Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПояснювальна записка до проекту фінансового плану державного підприємства «Українська залізнична швидкісна компанія»

Скачати 214.76 Kb.

Пояснювальна записка до проекту фінансового плану державного підприємства «Українська залізнична швидкісна компанія»
Скачати 214.76 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації13.06.2017
Розмір214.76 Kb.
  1   2

Пояснювальна записка

до проекту фінансового плану державного підприємства

«Українська залізнична швидкісна компанія»

на 2015 рік
Державне підприємство «Українська залізнична швидкісна компанія» засноване на державній власності, відноситься до сфери управління Міністерства інфраструктури України та підпорядковане Державній адміністрації залізничного транспорту України.
Державне підприємство (ДП) - підприємство, засноване на державній власності, в тому числі казенне підприємство.
Залізни́чний тра́нспорт (залізни́ця) - вид рейкового транспорту, що здійснює перевезення пасажирів та вантажів в колісних екіпажах, що рухаються залізничною колією. Залізничний транспорт є галуззю промисловості, частиною транспортної мережі логістичних ланцюгів, які сприяють міжнародній торгівлі і економічному зростанню.
Залізни́чний тра́нспорт в Украї́ні - залізничний транспорт загального користування, підпорядкований ПАТ «Укрзалізниця», та залізничні під'їзні колії різних форм власності, які не належать до залізничного транспорту загального користування.
Міністерство інфраструктури України Міністерство інфраструктури України - утворене 9 грудня 2010 року шляхом реорганізації Міністерства транспорту та зв'язку України.
Підприємство є юридичною особою.
Юриди́чна осо́ба - організація, суб'єкт права, здатний від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав і нести обов'язки та самостійно брати участь у правовідносинах, бути позивачем та відповідачем у суді.

Місцезнаходження Підприємства: 02096, м. Київ, вул. Привокзальна, буд.3. Підприємство створено згідно наказу Міністерства інфраструктури України від 22.02.2012 № 116 з метою розширення сфери послуг, що надаються при перевезенні пасажирів швидкісним залізничним транспортом, який не входить до залізниць загального користування, а також з метою ефективного використання пасажирського швидкісного рухомого складу.

Предметом діяльності Підприємства є:

- надання комплексу транспортних послуг юридичним та фізичним особам, в тому числі іноземним, при перевезенні пасажирів швидкісним залізничним транспортом;

Рухо́мий скла́д - транспортні одиниці автомобільного, залізничного, метротранспорту, трамвая, тролейбуси.
Трети́нний се́ктор еконо́міки або сфера послуг - один із трьох секторів економіки в рамках гіпотези трьох секторів, який включає економічну діяльність, пов'язану з послугами.
Фізи́чна осо́ба - у цивільному та інших галузях права термінологія, що використовується для позначення людини (громадянина, особи без громадянства) як учасника правових відносин. Фізична особа також підпорядковується певним нормам та правилам поведінки.

- обслуговування та експлуатація транспортних засобів, в тому числі швидкісних електропоїздів та вагонів, які закріплені за Підприємством на праві господарського відання, а також таких, що належать іншим юридичним та фізичним особам, в тому числі іноземним;

Тра́нспортний за́сіб - пристрій, призначений для перевезення людей і вантажу.

- забезпечення поповнення пасажирського залізничного швидкісного рухомого складу та розвитку його ремонтної бази;

- створення у своєму складі філій Українського центру експлуатації та сервісного технічного обслуговування швидкісного рухомого складу, системи продажу проїзних документів;

- організація співробітництва з підприємствами, в тому числі з іноземними, при наданні послуг з перевезення пасажирів та багажу тощо.

Проект фінансового плану державного підприємства «Українська залізнична швидкісна компанія» на 2014 рік складено у відповідності до наказу Міністерства економіки України від 21.06.

Техні́чне обслуго́вування озброєння та військової техніки - полягає у перевірці його укомплектованості і справності (працездатності), чистці і митті, налагодженні і регулюванні, змащуванні і заправленні (дозаправленні) експлуатаційними матеріалами, усуванні несправностей і недоліків, заміні деталей з обмеженими термінами служби і зберігання, перевірці засобів вимірювання, технічному огляді вантажопідйомних машин і посудин, які працюють під тиском.
Міністерство економіки України Міністе́рство еконо́міки Украї́ни - колишнє міністерство України, центральний орган виконавчої влади України. 9 грудня 2010 року реорганізоване в Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.
2005 № 173 «Про порядок складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану державного комерційного та казенного підприємства, господарського товариства, у статутному фонді якого більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належить державі», наказу Міністерства інфраструктури України від 15.06.
Госпо́дарське товари́ство - юридична особа, статутний (складений) капітал якої поділений на частки між учасниками.
11 № 152 «Про складання фінансових планів підприємств, установ, організацій, що належать до управління Міністерства інфраструктури України».

Показники фінансового плану відображають обсяги планових надходжень та спрямування коштів з метою забезпечення потреб діяльності підприємства у плановому році.

Державне підприємство «Українська залізнична швидкісна компанія» експлуатує швидкісні електропоїзди виробництва «Hyundai Rotem Company» та електропоїзди вітчизняного виробництва.

Денні швидкісні поїзди категорії Інтерсіті є першими в Україні швидкісними поїздами, які курсують зі швидкістю 160 км/год. Так, швидкісні поїзди категорії Інтерсіті курсують за маршрутами Київ – Харків – Київ, Дарниця – Львів – Дарниця, Київ – Костянтинівка – Київ, Київ – Дніпропетровськ – Красноармійськ, Київ – Запоріжжя – Київ, Дарниця – Трускавець – Дарниця, Дарниця – Одеса – Дарниця, Київ – Кривий Ріг. Швидкісні поїзди категорії Інтерсіті курсують за маршрутом Київ – Тернопіль - Київ.

Доходи від перевезення пасажирів поїздами категорії Інтерсіті формуються згідно тарифів на надання послуг з перевезення пасажирів поїздами категорії Інтерсіті , які затверджені наказом Міністерства інфраструктури від 19.03.2012 № 170 зі змінами та доповненнями, які включають в себе квиткову та плацкартну складову тарифу.

Доходи від перевезення пасажирів ДП “УЗШК” (плацкарта) залежить від кількості перевезених пасажирів.

Середня населеність в поїздах Інтерсіті складає 61,2%.

У 2015 році швидкісними поїздами планується перевезти 2913,0 тис. чол., що дозволить отримати чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) в сумі 579,5 млн. грн., що менше плану 2014 р. на 1,4 млн. грн. (0,2%), який складається з доходів від перевезень пасажирів у сумі 575,7 млн. грн. та доходів від допоміжної діяльності у сумі 3,8 млн. грн.


Інформація щодо прогнозної кількості перевезених пасажирів в швидкісних поїздах категорії Інтерсіті , тис. чол.


Напрямки курсування

2014 р. факт,

тис. чол.2015 р. план, тис. чол.

в т.ч. по кварталах:

Відхил. 2015 до 2014

/-

%

1

2

34

Київ - Харків

678

892

174

216

243

259

214

131%

Дарниця - Львів

142

276

71

64

74

67

134

194%

Київ - Константинівка

145

455

111

115

116

113

310

313%

Київ - Красноармійськ

181

168

46

41

51

30

-13

92%

Київ - Запоріжжя

263

502

114

125

133

130

239

190%

Дарниця - Трускавець

108

272

66

64

73

69

164

252%

Дарниця - Одеса

42

140

0

45

66

29

98

333%

Київ – Кривий Ріг

2

65

13

18

18

16

63

3250%

Київ - Тернопіль

43

143

34

36

36

37

100

332%

Разом

1604

2 913

629

724

810

750

1309

182%
  1   2


Скачати 214.76 Kb.

  • Міністерства інфраструктури України
  • Міністерства економіки України
  • Разом 1604 2 913 629 724