Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаП/п Час проведення

Скачати 64.97 Kb.

П/п Час проведення
Скачати 64.97 Kb.
Дата конвертації24.05.2017
Розмір64.97 Kb.

Додаток 1

Затверджено наказом НТУ «ХПІ» від _______________

№ _____________
ГРАФІК

атестування навчально-допоміжного персоналу НТУ «ХПІ»
п/п

Час проведення

Структурний підрозділ

(факультет, кафедра, відділ)

Категорія працівників

20 березня 2017 року

1

14.00 – 16.00

Механіко-технологічний факультет:

- каф. Обробка металів тиском

- каф. Ливарне виробництво

- каф. Матеріалознавство

- каф. Геометричне моделювання та комп. графіка

- каф. Зварювання

- каф. Охорона праці і навколишнього середовища


Завідуючі навчальними лабораторіями, майстри виробничого навчання

2

Машинобудівний факультет:

- каф. Технологія машинобудування та МРВ

- каф. Гідропневмоавтоматика та гідропривод

- каф. Інтегров. технології машинобуд. ім. М.Ф.Семка

- каф. Деталі машин і прикладна механіка

- каф. Вища математика

- каф. Підйомно-транспортні машини і обладнання


3

Факультет міжнародної освіти довуз. підготовки

- каф. Природні науки

- каф. Гуманітарні науки

- каф. Соціально – економічні науки
Методисти всіх категорій21 березня 2017 року

1

14.00 – 16.00

Енергомашинобудівний факультет:

- каф. Парогенераторобудування

- каф. Турбінобудування

- каф. Гідравлічні машини

- каф. Теплотехніка та енергоефективні технології


Завідуючі навчальними лабораторіями, майстри виробничого навчання

2

Факультет транспортного машинобудування:

- каф. Теорія і системи авт. проектув. механ. і машин

- каф. Автомобіле- та тракторобудування

- каф. Інф. техн. і системи КГМ ім. Морозова

- каф. Двигуни внутрішнього згорання

- каф. Електричний транспорт та тепловозобудування3

Факультет заочного навчання

Методисти всіх категорій

22 березня 2017 року

1

14.00 – 16.00

Інженерно-фізичний факультет:

- каф. Динаміка та міцність машин

- каф. Системи та процеси управління

- каф. Теоретична механіка

- каф. Прикладна математика

- каф. Опір матеріалів

- каф. Газогідродинаміка і тепломасообмін


Завідуючі навчальними лабораторіями, майстри виробничого навчання

2

Електромашинобудівний факультет:

- каф. Електричні машини

- каф. Електричні апарати

- каф. Загальна електротехніка

- каф. Промислова і біомедична електроніка

- каф. Автоматизовані електромеханічні системи

- каф. Прилади та методи неруйнівного контролю


3

Економічний факультет

- каф. Економіка та маркетинг

- каф. Орган. виробництва і управління персоналом

- каф. Економічний аналіз і облік

- каф. Загальна економічна теорія


4

Факультет економічної інформатики та менеджменту

- каф. Екон. кібернетика та маркетинг. менеджмент

- каф. Міжкульт. комунікації та іноземна мова

- каф. Комп. моніторинг і логістика
Методисти всіх категорій

5

Аспірантура

6
Електроенергетичний факультет:

- каф. Електричні станції

- каф. Передача електроенергії

- каф. Автоматизація енергосистем

- каф. Електроізоляційна та кабельна техніка


Завідуючі навчальними лабораторіями, майстри виробничого навчання

7

Факультет автоматики та приладобудування:

- каф. Автоматика та управління технічних систем

- каф. Інформаційно-вимірювальні технології і системи

- каф. Теоретичні основи електротехніки

- каф. Радіоелектроніки


8

Центр підготовки іноземних громадян

Методисти всіх категорій

9
Факультет соціально – гуманітарних технологій

- каф. Право

- каф. Філософія

- каф. Етика, естетика та історія культури

- каф. Педагогіка ті психологія, управ. соц. системами

- каф. Фізичне виховання

- каф. Ділова іноземна мова та переклад

- каф. Інтелек. комп. системи

- каф. Соціологія та політологія

23 березня 2017 року

1

14.00-16.00

Фізико-технічний факультет:

- каф. Фізика металів і напівпровідників

- каф. Технічна кріофізика

- каф. Інженерна електрофізика

- каф. Теоретична і експериментальна фізика

- каф. Загальна та експериментальна фізика

- каф. ФМЕГ


Завідуючі навчальними лабораторіями, майстри виробничого навчання

2

Факультет технології неорганічних речовин:

- каф. Хімічна технологія НР, каталіз і екологія

- каф. Технічна електрохімія

- каф. Технологія кераміки, вогнетривів, скла та емалей

- каф. Загальна та неорганічна хімія


3

Факультет технології органічних речовин:

- каф. Органічний синтез і нанотехнології

- каф. Технологія полімерних композиційних матеріалів та покриттів

- каф. Органічна хімія, біохімія і мікробіологія

- каф. Технологія жирів і продуктів бродіння

- каф. Технологія переробки нафти, газу та твердого палива

- каф. Біотехнологія, біофізика та аналітична хімія

- каф. Фізична хімія

- каф. Видобування нафти, газу і конденсату


4

Методичний відділ

Методисти всіх категорій

5

14.00 –

16.00


Факультет інтегрованих технологій та хім. техніки:

- каф. Хім. техніка та промислова екологія

- каф. Технологія пластмас і біологічно – активних полімерів

- каф. Автоматизація хіміко-технол. систем та еколог. моніторинг

- каф. Інтегровані технології, процеси і апарати


Завідуючі навчальними лабораторіями, майстри виробничого навчання

6

Факультет бізнесу та фінансів:

- каф. Менеджмент та оподаткування

- каф. Менеджмент ЗЕД та фінансів

- каф. Історія науки і техніки
7

Факультет комп. наук і програм. інженерії:

- каф. Програм. інженерія та інф. технол. управління

- каф. Системний аналіз і управління

- каф. Стратегічне управління

- каф. Комп. математика та матем. моделювання


8

Навчально-виробничий центр

9

Науково-технологічний учбовий центр

10

Навчально-методичний відділ практичної та договірної підготовки


Методисти всіх категорій
24 березня 2017 року

1

14.00 – 16.00

Факультет комп’ютерні та інформаційні технології:

- каф. Обчислювальна техніка та програмування

- каф. Системи інформації

- каф. Інформатика та інтелектуальна власність

- каф. Мультимедійні інформаційні технології і системи


Завідуючі навчальними лабораторіями, майстри виробничого навчання

2


Німецько-технічний факультет:

- каф. Політична історія

- каф. Українська, російська мови та прикладна лінгвістика


3

Навчальний відділ

Методисти всіх категорій

4

Компютерно-технологічний коледж

5
Центр новітніх інформаційних технологій

Завідуючі навчальними лабораторіями, майстри виробничого навчання

6

Лабораторія по вивченню та збереженню історико-культурної спадщини України

7

Радіотехнічна лабораторія

8

Чернівецький факультет:

- каф. Чернівецький факультет- каф. Іноземна мова

9

Друкарня НТУ «ХПІ»10
Палац студентів

Керівники колективі і концертмейстери

11
Відділ забезпечення якості освітньої діяльності НТУ «ХПІ»

Методисти всіх категорій


Скачати 64.97 Kb.