Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПояснювальна записка до магістерської кваліфікаційної роботи магістра

Пояснювальна записка до магістерської кваліфікаційної роботи магістра
Сторінка6/9
Дата конвертації13.03.2017
Розмір1.59 Mb.
ТипПояснювальна записка
1   2   3   4   5   6   7   8   9

3.7 Результати перевірки запропонованого способу
Застосування способу виявлення та відстеження переміщення обличчя людини в різних ситуаціях може бути оцінена виходячи з результатів проведених досліджень. Для цього скористаємось рекомендаціями із [75].

На рис. 3.1 і 3.2 представлені результати дослідження точності розглянутих способів. Тут точність розуміється як відношення кількості коректних результатів розпізнавання особи до загальної кількості спроб. Програми тестувалися для різних відстаней між камерою і користувачем. Розроблений спосіб виявлення та відстеження переміщення обличчя людини більш точний, причому зі зменшенням відстані до камери його точність зростає.


Рисунок 3.1 – Кількість правильних ідентифікацій від відстані до камери


Отримані результати показують, що базовий спосіб працює швидше. Це пов'язано з тим, що розмірність аналізованого простору в нашому способі є більшою за рахунок додаткової перевірки виділеного обличчя людини на відповідність кольорового простору кольору шкіри людини.

Рисунок 3.2 – Кількість правильних ідентифікацій для двох способів


Важливо відзначити, що з причини більшої кількості обчислень для кожного порівняння алгоритм EigenFace дуже чутливий до обсягу бази даних, чого не можна сказати про запропонований спосіб. В цілому можна відмітити, що розроблений спосіб виявлення та відстеження переміщення обличчя людини можна використати в системах для відстеження переміщення обличчя людини.
Висновок
В даному розділі розроблено програму для реалізації запропонованих алгоритмів для знаходження та відстеження переміщення обличчя людини на основі аналізу цифрового зображення. Обгрунтовано доцільність використання мови програмування C# та .NET платформи.

4.РОЗРАХУНОК ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ
Виконання будь-якої науково-дослідної роботи завжди вимагає певних витрат. Ці витрати на виробництво та реалізацію певного продукту, повинні постійно зменшуватись, адже у цьому полягає прогрес будь-якого суспільства. Якщо цього немає, то ніяка науково-технічна розробка не буде реалізована на практиці, адже така розробка не буде ефективнішою за існуючі на ринку аналоги.

На основі економічних розрахунків можна довести економічну доцільність та ефективність впровадження отриманих результатів виконаних науково-дослідних робіт у виробництво, тобто здійснити так звану комерціалізацію наукових розробок [76-78].

Саме цим завданням присвячено даний розділ магістерської кваліфікаційної роботи і передбачає він виконання таких етапів робіт (рис. 4.1):
Технологічний аудит розробки

Прогнозування витрат на виконання наукової роботи та впровадження її результатів

Прогнозування комерційних ефектів від реалізації результатів розробки

Розрахунок ефективності вкладених інвестицій та періоду їх окупності


Рисунок 4.1 – Складові економічної частини магістерської кваліфікаційної роботи
Саме на такі складові буде поділено економічну частину даної магістерської роботи. Усі подальші економічні розрахунки, будуть висвітлені у згаданихпідрозділах економічної частини.У комплексі ці етапи дозволять побачити цілісну картину доцільності розробки та впровадження запропонованого рішення.
4.1 Технологічний аудит розробки
Метою проведення технологічного аудиту є оцінювання комерційного потенціалу розробки, створеної в результаті науково-технічної діяльності. В результаті оцінювання робиться висновок щодо напрямів (особливостей) організації подальшого її впровадження з врахуванням встановленого рейтингу.

Для проведення технологічного аудиту залучають 2-х або 3-х незалежних експертів. У нашому випадку такими експертами будуть керівник магістерської роботи та провідні викладачі випускової та споріднених кафедр.

Оцінювання комерційного потенціалу розробки будемо здійснювати за 12-ма критеріями, наведеними в таблиці 4.1.
Таблиця 4.1 – Оцінювання комерційного потенціалу розробки

Критерії оцінювання та бали (за 5-ти бальною шкалою)

Критерій

0

1

2

3

4

Технічна здійсненність концепції:

1

Достовірність концепції не підтверджена

Концепція підтверджена експертними висновками

Концепція

підтверджена розрахункамиКонцепція перевірена на практиці

Перевірено роботоздатність продукту в реальних умовах

Ринкові переваги (недоліки):

2

Багато

аналогів на малому ринкуМало

аналогів на малому ринкуБагато аналогів на великому ринку

Один аналог на великому ринку

Продукт не має аналогів на великому ринку

3

Ціна продукту значно вища за ціни аналогів

Ціна продукту дещо вища за ціни аналогів

Ціна продукту приблизно дорівнює цінам аналогів

Ціна продукту дещо нижче за ціни аналогів

Ціна продукту значно нижче за ціни

аналогів


4

Технічні та споживчі властивості продукту значно гірші, ніж в аналогів

Технічні та споживчі властивості продукту трохи гірші, ніж в аналогів

Технічні та споживчі властивості продукту на рівні аналогів

Технічні та споживчі властивості продукту трохи кращі, ніж в аналогів

Технічні та споживчі властивості продукту значно кращі, ніж в аналогів

Продовження таблиці 4.1Критерії оцінювання та бали (за 5-ти бальною шкалою)

Критерій

0

1

2

3

4

5

Експлуатаційні витрати значно вищі, ніж в аналогів

Експлуатаційні витрати дещо вищі, ніж в аналогів

Експлуатаційні витрати на рівні експлуатаційних витрат

аналогів


Експлуатаційні витрати трохи нижчі, ніж в аналогів

Експлуатаційні витрати значно нижчі, ніж в аналогів

Ринкові перспективи

6

Ринок малий і не має позитивної динаміки

Ринок малий, але має позитивну динаміку

Середній ринок з позитивною динамікою

Великий

стабільний ринокВеликий ринок з позитивною динамікою

7

Активна

конкуренція великих компаній на ринкуАктивна

конкуренціяПомірна

конкуренціяНезначна

конкуренціяКонкурентів немає

Практична здійсненність

8

Відсутні фахівці як з технічної, так і з комерційної реалізації ідеї

Необхідно наймати фахівців або витрачати значні кошти та час на навчання наявних фахівців

Необхідне незначне навчання фахівців та збільшення їх

штату


Необхідне

незначне

навчання

фахівців


Є фахівці з питань як з технічної, так і з

комерційної

реалізації ідеї


9

Потрібні значні фінансові

ресурси, які відсутні.

Джерела фінансування ідеї відсутні


Потрібні

незначні фінансові ресурси. Джерела фінансування відсутніПотрібні значні фінансові

ресурси.


Джерела фінансування є

Потрібні

незначні

фінансові

ресурси.

Джерела фінансування є


Не потребує додаткового фінансування

10

Необхідна

розробка

нових матеріалів


Потрібні матеріали, що використовуються у військово-промисловому

комплексіПотрібні

дорогі


матеріали

Потрібні

досяжні та дешеві

матеріали


Всі матеріали для реалізації ідеї відомі

та давно використовуються у виробництві11

Термін

реалізації ідеї

більший

за 10 роківТермін

реалізації ідеї

більший

за 5 років.

Термін окупності інвестицій більше

10-ти роківТермін

реалізації ідеї

від 3-х до 5-ти років.

Термін окупності інвестицій більше

5-ти років


Термін

реалізації ідеї

менше

3-х років.Термін окупності інвестицій від 3-х до

5-ти роківТермін реалізації ідеї

менше


3-х років.

Термін окупності інвестицій менше 3-х років


Продовження таблиці 4.112

Необхідно регламентні документи та великакількість дозвільних документів на виробництво та реалізацію продукту

Необхідно отримання великої кількості дозвільних документів на виробництво та реалізацію продукту, що вимагає значних коштів та часу

Процедура отримання дозвільних документів для виробництва та реалізації продукту вимагає незначних коштів та часу

Необхідно тільки повідомлення відповідним органам про виробництво та реалізацію продукту

Відсутні будь-які регламентні обмеження на виробництво та реалізацію продукту

Результати оцінювання комерційного потенціалу зведено до таблиці 4.2.


Таблиця 4.2 – Результати оцінювання комерційного потенціалу розробки

Критерії

Прізвище, ініціали, посада експерта

1 Черняк О.І.,

к.т.н., доц.

кафедри ОТ


2 Гороховський О.І., к.т.н., доц.

кафедри ОТ3 Хрущак С.В.,

к.т.н., ст. викл.

кафедри ОТ


Бали, виставлені експертами:

1

2

2

3

2

2

2

2

3

4

3

4

4

3

3

4

5

4

3

3

6

3

2

4

7

1

1

2

8

3

4

4

9

2

3

4

10

3

3

3

11

4

4

3

12

3

3

4

Сума балівСередньо-арифметична сума балів


За даними таблиці 4.2, а також згідно рекомендацій, що наведені в таблиці 4.3, можна зробити висновок, щодо рівня комерційного потенціалу розробки.


Таблиця 4.3 – Рівні комерційного потенціалу розробки

Середньоарифметична сума балів , розрахована на основі висновків експертів

Рівень комерційного

потенціалу розробки0 – 10

Низький

11 – 20

Нижче середнього

21 – 30

Середній

31 – 40

Вище середнього

41 – 48

Високий

Взявши до уваги, середньоарифметичну суму балів,, що були виставлені експертами, можна стверджувати, що рівень комерційного потенціалу даної розробки вище середнього.
4.2 Прогнозування витрат на виконання наукової роботи та впровадження її результатів
У даній магістерській кваліфікаційній роботі розглядаєтьсяпрограмне забезпечення для дистанційної колективної самопідготовки, це по суті сайт, а при розробці сайтів значна частина витрат – це витрати на розробку, а не на виробництво і відтворення. Звідси, й певна специфіка розрахунків.

Основна заробітна плата розробників, які працюють над проектом визначається за формулою 4.1:


де – місячний посадовий оклад розробника;– число робочих днів в місяці (= 20 днів);

– число днів роботи розробника.

Над створенням розробки працювали керівник проекту та інженер, отже, виконаємо для них всі необхідні розрахунки та зведемо їх в таблицю 4.4:

Таблиця 4.4- Заробітна плата


Найменування посади

Місячний посадовий оклад, грн.

Оплата за робочий день, грн.

Число днів роботи

Витрати на заробітну плату, грн.

1 Керівник

6000,00

273,36

5

1365

2 Інженер

3000,00

136,18

15

2049

Всього2. Додаткова заробітна плата всіх розробників та робітників, які брали участь у виконанні даного етапу роботи, розраховується як (10…12)% від суми основної заробітної плати всіх розробників та робітників, тобто:

(4.2)

де – основана заробітна плата.3. Нарахування на заробітну плату розробників та робітників, які брали участь у виконанні даного етапу роботи, розраховуються за формулою:[грн.] (4.3)

4. Амортизація обладнання, комп’ютерів та приміщень А, які використовувались під час (чи для) виконання даного етапу роботи.

Дані відрахування розраховують по кожному виду обладнання, приміщенням тощо.
У спрощеному вигляді амортизаційні відрахування будуть розраховані за формулою 4.4:

[грн.] (4.4)

де - загальна балансова вартість всього обладнання, комп’ютерів, приміщень тощо, що використовувались для виконання даного етапу роботи, грн;– річна норма амортизаційних відрахувань. Для нашого випадку можна прийняти, що На = (10...25)%;

- термін, використання обладнання, приміщень тощо, місяці.

Всі розрахунки зводимо до таблиці 4.4.


Таблиця 4.4 – Оренда обладнання та приміщень

Найменування обладнання,

приміщеньБалансова вартість, грн.

Норма амортизації, %

Термін використання,

міс.


Величина амортизаційних відрахувань, грн.

Ноутбук

4500

25%

1

93,75

Меблі

1500

25%

1

31,25

Приміщення обчислювального центру

2000

25%

1

41,67

Всього


5. Витрати на комплектуючі , що були використані під час виконання даного етапу роботи.

В магістерській кваліфікаційній роботі розробляється програмний продукт з використанням інтегрованого середовища розробки програмного забезпечення Visual Studio, який є безкоштовним. В процесі розробки не використовувались матеріали і комплектуючі. Проте при розробці активно використовувалась інформація з мережі Інтернет. Абонплата за місяць користування склала 90 грн.

Інформацію про використані послуги занесемо у таблицю 4.5. Розрахунок витрат на комплектуючі проводять за допомогою формули 4.5:[грн.] (4.5)

де – кількість комплектуючих (робіт, послуг) і-го виду, шт.;- покупна ціна комплектуючих і-го найменування, грн.;

- коефіцієнт транспортних витрат (1,1 … 1,15), = 1,1.
Таблиця 4.5 – Послуги, що використовуються при виготовленні інноваційного продукту

Найменування комплектуючих (робіт, послуг)

Кількість, шт.

Ціна за одиницю, грн.

Сума, грн.

1. Послуга «Интернет», міс.

1

90

90

Всього

К = 90 грн.

6. Витрати на силову електроенергію , якщо ця стаття має суттєве значення для виконання даного етапу роботи, розраховуються за формулою 4.6:де В – вартість 1 кВт електроенергії, грн.;

П – установлена потужність обладнання, кВт/год;

Ф – фактична кількість годин роботи обладнання, яке задіяне на виготовлення одного виробу, годин;– коефіцієнт використання потужності, ≤1.

Вартість 1кВт електроенергії рівна 1,825 грн, потужність обладнання (ноутбука) рівна 90 Вт, що тотожно 0,09 кВт, фактична робота обладнання для роботи рівна 160 год, а коефіцієнт використання потужності приймемо за 0,4.7. Інші витрати. Інші витрати охоплюють: загально виробничі витрати (витрати управління організацією, ремонт та експлуатація основних засобів, витрати на опалення, освітлення тощо), адміністративні витрати (проведення зборів, оплата юридичних та аудиторських послуг, тощо), витрати на збут (витрати на рекламу, перепідготовка кадрів) на інші операційні витрати (штрафи, пені, матеріальні допомоги, втрати від знецінення запасів тощо).

     Інші витрати Він охоплюють: витрати на управління організацією, оплата службових відряджень, витрати на утримання, ремонт та експлуатацію основних засобів, витрати на опалення, освітлення, водопостачання, охорону праці тощо.

     Інші витрати Ів можна прийняти як 100% від суми основної заробітної плати розробників, які виконували дану роботу, тобто:


Він = 1* (Зо) [грн.] (4.7)
Він = 1* (3414)= 3414 (грн.)
Сума всіх попередніх статей витрат дає витрати на виконання даної частини роботи – Взаг, розраховується за формулою 4.8.
Взаг= Він++ З0 + Зд+ Взп [грн.] (4.8)

9. Прогнозування загальних витрат ЗВ на виконання та впровадження результатів виконаної наукової роботи здійснюється за формулою:(4.9)

де– коефіцієнт, який характеризує етап (стадію) виконання даної роботи. Оскільки, розробка знаходиться на стадії впровадження, то ≈ 0,9;Отже, розрахований кошторис витрат на розробку програмного забезпечення для дистанційної колективної самопідготовки складає грн.

1   2   3   4   5   6   7   8   9  • 4.РОЗРАХУНОК ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ
  • 4.1 Технологічний аудит розробки
  • 4.2 Прогнозування витрат на виконання наукової роботи та впровадження її результатів