Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПояснювальна записка радіоаматорство технічне захоплення мільйонів різних за віком, освітою І характером діяльності людей. Має кілька напрямів діяльності, серед яких: проведення радіозв’язку у

Скачати 255.99 Kb.

Пояснювальна записка радіоаматорство технічне захоплення мільйонів різних за віком, освітою І характером діяльності людей. Має кілька напрямів діяльності, серед яких: проведення радіозв’язку у
Скачати 255.99 Kb.
Сторінка3/3
Дата конвертації07.06.2017
Розмір255.99 Kb.
ТипПояснювальна записка
1   2   3

ЗМІСТ ПРОГРАМИ
1. Вступ (3 год.)

План роботи на навчальний рік. Правила поведінки в колективі. Зовнішній вигляд вихованців, форма одягу. Техніка безпеки при роботі з електрообладнанням та під час роботи на радіостанції. Захисні та запобіжні пристрої. Перша медична допомога при ураженні електричним струмом. Організаційні питання.


2. Прийом та передача азбуки Морзе (48 год.)

Теоретична частина. Техніка нарощування швидкості прийому азбуки Морзе.

Практична частина. Прийом буквених та цифрових радіограм зі швидкістю 25-30 знаків за хвилину. Нарощування швидкості передачі на механічному ключі. Нарощування швидкості передачі на електронному ключі.
3. Радіоаматорські коди (9 год.)

Теоретична частина. Радіоаматорський код основа оперативної роботи в ефірі. Найпоширеніші кодові сполучення. Q коди.

Практична частина. Вивчення кодових фраз. Відпрацювання навичок прийому та передачі кодових фраз при роботі на радіостанції.
4. Короткохвильове радіоаматорство (12 год.)

Теоретична частина. Радіоаматорські дипломи. Етика короткохвильовика. Радіоаматорська аварійна служба. Радіоаматорські організації України. Радіоаматорські ретранслятори. Перспективи радіоаматорства.

Практична частина. Експериментальна робота з апаратурою налаштування робочого місця оператора в заочних змаганнях, проведення зв'язку. Участь у роботі "круглих столів" радіоаматорів. Робота через репітер. Систематизація результатів експериментальної роботи.
5. Поширення радіохвиль (9 год.)

Теоретична частина. Електромагнітні коливання. Частота, період, довжина хвилі, швидкість поширення. Основні властивості електромагнітних хвиль. Просторове та поверхневе поширення радіохвиль. Зони відсутності приймання. Федінги. Добові i сезонні зміни поширення радіохвиль. Сонячна активність та її зв'язок з поширенням радіохвиль.
Електромагні́тна хви́ля - процес розповсюдження електромагнітної взаємодії в просторі у вигляді змінних зв'язаних між собою електричного та магнітного полів. Прикладами електромагнітних хвиль є світло, радіохвилі, рентгенівські промені, гамма-промені.
Со́нячна акти́вність - термін, що характеризує поточну сонячну радіацію, її спектральний розподіл, супутні електромагнітні явища та зміни в часі характеристик Сонця. Сонячна активність визначається сукупністю фізичних змін, які відбуваються на Сонці.
Максимально застосовна частота для здійснення радіозв’язку.

Практична частина. Спостереження за роботою аматорських радіостанцій. Знайомство з призначенням автоматичних регулювань підсилення сигналу та користування ними.
6. Апаратура для радіозв’язку (15 год.)

Теоретична частина. Короткохвильові радіоприймачі. Поняття про діапазони, чутливість, селективність приймача, коефіцієнт шуму. Передавачі

коротких хвиль та їх параметри. Трансивери. Підсилювачі потужності коротких хвиль. Апаратура для роботи в польових умовах. Апаратура ультракоротких хвиль. Антени коротких та ультракоротких хвиль, антенні підсилювачі та підсилювачі потужності. Допоміжне обладнання. Електроживлення апаратури.Практична частина. Робота на радіостанції ознайомлення з технічними характеристиками трансиверів серії SW, ICOM, KENWOOD, саморобної і промислової апаратури. Підготовка апаратури до роботи в польових умовах. Розгортання та налаштування переносної апаратури для роботи в очних змаганнях.
7. Робота на радіостанції (72 год.)

Теоретична частина. Очні та заочні змагання з радіозв’язку на коротких та ультракоротких хвилях. Регламент аматорського радіозв’язку України, правила проведення зв'язку на коротких хвилях. Робота на радіостанції в радіоаматорських змаганнях. Використання радіоаматорського зв'язку в аварійних ситуаціях.
Аварійна ситуація - стан потенційно небезпечного об'єкта, що характеризується порушенням меж та (чи) умов безпечної експлуатації, але не перейшов у аварію, і за якого всі несприятливі впливи джерел небезпеки на персонал, населення та довкілля утримуються у прийнятних межах за допомогою відповідних технічних засобів, передбачених проектом.


Практична частина. Підготовка та профілактичне обслуговування апаратури радіостанції. Вивчення на практиці окремих положень Регламенту аматорського радіозв’язку України. Робота на радіостанції, проведення зв’язків різної потужності та видами випромінювання Аналіз та систематизація проведених радіозв’язків за допомогою комп’ютерних програм.
8. Англійська мова для роботи в ефірі (24 год.)

Теоретична частина. Англійська мова в радіоаматорському зв’язку. Цифри i числа. Порядкові числівники.
Числ́івник - самостійна частина мови, яка позначає кількість предметів або їхній порядок при лічбі і відповідає на питання скільки? котрий?
Роки, час, RS оцінка сигналу. Типовий зв’язок.

Практична частина. Вивчення фонетичного алфавіту. Вправи у вимові окремих звуків та фраз. Поповнення словникового запасу.
Словниковий запас - це набір слів, яким володіє людина у знайомій їй мові. Словниковий запас, як правило, росте та розвивається з віком, і слугує як практичний і фундаментальний інструмент для спілкування та здобування знань.
Спостереження за роботою англомовних радіостанцій. Запис позивних, імен операторів, місця знаходження радіостанцій. Відпрацювання зв’язку в умовах класу.
9. Інформаційно-комунікаційні технології і радіозв’язок (15 год.)

Теоретична частина. Вивчення та практична робота з програмами пакету MS Office, MS Excel, MS Word. Використання комп’ютерної техніки у радіоаматорському зв’язку. Internet-технології.

Практична частина. Робота з комп’ютерними програмами Morse Runner, TRLOG, DXATLAS, RUFZXP тощо. Робота з радіоаматорськими сайтами. Виконання вправ з оформлення звітів змагань. Складання електронних таблиць Excel.
Табличний процесор (англ. electronic spreadsheet - електронний аркуш або електронна таблиця) - це інтерактивний, комп'ютерний застосунок для налагодження, аналізу та збереження даних у табличному форматі.
Складання та редагування документів в редакторі Word.
10. Змагання радіоаматорів (15 год.)

Теоретична частина. Підготовка спортсменів до змагань. Положення і правила проведення змагань. Правила оформлення звіту про участь у змаганнях. Суддівство змагань. Спортивні звання і розряди, умови їх

виконання.Практична частина. Тренування з проведення зв’язків у короткохвильових змаганнях. Участь у Всеукраїнських та міжнародних змаганнях з радіозв’язку на коротких хвилях. Оформлення звіту про участь у змаганнях. Вивчення норм та вимог єдиної спортивної класифікації України (ЄСКУ).
11. Підсумок (3 год.)

Підведення підсумків.


ПРОГНОЗОВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
Вихованці мають знати і розуміти:

- найпоширеніші кодові сполучення, Q коди;

- етику короткохвильовика;

- основні властивості електромагнітних хвиль, їх фізичні та технічні характеристики;

- максимально застосовну частоту для здійснення радіозв’язку;

- короткохвильову та ультракороткохвильову апаратуру;

- регламент аматорського радіозв’язку України, правила проведення зв'язку на коротких хвилях;

- правила техніки безпеки;

- способи надання першої медичної допомоги.
Вихованці мають вміти та застосовувати:

- приймати буквені та цифрові радіограми зі швидкістю 25-30 знаків за хвилину;

- систематизувати результати експериментальної роботи;

- спостерігати за роботою віддалених радіостанцій в різний час доби та пору року, в тому числі англомовних радіостанцій;

- користуватися автоматичними регулюваннями підсилення сигналу;

- готувати апаратуру до роботи в польових умовах;

- англійську мову в радіоаматорському зв’язку;

- дотримуватися правил техніки безпеки;

- надавати долікарську допомогу.
Вихованці мають набути досвід:

- роботи на електронному ключі;

- прийому та передачі кодових фраз при роботі на радіостанції;

- проведення зв’язку через радіоаматорські репітери;

- розгортання та налаштування переносної апаратури для роботи в очних змаганнях;

- роботи на радіостанції та участі в змаганнях з радіозв’язку на коротких та ультракоротких хвилях;- запису позивних, імен операторів, місця знаходження англомовних радіостанцій.


ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ


Обладнання

Кількість (шт.)

Місця для роботи в ефірі

1

Робочі місця для спостерігачів

4

Трансивери на аматорські діапазони

3

Підсилювач потужності

1

Комп'ютери

3

Годинник електронний

5

Ключі телеграфні електронні

5

Антени

на кожний діапазон

Кабель коаксіальний (РК-50. РК-75 та iн.)

250 м

Редуктор для обертання антени

1

Щогли для встановлення антен

Залежно від конструкцій антен

КСХ-метри

1

Заземлення

1

Комутатор антен

1

Мікрофони (гарнітури)

5

Радіоприймачі КХ та УКХ діапазонів

4

Малопотужні радіостанції

5

Пеленгатори 3,5МГц

5

Пеленгатори 144МГц

5

Передавачі («Лисиці»)

6

Контрольно-вимірювальні прилади

Генератор сигналів високочастотний

1

Генератор сигналів низькочастотний

1

Частотомір електронно-лічильний

1

Осцилограф

1

Вимірювач частотних характеристик

1

Вольтметр високочастотний

1

Мілівольтметр

1

Тестер

2

Джерела живлення постійного струму (0-30В)

2

Інструменти для обробки металу та деревини

1 комплектДокументація колективної радіостанції

Регламент аматорського радіозв’язку України

1

Дозвіл на експлуатацію радіостанції

1ЛІТЕРАТУРА
1. Анисимова А. На короткой волне. — М.: Воен. изд-во, 1983.

2. Аслезнов С. Дальние страны выходят на связь. — М.: Изд-во ДОСААФ

СССР, 1981.

3. Баранов А. Юный радиоспортсмен. — М.: Изд-во ДОСААФ СССР,

1985.

4. Бензарь В., Леденев В. Вокруг Земли на радиоволне. — Минск: Полымя, 1986.5. Беньковский 3., Липинский 3. Любительские антенны коротких и ультракоротких волн. — М.: Радио и связь, 1984.

6. Бунин С., Яйленко Л. Антенны. — М.: Энергия. 1979.

7. Бунин С., Яиленко Л. Справочник радиолюбителя-коротковолновика. - К.: Техника, 1984.

8. Дроздов В. Любительские КВ-трансиверы. — М.: Радио и связь, 1988.

9. Закон про позашкільну освіту, від 22.06.2000 № 1841-ІІІ

10. Заморока А.Н. Основы любительской радиосвязи: Справочное пособие для начинающих коротковолновиков. – 2-е изд., перераб. и доп. Харьков: ЧП Яковлева, 2003. – 168 с.

11. Казанский Й., Поляков В. Азбука коротких волн. — М.: Изд-во ДОСААФ СССР, 1978.

12. Лабскир Г. Книга юного радиста. — К.: Рад. шк., 1981.

13. Лаповок Я. Я строю КВ-радиостанцию. — М.: Изд-во ДОСААФ СССР.

1983.


14. Програми з позашкільної освіти: Науково-технічний напрям /Биковська О.В., Лихота С.О. та ін. – К.: Грамота, 2007. – Вип. 1. – 360с.

15. Романов А. Детские клубы-центры внешкольной и внеклассной воспитательной работы. — К.: Рад. шк., 1982,

16. Ротхаммель К. Антенны. — М.: Энергия, 1979.

Степанов Б. Справочник коротковолновика. — М.: Изд-во ДОСААФ СССР, 1986.

17. Степанов Б., Лаповок Я; Лялин Г. Любительская радиосвязь на KB. — М.: Радио и связь, 1991.

18. Теоретико-методичні основи виховання творчої особистості в умовах позашкільних навчальних закладів: Зб. матеріалів наук.-практ. конф. Кол. авт. К.:2006.- с.14419. Типові навчальні плани для організації навчально-виховного процесу в позашкільних навчальних закладах системи Міністерства освіти і науки України (наказ Міністерства освіти і науки України 22.07.2008р. № 676).
Навча́льний план - основний нормативний документ закладу освіти, за допомогою якого здійснюється організація навчального процесу. Навчальний план містить у собі розподіл залікових кредитів між дисциплінами, графік навчального процесу, а також план навчального процесу за семестрами, який визначає перелік та обсяг вивчення навчальних дисциплін, форми проведення навчальних занять та їх обсяг, форми проведення поточного та підсумкового контролю, державної атестації.


1   2   3


Скачати 255.99 Kb.

 • 2. Прийом та передача азбуки Морзе (48 год.) Теоретична частина. Техніка нарощування швидкості прийому азбуки Морзе. Практична частина .
 • 3. Радіоаматорські коди (9 год.)
 • 4. Короткохвильове радіоаматорство (12 год.)
 • 5. Поширення радіохвиль (9 год.)
 • 6. Апаратура для радіозв’язку (15 год.)
 • 7. Робота на радіостанції (72 год.)
 • 8. Англійська мова для роботи в ефірі (24 год.) Теоретична частина . Англійська мова в радіоаматорському зв’язку. Цифри i числа. Порядкові числівники
 • 9. Інформаційно-комунікаційні технології і радіозв’язок (15 год.)
 • 10. Змагання радіоаматорів (15 год.)
 • 11. Підсумок (3 год.)
 • ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ Обладнання
 • Контрольно-вимірювальні прилади
 • Документація колективної радіостанції