Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПояснювальна записка радіоаматорство технічне захоплення мільйонів різних за віком, освітою І характером діяльності людей. Має кілька напрямів діяльності, серед яких: проведення радіозв’язку у

Скачати 255.99 Kb.

Пояснювальна записка радіоаматорство технічне захоплення мільйонів різних за віком, освітою І характером діяльності людей. Має кілька напрямів діяльності, серед яких: проведення радіозв’язку у
Скачати 255.99 Kb.
Сторінка2/3
Дата конвертації07.06.2017
Розмір255.99 Kb.
ТипПояснювальна записка
1   2   3

Основний рівень, перший рік навчання

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
Тема

Кількість годин

теоретичних

практичних

усього

1.

Вступ

1

1

2

2.

Загальні відомості про

про короткохвильове радіоаматорство


2


2

44

3.

Класифікація аматорських радіостанцій

2

2

4

4.

Азбука Морзе

8

42

50

5.

Радіоаматорськи коди

1

1

2

6.

Апаратура аматорських радіостанцій

2

4

6

7.

Спостереження за роботою аматорських радіостанцій

4

18

2422

8.

Комп'ютер та радіоаматорство

6

12

18

9.

Робота на радіостанції

8

26

34

10.

Підсумокове заняття

2

-

2

Разом

36

108

144


ЗМІСТ ПРОГРАМИ
1. Вступ (2 год.)

Теоретична частина. План роботи на навчальний рік. Правила поведінки в колективі. Зовнішній вигляд вихованців, форма одягу. Техніка безпеки при роботі з електрообладнанням та під час роботи на радіостанції. Захисні та запобіжні пристрої. Перша медична допомога при ураженні електричним струмом.
Електри́чний струм (англ. electric current) - упорядкований, спрямований рух електрично заряджених частинок у просторі.
Охорóна прáці (рос. охрана труда; англ. labour protection; нім. Arbeitsschutz m) - це: система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров'я і працездатності людини в процесі трудової діяльності; діюча на підставі відповідних законодавчих та інших нормативних актів система соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, що забезпечують збереження здоров'я і працездатності людини в процесі праці. дозвіл на початок робіт підвищеної небезпеки, який необхідний організації чи підприємству, хто працює в будівництві.
Перша медична допомога Пе́рша меди́чна допомо́га - комплекс невідкладних медичних заходів, які проводяться людині, що раптово захворіла або постраждала, на місці пригоди та під час її транспортування до медичного закладу.
Організаційні питання.

Практична частина. Відпрацювання способів надання першої медичної допомоги при нещасних випадках.

2. Загальні відомості про короткохвильове радіоаматорство (4 год.
Радіоаматор-короткохвильовик - це особа, яка зацікавлена радіотехнікою і займається нею без мети одержання матеріальної винагороди, і яка на підставі офіційного дозволу бере участь в роботі аматорської служби радіозв'язку, призначеної для самоосвіти, взаємних контактів і технічних досліджень.
)


Теоретична частина. Загальні поняття про позивні сигнали радіоаматорських станцій. Радіоаматорська карта світу. Види модуляції. Радіолюбительські діапазони. QSL картка. Облік часу проведенного зв'язку.

Практична частина. Робота з короткохвильовим приймачем. Настроювання приймача на сигнали радіоаматорських станцій. Правила заповнення QSL картки, апаратного журналу.
3. Класифікація аматорських радіостанцій (4 год.)

Теоретична частина. Категорії радіоаматорських станцій. Індивідуальні та колективні аматорські радіостанції, їх позивні сигнали. Позивні сигнали індивідуальних радіостанцій першої категорії. Спеціальні позивні сигнали.

Практична частина. Запис позивних радіостанцій з ефіру. Визначення за позивним сигналом індивідуальних та колективних радіостанцій.
4. Азбука Морзе (50 год.)

Теоретична частина. Історія розвитку системи кодування символів.
Набі́р си́мволів, кодува́ння си́мволів, табли́ця си́мволів (англ. character set, character encoding) - певна таблиця кодування скінченної множини символів. Така таблиця зіставляє кожному символу послідовність довжиною в один або більше байт.
Азбука Морзе. Навчальне обладнання. Робоче місце оператора. Принципи будови та мелодії знаків азбуки Морзе. Положення рук та корпуса при прийомі й передачі радіограм. Призначення та будова телеграфного ключа та головних телефонів.
Робо́че мі́сце - елементарна одиниця виробничої структури, що містить частину простору виробничого підрозділу, яка потрібна для здійснення трудової операції та оснащена матеріально-технічними засобами, що використовуються у процесі праці.
Телеграфний ключ - узагальнюючий термін для будь-якого перемикаючого пристрою, використовуваного в основному для передачі знаків абетки Морзе. Подібні ключі використовуються для усіх видів ручної телеграфії, наприклад - в електричному телеграфі і радіотелеграфії.


Практична частина. Вивчення знаків азбуки Морзе на прийом. Порядок запису знаків у радіограмі. Відпрацювання передачі на механічному ключі. Прийом та передача буквених та цифрових радіограм з початковою швидкістю. Прийом смислового тексту. Робота з комп’ютерними програмами з вивчення азбуки Морзе.
5. Радіоаматорські коди (2 год.)

Теоретична частина. Походження радіоаматорських кодів. Найпоширеніші коди. Q коди.

Практична частина. Вивчення кодових фраз BAND, BOX, DX, GMT,

MSK, OK, RST, SK, TEST, QRZ, QRM, QRN, QRT, QSB, QSO, QSL, QSY,

QTH, QRX, QRP, 73, 88 та інших найбільш вживаних кодів при проведенні радіозв’язку телефоном.

6. Апаратура для радіозв’язку (6 год.)

Теоретична частина. Короткохвильові радіоприймачі та передавачі.

Принципи роботи та будова. Апаратура для роботи в польових умовах.Практична частина. Знайомство з апаратурою. Призначення ручок управління приймально-передавальної апаратури. Розгортання та налаштування переносної апаратури для роботи в очних змаганнях радіостанції типу: «Лавина», «Карат», «Нива» та інші.
7. Спостереження за роботою аматорських радіостанцій (22 год.)

Теоретична частина. Радіоаматор-спостерігач. Робота з радіоприймачем. Способи спостереження за роботою аматорських радіостанцій. Пошук кореспондентів. Особливості спостереження віддалених станцій та рідкісних кореспондентів.

Практична частина. Робота з радіоприймачем: зміна діапазону, використання атенюаторів, фільтрів та регулювання підсилення низьких та високих частот. Спостереження за роботою аматорських радіостанцій. Систематизація результатів спостереження.
8. Комп’ютер та радіоаматорство (18 год.)

Теоретична частина. Історія розвитку обчислювальної техніки.

Комп’ютери в житті людини. Будова та призначення основних елементів ПК. Допоміжні пристрої ПК. Операційна система Microsoft Windows.

Електро́нна обчи́слювальна маши́на (ЕОМ) - загальна назва для обчислювальних машин, що є електронними (починаючи з перших лампових машин, включаючи напівпровідникові тощо) на відміну від електромеханічних (на електричних реле тощо) та механічних обчислювальних машин.
Windows - узагальнююча назва операційних систем для ЕОМ, розроблених корпорацією Microsoft. Перші версії були не повноцінними операційними системами, а лише оболонками до ОС MS-DOS. На 2014 рік, за даними сайтів NetApplications та GoStats, Microsoft Windows встановлена більш як на 90% персональних комп'ютерів світу.
Операці́йна систе́ма, скорочено ОС (англ. operating system, OS) - це базовий комплекс програм, що виконує управління апаратною складовою комп'ютера або віртуальної машини; забезпечує керування обчислювальним процесом і організовує взаємодію з користувачем.
Текстовий редактор Word.
Текстовий редактор - комп'ютерна програма-застосунок, призначена для створення й зміни текстових файлів (вставки, видалення та копіювання тексту, заміни змісту, сортування рядків), а також їх перегляду на моніторі, виводу на друк, пошуку фрагментів тексту тощо.
Програма для ведення апаратного журналу.Практична частина. Робота з текстовими документами в редакторі Word. Робота з комп’ютерною програмою для ведення апаратного журналу – MIX та програмою з вивчення азбуки Морзе – APAK-CWL.
9. Робота на радіостанції (34 год.)

Теоретична частина. Радіозв’язок телефоном. Правила заповнення апаратного журналу. Система RST і RS(M). Дозволена потужність та використання аматорських діапазонів радіостанціями різних категорій. Регламент аматорського радіозв’язку України. Правила зв'язку на коротких хвилях. Відповідальність за порушенням правил.

Практична частина. Вивчення фонетичного алфавіту.
Фонетичний алфавіт - стандартизований (для певної мови/організації) спосіб прочитання літер алфавіту. Застосовується у радіозв'язку для передачі написання складних слів, скорочень тощо з метою зменшення кількості помилок.
Відпрацювання телефонного зв’язку в умовах класу. Формування навичок проведення радіозв’язку телефоном на малопотужних радіостанціях типу: «Лавина», «Карат», «Нива» та інші. Робота на радіостанції. Підготовка до участі в очних та заочних змаганнях з радіозв’язку на коротких хвилях.
10. Підсумкове заняття (2 год.)

Підбиття підсумків.


ПРОГНОЗОВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
Вихованці мають знати і розуміти:

- історію розвитку системи кодування символів;

- принципи будови та мелодії знаків азбуки Морзе;

- знаки азбуки Морзе та порядок їх запису в радіограмі;

- походження радіоаматорських кодів, Q коди;

- види модуляції;

- радіоаматорські діапазони;

- категорії аматорських радіостанцій, їх позивні сигнали;

- способи спостереження за роботою аматорських радіостанцій;

- загальні принципи роботи та будову короткохвильових радіоприймачів та передавачів;

- регламент аматорського радіозв’язку України;

- фонетичний алфавіт;

- операційну систему Microsoft Windows, текстовий редактор Word;

- правила техніки безпеки;

- способи надання першої медичної допомоги.
Вихованці мають вміти та застосовувати:

- працювати на механічному ключі;

- використовувати кодові фрази при проведенні радіозв’язку телефоном;

- записувати позивні радіостанцій з ефіру;

- визначати за позивним сигналом індивідуальні та колективні радіостанції;.

- працювати з текстовими документами в редакторі Word;

- використовувати комп’ютерні програми для ведення апаратного журналу та вивчення азбуки Морзе;

- дотримуватися правил заповнення QSL картки, апаратного журналу;

- дотримуватися правил техніки безпеки;

- надавати долікарську допомогу.


Вихованці мають набути досвід:

- прийому та передачі буквених та цифрових радіограм з початковою швидкістю;

- прийому смислового тексту;

- роботи з короткохвильовим приймачем;

- спостереження за роботою аматорських радіостанцій;

- розгортання та налаштування переносної апаратури для роботи в польових умовах;- роботи на радіостанції.
Основний рівень, другий рік навчання

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАНТема

Кількість годин

теоретичних

практичних

усього

1.

Вступ

3

0

3

2.

Прийом та передача азбуки Морзе

8

40

48

3.

Радіоаматорські коди

3

6

9

4.

Короткохвильове радіоаматорство

4

8

12

5.

Поширення радіохвиль

3

6

9

6.

Апаратура для радіозв’язку

3

12

15

7.

Робота на радіостанції

6

60

66

8.

Англійська мова для роботи в ефірі

8

16

24

9.

Інформаційно-комунікаційні технології і радіозв’язок

3

12

15

10.

Змагання радіоаматорів

2

10

12

11.

Підсумок

3

0

3

Разом

46

170

216
1   2   3


Скачати 255.99 Kb.

 • Разом 36 108 144
 • Техніка безпеки
 • 2. Загальні відомості про короткохвильове радіоаматорство
 • 3. Класифікація аматорських радіостанцій (4 год.)
 • 4. Азбука Морзе (50 год.) Теоретична частина. Історія розвитку системи кодування символів
 • Робоче місце
 • 5. Радіоаматорські коди (2 год.) Теоретична частина . Походження радіоаматорських кодів. Найпоширеніші коди. Q коди. Практична частина .
 • 6. Апаратура для радіозв’язку (6 год.)
 • 7. Спостереження за роботою аматорських радіостанцій (22 год.)
 • 8. Комп’ютер та радіоаматорство (18 год.) Теоретична частина. Історія розвитку обчислювальної техніки
 • Операційна система Microsoft Windows
 • 9. Робота на радіостанції (34 год.)
 • 10. Підсумкове заняття (2 год.)
 • Основний рівень, другий рік навчання НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
 • Разом 46 170 216