Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПрактикум "Professional English" призначений для аудиторної та самостійної роботи з англійської мови професійного спрямування студентів спеціальності "

Практикум "Professional English" призначений для аудиторної та самостійної роботи з англійської мови професійного спрямування студентів спеціальності "
Сторінка6/10
Дата конвертації10.03.2017
Розмір1.02 Mb.
ТипПрактикум
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Model: The system includes …

The system included …

The system has included …


  1. Aircraft requires the continuous attention of a pilot in order to fly safely.

  2. Aircraft range increases allowing flights of many hours.

  3. Automatic pilots execute complex manoeuvres and flight plans.

  4. Approach controllers guide pilots as they approach airports.

  5. As pilots approach airports, they contact the aerodrome controllers.

  6. Automatic pilots for manned aircraft are designed as fail-safe.

  7. The first aircraft autopilot maintains an aircraft in straight and level flight.

8. Inertial guidance systems accumulate errors over time.

9. The computer software reads the aircraft current position and attitude. 10. Onboard computers apply the technique called Kalman filtering.


Exercise 104. Put the verb in brackets into the correct form of Present Perfect or Past Simple.

1. In the late 1950s, the transistor (become) available to replace the vacuum tube. 2. All recent developments (result) in a microprocessor revolution. 3. Computer technology (open) a variety of opportunities for people who are creative risk-takers. 4. Steven Jobs and Stephen Wozniak (work) together to invent the personal computer. 5. Jobs and Wozniak (become) (know) as two of the most brilliant innovators. 6. Computer-related crime not (diminish) yet. 7. The earliest automatic pilots (can) do no more than maintain an aircraft in straight and level flight. 8. Some home entertainments such as television, video recorders and vi-deo games (affect) people’s life. 9.

Утворений на початку 1970-х років у Нью-Йорку під назвою The Neon Boys. До складу гурту ввійшли: Том Верлейн (Tom Verlaine), справжнє ім'я Томас Міллер (Thomas Miller; 13 грудня 1949, Моунт Морріс, Нью Джерсі, США) - вокал, гітара; Річард Хелл (Richard Hell), справжнє ім'я Річард Майерс (Richard Myers; 2 жовтня 1949, Лексінгтон, Кентукі, США) - бас та Білл Фікка (Bill Ficca) - ударні.
In the early days of aviation aircraft (require) the continuous attention of a pilot that (lead) to his serious fatigue. 10. In 1930 the Royal Aircraft Establishment in England (develop) an autopilot called a pilots' assister.

.

.

Exercise 105. Translate into English.1. Автопілот – це механічна, електрична, або гідравлічна система,що використовується для керування транспортним засобом без допомоги людини. 2. Автопілот призначений для виконання деяких завдань пілота. 3. Збільшення дальності та тривалості польоту літака потребували постійної уваги, що викликало серйозну втому пілота. 4. Найперші автопілоти дозволяли літакам літати прямо і рівно за компасом, не потребуючи уваги пілота, що значно знизило навантаження на пілота. 5. Додаткові прилади, такі як радіонавігаційне обладнання, дали можливість літати в нічний час і за несприятливих погодних умов. 6.
Пого́да - стан нижнього шару атмосфери в конкретній місцевості в конкретний час, або протягом тривалого часу (година, доба, декада, місяць). Характеризується рядом метеорологічних елементів, таких як вітер, температура, тиск, вологість, видимість та ін.
Старші менші за розміром літаки загального призначення і навіть невеликі літаки з менш ніж двадцятьма місцями також можуть бути без автопілота, так як вони використовуються для короткочасних польотів з двома пілотами. 7. Автопілоти невеликих літаків здійснюють три рівні контролю. 8. Одноосний автопілот здійснює лише крен літака. 9. Двоосний автопілот керує обертанням літака навколо продольної таі поперечної осей. 10. Триосний автопілот додатково здійснює керування навколо вертикальної осі. 11. Автопілоти сучасних складних літаків є триосними і керують рулінням, зльотом, набором висоти, горизонтальним польотом, зниженням, заходженням на посадку та приземленням. 12. У сучасних автопілотах використовуються комп'ютерні програми керування літаком. 13. Автопілоти сучасних великих літаків зазвичай одержують інформацію про місцезнаходження та положення літака в повітрі від інерційної системи наведення. 14. Шестивимірний фільтр Калмана застосовують для цифрового оброблення сигналу вимірювань, таких як крен, тангаж, рискання, висота, широта і довгота.

Exercise 106. Answer the questions on text 9.

1. What is an autopilot? 2. What is the autopilot used for? 3. What is the autopilot sometimes called? 4. What are the first aircraft autopilot characteristics? 5. What additional instrumentation made it possible to fly during night and in bad weather? 6. What are the levels of control in autopilots for smaller aircraft? 7. What manoeuvres do autopilots of modern complex aircraft execute? 8. What is the function of computer software in a modern large aircraft? 9. How do inertial guidance systems operate in aircraft? 10. What is known as drift? 11. What dimensions does a six-dimensional Kalman filter process during flight? 12. What radio aids may be used to correct aircraft position?
Exercise 107. Speak on:

1. The advantages of digital computers.

2. Digital computers applications.

3. Digital computer components.UNIT II. Computer Programming.

Programming Languages


Exercise 1. Read, practice and learn the following words and word combinations.

Computer programming – комп’ютерне програмування

ordered instruction – задана команда

comprehensive – усесторонній, всеохоплюючий

computing problem – проблема обчислення

executable program –виконувана програмаdesigning – проектування (програми)

testingтестування (програми)

debugging – налагоджування програми

bug – помилка, збій роботи програми

maintaining – підтримання

source code – вихідний код;

Тестування застосовується для визначення відповідності предмета випробування заданим специфікаціям. До завдань тестування не належить визначення причин невідповідності заданим вимогам (специфікаціям). Тестування - один з розділів діагностики.
вихідний текст (програми)

programming language – мова програмування

individual – окремий

suitability – придатність

approximate – приблизний

spectrum – спектр, діапазон

low-level language – мова низького рівня

machine-oriented – машинно-орієнтований

high-level language – мова високого рівня

applications programmer – розробник прикладних програм

fourth-generation language – мова програмування четвертого покоління

resemble – бути схожим, нагадувати

translate – перекладати; транслювати, компілювати

machine language – машинна мова

operating code – операційний код

memory address – адрес (комірка) пам’яті

compiler – компілятор

assembler – асемблерexecutable image – зображення, що здійснюється програмою

interpreter – інтерпретатор

smart program – розумна програма

program logic – програмна логіка або послідовність операцій, що виконуються програмою

scope – обсяг

code the program – кодувати програму

programming cycle – цикл програмування

programming paradigm – принцип програмування;

Інтерпретатор мови програмування (interpreter) - програма чи технічні засоби, необхідні для виконання інших програм, вид транслятора, який здійснює пооператорну (покомандну, построкову) обробку, перетворення у машинні коди та виконання програми або запиту (на відміну від компілятора, який транслює у машинні коди всю програму без її виконання).
парадигма програмуванняimperative programming – імперативне програмування

declarative programming – декларативне програмування

functional programming – функціональне програмування

object-oriented programming –об’єктно-орієнтоване програмування

prescribe – приписувати;

Паради́гма програмува́ння - це система ідей і понять, які визначають стиль написання комп'ютерних програм, а також спосіб мислення програміста.
Імперати́вне програмува́ння - парадигма програмування, згідно з якою описується процес отримання результатів як послідовність інструкцій зміни стану програми. Подібно до того, як з допомогою наказового способу в мовознавстві перелічується послідовність дій, що необхідно виконати, імперативні програми є послідовністю операцій комп'ютера для виконання.
встановлювати

stateless –без зберігання інформації щодо стану

function evaluation – визначення вихідних реакцій функціональних елементів

interacting objects – об’єкти, що взаємодіють

software engineering – розробка програмного забезпечення

advocate – підтримувати;

Озна́чення, ви́значення чи дефіні́ція (від лат. definitio) - роз'яснення чи витлумачення значення (сенсу) терміну чи поняття. Слід зауважити, що означення завжди стосується символів, оскільки тільки символи мають сенс що його покликане роз'яснити означення.
Програмування - процес проектування, написання, тестування, зневадження і підтримки комп'ютерних програм. Програмування поєднує в собі елементи інженерії (існує навіть відповідна спеціальна галузь інженерії - програмна інженерія (англ. software engineering)
рекомендувати

expertise – експертиза, експертна оцінка

application domain – галузь застосування

algorithm – алгоритм

formal logic –формальна логіка

iterative – ітеративний;

Експерти́за (від лат. expertus - досвідчений, знавець) - розгляд, дослідження експертом-фахівцем якихось справ, питань, що потребують спеціальних знань. У найбільш загальному вигляді експертиза - це спосіб аналізу причинно-наслідкових зв'язків не тільки стосовно того, що вже відбулося, але й того, що очікується, має або може відбутися; це спосіб пізнання певної реальності у тих випадках, коли ця реальність не піддається прямому вимірюванню, обрахуванню і взагалі якому завгодно «об'єктивному дослідженню».
повторюваний

jointly developed program –сумісно розроблена програма

.

..

Exercise 2. Read, translate and give the gist of text 1.

Text 1. Programming Process.
Computer programming is a process of writing a sequence of instructions to automate performing a specific task or solve a given problem. A set of ordered instructions that enable a computer to carry out a specified task is called a computer program. So, programming is the comprehensive process that leads from an original formulation of a computing problem to executable programs. It involves activities such as designing, writing, testing, debugging, and maintaining the source code of computer programs.

The source code of a computer program, which is a collection of computer instructions, is written by computer programmers in one or more programming languages. They consist of words, individual letters, numerals, and other symbols, as well as rules for combining these elements. The choice of a programming language depends on many considerations, such as company policy, suitability to task, or individual preference.

Programming languages form an approximate spectrum from “low-level” to ‘high-level’. Low-level languages are typically more machine-oriented and faster to execute, whereas high-level languages are more abstract and easier to use but executed less quickly. Most applications programmers use one of the high-level languages or fourth-generation languages that more closely resemble human communication.

As computer cannot work directly with a program written in a programming language, the instructions must be translated into a machine language composed of binary digits. These digits represent operating codes, memory addresses, and various symbols, such as plus and minus signs. Special programs called compilers and assemblers translate programming languages into machine or low-level languages. The source code of the program may be converted into an executable image by a compiler and later executed by a central processing unit or executed immediately with the aid of an interpreter.

Compilers, assemblers, and operating systems may be viewed as “smart programs” because they enable a computer to carry out complicated instructions. The user communicates with the smart program, and the smart program communicates with the computer.

Generally, programming is performed using the following step-by-step process:

1. Developing the program logic to solve the particular problem, that includes defining the purpose, scope and design of the program; planning the sequence of computer operations.

2. Writing the program logic in a specific programming language or coding the program.

3. Assembling or compiling the program to turn it into machine language.

4. Testing and debugging the program, which means detecting, locating, and correcting bugs (mistakes), usually by running the program.

5. Preparing the necessary documentation which describes the programming cycle and specific facts about the program.

Different programming languages support different styles of programming, also called programming paradigms. There are four main paradigms: imperative, declarative, functional and object-oriented. Declarative programming expresses what the program should accomplish without prescribing how to do it in terms of sequences of actions to be taken, which is provided in imperative programming. In functional programming a program can be thought of as a sequence of stateless function evaluations, while in object-oriented programming, programmers can think of a program as a collection of interacting objects. Methodologies with different programming languages in software engineering advocate different programming paradigms.

The process of programming thus often requires expertise in many different subjects, including knowledge of the application domain, specialized algorithms and formal logic. It is the iterative process, which sometimes involves coordinating with other programmers on a jointly developed program.

Exercise 3. Translate terminological word combinations related to programming.

a) programming algorithm, programming assignment, programming background, programming check, programming coefficient, programming cycle, programming department, programming environment, programming language, programming manual, programming methodology, programming software, programming solution, programming style, programming supervisor, programming support, programming techniques, programming tools, programming unit;

b) programmable action, programmable automation, programmable automation system, programmable component, programmable control system, programmable data input, programmable design, programmable device, programmable instrument, programmable logic, programmable machine, programmable parameter, programmable switch;

c) programmed automaton, programmed channel, programmed check, programmed computer, programmed control, programmed cycle, programmed data processor, programmed decision, programmed disk, programmed learning, programmed requirements, programmed search, programmed sequence, programmed test.


Exercise 4 . Match the English –Ukrainian equivalents.

1) application domain

a) налагоджування програми

2) computing problem

b) мова високого рівня

3) ordered instruction

c) об’єктно-орієнтоване програму вання

4) debugging

d) галузь застосування

5) executable program

e) проблема обчислення

6) memory address

f) задана команда

7) programming paradigm

g) вихідний код

8) high-level language

h) машинно-орієнтований

9) object-oriented programming

i) програма, що виконується

10) source code

j) розробка програмного забезпечення

11) operating code

k) визначення вихідних реакцій функціональних елементів

12) machine-oriented

l) парадигма програмування

13) interacting objects

m) адрес (комірка) пам’яті

14) software engineering

n) сумісно розроблена програма

15) executable image

o) операційний код

16) jointly developed program

p) повторюваний

17) function evaluation

q) об’єкти, що взаємодіють

18) iterative

r) зображення, що здійснюється програмоюExercise 5. Match the terms with their definitions.


1) computer programming

a) the original form of a computer program before it is converted into a machine-readable code

2) algorithm

b) a fundamental style of computer programming

3) source code

c) a type of computer program that converts a program written in assembly language into machine code

4) computer program

d) the iterative process of writing or editing source code

5) interpreter

e) a computer program by which a high-level programming language is converted into machine language

6) assembler

f) a logical, arithmetical or computational procedure that if correctly applied ensures the solution of a problem

7) compiler

g) the process of locating and removing defects in a device or a system

8) declarative programming

h) a programming paradigm that defines a sequence of actions to be taken to solve the problem

9) functional programming

i) a programming paradigm that considers a program as a collection of interacting objects


10) object-oriented programming

j) a programming paradigm that defines the problem to be solved and the logic of a computation without describing how to solve it

11) imperative programming

k) a programming paradigm that describes a program as a sequence of stateless function evaluations

12) programming paradigm

l) a program that immediately executes stored precompiled source code made by a compiler

13) debugging

m) a set of ordered instructions that enable a computer to carry out a specified task


Exercise 6. Complete the following sentences.

1. Programming is the comprehensive process that leads from ….. 2. Programming involves …… 3. The source code of a computer program is written by …. . 4. Programming languages consist of ….. . 5. The choice of a programming language depends on …. . 6. Programming languages form …. . 7. Most applications programmers use …. . 7. …. must be translated into a machine language composed of binary digits as computer cannot work directly with a program written in a programming language. 8. …. translate programming languages into machine or low-level languages. 9. Compilers, assemblers, and operating systems may be viewed as “smart programs” because …. . 10. Programming is performed using step-by-step process which involves …. . 11. Different programming languages support different styles of programming, also called …. . 12. Declarative programming expresses …. .13. The process of programming often requires expertise in …. . 14. Programming is the iterative process, which sometimes involves coordinating with other programmers on …. .


Exercise 7. Ask questions on the information missed in the sentences in exercise 6.
Exercise 8. Translate the following word-combinations from

text 1and make up sentences with them.

To automate performing a specific task; to solve a given problem; to enable a computer to carry out a specified task; to lead from an original formulation; to depend on many considerations; to form an approximate spectrum; to be typically more machine-oriented; to be more abstract and easier to use; to closely resemble human communication; to be translated into a machine language; to translate programming languages into machine or low-level languages; to be converted into an executable image; to be executed immediately with the aid of; to be viewed as “smart programs”; to be performed using step-by-step process; to detect, locate, and correct bugs; to support different styles of programming; to prescribe a sequence of actions to be taken; to be thought of as a sequence of stateless function evaluations; to advocate different programming paradigms; to require expertise in many different subjects.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  • UNIT II. Computer Programming. Programming Languages Exercise 1
  • Exercise 2.
  • Exercise 7.