Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПояснювальна записка до проекту Закону України "Про внесення змін до статті 7 Закону України "Про засади державної мовної політики"

Скачати 53.85 Kb.

Пояснювальна записка до проекту Закону України "Про внесення змін до статті 7 Закону України "Про засади державної мовної політики"
Скачати 53.85 Kb.
Дата конвертації19.04.2017
Розмір53.85 Kb.
ТипПояснювальна записка

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту Закону України "Про внесення змін до статті 7 Закону України "Про засади державної мовної політики" щодо всебічного розвитку англійської мови"


1.

Мовна політика - сукупність ідеологічних постулатів і практичних дій, спрямованих на регулювання мовних відносин у країні або на розвиток мовної системи у певному напрямі.

Закон України - нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою України більшістю голосів (для законів, що стосуються внесення змін до конституції, - конституційною більшістю голосів).

Зако́н (англ. law, англ. act, нім. Gesetz n) - нормативно-правовий акт вищої юридичної сили, що регулює найважливіші суспільні відносини шляхом встановлення загальнообов'язкових правил, прийнятий в особливому порядку (законодавчим), або безпосередньо народом.

Англі́йська мо́ва (English, the English language) - мова, що належить до германської групи індоєвропейської сім'ї мов. Одна з найпоширеніших мов у світі, особливо як друга мова та мова міжнародного спілкування.

Обґрунтування необхідності прийняття акта

Не торкаючись усіх недоліків та суперечностей Закону України "Про засади державної мовної політики", відзначимо його внутрішню неузгодженість та невідповідність Європейській Хартії регіональних мов та мов меншин.

Водночас, статтею 5 цього Закону встановлено, що при здійсненні державної мовної політики Україна дотримується, зокрема, таких цілей і принципів, як "визнання всіх мов, які традиційно використовуються в межах держави чи її певної території, національним надбанням, недопущення привілеїв чи обмежень за мовними ознаками", а також "застосування принципу плюрилінгвізму, за якого кожна особа в суспільстві вільно володіє кількома мовами, на відміну від ситуації, коли окремі мовні групи володіють тільки своїми мовами".

Крім цього зазначається, що "держава сприяє розвитку багатомовності, вивченню мов міжнародного спілкування, насамперед тих, які є офіційними мовами Організації Об'єднаних Націй, ЮНЕСКО та інших міжнародних організацій".

Міжнародні міжурядові організації (англ. International Intergovernmental Organization (IIGO's)), найчастіше асоціюються із терміном Міжнародні організації - об'єднання трьох або більше незалежних держав, їхніх урядів, інших міжурядових організацій, спрямоване на вирішення певних спільних питань чи організації проектів.

Офіці́йна мо́ва - мова, якій у певній державі, країні чи міжнародній організації надано спеціального (у порівнянні з іншими мовами - «надзвичайного») статусу [Джерело?] - як мови, вживання якої обов'язкове в офіційних документах, в органах законодавства, державного управління, судочинства, у закладах освіти, науки, культури тощо.

Як відомо, серед шести офіційних мов ООН - англійської, арабської, іспанської, китайської, російської та французької - найбільш поширеними в Україні є російська та англійська. Водночас, у переліку регіональних мов або мов меншин, викладених в частині 2 статті 7 Закону України "Про засади державної мовної політики", англійська мова, на відміну від російської, відсутня.

Англійська належить до тих мов, що має найширший словниковий запас: (близько 250 тис. різних слів; Оксфордський словник англійської мови нараховує близько 600 тис. слів, а Словник Вебстера - 475 тис., але серед них велика частка архаїчних слів та величезний об'єм технічних термінів).

Закон декларує, що "кожен, незалежно від етнічного походження, національно-культурної самоідентифікації, місця проживання, релігійних переконань, має право вільно користуватися будь-якою мовою у суспільному та приватному житті, вивчати і підтримувати будь-яку мову".

Місце мешкання - юридичний термін, під яким мається на увазі юридично оформлене місце, в якому індивідуум має постійне та довгострокове помешкання.

Натомість з тексту документу вбачається, що права громадян, що є носіями англійської мови в Україні, не захищаються належним чином.

Також це мова, яку знають найбільше людей як другу (нерідну) : (від 250 млн до 350 млн людей).

Зокрема, через відсутність англійської в переліку регіональних мов, її носії, що компактно проживають на певних територіях (у столиці та інших великих містах України), не мають права звертатися до органів місцевого самоврядування з вимогою визнати англійську регіональною з усіма відповідними наслідками.

Місто в Україні - статус адміністративно-територіальної одиниці України, населений пункт зі статусом місто, що знаходиться на території України і підпорядковується органам місцевої державної влади України.

Місце́ве самоврядува́ння - право та змога органів місцевого самоврядування в межах закону здійснювати регулювання й управління суттєвою часткою суспільних справ, які належать до їхньої компетенції, в інтересах місцевого населення.

Водночас, англомовних громадян за найскромнішими підрахунками мешкає набагато більше ніж 10 відсотків у кожному великому українському місті.

Разом із цим, створення можливостей для визнання в окремих регіонах України англійської мови регіональною мовою матиме величезне позитивне значення для підвищення гуманітарної готовності країни увійти в європейський суспільний простір.

Англійською друкують найбільше.

Адже, пріоритетом України продовжує залишатись Європейська інтеграція і створення необхідних передумов для членства в ЄС в майбутньому. Проте наявні заходи зовнішньої і внутрішньої політики України не спрямовані на розвиток комунікативних можливостей українців.

Європейська інтеграція Європейська інтеграція - це процес політичної, юридичної, економічної (а в деяких випадках - соціальної та культурної) інтеграції європейських держав, у тому числі й частково розташованих в Європі. На даний момент європейська інтеграція досягається в основному за рахунок розширення Європейського Союзу та Ради Європи.

Внутрішня політика України Вну́трішня полі́тика Украї́ни - загальний внутрішньополітичний курс держави, сукупність напрямків її діяльності, структур та інститутів щодо організаційного, конкретно-змістовного вислова інтересів народу з метою створення умов для нормального людського життя, збереження чи реформування існуючого суспільного та державного ладу.

Англійська мова є мовою міжнародного спілкування, і застосування до неї заходів, спрямованих на її всебічний розвиток, сприятиме більшій інтеграції українців у європейське та світове співтовариство.

Дослідження показують, що англійська мова є найбільш розповсюдженою мовою, якою володіють майже 1,2 млрд.

Найдовше слово в англійській мові: pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis (45 літер, силіко́з - захворювання людини, викликане тривалим вдиханням пилу, що містить вільний діоксид кремнію).

чоловік у всьому світі. При цьому, у Європі частка громадян, які володіють англійською мовою і для яких вона не є рідною, наближається до 50 відсотків.

На основі англійської мови створено кілька спрощених штучних мов.

Цим обумовлюється необхідність прийняття проекту Закону України "Про внесення змін до статті 7 Закону України "Про засади державної мовної політики" щодо всебічного розвитку англійської мови".

Проект закону - документ з текстом закону, запропонований до прийняття законодавчому органу або на референдум.

Існує гіпотеза, що англійська мова насправді є скандинавською, тобто належить до північногерманської мовної групи, разом з норвезькою, данською, шведською, ісландською і фарерською. Автором цієї гіпотези є професор лінгвістики з Університету Осло Терьє Форлунд (Jan Terje Faarlund)


2. Цілі й завдання прийняття акта

Проект Закону України "Про внесення змін до статті 7 Закону України "Про засади державної мовної політики" щодо всебічного розвитку англійської мови" розроблено із власної ініціативи та з метою створення можливостей для надання повноцінного статусу регіональної мови англійській мові, а також стимулювання прискорення інтеграції українців в європейське і світове співтовариство.

Регіона́льна мо́ва - мова, яка має певне поширення і правовий статус якої (яких) закріплений в одному або кількох адміністративно-територіальних суб'єктах (областях, провінціях, краях, штатах, районах, муніципалітетах або інших регіонах держави) поряд з офіційною/державною мовою, яка діє на території всієї держави.


3. Загальна характеристика й основні положення проекту акта

Проектом передбачено внести зміни до частини другої статті 7 Закону України "Про засади державної мовної політики".

Пропонується доповнити перелік регіональних мов або мов меншин України, до яких застосовуються заходи, спрямовані на їх використання, англійською мовою.
4. Стан нормативно-правової бази в даній сфері правового регулювання

Основними законодавчо-правовими актами, які регулюють зазначене питання є:

Конституція України,

Закон України "Про засади державної мовної політики" від 3 липня 2012 року № 5029-VI,

Закон України "Про ратифікацію Європейської хартії регіональних мов або мов меншин" від 15 травня 2003 року N 802-IV,

Європейська хартія регіональних мов або мов меншин.

Правове́ регулюва́ння - це упорядкування суспільних відносин здійснюване державою за допомогою права і сукупності правових засобів, їх юридичне закріплення, охорона і розвиток.

Реалізація положень поданого законопроекту після його прийняття не потребує внесення змін до інших законів України.
5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація зазначеного законопроекту не потребує додаткових витрат з державного бюджету України.

Державний бюджет - це система грошових відносин, яка виникає між державою, з одного боку, і підприємствами, фірмами, організаціями та населенням, з іншого, з метою формування та використання централізованого фонду грошових ресурсів для задоволення суспільних потреб.


6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття акта

Прийняття проекту Закону України "Про внесення змін до статті 7 Закону України "Про засади державної мовної політики" щодо всебічного розвитку англійської мови" сприятиме наповненню реальним змістом політики європейської інтеграції України у лінгвістичній та комунікативній сферах, створить потенціал для поступового просування громадян України до Європейського соціально-культурного простору.Народний депутат

України Г. Москаль
Каталог: uploads -> files
files -> Історія створення І розвитку 6 Принцип роботи bluetooth 7
files -> Характеристика стану ринку ноутбуків в Україні Класифікація та асортимент ноутбуків
files -> Застосування програмного продукту «In Team» у процесі автоматизації роботи менеджера Зміст
files -> Операції над об’єктами та групами об’єктів файлової системи
files -> Основні поняття багатозадачності в Windows 95 процес (задача)
files -> Реферат на тему: " Вимоги до апаратного забезпечення ос win95/94/2000/Me/xp "
files -> І. Поняття локальної мережі
files -> Нова операційна система Microsoft Millennium


Скачати 53.85 Kb.

  • Європейська інтеграція
  • 2. Цілі й завдання прийняття акта
  • 3. Загальна характеристика й основні положення проекту акта
  • 4. Стан нормативно-правової бази в даній сфері правового регулювання
  • 5. Фінансово-економічне обґрунтування
  • 6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття акта
  • Народний депутат України Г. Москаль