Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПояснювальна записка містить 8 сторінок. Графічна частина складається з листів формату the summary

Пояснювальна записка містить 8 сторінок. Графічна частина складається з листів формату the summary
Сторінка4/5
Дата конвертації19.03.2017
Розмір0.53 Mb.
ТипПояснювальна записка
1   2   3   4   5

Вибраний трансформатор напруги відповідає усім вимогам.


2.2.3 Характеристики вибраного обладнання

Вимикач

Вимикачі HPL можуть працювати з одно- і триполюсним управлінням. Вимикачі з однією дугогогасильною камерою на полюс можуть працювати в обох режимах управління. Вимикачі з декількома дугогогасильними пристроями допускають управління лише на один полюс.

Три полюси вимикача вмонтовуються на окремих полюсних опорах. При трьох-полюсному режимі управління полюса вимикача і привід сполучені між собою тягою. Кожен полюс вимикача обладнаний своєю окремою відключаючою пружиною.

Кожен полюс вимикача є герметичною заповненою елегазом (SF6) колонкою, яка має дугогасильний пристрій, порожнистий опорний ізолятор і корпус механізму.

Ізолятор (рос. изолятор, англ. insulator, нім. Isolator m) -
Механі́зм (грец. μηχανή mechané - машина) - система тіл, що призначена для перетворення руху одного або декількох тіл у потрібний рух інших тіл. Механізм складає основу більшості машин і застосовується в різноманітних технічних об'єктах.

Експлуатаційна надійність і термін служби елегазового (Sf6) вимикача багато в чому залежать від здатності забезпечити герметизацію об'єму з елегазом Sf6 і нейтралізувати дію вологості і продуктів розкладання газу.

Герметиза́ція (рос.герметизация, англ. sealing, нім. Abdichtung f, hermetische Abdichtung f, hermetisches Verschließen n, Luftdichtigkeit f, Luftdichtheit f, luft- und gasdichter Abschluß m) - забезпечення непроникності стінок і з'єднань, що обмежують потрапляння рідин і газів у внутрішні об'єми апаратів, машин, приміщень, споруд.
Воло́гість - міра насиченості речовини водою. У поняття вологості не входить вміст хімічно зв'язаної (конституційної), а також кристалогідратної води.

•Ризик витоку газу незначний завдяки вживанню подвійних кільцевих і хрестоподібних ущільнень з каучуку нітрилу.

•У кожній дугогасительной камері поміщається фільтр (десикант) абсорбції, який поглинає вологу і продукти розкладання.

•Оскільки відключаюча здатність залежить від щільності елегазу Sf6, полюс вимикача HPL обладнаний монітором щільності.

Монітором щільності є реле тиску з температурною компенсацією. Тому попереджувальний сигнал і функція блокування включаються лише у тому випадку, коли тиск елегазу знижується із-за його витоку.

Рис 4. Автоматичний вимикач HPL-В2.

Напрýження (механі́чне напру́ження) - міра інтенсивності внутрішніх сил, розподілених по перетинах, тобто зусилля, що припадають на одиницю площі перетину тіла. В Міжнародній системі одиниць напруження обчислюють у паскалях, Па.
Автомати́чний вимика́ч - це контактний комутаційний апарат, що спроможний вмикати, проводити та вимикати струм, коли електричне коло у нормальному стані, а також вмикати, проводити протягом певного встановленого часу і вимикати струм при певному аномальному стані електричного кола.
1-дугогасильна камера. 2- опорний ізолятор. 3-опорна конструкція. 4-шафа управління з приводом BLG. 5-відключаюча пружина з корпусом. 6-монітор щільності газу (з протилежного боку). 7-покажчик положення вимикача
Конструктивні особливості авто компресійного (Auto-puffertm) дугогасильного пристрою

Дугогасильні пристрої автокомпресорного типу (Auto-puffer™) (рис.

Поло́ження - нормативно-правовий або локально-правовий акт, що визначає основні правила організації та діяльності державних органів, структурних підрозділів органу, а також установ, організацій і підприємств (філій), що їм підпорядковуються, тимчасово створюваних комісій, груп, бюро і т. ін.
5)демонструють свої розрахункові переваги при відключенні великих струмів (наприклад, номінального струму КЗ). На початку процесу відключення, авто компресорний дугогасильний пристрій починає працювати так само, як і компресійний. Відмінність же в принципі їх дії при відключенні великих і малих струмів виявляється лише після появи дуги.Рис 5. 1. Верхній струмопровід 2. Нерухомий дугогасильний контакт 3. Рухливий дугогасильний контакт 4. Автокомпресорний об'єм 5. Компресорний об'єм 6. Клапан наповнення 7. Нерухомий поршень 8. Сопло 9. Головний нерухомий контакт 10. Головний рухливий контакт 11. Клапан автокомпресії 12. Компресорний циліндр 13. Клапан скидання надлишкового тиску 14. Нижній струмопровід
Коли дугогасильні контакти відокремлюються, між рухомим і нерухомим дугогасильними контактами утворюється дуга. Під час горіння дуги, вона в деякій мірі блокує потік елегазу (SF6) через сопло. Дуга, що горить, характеризується дуже високою температурою і потужним випромінюванням тепла і починає нагрівати елегаз (SF6) в обмеженому газовому об'ємі.
Найвища теоретично можлива температура - планківська температура. Вища температура за сучасними фізичними уявленнями не може існувати, оскільки надання додаткової енергії системі, нагрітої до такої температури, не збільшує швидкості частинок, а лише породжує у зіткненнях нові частки, за цієї обставини кількість частинок у системі зростає й зростає маса системи. Вище за планківську температуру гравітаційні сили між частинками стають порівняними із силами решти фундаментальних взаємодій. Можна вважати, що це температура «кипіння» фізичного вакууму. Вона приблизно дорівнює 1.41679(11)×10 K (~ 142 нонільйони K).
Таким чином, тиск усередині як автокомпресорного, так і компресорного об'єму зростає як із-за підвищення температури від дуги, так і внаслідок стискування газу в загальному просторі між компресійним циліндром і нерухомим поршнем.
Поверхня Сонця має температуру близько 6000 K, а сонячне ядро - близько 15 000 000 K.
Підвищення (елевація) - кутова висота об'єкта спостереження (земного предмета, літального апарату, небесного світила тощо) над істинним горизонтом. Підвищення спільно з азимутом служить для визначення напрямку на об'єкт.

Тиск газу в автокомпресорному об'ємі продовжує підвищуватися до тих пір, поки не стане достатньо високим для того, щоб закрити автокомпресорний клапан. Весь елегаз (SF6), необхідний для гасіння дуги, тепер обмежений в замкнутому автокомпресорному об'ємі, і його тиск в цьому об'ємі може додатково підвищуватися лише із-за нагріву дугою. Приблизно у той же самий час, тиск газу в нижньому компресійному об'ємі досягає рівня, достатнього для відкриття клапана скидання надлишкового тиску. Оскільки елегаз (SF6) з компресійного об'єму виходить через клапан скидання надлишкового тиску, це знижує потребу в додатковій робочій енергії приводу, необхідній, щоб витримати стискування елегазу при одночасному збереженні швидкості розбіжності контактів, що необхідно для витримки напруги, що відновлюється на контактах.

Коли струм проходить через нульове значення, дуга стає порівняно слабкою. У цей момент потік стислого елегазу (SF6) виходить з автокомпресорного об'єму через сопло і гасить дугу.

При операції включення відкривається клапан наповнення і елегаз поступає як в компресорний, так і автокомпресорний об'єми.

При відключенні слабких струмів автокомпресорні дугогасильні пристрої працюють, по суті, аналогічно компресійним пристроям.

Анало́гія - (грец. αναλογια - «відповідність») - подібність, схожість у цілому відмінних предметів, явищ за певними властивостями, ознаками або відношеннями.
Тобто створюваний елегазом тиск недостатній для закриття автокомпресорного клапана. В результаті фіксований автокомпресорний об'єм і компресорний об'єм формують один загальний об'єм стискування. В цьому випадку тиск елегазу (SF6), необхідний для переривання дуги, досягається звичайним механічним способом від енергії приводу, як в звичайному компресійному пристрої дугогасіння.
Переривання (англ. interrupt) - сигнал, що повідомляє процесор про настання якої-небудь події, яка потребує невідкладної уваги. При цьому виконання поточної послідовності команд призупиняється і керування передається обробнику переривання, який реагує на подію та обслуговує її, після чого повертає управління в перерваний код.

Проте, на відміну від компресорного пристрою, автокомпресорний пристрій потребує меншої енергії приводу для механічного створення тиску елегазу при відключенні струмів, менших номінального значення струму КЗ (тобто порядку 20%–30%).

У розімкненому положенні, між нерухомим і рухливим контактами існує достатній ізоляційний проміжок, здатний забезпечити номінальні рівні діелектричної міцності.

При операції включення відкривається клапан наповнення і елегаз (SF6) поступає в автокомпресорний і компресорний об'єми. Оскільки для відключення слабких струмів досить середнього рівня тиску елегазу (SF6), що створюється механічним способом, а для переривання великих струмів відключення використовується теплова енергія дуги, що створює додатковий тиск елегазу в обмеженому об'ємі, для роботи автокомпресорного дугогасильного пристрою потрібна менша (приблизно на 50%) робоча енергія приводу, чим для роботи компресорного пристрою гасіння дуги.

Здатність до комутації струмів

Всі вимикачі типа HPL здатні відключати струми КЗ в течію максимум 40 мс. Завдяки оптимізації конструкції контактів і швидкості їх руху ми можемо також гарантувати відключення ємкісних струмів з дуже низькою вірогідністю повторних пробоїв.

При відключенні індуктивних струмів величину перенапружень невелика завдяки оптимальному гасінню дуги під час переходу струму через нульове значення.

Індуктивність (англ. Inductance) - фізична величина, що характеризує здатність провідника накопичувати енергію магнітного поля, коли в ньому протікає електричний струм.

Діелектрична міцність

Вимикач HPL володіє високою діелектричною міцністю навіть при атмосферному тиску елегазу ЗР6 унаслідок оптимізації розміру міжконтактного проміжку.

Стабільність часу спрацьовування

Для керованої комутації особливо поважно, щоб час операцій включення і виключення був постійним. Ми можемо гарантувати точність витримки часу ±1 мс для всіх вимикачів HPL.

Корозійна стійкість

Вибір алюмінію і його сплавів для виготовлення компонентів (корпуси приводів, високовольтні апаратні виводи, шафи) забезпечують високу міру корозійної стійкості без необхідності додаткового захисту.

Компонент (англ. component, нім. Komponente f) - різновид, складова частина чогось.
Коро́зія мета́лів - процес автоматично-хімічного руйнування металів і сплавів при їх взаємодії з зовнішнім середовищем: повітрям, водою, розчинами електролітів тощо. До основних видів корозії за її механізмом відносять хімічну, електрохімічну, а також біологічну.
Алюмі́нієві спла́ви (англ. aluminium alloys) - легкі сплави на алюмінієвій основі, до складу яких входить один або декілька легуючих елементів. В промисловості використовують сплави алюмінію на основі систем: Al-Cu, Al-Si, Al-Mn, Al-Mg, Al-Cu-Mg.
Для експлуатації в екстремальних зовнішніх умовах вимикачі серії HPL можуть поставлятися із захисними лакофарбними покриттями. Опорна конструкція і захисні труби для тяги механізмів управління виконані із сталі гарячого цинкування.

Стійкість до дії кліматичних чинників

Виключателі HPL призначені і застосовуються для роботи в різних кліматичних умовах, від полярних до пустинних.

Цинкування - процес покриття виробів зі сталі та заліза (металів) для підвищення їх стійкості до корозії.
Корозі́йна сті́йкість - здатність матеріалу чинити опір корозійній дії середовища, що визначається швидкістю корозії в даних умовах.
Клі́мат або підсо́ння (від дав.-гр. Κλίμα - ухил) - багаторічний режим погоди, який базується на багаторічних метеорологічних спостереженнях, 25-50-річні цикли, одна з основних географічних характеристик тієї чи іншої місцевості.

Сейсмостійкість

Всі вимикачі типа HPL мають механічну міцну конструкцію завдяки оптимізації конструкції полюсів і опор, розрахованих на стійкість до сейсмічних прискорень до 3 м/с 2, (0,3д) без додаткових запобіжних засобів.

Сейсмічність Землі (рос. сейсмичность, англ. seismicity, нім. Seismizität f)- схильність Землі або окремих її територій до землетрусів.
Завдяки посиленню конструкції опор і ізоляторів або вживанню амортизаторів сил землетрусу, або поєднанню перерахованих заходів, вимикачі можуть витримувати сейсмічні прискорення набагато вище 5 м/с2 (0,5 д).

Мінімальний об'єм вимог до технічного обслуговування

Експлуатаційна надійність і термін служби елегазового (SF6) вимикача багато в чому залежать від забезпечення надійної герметизації об'єму з елегазом Sf6 і нейтралізаціями дії вологості і продуктів розкладання газу усередині камери. Тому вимикач HPL розрахований на термін експлуатації більше 30 років або 10 000 механічних операцій (без навантаження).

Амортизатор (фр. amortir - ослабляти) - пристрій для пом'якшування ударів у конструкціях машин і споруд з метою захисту їх від вібрацій та великих навантажень. Широко застосовується в техніці.
Техні́чне обслуго́вування озброєння та військової техніки - полягає у перевірці його укомплектованості і справності (працездатності), чистці і митті, налагодженні і регулюванні, змащуванні і заправленні (дозаправленні) експлуатаційними матеріалами, усуванні несправностей і недоліків, заміні деталей з обмеженими термінами служби і зберігання, перевірці засобів вимірювання, технічному огляді вантажопідйомних машин і посудин, які працюють під тиском.
Експлуатація - використання. Використовувати можна що завгодно - знаряддя праці, людей, чи корисні копалини.
При комутації струмів, число операцій до терміну проведення обслуговування вимикача визначається залежно від струму, що відключається.


Габарити, мм

А

В

С

D

Е

F

6703

1914

1955

4570

3500

8400

Рис. 6 Габарити — НРL-245В1
Роз'єднувач SGF 245

Високовольтні роз’єднувачі застосовуються для електричного роз'єднання високовольтних мереж. У відключеному положенні вони утворюють видимий ізоляційний проміжок. Високовольтні роз’єднувачі здійснюють перемикання без навантаження. Окрім цього основного призначення роз’єднувач використовують також для інших цілей, оскільки їхня конструкція дозволяє, а саме: 1) для увімкнення і вимкнення ненавантажених силових трансформаторів і ліній обмеженої потужності і довжини при строго установлених умовах; 2) для переключень (в нормальних умовах) приєднань РП з однієї системи збірних шин на іншу без переривання струму;

Норма́льні умо́ви (скорочено н. у.) - значення тиску й температури, для яких заведено приводити результати фізичних і хімічних експериментів з метою спрощення порівняння між ними. IUPAC визначає нормальний тиск у 100,0 кПа і температуру 0 °C (273,15 К).
3) для заземлення вимкнених та ізольованих ділянок системи за допомогою допоміжних ножів, передбачених для цієї цілі.Рис. 7. Роз'єднувач SGF 245
Двохколонкові поворотні роз’єднувачі типа SGF (далі — роз’єднувачі), що описуються, є однополюсними роз’єднувачами зовнішньої установки. Два або три полюси можуть бути механічно зв'язані разом, тим самим формуючи групу.

Принцип дії

Роз’єднувач і заземлювач управляються окремо.

Зазе́млювач (рос. заземлитель; англ. earth electrode, ground electrode (US); нім. Erdelektrode f, Erder m) - провідна частина (провідник) або сукупність з'єднаних між собою провідних частин (провідників), що перебуває в електричному контакті із землею безпосередньо або через проміжне струмопровідне середовище (наприклад бетон).
Виконання управляючого механізму роз’єднувача і заземлювача є таким, що у мертва позиція проходить швидко перед тим, як досягається кінцева позиція. Отже, автоматичне відкриття або закриття роз’єднувача, наприклад, із-за зовнішніх впливів (коротке замикання, шторм, землетрус) неможливе.

Енергія передається від операційного механізму роз’єднувача до ротаційної основи. Розкіс сполучає обидва ротаційні п'єдестали кожного полюса, що гарантує одночасну дію. Протягом операції обидві половини контактів повертаються на кут 90о і розміщуються паралельно один до одного і такими ж кутами до несучої рами відкритого роз’єднувча.

Привідний механізм

Всі роз'єднувачі можуть бути може бути забезпечені ручним приводним механізмом чи механізмом з електроприводом.

Електропри́вод - це електромеханічна система для приведення в рух виконавчих механізмів робочих машин і керування цим рухом в цілях здійснення технологічного процесу.
Кожен триполюсний роз’єднувач має лишу один привідний механізм.

Привідний механізм закріплений поперечно до основи. Якщо роз'єднувачі закріплені дуже високо, привідний механізм установлюється в межах досяжності, використовуючи додаткові поворотний шарнір і перемикальну ручку.

Автоматичне перемикання

Автоматичне перемикання приєднується безпосередньо до приводного механізму. Механічний контроль автоматичного перемикання приводного механізму виконаний таким чином, що управляючий сигнал подається після того, як привідний механізм досягнув кінцевого положення і відбулося блокування заземляючого ножа роз’єднувача.

Блокування

Роз'єднувач і заземляючий ніж можуть блокуватися один одним, протягом ручної дії лише можливо діяти з заземляючим ножем роз’єднувача у відкритій позиції і роз’єднувача з заземляючим ножем у відкритій позиції.

Для роз’єднувачів з електроприводом і заземляючих ножів з ручним управлінням, механічний замок може також бути забезпечений заземляючого ножа, зважаючи, що операційний механізм роз’єднувача блокується електрично. Якщо використовуються механізми з приводом, то може бути забезпечено електричне блокування обох операційних механізмів. Блокувальний магніт може бути встановлений як додатковий взаємозв'язаний засіб в разі ручного управління, який в роз'єднаному стані, унеможливлює дію операційного механізму. Також можуть використовуватися інші види замків


Рис. 8. Основні розміри роз’єднувача
Таблиця 20. Основні розміри роз’єднувача
Опис

Розмірність

Розміри

A

Відстань між ізоляторами

мм

2620

B

Довжина рами

мм

2920

C

Висота полюса

мм

2980

D

Висота ізолятора

мм

2300

E

Ширина роз’єднувача (у відкритому стані)

мм

1370

F

Ізоляційний проміжок

мм

2370

G

Розмір із заземлювачем

мм

450


Трансформатори струму

Рис. 9 Трансформатор струму типу IMB

 1. Газова подушка

 2. Кришка отвору для заливки масла (не показано)

 3. Кварцовий пісок

 4. Струмопровід з паперовою ізоляцією

 5. Сердечники/вторинні обмотки

 6. Коробка вторинних виводів

 7. Ємнісний вивід

 8. Розширювальна система

 9. Показник рівня масла

 10. Вивід первинної обмотки

 11. Заземляючий вивід

Первинна обмотка

Первинна обмотка складається з одного або декількох паралельних алюмінієвих або мідних провідників U-подібної форми, виконаних за типом введення з ємкісними обкладаннями. Технологія намотування ізоляції автоматизована, що покращує якість, спрощує процес і його керованість.

Провідники ізольовані спеціальним папером, що має високу діелектричну і механічну міцність, низькі діелектричні втрати, підвищену стійкість до старіння.

Подібна конструкція також добре підходить і для первинних обмоток з великою кількістю ампера-витків. Це використовуються при низьких первинних струмах, наприклад для захисту від несиметрії в конденсаторних батареях.

Сердечники и вторинні обмотки

У трансформаторах струму типа IMB можна легко реалізувати будь-яку конфігурацію сердечників вторинних обмоток.

Сердечники для вимірів виготовляються із сплаву нікелю, що володіє малими втратами (тобто високим класом точності) і низьким рівнем насичення.

Конденсáтор (англ. capacitor; нім. Kondensator m) - система з двох чи більше електродів (обкладок), які розділені діелектриком, товщина якого менша у порівнянні з розміром обкладок. Така система має взаємну електричну ємність і здатна зберігати електричний заряд.
Клас то́чності (рос. класс точности, англ. accuracy rating, accuracy class; нім. Genauigkeitsklasse, Meβgenauigkeitsklasse f, Toleranzgruppe f, Präzisionsklasse f, Genauigkeitsklasse f) - це узагальнена характеристика засобу вимірювальної техніки, що визначається границями його допустимих основних і додаткових похибок, а також іншими характеристиками, що впливають на його точність, значення яких регламентуються стандартами на окремі види засобів вимірювань.

Сердечники для захисту виконані з високоякісної сталевої стрічки з орієнтованою структурою. За замовленням в трансформаторі можуть бути застосовані сердечники, що мають немагнітний зазор. Вторинна обмотка складається з мідного дроту з двошаровою емалевою ізоляцією, тому витоки струму між обмотками і між додатковими відпаюваннями обмоток незначні.

Просочення

Обмотки проходять сушку під вакуумом. Після збірки трансформатора весь вільний внутрішній простір (приблизно 60%) заповнюється чистим сухим кварцовим піском.

Структу́ра (лат. structūra, англ. structure, рос. структура, нім. Struktur) - це характеристика складу та просторова картина складу об'єкта, речовини (ізотропна, анізотропна, кристалічна, аморфна, гомогенний чи колоїдний розчин, фазові суміші) взаєморозміщення формацій, частин, деталей, елементів, певний функціональний взаємозв'язок складових частин об'єкта, внутрішня будова.
Внутрішній космос (англ. Innerspace) - американський фантастичний фільм 1987 року.
Підготовлений таким чином трансформатор вакуумувався і заповнюється дегазованим мінеральним маслом, яке перемішується з піском, проникає в ізоляцію і просочує її.
Мінера́льна оли́ва (рос. минеральные масла; англ. petroleum oils, coal oils, нім. Mineralöle n pl) - суміш рідких вуглеводнів, яку видобувають із мінеральних речовин, являють собою продукт перегонки нафти, вугілля і смолистих сланців; рідкі суміші висококиплячих вуглеводнів (tкип = 300-600°С), головним чином алкілнафтенових і алкілароматичних.
Після цього трансформатор герметизується і у такому вигляді.

Бак та ізолятор

Основою трансформатора є алюмінієвий бак, в якому розташовані сердечники з вторинними обмотками. Ізолятор, що вмонтовується на кришці бака, є високоміцною фарфоровою покришкою з коричневою глазур'ю. На вимогу замовника покришка може бути виконана зі світло-сірого фарфору або органічної для кремнію гуми. Система ущільнень трансформатора складається з кільцевих прокладок ущільнювачів.

Розширювальна система

Трансформатори IMB забезпечені розширювальною системою, змонтованою вище за верхній торець фарфорової покришки. Герметична розширювальна система як робочий елемент в якій застосований азот, дозволяє компенсувати зміну об'єму масла у всьому діапазоні робочих температур.

Замо́вник - фізична чи юридична особа, розпорядник грошових коштів, який замовляє певні товари, роботи чи послуги (цінності), або подає заявку про придбання чи замовлення товарів, робіт чи послуг (цінностей) у майбутньому.
Найнижча температура, яка досягнута людиною, була отримана у 1995 році Еріком Корнеллом та Карлом Віманом із США під час охолодження атомів рубідію. Вона перевищувала абсолютний нуль менше ніж на 1/170 мільярдну частку кельвіна (5,9×10 K).
Діапазо́н (від грец. δϊα πασον (χορδων) - через усі (струни).

Застосування азотної подушки дозволило підвищити експлуатаційну надійність трансформатора і звести до мінімуму його обслуговування. Вживання такої системи в IMB стало можливим завдяки скороченню об'єму масла за рахунок заповнення вільних об'ємів кварцовим піском, при цьому відносно великої об'єм газу дозволяє компенсувати зміну тиску.

Система сильфонів, застосована в трансформаторах на великі струми, складається з декількох сильфонів з неіржавіючої сталі, поміщених в масло і таких, що не входять в контакт з атмосферою.

Сильфон (від фірмової назви англ. Sylphon) - тонкостінна металева трубка або камера з гофрованою (хвилеподібною) бічною поверхнею.
Ста́ль чи кри́ця (рос. Сталь; англ. Steel; нім. Stahl) - сплав заліза з вуглецем, який містить до 2,14 % вуглецю і домішками (кремній, марганець, сірка, фосфор та гази).
Термічна зміна об'єму масла і надлишковий внутрішній тиск компенсується зміною об'єму сильфонів. За замовленням розширювальними системами на основі сильфонів можуть бути укомплектовані трансформатори і на малі первинні струми.

Ємнісний вивід

Ємкісні обкладки в ізоляції первинного струмопроводу можуть використовуватися як ємкісний дільник напруги. Для цього з передостаннього шару ємкісних обкладань через прохідний ізолятор в стінці бака виводиться відпаювання. Перевагою ємкісного виводу є те, що він дозволяє перевіряти стан ізоляції через вимір кута діелектричних втрат під високою напругою. Вивід також може використовуватися для вказівки наявності напруги, синхронізації і тому подібне, проте його вихідна потужність обмежена низькою ємкістю шарів.

Підключене навантаження має бути менше 10 кОм, при цьому якщо вивід не використовується, він має бути заземлений.

Клімат

Трансформатори призначені для роботи у всіх кліматичних зонах світу — від полярної до пустель.Термін служби

Герметичність трансформатора IMB, а також низька і рівнорозподілена напруженість електричного поля в ізоляції первинної обмотки гарантують надійність роботи трансформатора в течію понад 30 років.

Напру́женість електри́чного по́ля - це векторна фізична величина, яка виражає відношення сили, яка діє у даній точці простору у даний момент часу, на пробний одиничний електричний заряд у електричному полі.

Заповнення кварцовим піском

Вживання кварцового піску дозволило понизити об'єм масла, а також забезпечити підвищену механічну стійкість сердечників і первинної обмотки при перевезенні і дії струмів КЗ.

Гнучкість конструкції

Трансформатори струму IMB випускаються на первинні струми до 4000 А. За рахунок збільшення об'єму бака трансформатори можуть бути укомплектовані великим числом сердечників вторинних обмоток або сердечниками з великим поперечним перетином.

Стійкість до корозії

Застосування алюмінієвих сплавів гарантує високу стійкість трансформатора до корозії без яких-небудь додаткових заходів захисту. Анодування компонентів IMB 36-170 кВ виконується під замовлення. У районах з украй важкими умовами експлуатації металеві деталі IMB можуть бути покриті спеціальною фарбою.

Сейсмостійкість

Конструкція трансформаторів IMB має високу механічну міцність, що забезпечує їх надійну роботу при землетрусах без вживання демпферів.

Де́мпфер (рос.демпфер, англ. dashpot, нім. Dämpfer m) - пристрій для зменшення розмаху (амплітуди) механічних, електричних та ін. коливань. Працює на принципі поглинання частини енергії коливальної системи.
Землетру́си (англ. earthquake, earth shock; нім. Erdbeben n, unterirdische Stöß m) - короткотривалі, раптові струси земної кори, викликані перемінним переміщенням мас гірських порід у надрах Землі, чому сприяє порушення розтяжності осередку гірських порід і виникнення сейсмічних хвиль.

1   2   3   4   5 • Рис. 6
 • Рис. 7. Розєднувач SGF 245
 • Рис. 8. Основні розміри роз’єднувача Таблиця 20. Основні розміри роз’єднувача
 • Трансформатори струму Рис. 9 Трансформатор струму типу IMB