Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПрацівники навчальних закладів ознайомлюються з цими Правилами під підпис у відповідному журналі, який знаходиться у підрозділах Центру інформаційних технологій та дистанційного навчання

Скачати 56.71 Kb.

Працівники навчальних закладів ознайомлюються з цими Правилами під підпис у відповідному журналі, який знаходиться у підрозділах Центру інформаційних технологій та дистанційного навчання
Скачати 56.71 Kb.
Дата конвертації12.05.2017
Розмір56.71 Kb.
ПРАВИЛА

користування персональними комп’ютерами

в Державному вищому навчальному закладі «Університет банківської справи»
1. Загальні положення


  1. Усі працівники навчальних закладів, які користуються персональними комп’ютерами для виконання службових обов’язків, повинні дотримуватися Правил користування персональними комп’ютерами в Державному вищому навчальному закладі «Університет банківської справи» (далі – Правила).

  2. Працівники навчальних закладів ознайомлюються з цими Правилами під підпис у відповідному журналі, який знаходиться у підрозділах Центру інформаційних технологій та дистанційного навчання (далі – ЦІТ та ДН) .
   Навча́льний заклад (осві́тній заклад) - організація, що на постійній і безперервній основі здійснює освітній процес з метою навчання, виховання, розвитку і самовдосконалення особистості.
   Дистанційне навчання - сукупність сучасних технологій, що забезпечують доставку інформації в інтерактивному режимі за допомогою використання ІКТ (інформаційно-комунікаційних технологій) від тих, хто навчає (викладачів, визначних постатей у певних галузях науки, політиків), до тих, хто навчається (студентів чи слухачів).
   Інформаційні технології Інформаці́йні техноло́гії, ІТ (використовується також загальніший / вищий за ієрархією термін інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ICT) - сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її користувачів.


  3. Сторонні особи, які перебувають у структурних підрозділах Державному вищому навчальному закладі «Університет банківської справи» (далі - УБС) у відрядженні та яким для виконання їх службових обов’язків надаються персональні комп’ютери для тимчасового користування, або ті, хто підключає свої портативні персональні комп’ютери до локальних обчислювальних мереж мають дотримуватися цих Правил.

  4. Фахівці центру інформаційних технологій та дистанційного навчання УБС (далі – ЦІТ та ДН) встановлюють персональні комп’ютери та периферійні пристрої на робочому місці працівника і підключають до локальної обчислювальної мережі та мережі електроживлення.
   Робо́че мі́сце - елементарна одиниця виробничої структури, що містить частину простору виробничого підрозділу, яка потрібна для здійснення трудової операції та оснащена матеріально-технічними засобами, що використовуються у процесі праці.
   Перифері́йний при́стрій - частина технічного забезпечення, конструктивно відокремлена від головного блоку обчислювальної системи.
   До останньої підключення відбувається за допомогою триполюсних вилок і розеток із заземленням. Неприпустимо підключати комп’ютери і периферійні пристрої до двопровідної електромережі.

  5. Для користувачів персональних комп’ютерів (далі – користувачі) персональні комп’ютери встановлюють на рівній стійкій поверхні, на якій можна вільно розмістити кабелі електроживлення і мережеві кабелі. Під час встановлення персональних комп’ютерів повинен забезпечуватись вільний доступ до розеток електроживлення та вентиляція ПК. Користувачам ПК категорично забороняється самостійно переставляти системні блоки, тримати на них стоси паперу та будь-які інші речі та предмети!
   Системний блок (англ. computer case) - корпус комп'ютера, функціональний елемент, який захищає внутрішні компоненти комп'ютера від зовнішнього впливу та механічних пошкоджень, підтримує необхідний температурний режим в середині системного блоку, екранує створені внутрішніми компонентами електромагнітні випромінення та є основою для подальшого розширення системи.


  6. У разі виявлення несправності системного блоку, монітору ПК, периферійного пристрою, або некоректного функціонування (збоїв у роботі) програмного забезпечення користувач повинен звернутися через керівника свого структурного підрозділу до ЦІТ та ДН. Звернення повинно мати вигляд службової записки в якій слід по можливості детально описати проблему несправності.
   Горизонтальні:
   • Desktop (533×419×152 мм)


  7. У разі необхідності встановлення додаткових пакетів програмного забезпечення (крім стандартно встановлених) чи надання додаткових прав користувачеві до мережевих ресурсів УБС, чи доступу до модулів існуючих програмних комплексів, керівник структурного підрозділу користувача звертається до ЦІТ та ДН у вигляді службової записки в якій окрім конкретних назв ПЗ, ресурсів мережі, повноти повноважень та назв модулів ПК доступ до яких буде надано необхідно вказати ґрунтовні підстави щодо використання даного ПЗ (наказ, надання додаткових функціональних обов’язків, і т.п.).

  8. Користувачам забороняється:

 • виконувати будь-які ремонтні та профілактичні роботи на персональних комп’ютерах;

 • змінювати конфігурацію комп’ютера - самостійно встановлювати/видаляти обладнання, пристрої та програмне забезпечення;

 • зберігати та запускати на персональних комп’ютерах комп’ютерні ігри, окрім стандартних, що є частиною операційної системи;

 • підключати до персональних комп’ютерів модеми для будь-якого віддаленого доступу, ресурсів мережі Інтернет без попереднього узгодження з працівниками ЦІТ та ДН.
  Програ́ми відда́леного адмініструва́ння (Програ́ми дистанці́йного адмініструва́ння) - програми або функції операційних систем, що дозволяють отримати віддалений доступ до комп'ютера через Інтернет або ЛОМ і здійснювати управління та адміністрування віддаленого комп'ютера в реальному часі.
  Операційна система Операці́йна систе́ма, скорочено ОС (англ. operating system, OS) - це базовий комплекс програм, що виконує управління апаратною складовою комп'ютера або віртуальної машини; забезпечує керування обчислювальним процесом і організовує взаємодію з користувачем.
  Інтернет Інтерне́т (від англ. Internet), міжмере́жжя - всесвітня система взаємосполучених комп'ютерних мереж, що базуються на комплекті Інтернет-протоколів. Інтернет також називають мережею мереж. Інтернет складається з мільйонів локальних і глобальних приватних, публічних, академічних, ділових і урядових мереж, пов'язаних між собою з використанням різноманітних дротових, оптичних і бездротових технологій.


  1. Користувачі після закінчення роботи мають коректно завершати сеанс роботи з операційною системою (якщо інше не обумовлено технологічними вимогами).

2. Забезпечення заміни та встановлення нових комп’ютерів


2.2. Фахівці ЦІТ та ДН мають забезпечити виконання таких етапів інсталяції операційної системи і прикладного програмного забезпечення та конфігурації операційної системи:

а) інсталяція та початкова конфігурація операційної системи, установлення необхідних драйверів апаратного забезпечення, а також установлення оновлень до системного програмного забезпечення;

Апара́тне забезпе́чення (англ. hardware; сленг. залі́зо) - комплекс технічних засобів, який включає електронний пристрій і, зокрема, ЕОМ: зовнішні пристрої, термінали, абонентські пункти тощо, які необхідні для функціонування тієї чи іншої системи; фізична частина ЕОМ.
Системні програми (англ. system software) - це програми, що забезпечують інфраструктуру, на якій можуть працювати прикладні програми, тобто вони керують і контролюють комп'ютерним обладнанням, для можливості виконання прикладних програм.
Застосунок, застосовна програма або прикладна програма (англ. application, application software, app) - користувацька комп'ютерна програма, що дає змогу вирішувати конкретні прикладні задачі користувача.

б) додаткова конфігурація операційної системи щодо підвищення рівня захищеності, встановлення оновлень системного програмного забезпечення та інсталяція антивірусного програмного забезпечення;

Антивірусна програма (антивірус) - спеціалізована програма для знаходження комп'ютерних вірусів, а також небажаних (шкідливих) програм загалом та відновлення заражених (модифікованих) такими програмами файлів, а також для профілактики - запобігання зараження (модифікації) файлів чи операційної системи шкідливим кодом.

в) інсталяція прикладного програмного забезпечення.

2.3. У разі необхідності перенесення інформації з одного ПК на інший користувач подає службову записку засвідчену своїм підписом з переліком каталогів, з яких слід перенести інформацію. Крім того, за наявності на комп’ютері, з якого забирається інформація, клієнтської частини мережевого програмного забезпечення будь-якого комплексу додатково погоджується перелік каталогів з фахівцями, що супроводжують цей комплекс. Фахівці ЦІТ та ДН виконують операцію з перенесення інформації керуючись поняттям ефективності щодо цього процесу.

2.4. Після встановлення нового (модернізованого/іншого) ПК фахівці ЦІТ та ДН, які здійснювали встановлення і налагодження системного та прикладного програмного забезпечення, оформляють паспорт робочого місця, до якого в подальшому за наявності будуть вноситись усі зміни в апаратному забезпеченні цього ПК. Паспорти робочих місць можуть створюватися в електронному вигляді.

3. Порядок роботи на комп’ютерах, що не підключені до

локальних обчислювальних мереж УБС,

та портативних комп’ютерах
3.1. За письмовою заявкою користувача установлюються та оновлюються антивірусні бази і програми на комп’ютерах, які не підключені до локальних обчислювальних мереж (далі – немережеві комп’ютери) та на портативних комп’ютерах.

3.2. Працівники, які працюють на немережевих комп’ютерах і на портативних комп’ютерах, несуть персональну відповідальність за наявність та оновлення антивірусних програм.

3.3. Працівники можуть використовувати портативні комп’ютери для виконання своїх службових обов’язків за межами навчального закладу.

3.4. Користувачам немережевих та портативних комп’ютерів категорично забороняється передавати пароль входу до операційної системи іншим особам.

3.5. Користувачі забезпечують перенесення інформації на/з немережеві(их) та портативні(их) комп’ютери(ів) за допомогою зовнішніх носіїв інформації (компакт-диски типу CD-R/CD-RW або флеш-пристрої).

Носі́й інформа́ції (англ. data medium) - матеріальний об'єкт природного або штучного походження, який здатен містити, зберігати і передавати інформацію.

3.6. Для використання портативного комп’ютера за межами навчального закладу Користувач повинен: • перевіряти та за потреби поновляти антивірусне програмне забезпечення, що встановлене на портативному комп’ютері;

 • видалити в разі потреби з портативного комп’ютера всю конфіденційну інформацію.
  Конфіденці́йна інформ́ація - інформація про фізичну особу (персональні дані) або юридичну особу, доступ та поширення якої можливі лише за згодою її власників (тобто тих, кого ця інформація безпосередньо стосується) та на тих умовах, які вони вкажуть.


 • передбачити обмеження фізичного доступу до портативних комп’ютерів сторонніх осіб під час відрядження (покласти його в сумку, або дипломат із замком).

3.7. Користувач за потреби може підключати свій портативний комп’ютер до локальної обчислювальної мережі іншої установи або до мережі Інтернет власноручно.

4. Правила роботи на комп’ютерах,

підключених до локальних обчислювальних мереж
4.1. Усім користувачам для роботи на персональних комп’ютерах підключених до локальних обчислювальних мереж працівниками ЦІТ та ДН видається логін і пароль, адреса особистої корпоративної поштової скриньки та здійснюються відповідні налаштування поштового браузера.

Пошто́ва скри́нька - скринька із засобами для запобігання несанкціонованому доступу, яка встановлюється у відведених місцях і призначена для збирання від відправників простих листів і поштових карток;
Після першого входження в систему користувач зобов’язаний змінити виданий йому пароль на власний (пароль має складатися не менше ніж із 6 символів, дозволяється використовувати довільне поєднання літер, цифр, спеціальних символів). Забороняється працювати на комп’ютерах у локальних обчислювальних мережах під чужими іменами та адресами чи з реквізитами інших користувачів.

4.3. Забороняється передавати власний пароль іншим особам.

4.4. Для обміну службовою інформацією, як всередині структури УБС так із зовні, забороняється використовувати не корпоративні поштові адреси (поштові скриньки).

Поштова адреса - місцезнаходження житла людини або установи (підприємства) відносно країни, регіону (області), району, міста (села, селища), вулиці (провулку). До поштової адреси включено поштовий індекс, номер будівлі, корпусу та номер приміщення у будівлі (квартири, офісу тощо).

4.5. Працівникам забороняється зберігати на серверах локальних мереж інформацію, що не пов’язана з виконанням їх службових обов’язків.


5 Правила роботи з ресурсами мережі Інтернет
5.1. Працівникам забороняється самостійно:

завантажувати та інсталювати будь-які програми з мережі Інтернет на персональні комп’ютери, підключені до локальних обчислювальних мереж, грати в мережеві ігри, завантажувати будь-які мультимедійні файли для особистого користування.


Скачати 56.71 Kb.