

1,9

- транзит

439,3

428,7

440,4

463,7

8,2

5,3

- експорт

18511,6

18064,1

12955,3

12924,0

-28,5

-0,2

- імпорт

1718,8

1677,3

1697,6

1624,5

-3,1

-4,3

- внутрішнє сполучення

30176,9

30330,0

22854,9

23648,1

-22,0

3,5
  1   2   3   4   5   6 • Формування дохідної частини фінансового плану
 • Облікової політики
 • Міжнародних стандартів
 • Перевезення вантажів та пасажирів Вантажні перевезення.
 • Обсяги перевезень вантажів
 • Звіт 2014 рік План 2015 рік Очік. звіт 2015 рік
 • Загальний вантажообіг, в т.ч. 247286,0 234 907 238 205,2
 • В т.ч. частка обсягів перевезень у вагонах, які знаходяться на балансі вагонних філій, з ознакою УТЛЦ, з них: 50846,6