Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПояснювальна записка Навчальний модуль «Персональний комп’ютер для досвідченого користувача»

Скачати 122.07 Kb.

Пояснювальна записка Навчальний модуль «Персональний комп’ютер для досвідченого користувача»
Скачати 122.07 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації03.04.2017
Розмір122.07 Kb.
ТипПояснювальна записка
  1   2НАВЧАЛЬНИЙ МОДУЛЬ
Персональний комп’ютер


Пояснювальна записка

Навчальний модуль «Персональний комп’ютер для досвідченого користувача» розраховано на 32 години, з яких 16 годин роботи з теоретичним і 16 годин – з практичним матеріалом.

Навчальний модуль «Персональний комп’ютер для досвідченого користувача» призначено для учнів 5-9 класів, які мають початкові знання та навички роботи з комп'ютером. А також, для учнів 10-11 класів, які хочуть систематизувати свої знання з шкільного курсу інформатики.

Метою вивчення модуля є підвищення теоретичної бази знань учнів з основ роботи з персональним комп'ютером та практичних навичок використання засобів сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у повсякденній практичній діяльності, започаткування основ їхньої інформаційної культури.

До теоретичної бази знань відносяться: поняття про роботу з програмним та апаратним забезпеченням сучасного комп’ютера.

До практичних навичок відносяться: робота по встановленню програмного забезпечення, вміння використовувати спеціалізоване програмне забезпечення, налагодження операційної системи, робота з периферійними пристроями та засобами комунікації.

Перифері́йний при́стрій - частина технічного забезпечення, конструктивно відокремлена від головного блоку обчислювальної системи.
Апара́тне забезпе́чення (англ. hardware; сленг. залі́зо) - комплекс технічних засобів, який включає електронний пристрій і, зокрема, ЕОМ: зовнішні пристрої, термінали, абонентські пункти тощо, які необхідні для функціонування тієї чи іншої системи; фізична частина ЕОМ.
Інформаційна культура (англ. Information culture) - в широкому значенні - це сукупність принципів і реальних механізмів, що забезпечують позитивні взаємодії етнічних і національних культур, а також сполученість у загальному досвіді людства.
Програмне забезпечення Програ́мне забезпе́чення (програ́мні за́соби) (ПЗ; англ. software) - сукупність програм системи обробки інформації і програмних документів, необхідних для експлуатації цих програм.
Інформац́ійно-комун́ікаційні технол́огії (ІКТ, від англ. Information and communications technology, ICT) - часто використовується як синонім до інформаційних технологій (ІТ), хоча ІКТ це загальніший термін, який підкреслює роль уніфікованих технологій та інтеграцію телекомунікацій (телефонних ліній та бездротових з'єднань), комп'ютерів, підпрограмного забезпечення, програмного забезпечення, накопичувальних та аудіовізуальних систем, які дозволяють користувачам створювати, одержувати доступ, зберігати, передавати та змінювати інформацію. Іншими словами, ІКТ складається з ІТ, а також телекомунікацій, медіа-трансляцій, усіх видів аудіо і відеообробки, передачі, мережевих функцій управління та моніторингу. Вираз вперше було використано в 1997 році у доповіді Денніса Стівенсона для уряду Великої Британії, який посприяв створенню нового Національного навчального плану Великої Британії в 2000 році.
Операційна система Операці́йна систе́ма, скорочено ОС (англ. operating system, OS) - це базовий комплекс програм, що виконує управління апаратною складовою комп'ютера або віртуальної машини; забезпечує керування обчислювальним процесом і організовує взаємодію з користувачем.Мета вивчення модуля досягається через практичне оволодіння учнями навичками роботи з апаратною та програмною частиною сучасного комп’ютера, застосуванням їх у практичній роботі.
При проведенні навчання за даним модулем та при проведенні залікового тестування залучається мульти­медійний програмний засіб - навчальний модуль «Персональний комп’ютер для досвідченого користувача».

Програма модулю (16 годин)


п/п

Тема

Лекція (годин)

Практика (годин)

Всього (годин)

Частина 1. Операційна система.
Загальні положення про операційну систему


1

Будова комп'ютера (складові частини системного блоку, периферійні пристрої тощо)

0,5

0,5

1

2

BIOS - призначення, основні налагодження.

0,5

0,5

1

3

Завантаження операційної системи (режими завантаження, проблеми під час завантаження та їх вирішення). Завершення роботи операційної системи (завершення роботи, пере завантаження, зміна користувача тощо)

0,5

0,5

1

4

Встановлення операційної системи Windows XP.

0,5

0,5

1

5

Налагодження операційної системи після її інсталяції. Встановлення додаткових драйверів.

0,5

0,5

1

6

Інсталяція та видалення програм.

0,5

0,5

1

7

Графічна підсистема ПЕОМ (властивості монітора та їх налагодження).

0,5

0,5

1

8

Контрольна робота №1.

0,5

0,5

1
Разом:8
Налагодження операційної системи


9

Облікові записи користувачів.

0,5

0,5

1

10

Менеджер завдань.

0,5

0,5

1

11

Службові програми Windows.

0,5

0,5

1

12

Панель управління Windows.

0,5

0,5

1

13

Відновлення операційної системи при збоях.

0,5

0,5

1

14

Системний реєстр.

0,5

0,5

1

15

Властивості системи ("Свойства системы" из "Мой компьютер").

0,5

0,5

1

16

Контрольна робота №2.

0,5

0,5

1
Разом:8
Всього:

8

8

16
  1   2


Скачати 122.07 Kb.

  • Програма модулю (16 годин) № п/п
  • Частина 1. Операційна система. Загальні положення про операційну систему
  • Налагодження операційної системи