Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПояснювальна записка до навчальної дисципліни 6 Тематичний план на поточний навчальний рік

Пояснювальна записка до навчальної дисципліни 6 Тематичний план на поточний навчальний рік
Сторінка16/16
Дата конвертації10.03.2017
Розмір4.29 Mb.
ТипПояснювальна записка
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16
ТЕМА № 5. Віддалене збирання та аналіз інформації про комп’ютерні мережі

З навчальної дисципліни: “Комп’ютерні мережі та телекомунікаційні технології”

Категорія слухачів: курсанти

Навчальна мета: навчити курсантів працювати з програмами віддаленого збирання інформації про комп’ютерні мережі та аналізувати отримані результати.

Виховна мета: вивчити коректність поведінки при роботі з комп’ютерними та програмними засобами, використання в практичній діяльності законообгрунтованої термінології, пов’язаної з інформаційними відносинами в суспільстві

Розвивальна мета: підвищити інтелектуальний рівень курсанта, розширити світогляд щодо можливостей, напрямів та законності використання досягнень інформаційних технологій в правоохоронній діяльності

Обсяг навчального часу: 2 години.

Навчальне обладнання, ТЗН: комп’ютерний клас, підключення до Інтернет, спеціальне програмне забезпечення.

Наочні засоби: роздруковані покрокові інструкції щодо виконання практичного завдання на персональному комп’ютері.

Міжпредметні та міждисциплінарні зв’язки: забезпечуючі дисципліни – «Інформатика»;

забезпечувані дисципліни – «Комп’ютерна розвідка», «Інформаційна безпека», «Захист інформації в інформаційно телекомунікаційних системах»

Навчальні питання:

1. Робота з програмою NbtScan.

2. Робота з програмою DumpSec.

3. Робота з програмою GetAcct.

4. Робота з програмою LanSpector.
Література:


 1. Фред Халсалл. Передача данных, сети компьютеров и взаимосвязь открытых систем. — М.: Радио и связь, 1995.

 2. Столлиигс В. Передача данных. — 4-е изд. СПб.: Питер, 2004.

 3. Столлиигс В. Современные компьютерные сети, 2-е изд. — СПб.: Питер, 2003.

 4. Куроуз Дж.у Росс К. Компьютерные сети, 4-е изд. — СПб.: Питер, 2004.

 5. Таиеибаум Э. Компьютерные сети, 4-е изд. — СПб.: Питер, 2002.

 6. Фейт Сидни. ТСР/ІР. Архитектура, протоколы, реализация. — М.: Лори, 2000.

 7. Стивен Браун. Виртуальные частные сети. — М.: Лори, 2001.

 8. Шринивас Вегешиа. Качество обслуживания в сетях ІР. — М.:Вильямс, 2003.

 9. Дуглас Э. Камер. Сети ТСР/ІР. Том 1. Принципы, протоколы и структура. — М.:Вильяме, 2003.

 10. Блэк Ю. Сети ЭВМ: протоколы стандарты, интерфейсы/Перев. с англ. - М.: Мир, 1990.

 11. Ричард Стивене. Протоколы ТСР/ІР. Практическое руководство. — Спб.: БХВ, 2003.

 12. Слепов Н.Я . Синхронные цифровые сети SDN. М.: Эко-Трендз, 1998.

 13. Уолрэпд Дж. Телекоммуникационные и компьютерные сети. Вводный курс. — М.: Постмаркет, 2001.

 14. Гольдштейи Б. С., Пинчук А. В., Суховицкий А. Л. ІР-телефония. — Радио и связь, 2001.

 15. Олифер В. Г., Олифер Н. А. Новые технологии и оборудование ІР-сетей. — СПб.: БХВ-Санкт-Петербург, 2000.

 16. Олифер В. Г., Олифер Н. А. Сетевые операционные системы. 2-е изд. СПб.: Питер, 2008.

 17. Олифер В. Г., Олифер Н. А. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы: Учебник для ВУЗов. 4-е изд.- СПб.: Питер, 2011.

 18. Телекомунікаційні та інформаційні мережі: Підручник для вищіх навчальних закладів./ П.П.Воробієнко, Л.А.Нікітюк, П.І.Резніченко. – К.: САММІТ-КНИГА, 2010.

 19. Бройдо В.Л., Ильина О.П. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации: Учебник для вузов. 4-е изд. – СПб.: Питер, 2011.


Методичні поради з викладання теми:

На початку заняття викладач перевіряє наявність курсантів на занятті, оголошує тему та мету заняття, пояснює порядок його проведення.

Перед безпосереднім виконанням практичної роботи слід задати курсантам питання для контролю підготовки до заняття:

1. Назвіть види віртуальних каналів.

2. Порівняйте технології віртуальних каналів і дейтаграмм.

3. Дайте характеристику технології Frame Relay.

4. Основні принципи і переваги технології АТМ.

5. Задачі управління комп’ютерними мережами.

Основну частину заняття викладач починає з пояснення правил роботи з програмами віддаленого збирання інформації про комп’ютерні мережі.

1. NbtScan

Утиліта Nbtscan призначена для збору даних таблиць NetBIOS по всій мережі (рис. 1).Nbtscan - утиліта, що дозволяє одержати інформацію про NetBIOS імена віддаленого комп’ютера, а також про його розподілені ресурси. Має багато додаткових опцій, що дозволяють гнучко управляти деталізацією вихідних даних. Дозволяє сканувати діапазон IP-адрес.

Рис. 1. Результат роботи утиліти NbtScan


У вищенаведеному прикладі виконується сканування IP-адрес, починаючи з 192.168.1.0 по 192.168.1.254. Для перегляду довідки команда nbtscan вводиться без параметрів.

Самостійно визначите інформацію за IP-адресами сусідніх ПК.
2. Програма DumpSec

Програма DumpSec - перевіряє різні параметри віддалених ПК, починаючи з прав доступу файлової системи до служб, доступних віддаленим системам. Ця програма має зручний графічний, призначений для користувача інтерфейс або її можна запускати з командного рядка, що робить її зручною для автоматизації і застосування в сценаріях.

У першу чергу необхідно встановити нульовий сеанс з комп’ютером, що Вас цікавить. Далі, в пункті меню Report вказати ім’я або IP-адресу комп’ютера (рис. 2).

Рис. 2. Вибір адреси досліджуваного комп’ютера

Далі, в меню Report можна вибрати необхідний тип звіту. Наприклад, на наступному рисунку наведений звіт про список доступних ресурсів (рис. 3).

Рис. 3. Звіт про список доступних ресурсів

Для виведення докладнішої інформації про користувача або групу необхідно в меню Report вибрати пункт Dump Users as column (як список) /table (як таблицю) або Dump Groups. В обраному меню з пропонованих варіантів пунктів звіту за допомогою кнопки Add-> необхідно вибрати потрібні пункти (рис. 4, 5).

Рис. 4. Вибір полей звітуРис. 5. Результат формування звітуСамостійно відпрацюйте роботу цієї утиліти для сусіднього ПК.
3. Програма GetAcct

Програма GetAcct виконує перегляд ідентифікаторів SID, має графічний інтерфейс і дозволяє експортувати результати в текстовий файл для подальшого аналізу.

Для початку аналізу необхідно вказати ім’я віддаленого комп’ютера (Remote Computer) і граничне значення відносного ідентифікатора RID (End of RID).

Самостійно відпрацюйте роботу цієї утиліти для сусіднього ПК.
4. Використання програми LanSpector

LanSpector – програма для адміністрування локальної мережі. Основне призначення – побудува списку комп'ютерів локальної (береться з мережного оточення) або будь-який заданої діапазоном IP-адрес мережі.
Програма LanSpector v1.3.1 надає наступні можливості (рис. 7):


 1. пошук хостів в мережі (My Network);

 2. пошук доступних мережних ресурсів (Shared resource);

 3. пошук доступних мережних паролів (Shared passwords);

 4. містить вбудований сканер мережі (Network scanner);

 5. містить вбудований фільтр-сканер пакетів (пошук заданого порту) (Filter scan);

 6. пошук відкритих портів (22 –SSH, 23-Telnet, 21-FTP, 101-POP3, 80-HTTP і т.д.) (Netstat);

 7. відправка пошти (Mail (SMTP));

 8. визначення MAC-адреси.

Рис. 6. Діалогове вікно програми LanSpector1. Закладка My network (моя мережа) – тут можливий пошук комп’ютерів, що знаходяться в одній невеликій локальній мережі. У поле Name or IP необхідно ввести NetBios-ім’я або IP адресу машини, з якою необхідно почати пошук машин в мережі. Кнопка поряд – nbtstat показує NetBios-ім’я шуканої машини, MAC-адресу мережного адаптера, назву робочої групи, у якій знаходиться хост, і зареєстрованого користувача (ідентична команді nbtstat викликаної з опцією -a). Кнопка старт починає пошук хостів у мережі.

Поряд закладка Fake дозволяє додавати фальшиві (фіктивні, недійсні) IP-адреси в мережу, для цього необхідно заповнити всі поля для нового хосту.Завдання. За допомогою цієї закладки визначити кількість машин в класі, їх IP-адреси, NetBios-ім’я цих машин, їх MAC-адреси і зареєстрованих в системі користувачів.

2. Закладка Shared resources (спільновикористовувані ресурси) дозволяє знайти в мережі доступні для користування ресурси і підключити ці ресурси до свого комп’ютера як логічний диск, літера якого задається в полі Local name. Для підключення ресурсу необхідно заповнити поля Remote name (віддалене ім’я мережного ресурсу), User – ім’я користувача, під яким слід скористатися ресурсом, Password-ввести пароль для доступу до ресурсу. Потім потрібно натиснути кнопку Check, для того, щоб переконатися в існуванні ресурсу, і натиснути Connect- підключитися, після цього можна користуватися ресурсом.

Завдання. Створити на одному з комп'ютерів папку – «TEST» з будь-якими файлами і відкрити до неї доступ (клацання правою кнопкою миші по папці – Sharing – Share this folder – OK), за допомогою цієї закладки знайти спільно використовуваний ресурс, підключиться до нього і скористатися ним.

3. Закладка Shared passwords (розподілені, доступні паролі) схожа із закладкою Shared resources тим, що в ній також можливий пошук спільно використовуваних ресурсів, проте тут є можливість підбору пароля. Для цього, як і в попередній закладці, необхідно заповнити відомі поля, натиснути Check. Потім включити панель пошуку пароля -, вибрати один з 4-х способів підбору пароля:

 1. brute force – метод грубої сили (повне перебирання всіх варіантів);

 2. smart force – підбір з використанням інформації, передбаченої за умовчанням в програмі;

 3. dictionary -метод підбору пароля за словником;

 4. fast force – метод швидкого підбору.

Вказати ресурс, довжину підбираного пароля і натиснути кнопку Start search, після цього в полі Password підбиратиметься пароль.

Завдання. На створену в Windows папку TEST поставити пароль для повного доступу – «POLE» і спробувати його підібрати за допомогою цієї закладки.

4. Закладка Network scanner («Cканер мережі») дозволяє визначити Shared resources, MAC-адресу хосту, відкриті порти.

Для цього необхідно в полі Start IP ввести IP-адресу, з якої почнеться сканування мережі (192.168.30.4) в поле End IP ввести номер, на якому закінчиться сканування (для простоти і наочності введіть той же номер 192.168.30.4) натисніть Start.

У полі IP address буде виведений результат сканування (тобто шукана IP адреса); у полі Time, ms міститься час проходження пакету (запиту) до шуканої машини і повернення його назад; у полі TTL міститься час життя пакету; у полі Name міститься NetBios-ім’я хосту; поле User показує, під яким login-ом реєструвався користувач в системі.

У полі MAC-address міститься МАС-адреса мережного адаптера ; у полі Domain міститься ім’я домена, в який входить ця машина.5. Закладка Filter scan (вибіркове сканування) дозволяє знаходити на відалених машинах відкриті порти, яким відповідають певні протоколи.

Для цього в полі Service потрібно вказати протокол, по якому буде проводитися сканування, в поле Start IP ввести IP-номер, з якого почнеться сканування мережі, в поле End IP ввести номер, на якому закінчиться сканування і натиснути Start. У полі IP-адреса буде виведена шукана IP-адреса машини і відкриті порти.6. Закладка Netstat . На відміну від закладки Filter scan, тут виводяться абсолютно всі відкриті порти стека TCP/IP і UDP тільки тієї машини, на якій ви запускаєте програму LanSpector.

Завдання. Проскануйте і знайдіть всі відкриті порти на машині з заданою адресою, розберіться, яким протоколам вони відповідають.

Після пояснення викладач ставить задачу на виконання практичного завдання.

Курсанти самостійно виконують поставлене завдання. Викладач контролює хід виконання поставленого завдання курсантами та, при необхідності, надає їм допомогу.

У заключній частині заняття викладач проводить опитування курсантів з метою контролю засвоєння навчального матеріалу, підводить підсумки заняття та видає завдання на самопідготовку.


План проведення практичного заняття 4 (2 год.):

з/п

Навчальні питання

Час, хв.

Вступна частина:

12

1

Перевірка наявності особового складу.

3

2

Оголошення теми, мети, плану заняття.

2

3

Контроль готовності курсантів до заняття

7

Основна частина:

60

4

Пояснення курсантам правил роботи з програмами віддаленого збирання інформації про комп’ютерні мережі

10

5

Постановка завдання на виконання роботи

5

6

Самостійне, під керівництвом викладача, виконання завдання курсантами:

45

Заключна частина:

8

8

Контроль засвоєння матеріалу заняття

4

9

Підведення підсумків заняття.

2

10

Завдання на самопідготовку.

2


Завдання для самостійного вивчення (2 год.):

Ознайомитись з рекомендованою літературою, в робочих зошитах занотувати основні положення питань, які надані до розгляду. Скласти звіт про виконання роботи.
Викладачі кафедри:

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри

Пакриш О. Є.кандидат технічних наук, доцент, професор кафедри
Смаглюк В. М.

Міністерство ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НаціональнА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Кафедра інформаційних технологій
ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник кафедри

полковник міліції

________________Кудінов В. А.____.________ 20__

ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ

ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
ТЕМА № 6. Налаштування поштових клієнтів

З навчальної дисципліни: “Комп’ютерні мережі та телекомунікаційні технології”

Категорія слухачів: курсанти

Навчальна мета: ознайомитися з роботою та налаштуванням поштових клієнтів Outlook Express, MS Outlook 2003, Outlook 7, The Bat.

Виховна мета: вивчити коректність поведінки при роботі з комп’ютерними та програмними засобами, використання в практичній діяльності законообгрунтованої термінології, пов’язаної з інформаційними відносинами в суспільстві

Розвивальна мета: підвищити інтелектуальний рівень курсанта, розширити світогляд щодо можливостей, напрямів та законності використання досягнень інформаційних технологій в правоохоронній діяльності

Обсяг навчального часу: 2 години.

Навчальне обладнання, ТЗН: комп’ютерний клас, підключення до Інтернет, спеціальне програмне забезпечення.

Наочні засоби: роздруковані покрокові інструкції щодо виконання практичного завдання на персональному комп’ютері.

Міжпредметні та міждисциплінарні зв’язки: забезпечуючі дисципліни – «Інформатика»;

забезпечувані дисципліни – «Комп’ютерна розвідка», «Інформаційна безпека», «Захист інформації в інформаційно телекомунікаційних системах»

Навчальні питання:

1. Налаштування поштового клієнта Outlook Express.

2. Налаштування поштового клієнта MS Outlook 2003.

3. Налаштування поштового клієнта Outlook 7.

4. Налаштування поштового клієнта The Bat.


Література:

 1. Фред Халсалл. Передача данных, сети компьютеров и взаимосвязь открытых систем. — М.: Радио и связь, 1995.

 2. Столлиигс В. Передача данных. — 4-е изд. СПб.: Питер, 2004.

 3. Столлиигс В. Современные компьютерные сети, 2-е изд. — СПб.: Питер, 2003.

 4. Куроуз Дж.у Росс К. Компьютерные сети, 4-е изд. — СПб.: Питер, 2004.

 5. Таиеибаум Э. Компьютерные сети, 4-е изд. — СПб.: Питер, 2002.

 6. Фейт Сидни. ТСР/ІР. Архитектура, протоколы, реализация. — М.: Лори, 2000.

 7. Стивен Браун. Виртуальные частные сети. — М.: Лори, 2001.

 8. Шринивас Вегешиа. Качество обслуживания в сетях ІР. — М.:Вильямс, 2003.

 9. Дуглас Э. Камер. Сети ТСР/ІР. Том 1. Принципы, протоколы и структура. — М.:Вильяме, 2003.

 10. Блэк Ю. Сети ЭВМ: протоколы стандарты, интерфейсы/Перев. с англ. - М.: Мир, 1990.

 11. Ричард Стивене. Протоколы ТСР/ІР. Практическое руководство. — Спб.: БХВ, 2003.

 12. Слепов Н.Я . Синхронные цифровые сети SDN. М.: Эко-Трендз, 1998.

 13. Уолрэпд Дж. Телекоммуникационные и компьютерные сети. Вводный курс. — М.: Постмаркет, 2001.

 14. Гольдштейи Б. С., Пинчук А. В., Суховицкий А. Л. ІР-телефония. — Радио и связь, 2001.

 15. Олифер В. Г., Олифер Н. А. Новые технологии и оборудование ІР-сетей. — СПб.: БХВ-Санкт-Петербург, 2000.

 16. Олифер В. Г., Олифер Н. А. Сетевые операционные системы. 2-е изд. СПб.: Питер, 2008.

 17. Олифер В. Г., Олифер Н. А. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы: Учебник для ВУЗов. 4-е изд.- СПб.: Питер, 2011.

 18. Телекомунікаційні та інформаційні мережі: Підручник для вищіх навчальних закладів./ П.П.Воробієнко, Л.А.Нікітюк, П.І.Резніченко. – К.: САММІТ-КНИГА, 2010.

 19. Бройдо В.Л., Ильина О.П. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации: Учебник для вузов. 4-е изд. – СПб.: Питер, 2011.


Методичні поради з викладання теми:

На початку заняття викладач перевіряє наявність курсантів на занятті, оголошує тему та мету заняття, пояснює порядок його проведення.

Перед безпосереднім виконанням практичної роботи слід задати курсантам питання для контролю підготовки до заняття:


 1. Шо таке поштовий клієнт?

 2. Особливості використання та налаштування поштових клієнтів у домашніх умовах.

 3. Особливості використання та налаштування поштових клієнтів у корпоративних мережах.

 4. Переваги та недоліки поштових клієнтів.

 5. Дотатки до поштових клієнтів.

 6. Поштові протоколи.

Основну частину заняття викладач починає з пояснення правил роботи з поштовими клієнтами.

1. Налаштування поштового клієнта Outlook Express

За допомогою програми VmWare здійснити налаштування поштового клієнта Outlook Express.

Здійснити пересилання інформації на задану поштову скриньку за допомогою поштового клієнта згідно завдання виданого викладачем.

Відкрийте програму Outlook Express, натисніть на меню Сервис (Tools) та виберіть Учетные записи... (Accounts...).

Виберіть закладку Почта (Mail).

У меню Добавить (Add) виберіть пункт Почта... (Mail...).Вкажіть Ваше ім’я, яке буде відображатися в усіх відісланих повідомленнях та натисніть кнопку Далее (Next) >.Рис. 1. Введення логіну.

Вкажіть Вашу адресу електронної пошти. Наприклад, mak@naiau.kiev.ua Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду та натисніть кнопку Далее (Next) > .

Виберіть з випадаючого списку тип сервера вхідних повідомлень POP3.Сервер входящих сообщений (Incoming mail server) вкажіть mail.telehouse-ua.net

Сервер исходящих сообщений (Outgoing mail server) вкажіть mail.telehouse-ua.net

Натисніть кнопку Далее (Next) > для продовження.У полі Учетная запись (Account name) вкажіть логін для доступа до поштового сервера. Наприклад, адреса елктронної пошти mak@naiau.kiev.ua.

У полі Пароль (Password) вкажіть пароль для доступу до поштової скриньки.
Натисніть кнопку Далее (Next)> .2.Налаштування почтового клієнта MS Outlook 2003

За допомогою програми VmWare здійснити налаштування поштового клієнта MS Outlook 2003.

Здійснити пересилання інформації на задану поштову скриньку за допомогою поштового клієнта згідно завдання виданого викладачем.

Відкрийте програму MS Outlook, відкрийте пункт меню Сервис (Tools) та виберіть Учетные записи (E-mail accounts).

Виберіть пункт Добавить новую учетную запись (Add a new e-mail account) та натисніть кнопку Далее (Next).

Виберіть тип сервера вхідних повідомлень POP3 та натисніть кнопку Далее (Next).Заповніть текстові поля з налаштуванням електронної пошти:Введите имя (Your name) - вкажіть ваше ім’я, яке буде відображуватися в усіх відісланих Вами повідомленнях.

Адрес электронной почты (E-mail address) - вкажіть Ваш адрес електнонної пошти. Наприклад, mak@naiau.kiev.ua.

Пользователь (User name) - вкажіть логін для доступу до поштового сервера.

Пароль (Password) - вкажіть пароль для доступу до поштової скриньки.

Сервер входящей почты (Incoming mail server) (POP3) - вкажіть mail.telehouse-ua.net

Сервер исходящей почты (Outgoing mail server) (SMTP) - вкажіть mail.telehouse-ua.net

Натисніть кнопку Далее (Next) для завершення процедури.3. Налаштування поштового клієнта MS Outlook 2007

За допомогою програми VmWare здійснити налаштування поштового клієнта Outlook 7.

Здійснити пересилання інформації на задану поштову скриньку за допомогою поштового клієнта згідно завдання виданого викладачем.

Відкрийте програму MS Outlook, натисніть на меню Сервис та виберіть пункт Настройка учетных записей....

На вкладці Электронная почта натисніть кнопку Создать...Виберіть Настроить вручную параметры сервера. та натисніть Далее >.Виберіть Электронная почта Интернета та натисніть Далее.Заповніть текстові поля з налаштуванням електронної пошти:Введите имя - вкажіть Ваше ім’я, яке буде відображатися в усіх відісланих повідомленнях.

Адрес электронной почты - вкажіть Ваш адрес електронної пошти. Наприклад, mak@naiau.kiev.ua.Тип учетной записи - вкажіть POP3

Сервер входящей почты - вкажіть mail. telehouse-ua.net

Сервер исходящей почты SMTP - вкажіть mail. telehouse-ua.net

Пользователь - вкажіть логін для доступу до поштового сервера.  Наприклад, якщо адреса електронної пошти mak@naiau.kiev.ua.

Пароль - вкажіть пароль для доступу до поштової скриньки.4.Налаштування поштового клієнта The Bat

За допомогою програми VmWare здійснити налаштування поштового клієнта The Bat.

Здійснити пересилання інформації на задану поштову скриньку за допомогою поштового клієнта згідно завдання виданого викладачем.

Відкрийте програму The Bat!, натисніть на пункт меню Ящик (Account) та виберіть Новый... (New...).

У полі Название ящика (Account name) вкажіть назву нової поштової скриньки, по ній Ви зможете легко зрозуміти до якого поштового сервера відтноситься ця скринька.

Натисніть кнопку Далее (Next) > для продовження.У полі Имя и фамилия (Your full name) вкажіть Ваше ім’я, яке буде відображатися в усіх відісланих повідомленнях.

У полі Адрес e-mail (E-mail address) вкажіть Ваш адрес електронної пошти. Наприклад, mak@naiau.kiev.ua.

Натисніть кнопку Далее (Next) > для продовження.Виберіть протокол для доступу до поштового сервера POP3 - Post Office Protocol v3.Сервер для получения почты (Incoming mail server) вкажіть mail.telehouse-ua.net

Адрес сервера исходящей почты SMTP  (SMTP server) вкажіть mail.telehouse-ua.net

Натисніть кнопку Далее (Next) > для продовження.У полі Пользователь (Username) вкажіть логін для доступу до поштового сервера. Наприклад, якщо Ваш адрес електронної пошти mak@naiau.kiev.ua.

У полі Пароль (Password) вкажіть пароль до поштової скриньки.

Натисніть кнопку Далее (Next) > для завершення процедуриНатисніть кнопку Готово.Після пояснення викладач ставить задачу на виконання практичного завдання.

Курсанти самостійно виконують поставлене завдання. Викладач контролює хід виконання поставленого завдання курсантами та, при необхідності, надає їм допомогу.

У заключній частині заняття викладач проводить опитування курсантів з метою контролю засвоєння навчального матеріалу, підводить підсумки заняття та видає завдання на самопідготовку.


План проведення практичного заняття 4 (2 год.):

з/п

Навчальні питання

Час, хв.

Вступна частина:

12

1

Перевірка наявності особового складу.

3

2

Оголошення теми, мети, плану заняття.

2

3

Контроль готовності курсантів до заняття

7

Основна частина:

60

4

Пояснення курсантам правил роботи з поштовими клієнтами

10

5

Постановка завдання на виконання роботи

5

6

Самостійне, під керівництвом викладача, виконання завдання курсантами:

45

Заключна частина:

8

8

Контроль засвоєння матеріалу заняття

4

9

Підведення підсумків заняття.

2

10

Завдання на самопідготовку.

2


Завдання для самостійного вивчення (2 год.):

Ознайомитись з рекомендованою літературою, в робочих зошитах занотувати основні положення питань, які надані до розгляду. Скласти звіт про виконання роботи.
Викладачі кафедри:

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри

Пакриш О. Є.кандидат технічних наук, доцент, професор кафедри
Смаглюк В. М.начальник навчального полігону кафедри, майор міліції
Тоневицький А.М.

Індивідуальні навчально-дослідні завдання.

Протягом всього часу, відведеного на вивчення навчальної дисципліни “Комп’ютерні мережі та засоби телекомунікацій” курсанти активно залучаються до індивідуальної роботи, яка передбачає позааудиторне, вибіркове, оглядове, реферативне і практичне виконання завдань з опрацюванням рекомендованої літератури, навчально-методичних матеріалів, законодавчих документів та відомчих нормативних актів, інструкцій тощо.


Методичні вказівки (рекомендації) для викладачів і курсантів (студентів, слухачів).

Дисципліна включає аудиторну та позааудиторну самостійну роботу.

Аудиторні заняття проводяться у формі лекційних, семінарських та практичних занять. Для кожного практичного заняття розроблені окремі навчально-методичні та роздаткові матеріали, застосовуються певні технічні засоби.

Самостійна робота передбачає позааудиторне виконання завдань з опрацювання рекомендованих законодавчих та відомчих нормативних актів, літературних джерел. Обсяг самостійної роботи визначається навчальним планом, а її зміст – завданнями викладача та спеціальною навчально-методичною літературою. Самостійну роботу рекомендується організувати як виконання завдань, в тому числі практикумів, які готуються з урахуванням спеціалізації курсантів.

У ході викладання навчальної дисципліни з метою якісного поточного контролю теоретичних знань курсантів передбачено опитування під час практичних занять. Рівень практичних навичок оцінюється в процесі роботи курсантів з комп’ютерними програмами в спеціалізованих класах.

Підсумковий контроль проводиться у формі екзамену за іспитовими білетами.


Навчально-методичні матеріали для поточного, проміжного контролю та перелік питань підсумкового контролю.

Тестові завдання з дисципліни “Комп’ютерні мережі та телекомунікаційні технології”

а) Інструкція з виконання тестових завдань.

Загальна кількість тестових завдань з дисципліни “Комп’ютерні мережі та телекомунікаційні технології” становить 75 завдань. Наявні тестові завдання мають закриту форму з множинним вибором . Переважна більшість завдань має 4 варіанти відповіді. Для кожного тестового завдання існує тільки один варіант правильної відповіді. Серед наведених варіантів, слід вибирати той, що найбільш повно відповідає поставленому запитанню.

Для перевірки засвоєння матеріалу дисципліни, для кожного курсанта, окремо, з загальної сукупності тестових завдань випадковим чином (за допомогою відповідного програмного забезпечення) формується контрольна вибірка з 20 тестових завдань (без повторень).

Виконання контрольної вибірки відбувається за персональним комп'ютером. Час тестування становить 30 хвилин. При перевищенні ліміту часу вважається, що курсант тест не склав.

Співвідношення між кількістю правильно вірішених тестових завдань під час контрольного тестування, та оцінками за різним популярними шкалами наведена в таблиці нижче:


кількість правильно вирішених завдань

За шкалою

ЕСТS

За національною шкалою

Рейтингова

оцінка


Залік


19,20

А

5 (відмінно)

90-100

Зараховано

17,18

В

4 (добре)

82-89


15,16

С

4 (добре)

75-81

13,14

D

3 (задовільно)

69-74


11,12

E

3 (задовільно)

60-68

7,8,9,10

FX

2 (незадовільно) з можливістю повторного складання

35-59


Не

зараховано6 і нижче

F

2 (незадовільно) з обов’язковим повторним курсом

1-34


б) Змістовна частина тестових завдань.
1. ФУНКЦІЯМИ ПОШУКОВИХ АГЕНТІВ (СПЕЦІАЛЬНИХ САМОСТІЙНИХ ПРОГРАМ ) Є :

 1. - передають запит відразу декільком пошуковим сайтам

 2. - самостійно обробляють отримані після пошуку результати

 3. - видають тільки перевірені посилання

 4. всі перелічені функції

2. ДОМЕННЕ ІМ'Я СКЛАДАЄТЬСЯ З:НАЗВИ КОНКРЕТНОГО WEB-СЕРВЕРА ОРГАНІЗАЦІЇ, ЯКІЙ ВІН НАЛЕЖИТЬ ТА : 1. - імен пошукових агентів

 2. ієрархії доменів (тобто об'єднань комп'ютерів і мереж )

 3. - сукупності WEB-порталів

 4. - комплексу взаємозв'язаних однією темою WEB-сторінок

3. ЩО ОЗНАЧАЄ В INTERNET ПОНЯТТЯ URL ? 1. адресу документа в мережі

 2. - передачу інформації

 3. - пропозицію безлічі різноманітних послуг INTERNET

 4. - комп'ютер, підключений до INTERNET

4. ЯКА ПОСЛУГА НЕ Є ПОСЛУГОЮ INTERNET ? 1. - пошук інформації ( Rambler, Аппорт, Мета)

 2. - передача інформації ( FTP )

 3. - комунікаційний сервіс ( E-mail, Telnet, UseNet, IRC )

 4. правильної відповіді немає

5. ПОНЯТТЯ WEB-БРАУЗЕРУ В INTERNET ОЗНАЧАЄ: 1. програма пошуку й відтворення сторінок в INTERNET

 2. пропозиція безлічі різноманітних послуг INTERNET

 3. графічна, мультимедійна частина INTERNET

 4. - частина WEB-сайту ( WEB-вузла ), іноді будь-який документ HTML

6. ПОНЯТТЯ WEB-ПОРТАЛУ В INTERNET ОЗНАЧАЄ : 1. - комплекс взаємозв'язаних однією темою WEB-сторінок

 2. - графічна, мультимедійна частина INTERNET

 3. пропозиція безлічі різноманітних послуг INTERNET

 4. - програма пошуку й відтворення сторінок в INTERNET

7. ЩО ОЗНАЧАЄ В INTERNET ПОНЯТТЯ WEB-САЙТУ ? 1. - програма пошуку й відтворення сторінок в INTERNET

 2. комплекс взаємозв'язаних однією темою WEB-сторінок

 3. - пропозиція безлічі різноманітних послуг INTERNET

 4. - будь-який документ в INTERNET

8. ЩО ОЗНАЧАЄ В INTERNET ПОНЯТТЯ WEB-СТОРІНКА ? 1. - графічна, мультимедійна частина INTERNET

 2. - програма пошуку й відтворення сторінок в INTERNET

 3. частина WEB-сайту ( WEB-вузла ), іноді будь-який документ HTML

 4. - комп'ютер, підключений до INTERNET

9. ЩО ОЗНАЧАЄ В INTERNET ПОНЯТТЯ WEB ? 1. графічна, мультимедійна частина INTERNET

 2. - будь-який документ в INTERNET

 3. - програма пошуку й відтворення сторінок в INTERNET

 4. - місцезнаходження файлу в INTERNET

10. ГІПЕРПОСИЛАННЯ - ЦЕ ВИДІЛЕНИЙ ОБ'ЄКТ, ЩО: 1. пов'язаний з іншим файлом і реагує на натискання кнопки "миші"

 2. - являє собою зноску в кінці тексту

 3. - являє собою зноску в середині тексту

 4. - пов'язаний з іншим файлом

11. ГІПЕРТЕКСТ - ЦЕ : 1. - текстовий документ великого розміру

 2. - графічний документ великого розміру

 3. документ, що має посилання на інші документи

 4. - текстовий документ, що має посилання на інші документи

12. ОСНОВНИМ ВИДОМ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЇ В INTERNET Є: 1. - графіка

 2. - великі тексти

 3. - довідники

 4. гіпертекст

13. INTERNET - ЦЕ СИСТЕМА, ОБ'ЄКТАМИ ЯКОЇ Є : 1. - комп'ютерні мережі, побудовані за єдиними принципами

 2. - комп'ютери, побудовані на єдиній технологічній платформі

 3. комп'ютерні мережі, побудовані за різними принципами

 4. - комп'ютери, побудовані на різних технологічних платформах

14. ОСНОВНИМИ РИСАМИ INTERNET ВВАЖАЮТЬСЯ : 1. - пристосованість до потреб користувача та децентралізованість

 2. - незалежність від інфраструктури та інтерактивність

 3. - глобальність, відкритість та ємність

 4. всі перелічені риси

15. ПРОТОКОЛ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ ВСТАНОВЛЮЄ : 1. - угоди між взаємодіючими комп'ютерами за їхніми адресами

 2. - механізм передачі даних різних форматів у мережі

 3. - опис взаємодії різних програмних та апаратних елементів

 4. все перелічене

16. МЕРЕЖЕВІ ПРОТОКОЛИ - ЦЕ : 1. єдині загальні правила передачі даних у мережах

 2. - єдині загальні методи звернення до даних у мережах

 3. - єдині загальні списки користувачів мережею

 4. - єдині загальні списки комп'ютерів у мережі

17. ЛОКАЛЬНА МЕРЕЖА ЯКОЇ ТОПОЛОГІЇ МАЄ ТАКІ ВЛАСТИВОСТІ: КОЖЕН КОМП'ЮТЕР З'ЄДНАНИЙ У МЕРЕЖІ ПАРОЮ КАБЕЛІВ; З'ЄДНАННЯ ЗАМКНЕНЕ; ВАРТІСТЬ МЕРЕЖІ ДОСИТЬ ВИСОКА. 1. - "загальна шина"

 2. "кільце"

 3. - "зірка"

 4. - усіх перелічених

18. ЛОКАЛЬНА МЕРЕЖА ЯКОЇ ТОПОЛОГІЇ МАЄ ТАКІ ВЛАСТИВОСТІ: ВКЛЮЧАЄ В СЕБЕ КОНЦЕНТРАТОР ( HUB ); НАДІЙНО ФУНКЦІОНУЄ (В РАЗІ ВІДМОВИ ОДНІЄЇ СТАНЦІЇ МЕРЕЖА ЗАЛИШАЄТЬСЯ ПРАЦЕЗДАТНОЮ), АЛЕ МАЄ ДОСИТЬ ВЕЛИКУ ВАРТІСТЬ. 1. - "кільце"

 2. - "загальна шина"

 3. "зірка"

 4. - правильної відповіді немає

19. ЛОКАЛЬНА МЕРЕЖА ЯКОЇ ТОПОЛОГІЇ МАЄ ТАКІ ВЛАСТИВОСТІ: З'ЄДНАННЯ КОМП'ЮТЕРІВ ПОСЛІДОВНЕ ТА ОДНИМ КАБЕЛЕМ; ЛЕГКО ПІДКЛЮЧАТИ НОВІ СТАНЦІЇ ТА ЛЕГКО КЕРУВАТИ ПРОЦЕСОМ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ, АЛЕ ПЕРЕРИВАННЯ ЗВ'ЯЗКУ МІЖ ДВОМА КАНАЛАМИ ПРИЗВОДИТЬ ДО ВІДМОВИ ВСІЄЇ МЕРЕЖІ. 1. - "зірка"

 2. - "кільце"

 3. "загальна шина"

 4. - правильної відповіді немає

20. ТИПИ ФІЗИЧНИХ ТОПОЛОГІЙ ЛОКАЛЬНОЇ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ - ЦЕ: 1. - "кручена пара", "зірка", "багатожильне кільце"

 2. "загальна шина", "зірка", "кільце"

 3. - "багатожильне кільце", "загальна шина", "зірка"

 4. - "кручене кільце", "багатожильна пара", "шина"

21. ХАРАКТЕРИСТИКОЮ КАНАЛІВ ЗВ'ЯЗКУ ВВАЖАЄТЬСЯ: 1. - пропускна здатність (швидкість передачі даних)

 2. - надійність (здатність передавати дані без перекручень та втрат)

 3. - вартість

 4. все перелічене

22. ТЕХНІЧНІ ПРИСТРОЇ, ЩО ВИКОНУЮТЬ ФУНКЦІЇ ПЕРЕТВОРЕННЯ ЦИФРОВИХ СИГНАЛІВ У АНАЛОГОВІ (МОДУЛЯЦІЮ) ТА ПЕРЕТВОРЕННЯ АНАЛОГОВИХ СИГНАЛІВ У ЦИФРОВІ (ДЕМОДУЛЯЦІЮ), НАЗИВАЮТЬСЯ: 1. - мережеві адаптери (мережеві карти)

 2. модеми

 3. - сервери

 4. - станції

23. ТЕХНІЧНІ ПРИСТРОЇ, ЩО ВИКОНУЮТЬ ФУНКЦІЇ СПОЛУЧЕННЯ КОМП'ЮТЕРІВ ІЗ КАНАЛАМИ ЗВ'ЯЗКУ, НАЗИВАЮТЬСЯ: 1. мережеві адаптери (мережеві карти)

 2. - модеми

 3. - сервери

 4. - станції

24. КОМП'ЮТЕРИ Й СЕРВЕРИ З'ЄДНУЮТЬСЯ В МЕРЕЖІ КАБЕЛЯМИ : 1. - у вигляді "крученої пари"

 2. - коаксіальними

 3. - оптоволоконними

 4. всі відповіді вірні

25. СЕРВЕР ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ ДЛЯ : 1. - об'єднання ресурсів мережі

 2. - розподілу ресурсів мережі між клієнтами

 3. об'єднання й розподілу ресурсів мережі між клієнтами

 4. - об'єднання клієнтів

26. ДОМЕНОМ НАЗИВАЄТЬСЯ : 1. сукупність сервера й підключених до нього комп'ютерів

 2. - комп'ютер, що підключений до сервера

 3. - комп'ютер, що не підключений до сервера

 4. - сервер у комп'ютерній мережі

27. ОКРЕМА ФІЗИЧНА ОДИНИЦЯ КОМП'ЮТЕРНОЇ МЕРЕЖІ - ЦЕ : 1. вузол

 2. - станція

 3. - сервер

 4. - комп'ютер

28. ІNTENET - ЦЕ МЕРЕЖА: 1. - локальна

 2. - регіональна

 3. глобальна

 4. - корпоративна

29. МЕРЕЖІ КОМП'ЮТЕРІВ, ЩО РОЗТАШОВАНІ НА ТЕРИТОРІЇ ДО 300 М, УТВОРЮЮТЬ МЕРЕЖУ: 1. - відомчу

 2. - глобальну

 3. локальну

 4. - регіональну

30. ГЛОБАЛЬНА МЕРЕЖА - ЦЕ ТАКА, ЩО ОБ'ЄДНУЄ КОМП'ЮТЕРИ 1. - тільки корпоративних або локальних мереж

 2. - корпоративних та локальних мереж

 3. - відстань між якими досить значна

 4. всі відповіді вірні

31. КОРПОРАТИВНА МЕРЕЖА - ЦЕ ТАКА, ЩО ОБ'ЄДНУЄ КОМП'ЮТЕРИ 1. - з'єднані між собою швидкісними лініями зв'язку

 2. - які спільно використовують програмні ресурси

 3. - які спільно використовують апаратні ресурси

 4. - що працюють у межах однієї організації

32. ЛОКАЛЬНА МЕРЕЖА - ЦЕ ТАКА, ЩО ОБ'ЄДНУЄ КОМП'ЮТЕРИ 1. - розташовані на віддаленні не більше 1-1,5 кілометрів

 2. - з'єднаних між собою швидкісними лініями зв'язку

 3. - які спільно використовують програмні ресурси

 4. - які спільно використовують апаратні ресурси

33. ПІД ТОПОЛОГІЄЮ КОМП'ЮТЕРНОЇ МЕРЕЖІ РОЗУМІЮТЬ: 1. схему фізичного з'єднання комп'ютерів

 2. - глобальну мережу

 3. - локальну мережу

 4. - корпоративну мережу

34. ОСНОВНЕ ПРИЗНАЧЕННЯ КОМП'ЮТЕРНОЇ МЕРЕЖІ - ЦЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОРИСТУВАЧАМ : 1. - надійності засобів передачі даних між ними

 2. - їх зручного й надійного доступу до спільних розподілених ресурсів

 3. - організації колективного використання розподілених ресурсів

 4. всі відповіді вірні

35. АБОНЕНТСЬКА СИСТЕМА - ЦЕ СУКУПНІСТЬ : 1. багатьох абонентів

 2. багатьох комп'ютерів

 3. абонента й станції

 4. всі відповіді вірні

36. СТАНЦІЯ - ЦЕ АПАРАТУРА, ЯКА ВИКОНУЄ ФУНКЦІЇ, ПОВ'ЯЗАНІ: 1. із передаванням і прийманням інформації

 2. - з технічним забезпеченням зв'язку між абонентами

 3. - із захистом комп'ютерів від електромагнітного випромінювання

 4. - із захистом комп'ютерів від несанкціонованого доступу

37. АБОНЕНТИ МЕРЕЖІ - ЦЕ: 1. - окремі комп'ютери, що споживають інформацію в цій мережі

 2. - комп'ютерні комплекси, що генерують інформацію в цій мережі

 3. - термінали, що споживають інформацію в цій мережі

 4. об'єкти, що споживають або генерують інформацію в цій мережі

38. МЕРЕЖА МОЖЕ БУТИ: 1. - локальною

 2. - регіональною

 3. - глобальною

 4. всі відповіді вірні

39. КОМП'ЮТЕРНА МЕРЕЖА - ЦЕ: 1. сукупність комп'ютерів, що створені на одній платформі

 2. сукупність комп'ютерів, об'єднаних одним приміщенням

 3. сукупність комп'ютерів, що належать одному користувачу

 4. сукупність комп'ютерів, об'єднаних засобами передачі даних

40. ЗАЛЕЖНО ВІД СПОСОБУ КОМУТАЦІЇ МЕРЕЖІ ПОДІЛЯЮТЬСЯ НА: 1. мережі з комутацією пакетів і перемикань

 2. мережі з комутацією пакетів і каналів

 3. мережі з комутацією з’єднань і каналів

 4. всі відповіді вірні


41. НАЗВА ФІЗИЧНОГО ІНТЕРФЕЙСУ:

  1. сокет

  2. порт

  3. канал

  4. контролер


42. НАЗВА ЛОГІЧНОГО ІНТЕРФЕЙСУ:

 1. порт

 2. сокет

 3. протокол

 4. канал


43. НА ЯКИХ ПРИСТРОЯХ РЕАЛІЗОВАНО ФІЗИЧНИЙ РІВЕНЬ МОДЕЛІ OSI:

 1. на комутаторах

 2. на маршрутизаторах

 3. на комп’ютерах

 4. на усіх пристроях, підключених до мережі


44. ЯКУ НАЗВУ МАЄ ПРОТОКОЛЬНА ОДИНИЦЯ ДАНИХ КАНАЛЬНОГО РІВНЯ МОДЕЛІ OSI:

 1. байт

 2. пакет

 3. кадр

 4. потік


45. ЯКІ КАНАЛИ ЗВ’ЯЗКУ ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ОДНОЧАСНУ ПЕРЕДАЧУ ДАНИХ В ДВОХ НАПРЯМКАХ:

 1. симплексний

 2. дуплексний

 3. напівдуплексний

 4. всі відповіді вірні


46. НАЗВІТЬ ТИПИ КОАКСИАЛЬНОГО КАБЕЛЮ:

 1. тонкий та кручений

 2. товстий та багатожильний

 3. багатожильний та кручений

 4. товстий та тонкий

47. ЯКИЙ ТИП РОЗ’ЄМУ МАЄ 100-МЕГАБІТНА МЕРЕЖЕВА КАРТА ДЛЯ ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ЛОКАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ: 1. BNC -коннектор

 2. 15-контактний роз'єм AUI-трансівера

 3. 8P8C

 4. HDMI

48. НА ЯКОМУ РІВНІ МОДЕЛІ OSI ПРАЦЮЄ ПОВТОРЮВАЧ: 1. канальному

 2. мережевому

 3. фізичному

 4. сеансовому

49. НА ЯКОМУ РІВНІ МОДЕЛІ OSI ПРАЦЮЄ КОМУТАТОР: 1. канальному

 2. мережевому

 3. фізичному

 4. сеансовому

50. НА ЯКОМУ РІВНІ МОДЕЛІ OSI ПРАЦЮЄ МАРШРУТИЗАТОР: 1. канальному

 2. мережевому

 3. фізичному

 4. сеансовому

51. ЯКИЙ З ПРОТОКОЛІВ Є ПРОТОКОЛОМ МАРШРУТИЗАЦІЇ: 1. RIP

 2. SMTP

 3. FTP

 4. IP

52. ДЛЯ ЯКИХ ТЕХНОЛОГІЙ КОНЦЕПЦІЯ ВІРТУАЛЬНИХ КАНАЛІВ Є БАЗОВОЮ: 1. ETHERNET

 2. TOKEN RING

 3. АТМ

 4. ISDN

53. ЯКИЙ З ПРОТОКОЛІВ ЛОКАЛЬНИХ МЕРЕЖ Є ПРОТОКОЛОМ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ: 1. IEEE 802.2

 2. IEEE 802.3

 3. IEEE 802.4

 4. IEEE 802.5

54. ЯКИЙ З ПРОТОКОЛІВ ЛОКАЛЬНИХ МЕРЕЖ Є ПРОТОКОЛОМ TOKEN RING: 1. IEEE 802.2

 2. IEEE 802.3

 3. IEEE 802.4

 4. IEEE 802.5

55. МАКСИМАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ КОМП’ЮТЕРІВ ДЛЯ СЕГМЕНТА ТЕХНОЛОГІЇ ETHERNET 10BASE-2: 1. 50

 2. 100

 3. 150

 4. 30

56.МАКСИМАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ КОМП’ЮТЕРІВ ДЛЯ СЕГМЕНТА ТЕХНОЛОГІЇ ETHERNET 10BASE-F: 1. 50

 2. 100

 3. 1024

 4. 30

57. МАКСИМАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ КОМП’ЮТЕРІВ ДЛЯ СЕГМЕНТА ТЕХНОЛОГІЇ ETHERNET 10BASE-5: 1. 50

 2. 100

 3. 150

 4. 30

58. ЯКИЙ ВИД КАБЕЛЮ ВИКОРИСТОВУЄ ТЕХНОЛОГІЯ ETHERNET 100BASE-FX: 1. екрановану виту пару

 2. неекрановану виту пару

 3. коаксіальний кабель

 4. волоконно-оптичний кабель

59. ЯКИЙ ВИД КАБЕЛЮ ВИКОРИСТОВУЄ ТЕХНОЛОГІЯ ETHERNET 100BASE-Т4: 1. екрановану виту пару

 2. неекрановану виту пару

 3. коаксіальний кабель

 4. волоконно-оптичний кабель

60. МАКСИМАЛЬНА ШВИДКІСТЬ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ В МЕРЕЖІ TOKEN RING: 1. 16 Мбіт/с

 2. 64 Мбіт/с

 3. 155 Мбіт/с

 4. 100 Мбіт/с

61. МАКСИМАЛЬНА ШВИДКІСТЬ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ В МЕРЕЖІ FDDI: 1. 16 Мбіт/с

 2. 64 Мбіт/с

 3. 155 Мбіт/с

 4. 100 Мбіт/с

62. РАДІУС ДІЇ БЕЗПРОВІДНОГО ІНТЕРФЕЙСУ WIFI: 1. 200 м

 2. 500 м

 3. 1000 м

 4. 100 м

63. НАЗВІТЬ ПРОТОКОЛ МІЖМЕРЕЖНОЇ ВЗАЄМОДІЇ: 1. TCP

 2. IP

 3. RIP

 4. IS-IS

64. СКІЛЬКИ РІВНІВ МАЄ СТЕК ПРОТОКОЛІВ TCP/IP: 1. 4

 2. 5

 3. 6

 4. 7

65. ЯКІ ПРОТОКОЛИ РЕАЛІЗОВАНІ НА ТРАНСПОРТНОМУ РІВНІ СТЕКА ПРОТОКОЛІВ TCP/IP: 1. IP та ICMP

 2. RIP та OSPF

 3. TCP та UDP

 4. HTTP та SMTP

66. ЯКІ ПРОТОКОЛИ РЕАЛІЗОВАНІ НА ПРИКЛАДНОМУ РІВНІ СТЕКА ПРОТОКОЛІВ TCP/IP: 1. IP та ICMP

 2. RIP та OSPF

 3. TCP та UDP

 4. HTTP та SMTP

67. ЯКІ АДРЕСИ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В МЕРЕЖАХ TCP/IP: 1. локальні (апаратні)

 2. мережеві адреси

 3. символьні (доменні імена)

 4. всі відповіді вірні

68. ЯКА З IP–АДРЕС Є ШИРОКОМОВНОЮ: 1. 192.190.21.005

 2. 192.190.21.205

 3. 192.190.21.255

 4. 192.190.21.055

69. МАКСИМАЛЬНА ДОВЖИНА ЗАГОЛОВКА IP-ПАКЕТА: 1. 20 байт

 2. 60 байт

 3. 50 байт

 4. 40 байт

70. МАКСИМАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ TCP-ПОРТІВ КОМП’ЮТЕРА: 1. 65535

 2. 1024

 3. 256

 4. 512

71. ЯКИЙ ПРОТОКОЛ РЕАЛІЗОВАНИЙ НА КАНАЛЬНОМУ РІВНІ МЕРЕЖІ FRAME RELAY: 1. LAP-D

 2. LAP-B

 3. LAP-F

 4. LAP-C

72. НАЗВІТЬ ПРОТОКОЛЬНУ ОДИНИЦЮ ТЕХНОЛОГІЇ АТМ: 1. кадр

 2. фрейм

 3. комірка

 4. пакет

73. МАКСИМАЛЬНА ШВИДКІСТЬ ПЕРЕДАЧІ ДЛЯ ТЕХНОЛОГІЇ DWDM: 1. 10 Гбіт/с

 2. 155 Мбіт/с

 3. 5 Гбіт/с

 4. 100 Мбіт/с

74. ЯКИЙ СЕРВІС ІНТЕРНЕТ ЗАБЕЗПЕЧУЄ ПРОТОКОЛ РОР3: 1. передачу файлів

 2. електронну пошту

 3. віддалений доступ

 4. телеконференції

75. ЯКИЙ СЕРВІС ІНТЕРНЕТ ЗАБЕЗПЕЧУЄ ПРОТОКОЛ FTP: 1. передачу файлів

 2. електронну пошту

 3. віддалений доступ

 4. телеконференції

ПРИБЛИЗНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 1. Загальні принципи побудови комп’ютерних мереж.

 2. Конвергенція комп’ютерних та телекомунікаційних мереж.

 3. Фізичне середовище передачі даних. Характеристики каналів зв’язку.

 4. Кодування та мультиплексування даних. Методи кодування.

 5. Узагальнена задача комутації. Комутація каналів і пакетів.

 6. Моделі системного опису мережевої архітектури.

 7. Елементарна комп’ютерна мережа.

 8. Мережне програмне забезпечення.

 9. Модель відкритої системи OSI.

 10. Мережні характеристики (продуктивність, надійність, керуємість, сумісність).

 11. Узагальнена структура телекомунікаційної мережі.

 12. Загальна характеристика протоколів локальних мереж.

 13. Мережа Eternet.

 14. Технології Token Ring та FDDI.

 15. Безпровідні локальні мережі IEEE 802.11.

 16. Переваги безпровідних комунікацій. Безпровідні системи передачі даних.

 17. Віртуальні локальні мережі.

 18. Стек протоколів TCP/IP. Типи адрес стека TCP/IP.

 19. Формат IP-адреси. Порядок призначення IP-адрес.

 20. Характеристика системи DNS.

 21. Формат IP-пакета, схема IP-маршрутизації.

 22. Протоколи транспортного рівня TCP та UDP.

 23. IP в глобальних мережах.

 24. Додаткові функції маршрутизаторів IP-мереж.

 25. Віртуальні канали в глобальних мережах.

 26. Базові принципи і механізми MPLS.

 27. Глобальні комп’ютерні мережі. Технологія Frame Relay.

 28. Глобальні комп’ютерні мережі. Технологія ATM.

 29. Віддалений доступ.

 30. Мережні сервіси Internet.

 31. Internet-сервіс-провайдинг.

 32. Мережі DWDM.

 33. Мережеве керування. Протокол SNMP.

Навчально-методичне та матеріально-технічне забезпечення навчальної дисципліни.
Методичні, наочні, мультимедійні, стимульні та опірні матеріали для лекцій і семінарів.
Рекомендована література.
Основні законодавчі та нормативно-правові акти

1. Конституція України. – К.: Преса України, 1997.

2. Кримінально-процесуальний кодекс України. – К., 2002.

3. Кримінальний кодекс України. – К., 2004.

4. Про міліцію : Закон України від 20.12.90 № 565.

5. Про оперативно-розшукову діяльність :”Закон України від 18.02.92 № 2135-35-12.

6. Про інформацію : Закон України від 01.12.92 № 48 // Відомості Верховної Ради України, 1992. – ст. 650.

7. Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах : Закон України від 02.08.94 № 31 // Відомості Верховної Ради України, 1994. – ст. 286

8. Про національну програму інформатизації : Закон України від 26.03.98 № 10 “ // Офіційний вісник України, 1998. – ст. 375.

9. Про телекомунікації: Закон України від 18 листопада 2003 року / Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 12. – ст. 155. (334)10 Про затвердження Державної програми інформаційно-телекомунікаційного забезпечення правоохоронних органів, діяльність яких пов’язана з боротьбою із злочинністю: Постанова Кабінету Міністрів України від 8 квітня 2009 року № 321.
Кабіне́т Міні́стрів Украї́ни - вищий орган у системі органів виконавчої влади України. Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України та Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених Конституцією України.

Базова

 1. Аннабел З. Додд. Мир телекоммуникаций. Обзор технологий и отрасли. – М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2002.

 2. Блэк Ю. Сети ЭВМ: протоколы стандарты, интерфейсы / Перев. с англ. – М.: Мир, 1990.

 3. Валецька Т.М. Комп’ютерні мережі: Апаратні засоби.– Чернівці: Зелена Буковина, 2001. – 138 с. ISBN 966-7123-63-4.

 4. Волохонский В.Л. Психологические механизмы и основания классификации блогов // Личность и межличностное взаимодействие в сети Internet. Блоги: новая реальность / Под ред. Волохонского В.Л., Зайцевой Ю.Е., Соколова М.М. – СПб.: Узд-во СПбГУ, 2006.

 5. Гольдштейн Б.С., Пинчук А.В., Суховицкий А.Л. ІР-телефония. – Радио и связь, 2001.

 6. Данилов П. The Bat! 3. Практическая работа. – БХВ-Петербург, 2006. – С. 288. – ISBN 5-94074-149-5.

 7. Дуглас Камер. Сети TCP/IP, том 1. Принципы, протоколы и структура = Internetworking with TCP/IP, Vol. 1: Principles, Protocols and Architecture. – М.: «Вильямс», 2003. – С. 880. – ISBN 0-13-018380-6.

 8. Иванова Т.И. Корпоративные сети связи / Т.И. Иванова. – М.: Эко-Трендз, 2001. – 178 с.

 9. Ирвин Дж. Передача данных в сетях: инженерный подход / Дж. Ирвин, Д. Харль. – СПб.: БХВ-Петербург, 2003. – 448 с.

 10. Кеннеди Кларк, Кевин Гамильтон. Принципы коммутации в локальных сетях Cisco. – М.: Вильямс, 2003.

 11. Куроуз Дж. Росс К. Компьютерные сети, 4-е изд. – СПб.: Питер, 2004.

 12. Новиков Ю. В., Кондратенко С. В. Основы локальных сетей. Курс лекций. – М.: Интернет-университет информационных технологий, 2005. – ISBN 5-9556-0032-9.

 13. Олифер В.Г., Олифер Н.А. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы: Учебник для ВУЗов. 4-е изд. СПб.: Питер, 2011.

 14. Телекомунікаційні та інформаційні мережі: Підручник для вищіх навчальних закладів./ П.П.Воробієнко, Л.А.Нікітюк, П.І.Резніченко. – К.: САММІТ-КНИГА, 2010.

 15. Олифер В.Г., Олифер Н.А. Новые технологии и оборудование ІР-сетей. – СПб.: БХВ-Санкт-Петербург, 2000.

 16. Олифер В.Г., Олифер Н.А. Сетевые операционные системы. – 2-е изд. СПб.: Питер, 2008.

 17. Р. Стивене. Протоколы ТСР/ІР. Практическое руководство. – Спб.: БХВ, 2003.

 18. Руководство по технологиям объединенных сетей. 4-е изд. – М.: Вильямс, 2005.

 19. Р. Моримото, М. Ноэл, К. Амарис, Э. Аббейт. Microsoft Exchange Server 2010. Полное руководство = Exchange Server 2010 Unleashed. – М.: «Вильямс», 2010. – С. 1280.

 20. Столлиигс В. Передача данных, 4-е изд. – СПб.: Питер, 2004.

 21. Столлиигс В. Современные компьютерные сети, 2-е изд. – СПб.: Питер, 2003.

 22. Уэнделл Одом. Компьютерные сети. Первый шаг // Computer Networking First-step. – М.: «Вильямс», 2005. – С. 432.

 23. Филимонов А.. Построение мультисервисных сетей Ethernet. – М.: BHV, 2007. ISBN 978-5-9775-0007-4.

 24. Шринивас Вегешиа. Качество обслуживания в сетях ІР. – М.:Вильямс, 2003.


Допоміжна

 1. Алекс Экслер. Всё об электронной почте. – НТ Пресс, 2006. – 304 с. – ISBN 5-477-00205-0.

 2. Глушков В.М. Основы безбумажной информатики / Виктор Михайлович Глушков. – М.: Наука, 1987. – 552 с.

 3. Колисниченко Д.Н. Поисковые системы и продвижение сайтов в Интернете. – М.: Диалектика, 2007. – 272 с. – ISBN 978-5-8459-1269-5.

 4. Кондратьєв Я.Ю., Хахановський В.Г. Нормативно-правова база інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності оперативних підрозділів міліції // Науковий вісник НАВСУ, № 3, 2003. – К., НАВСУ, 2003. – С. 52-59.

 5. Кристофер Негус. Linux. Библия пользователя. – М.: Диалектика, 2006. – 704 с. – ISBN 0-7645-7949-5.

 6. Ландэ Д.В. Поиск знаний в Internet. – М.: Диалектика, 2005. – 272 с. – ISBN 5-8459-0764-0.

 7. Скотт Граннеман. Linux : карманный справочник. Необходимые коды и команды. – М.: Вильямс, 2008. – 211 с.

 8. Севостьянов И.О. Поисковая оптимизация. Практическое руководство по продвижению сайта в Интернете. – СПб.: «Питер», 2010. – 240 с.

 9. Сетевые сообщества и будуще. - Интернет технологий. Web 2.0, лекция Кристофа Агитона.

 10. Тим О’Рейли, Что такое Веб 2.0 // Компьютерра, 11 октября 2005.

 11. Хахановський В.Г. Автоматизовані системи збирання і обробки інформації для прийняття рішень в процесі розслідування // Використання досягнень науки і техніки у боротьбі зі злочинністю: Матер. наук.-практ. конф.Харків: “Право”, 1998. – С. 75-77.

 12. Хахановський В.Г., Підюков П.П., Смаглюк В.М. та ін. Інформатизація управління в органах внутрішніх справ: Посібник / За заг. ред. проф. Я.Ю. Кондратьєва. - К.: НАВСУ, 2003.

 13. Характеристики социальных сервисов веб 2.0 Патаракин Е.Д. Информационные технологии в управлении образованием – IV Всероссийская конференція. – Псков-2007.

 14. Эви Немет, Гарт Снайдер, Трент Хейн. Руководство администратора Linux. Установка и настройка = Linux Administration Handbook. – 2-е изд. – М.: Вильямс, 2007. – 1072 с. – ISBN 0-13-148004-9.


Інформаційні ресурси
http://tehno.inf.ua/.

http://office.microsoft.com/en-us/outlook.


http://support.microsoft.com/kb/323384/ru.


http://technet.microsoft.com/ru-ru/library/cc753164(WS.10).aspx.

http://www.helloworld.ru/texts/comp/inet/ftp/ftp1/gloss_a.htm.

http://www.linuxcenter.ru/lib/books/ftp/.

http://www.mozillamessaging.com/ru/thunderbird/.http://www.myopera.net/.


1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16