Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПояснювальна записка Мета курсу за вибором «Основи веб-дизайну»

Скачати 26.79 Kb.

Пояснювальна записка Мета курсу за вибором «Основи веб-дизайну»
Скачати 26.79 Kb.
Дата конвертації03.06.2017
Розмір26.79 Kb.
ТипПояснювальна записка

Пояснювальна записка

Мета курсу за вибором «Основи веб-дизайну» полягає в тому, щоб навчити дітей будувати привабливі, цікаві та інформативні сайти з елементами інтерактивності, а також розміщувати їх в Інтернеті. Завданнями курсу є формування в учнів розуміння принципів організації веб-ресурсів, формування й розвинення навиків роботи з сучасними програмними засобами, призначеними для розробки веб-сторінок, а також виховання культури оформлення сайтів й уміння грамотно структурувати інформацію.

Програма складається з: • пояснювальної записки, де описано мету та завдання курсу, особливості організації навчально-виховного процесу та перелік програмно-технічних засобів, необхідних для успішного проведення курсу;

 • змісту навчального матеріалу;

 • додатків, у яких наведено критерії оцінювання рівня навчальних досягнень учнів та список рекомендованої літератури.

Курс розрахований на 36 годин і може викладатися в середніх навчальних закладах будь-якого профілю після вивчення в межах базового курсу інформатики основних понять Інтернету та засад комп’ютерної графіки, тобто у старших класах основної школи.
Сере́дня загальноосві́тня шко́ла - загальноосвітня школа, в якій учні здобувають середню освіту.

Курс містить дві основні складові: технологічну та дизайнерську. Технологічна складова полягає у вивченні мов, програмних засобів і принципів роботи технологій, пов’язаних з розробкою і функціонуванням веб-ресурсів, у той час як дизайн стосується проектування інтерфейсу користувача, правил структуризації вмісту веб-сторінок, їх графічного та стилістичного оформлення.

Програ́мне забезпе́чення (програ́мні за́соби) (ПЗ; англ. software) - сукупність програм системи обробки інформації і програмних документів, необхідних для експлуатації цих програм.
Інтерфе́йс користувача́ (англ. user interface, UI, дружній інтерфейс) - засіб зручної взаємодії користувача з інформаційною системою. Сукупність засобів для обробки та відображення інформації, максимально пристосованих для зручності користувача; у графічних системах інтерфейс користувача реалізовується багатовіконним режимом, змінами кольору, розміру, видимості (прозорість, напівпрозорість, невидимість) вікон, їхнім розташуванням, сортуванням елементів вікон, гнучкими налаштовуваннями як самих вікон, так і окремих їхніх елементів (файли, папки, ярлики, шрифти тощо), доступністю багатокористувацьких налаштувань.
Курс побудований так, що технологічна складова вивчається спочатку, дизайнерська — потім. Це пояснюється особливостями веб-дизайну: хоча він і є різновидом художнього дизайну взагалі, але вимагає від дизайнера дотримання певних стратегій і обмежень, які неможливо усвідомити, не розуміючи технологічної складової.

Учні, які повністю опанують курс, познайомляться з трьома підходами до створення веб-сайтів: автоматизоване створення веб-сайту на безкоштовному сервері, створення сайту в середовищі графічного редактора сайтів та програмування сайту на мові HTML.

Графічний редактор Графічний редактор - прикладна програма (або пакет програм), що дозволяє її користувачеві створювати і редагувати зображення на екрані комп'ютера і зберігати їх в графічних форматах файлів, наприклад, JPEG, PNG, GIF, TIFF.
Ця особливість навчального матеріалу дозволяє легко варіювати його обсяги та зміст. Наприклад, у школах гуманітарного або спортивного профілю може бути доцільним обмежитися автоматизованим створенням веб-сайту, у школах природничого, фізико-математичного та художньо-естетичного профілів з матеріалу курсу можна виключити мови HTML та Javascript, а в освітніх закладах інформаційно-технологічного профілю курс можна викладати в повному обсязі.

Курс має практичну спрямованість, на виконання учнями практичних робіт, а завершуватися навчання має виконанням індивідуального чи колективного проекту з розробки тематичного веб-сайту. На прикладі сайту, що розробляється в межах цього проекту, можна відпрацьовувати теорію та практику дизайну. Підсумковий проект може замінити практичну роботу №11. Більше часу, ніж на інші практичні роботи, слід відвести також на практичну роботу №7, виконуючи яку учень має застосувати численні уміння, пов’язані з роботою в середовищі графічного веб-редактора.Для науково-методичного забезпечення курсу, окрім відповідних підручників і навчальних посібників, необхідні такі технічні й програмні засоби:

 1. Комп’ютерний клас з локальною мережею Windows та доступом до Інтернету з усіх учнівських комп’ютерів.
  Навчальний посібник - видання, яке частково доповнює або замінює підручник у викладі навчального матеріалу з певного предмета, курсу, дисципліни або окремого його розділу, офіційно затверджений як такий.


 2. Графічний редактор веб-сайтів.

 3. Достатньо потужний редактор, що обробляє растрову графіку.

 4. Засіб для створення gif-анімації (якщо такий не входить до складу графічного редактора).

 5. Веб-браузер.

Тематичне планування навчального матеріалу


з\п


Тема

Всього аудиторних годин

Всього індивідуальних (практичних) годинАвтоматизоване створення й підтримка веб-ресурсів

2

2Основи мови HTML

2

2Графіка, аудіо- та відеоінформація на веб-сторінках

4

4Графічний редактор веб-сайтів

4

4Каскадні аркуші стилів і динамічні веб-сайти

2

2Хостинг і популяризація сайтів

2

2Дизайн веб-сайтів

2

2Розробка проекту
18

Всього

18

18


ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ


(12 годин)

Зміст навчального матеріалу

1. Автоматизоване створення й підтримка веб-ресурсів (2 год.)

 • Принципи доступу до інформації в мережі Інтернет.
  Інтернет Інтерне́т (від англ. Internet), міжмере́жжя - всесвітня система взаємосполучених комп'ютерних мереж, що базуються на комплекті Інтернет-протоколів. Інтернет також називають мережею мереж. Інтернет складається з мільйонів локальних і глобальних приватних, публічних, академічних, ділових і урядових мереж, пов'язаних між собою з використанням різноманітних дротових, оптичних і бездротових технологій.
  Поняття про веб-сайт, веб-сторінку, структуру сайту.

 • Реєстрація веб-сайту на безкоштовному сервері.

 • Автоматизоване створення статичної веб-сторінки, вибір її типу й оформлення.

 • Наповнення веб-сторінки інформацією, створення посилань, завантаження файлів на сервер.
  Завантаження файлів (стягування; англ. download) - перенесення (отримання) файлів або інформації іншого вигляду з віддаленого комп'ютера (веб-сайту, ftp-сайту, серверу пошти тощо) на комп'ютер користувача.


 • Автоматизоване створення й адміністрування форумів та чатів.

 • Створення й ведення блогів.

2. Основи мови HTML (2год.)

  • Поняття про мову розмітки, гіпертекстовий документ та його елементи.

  • Поняття тегу й атрибуту. Теги форматування шрифтів і поділу тексту на рядки та абзаци.

  • Текстові гіперпосилання.

  • Доповнення автоматично створеної веб-сторінки тегами користувача.

  • Теги заголовку й тіла веб-сторінки.

  • Нумеровані й марковані списки на веб-сторінках.

  • Теги таблиць, рядків, комірок, їхні атрибути.

  • Розмітка веб-сторінок за допомогою таблиць.

  • Поняття про структуру веб-сайту. Фрейми, теги й атрибути фреймів. Використання посилань у фреймах.

3. Графіка, аудіо- та відеоінформація на веб-сторінках (4 год.)

 • Формати зображень, що використовуються в Інтернеті, їхні особливості.

 • Розміщення й вирівнювання зображень на веб-сторінках.

 • Зображення й карти посилань.

 • Створення й розміщення на сайтах gif-анімації.

 • Розміщення на веб-сторінках аудіо-файлів і настроювання параметрів їх програвання.

 • Формати відеофайлів, їхні особливості.

 • Вставляння відеофайлів і настроювання параметрів їхнього відтворення.

 • Відтворення аудіо- та відеофайлів в онлайновому режимі.

4. Графічний редактор веб-сайтів (4 год.)

 • Інтерфейс програми. Режими перегляду веб-документа.

 • Створення сайту за допомогою майстра.

 • Створення веб-сайту вручну: установлення параметрів сторінки, введення й форматування елементів сторінки: тексту, гіперпосилань, зображень.

 • Структурування веб-сторінок та сайтів: таблиці та фрейми.

 • Керування графікою на веб-сторінках.

 • Додавання до веб-сторінок мультимедійного вмісту.

5. Каскадні аркуші стилів і динамічні веб-сайти (2 год.)

 • Поняття про каскадні аркуші стилів.

 • Означення й застосування стилів, зв’язування аркушів стилів з гіпертекстовими документами.

 • Поняття про об’єктну модель документа DOM і мову DHTML.

 • Поняття про події та обробку подій, що підтримується мовою DHTML.

 • Створення динамічних елементів за допомогою графічного редактора веб-сторінок: динамічна зміна параметрів тексту, розкривні списки, позиціонування зображень.

 • Поняття про мови веб-скриптів та спосіб використання скриптів у гіпертекстових документах.

 • Автоматичне генерування веб-скриптів засобами графічного редактора веб-сторінок, обробка форм.

6. Хостинг і популяризація сайтів (2 год.)

 • Вибір домена й реєстрація у провайдреа.

 • Дизайн URL-адреси.

 • Створення FTP-з’єднання й вивантаження файлів на віддалений сервер.

 • Публікування сайту на SharePoint-порталі.

 • Популяризація сайту за допомогою банерних мереж, пошукових систем, обміну посиланнями, платної реклами.

7. Дизайн веб-сайтів (2 год.)

 • Типи сайтів, їхні особливості.

 • Планування веб-сайту.

 • Просторовий дизайн веб-сторінки: принципи ергономічного розміщення контенту, просторові відношення елементів сторінки.

 • Дизайн кольору, форми, текстури, шрифтів.

 • Поняття про єдність стилю веб-сторінки, баланс, контраст.

 • Дизайн інформаційного наповнення сайту: створення, розміщення й настроювання параметрів текстових блоків, формування заголовків.

 • Дизайн структури сайту: принципи розподілу вмісту за сторінками, організація навігації сайтом, різновиди веб-сторінок (головна, тематична, сторінка-зміст тощо) та особливості їх дизайну;

 • Типові помилки дизайнерів-початківців.

Індивідуальна робота
Зміст навчального матеріалу

1. Автоматизоване створення й підтримка веб-ресурсів (2 год.)

Практична робота №1. Створення й адміністрування веб-сайту на безкоштовному сервері.

Практична робота №2. Створення й ведення блогу.

2. Основи мови HTML (2 год.)

Практична робота №3. Розробка найпростішої веб-сторінки.

Практична робота №4. Структурування веб-сторінок за допомогою таблиць.

Практична робота №5. Розробка веб-сайтів на базі фреймів.

3. Графіка, аудіо- та відеоінформація на веб-сторінках (4 год.)

Практична робота №6. Розміщення на веб-сторінці графічних об’єктів.

4. Графічний редактор веб-сайтів (4 год.)

Практична робота №7. Розробка сайту в середовищі графічного редактора сайтів.


5. Каскадні аркуші стилів і динамічні веб-сайти (2 год.)

Практична робота №8. Створення динамічних елементів на веб-сторінках.

Практична робота №9. Обробка форм за допомогою веб-скриптів.

6. Хостинг і популяризація сайтів (2 год.)

Практична робота №10. Публікування веб-сайту та його реєстрація в пошуковій системі.

7. Дизайн веб-сайтів (2 год.)

Практична робота №11. Оформлення сайту.

 1. Розробка проекту (18 год.)

Каталог: Files -> downloads
downloads -> Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за спеціальністю «Видавнича справа та редагування»
downloads -> Словник – довідник Лебедин, 2010р
downloads -> «Пропедевтика програмування за допомогою навчального діяльнісного середовища Скретч»
downloads -> Поняття комп’ютерної публікації
downloads -> Програма основ роботи в операційній системі Windows та прикладних програмах ms office Основний рівень пояснювальна записка
downloads -> Методичні рекомендації щодо організації та змісту навчально-виховного процесу з інформатики у 2014/2015 навчальному році
downloads -> Безпека дітей в Інтернеті
downloads -> Урок №2,3 5 клас (курс «Інформатика») Тема : ос windows. Вікна, їх елементи. Мета


Скачати 26.79 Kb.

 • (12 годин) Зміст навчального матеріалу
 • 2. Основи мови HTML (2год.)
 • 3. Графіка, аудіо- та відеоінформація на веб-сторінках (4 год.)
 • 4. Графічний редактор веб-сайтів (4 год.)
 • 5. Каскадні аркуші стилів і динамічні веб-сайти (2 год.)
 • 6. Хостинг і популяризація сайтів (2 год.)
 • 7. Дизайн веб-сайтів (2 год.)
 • Зміст навчального матеріалу 1. Автоматизоване створення й підтримка веб-ресурсів (2 год.)
 • 2. Основи мови HTML (2 год.) Практична робота №3 .
 • Практична робота №5.
 • Практична робота №6.
 • 5. Каскадні аркуші стилів і динамічні веб-сайти (2 год.) Практична робота №8 .
 • Практична робота №10 .
 • Практична робота №11 .