Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПояснювальна записка до проекту рішення міської ради «Про визначення уповноваженого органу міської ради по здійсненню дій щодо укладення охоронного договору на пам’ятку історії національного значення «Меморіальний комплекс на честь радянських

Пояснювальна записка до проекту рішення міської ради «Про визначення уповноваженого органу міської ради по здійсненню дій щодо укладення охоронного договору на пам’ятку історії національного значення «Меморіальний комплекс на честь радянських
Дата конвертації11.05.2017
Розмір15.1 Kb.
ТипПояснювальна записка

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту рішення міської ради «Про визначення уповноваженого органу міської ради по здійсненню дій щодо укладення охоронного договору на пам’ятку історії національного значення «Меморіальний комплекс на честь радянських воїнів, загиблих під час форсування Дніпра» (Меморіальний комплекс «Скорботна мати»)»

У власності територіальної громади м.

Озна́чення, ви́значення чи дефіні́ція (від лат. definitio) - роз'яснення чи витлумачення значення (сенсу) терміну чи поняття. Слід зауважити, що означення завжди стосується символів, оскільки тільки символи мають сенс що його покликане роз'яснити означення.
Запоріжжя перебуває пам’ятка історії національного значення «Меморіальний комплекс на честь радянських воїнів, загиблих під час форсування Дніпра» (Меморіальний комплекс «Скорботна мати»)», охоронний №080003-Н (далі – пам’ятка).

Відповідно до ст. 23 Закону України «Про охорону культурної спадщини» усі власники пам'яток або уповноважені ними органи зобов'язані укласти охоронний договір.

Теритóрія (лат. territorium - область, територія; від terra - земля) - регіон, обмежена частина земної поверхні в природних, державних, адміністративних або умовних межах: визначається протяжністю, як специфічним видом «просторового» ресурсу, площею, географічним розташуванням, природними умовами, господарською освоєністю.
Територіальна громада Територіа́льна грома́да - «жителі, об'єднані постійним проживанням у межах села, селища, міста, що є самостійними адміністративно-територіальними одиницями, або добровільне об'єднання жителів кількох сіл, що мають єдиний адміністративний центр».
Зако́н (англ. law, англ. act, нім. Gesetz n) - нормативно-правовий акт вищої юридичної сили, що регулює найважливіші суспільні відносини шляхом встановлення загальнообов'язкових правил, прийнятий в особливому порядку (законодавчим), або безпосередньо народом.

На даний час Запорізькою міською радою, як представником власника пам’ятки, не визначено уповноважений орган для укладення охоронного договору.

Повнова́ження - офіційно надане кому-небудь право певної діяльності, ведення справ.

Оперативне управління пам’яткою здійснюється районною адміністрацією Запорізької міської ради по Ленінському району, яку згідно з рішенням виконавчого комітету Запорізької міської ради від 27.07.

Адміністрáція - це: «державна адміністрація» у значенні певних органів державного управління. Розрізняють - А. центральну (Президент, Кабінет Міністрів, інші центральні відомства) та місцеву (решта органів державного управління); із запровадженням інституту президентства створено апарат при Президентові України, який має назву «Адміністрація Президента України».
2011 №337 визначено балансоутримувачем пам’ятки.Відповідно до рекомендацій управління з питань правового забезпечення роботи галузей міського господарства міської ради (лист від 10.09.2014 №0512/01-42) міська рада має окремим рішенням уповноважити районну адміністрацію міської ради по Ленінському району на укладення охоронного договору та передбачити порядок фінансування заходів із утримання пам’ятки.
Фінансування бізнесу - забезпечення наявним грошовим капіталом для використання в комерційних цілях. Потреби компанії в капіталі можуть бути короткостроковими і довгостроковими. Основні джерела короткострокового і довгострокового капіталу можуть бути підрозділені на внутрішні і зовнішні.
Пра́во - це обумовлена природою людини і суспільства система регулювання суспільних відносин, що виражає свободу особистості, та якій притаманні нормативність, формальна визначеність в офіційних джерелах і забезпеченість можливістю державного примусу.

Зважаючи на вищевказане управлінням культури і мистецтв міської рад спільно із управлінням з питань правового забезпечення роботи галузей міського господарства міської ради було підготовлено проект рішення міської ради «Про визначення уповноваженого органу міської ради по здійсненню дій щодо укладення охоронного договору на пам’ятку історії національного значення «Меморіальний комплекс на честь радянських воїнів, загиблих під час форсування Дніпра» (Меморіальний комплекс «Скорботна мати»)».Начальник управління культури

і мистецтв міської ради І.В. Черниш  • Закону України