Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПрактикум "Professional English" призначений для аудиторної та самостійної роботи з англійської мови професійного спрямування студентів спеціальності "

Практикум "Professional English" призначений для аудиторної та самостійної роботи з англійської мови професійного спрямування студентів спеціальності "
Сторінка8/10
Дата конвертації10.03.2017
Розмір1.02 Mb.
ТипПрактикум
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Exercise 27. Give definitions to the following terms.

An algorithm, a computer program, primary memory, machine language, imperative language, declarative language, system software, application software, operating system, utility programs, multitasking, process scheduling.


Exercise 28. Ask and answer the questions working in groups.

a) if a program is the result of expressing the algorithm in a programming language;

if a computer requires programs to function, typically executing the program's instructions in a central processor;

if each instruction of the program may occupy one or more memory locations;

if the form in which a program is created may be textual or visual;

if computer programs can be categorized by the programming language paradigm;

if elements in a visual language program graphically manipulated or textually specified;b) why programmers, who design computer algorithms use a programming language;

what functional lines computer programs may be classified into.

what system software includes;

what the purpose of the operating system is;

what application software consists of;

how operating systems may run multiple programs;

what requirements any computer program must satisfy;

what the academic field and the engineering practice of computer programming are largely concerned with.


Exercise 29. Translate the following sentences into English.

1. Комп’ютерна програма – це послідовність інструкцій, призначених для виконання пристроєм керування обчислюваної машини. 2. Програма є одним з компонентів програмного забезпечення. 3. Запис вихідних текстів програм за допомогою мов програмування полегшує розуміння та редагування програм. 4.

Редагува́ння - це приведення об'єкта редагування у відповідність із чинними у певний час у конкретному суспільстві нормами, а також його творча оптимізація, метою яких є отримання заданого соціального ефекту.
Розумі́ння - психологічний стан, який виражає собою правильність ухваленого рішення і супроводжуваний відчуттям упевненості в точності сприйняття або інтерпретації якої-небудь події, явища, факту.
Для виконання на комп’ютері текст програм перетворюється у машинний код. 5. Вихідні тексти комп’ютерних програм на більшості мов програмування складаються зі списку інструкцій, що точно описують заданий алгоритм. 6. Більшість користувачів використовують програми, призначені для виконання конкретних прикладних завдань, таких як оброблення тексту, керування базою даних, під’єднання до Інтернету. 7.
Кори́стува́ч - той, хто користується чим-небудь - майном, землею, комп'ютером тощо.
Системне програмне забезпечення здійснює керування компонентами обчислюваної системи та забезпечує середовище для функціонування прикладних програм. 8. Операційна система може запускати багато програм за допомогою планування процесів. 9. Операційні системи підтримують режим багатозадачності, що дає змогу програмам одночасно функціонувати на комп’ютері. 10. Сервісні програми допомагають користувачам вирішувати прикладні проблеми, як, наприклад, сортування даних.


Exercise 30. Before reading text 3, discuss the following questions.

1.What does computer programming deal with? 2. What is the programmer’s job? 3. Is the programming team or solo activities? 4.What are the pros and cons of the programmer’s job? 5. What is necessary to succeed in this field?


Exercise 31. Write a composition on one of the questions from exercise 30.
Exercise 32. Speak on:

 1. Computer program and language paradigms of its writing.

 2. Classification of computer programs along their functional lines.

 3. Modern requirements to computer programs.

 4. The academic field and the engineering practice of computer programming.

 5. The programmer’s job.


Exercise 33. Read, translate and entitle text 3. Specify which questions from exercise 30 the text answers. Give the gist of the text.
Text 3

Computer programming is a field that has to do with the analytical creation of the source code that can be used to configure computer systems. Computer programmers may choose to function in a broad range of programming functions, or specialize in some aspect of development, support, or maintenance of computers for the home or workplace. Programmers provide the basis for the creation and ongoing function of the systems that many people rely upon for all sorts of information exchange, both business related and for entertainment purposes.

In general, the programmer's job is to convert problem solutions into instructions for the computer. That is, the programmer prepares the instructions of a computer program and runs those instructions on the computer, tests the program to see if it is working properly, and makes corrections to the program. The programmer also writes a report on the program. These activities are all done for the purpose of helping a user fill a need, such as paying employees, billing customers, or admitting students to college.

The programming activities just described could be done, perhaps, as solo activities, but a programmer typically interacts with a variety of people. For example, if a program is part of a system of several programs, the programmer coordinates with other programmers to make sure that the programs fit together well. If you were a programmer, you might also have coordination meetings with users, managers, systems analysts, and with peers who evaluate your work – just as you evaluate theirs.
Exercise 34. Read, practice and learn the vocabulary to text 4.

Machine-readable – зчитуваний машиною

value – значення

render – візуалізувати; переводити

machine code – машинний код

computer platform – комп’ютерна платформа, стандартизоване комп’ютерне обладнання

embedded software – вбудоване програмне забезпечення

device driver – драйвер пристрою

server – сервер

window system – система вікон

enterprise software – програмне забезпечення підприємства

accounting software – бухгалтерське програмне забезпечення

office suite – офісний пакет

graphics software – програмне забезпечення машинної графіки

bundle – поставляти у комплекті, комплектувати

constraint – обмеження

appliance – прилад, пристрій

pacemaker –регулятор швидкості

bit – біт (найменший елемент комп’ютерної пам’яті)

sophisticated – складний

process control system – автоматизована система управління технологічними процесами

debugger – програма відлагодження

linker – компоновщик, редактор зв’язків

hand tool – ручний інструментintegrated development environment – інтегроване середовище розробки

lengthy – тривалий

software development – розробка програмного забезпечення

range – 1) коло, сфера;

Автоматизо́вана систе́ма (АС) (англ. automated system) - сукупність керованого об'єкта й автоматичних керуючих пристроїв, у якій частину функцій керування виконує людина. АС являє собою організаційно-технічну систему, що забезпечує вироблення рішень на основі автоматизації інформаційних процесів у різних сферах діяльності (управління, проектування, виробництво тощо) або їх поєднаннях.
2) діапазонword processing program – програма підготовки текстів

Internet dialing software – програмне забезпечення підключення до мережі Інтернет через кодонабирач

insertion – введення

customized platform – спеціалізована платформа

intranet – корпоративна мережа, внутрішня локальна мережа.

Інтерне́т (від англ. Internet), міжмере́жжя - всесвітня система взаємосполучених комп'ютерних мереж, що базуються на комплекті Інтернет-протоколів. Інтернет також називають мережею мереж. Інтернет складається з мільйонів локальних і глобальних приватних, публічних, академічних, ділових і урядових мереж, пов'язаних між собою з використанням різноманітних дротових, оптичних і бездротових технологій.

Exercise 35. Read, translate and give the gist of text 4.
Text 4. Computer Software

Computer software, or just software, is any set of machine-readable instructions, most often in the form of a computer program, which directs a computer's processor to perform specific operations. The term is used to contrast with computer hardware, the physical objects that carry out the instructions. Hardware and software require each other, neither has any value without the other.

Software is a general term. It can refer to all computer instructions in general or to any specific set of computer instructions. It includes both machine instructions (the binary code that the processor understands) and source code (more human-understandable instructions that must be rendered into machine code by compilers or interpreters before being executed.

On most computer platforms, software can be grouped into a few broad categories such as system software, application software and embedded software.

System software is the basic software designed to operate the computer hardware, to provide basic functionality, and to provide a platform for running application software. System software includes device drivers, operating systems, servers, utilities, and window systems.

Application software is all the computer software that causes a computer to perform useful tasks beyond the running of the computer itself. It is also called a software application, application or app. Examples include enterprise software, accounting software, office suites, graphics software and media players. Many application programs deal principally with documents. Applications may be bundled with the computer and its system software or published separately, and can be coded as university projects.

Embedded software is written to control machines or devices that are not typically thought of as computers. It is typically specialized for the particular hardware that it runs on and has time and memory constraints. Manufactures build in embedded software in the electronics in cars, telephones, modems, robots, appliances, toys, security systems, pacemakers, televisions and digital watches, for example. This software can be very simple, such as lighting controls running on an 8-bit microprocessor and a few kilobytes of memory, or can become very sophisticated in applications such as airplanes, missiles, and process control systems.

Software refers to one or more computer programs and data held in the storage of the computer. In other words, software is a set of programs, procedures, algorithms and its documentation concerned with the operation of a data processing system. Program software performs the function of the program it implements, either by directly providing instructions to the digital electronics or by serving as input to another piece of software. It refers to relatively simple programs such as compilers, debuggers, interpreters, linkers, and text editors, that can be combined together to accomplish a task, much as one might use multiple hand tools to fix a physical object. Programming tools are intended to assist a programmer in writing computer programs, and they may be combined in an integrated development environment to more easily manage all of these functions.

Sometimes lengthy process of computer programming is usually referred to as software development. The computer programmer focuses on the development of software that allows people to perform a broad range of functions. All online functions that are utilized in the home and office owe their origins to a programmer or group of programmers. Computer operating systems, office suites, word processing programs, and even Internet dialing software all exist because of the work of programmers.

Computer programming goes beyond software development. The profession also extends to the adaptation of software for internal use, and the insertion of code that allows a program to be modified for a function that is unique to a given environment. When this is the case, the computer programmer may be employed with a company that wishes to use existing software as the foundation for a customized platform that will be utilized as part of the company intranet.


Exercise 36. Write the adjectives related to the following nouns and verbs. Make up word combinations using them.

Value, program, characterize, object, base, principle, control, compare, application, procedure, function, diagnosis, environment, access, direction, concept, art, algorithm, execution, digit, sequence, symbol, action, information, declaration, operation, expression, type, addition, relation, communication, tradition, use, physics, digit, length, vary, origin, progress, office, system, allow, part, suit.


Exercise 37. Write the adverbs related to the following adjectives. Make up word combinations using them.

Principal, variable, typical, equal, safe, free, formal, internal, exclusive, exceptional, automatic, specific, necessary, immediate, sensitive, separate, independent, structural, autonomous, statistic, intentional, dangerous, adequate, explicit, external, brief, beneficial, particular, attentive, simultaneous, relative, easy.


Exercise 38. Translate the following word combinations. Define the - ing form (Present Participle or Gerund).

Working machine, testing program, preceding state, translating program, representing technique, compiling program, restricting method, improving technology, developing strategy, increasing number, processing device, debugging system, programming system, interpreting application, supporting structure, cooperating programmers, self-checking program, operating mode, editing tool.


Exercise 39. Translate the following word combinations with the Participle in the attributive function.

Customized platform, utilized program, employed staff, embedded software, combined components, interpreted code, processed data, performed task, developed software, implemented technology, sophisticated device, coded language, executed instruction, grouped terms, modified system, fixed tool.

.

.

Exercise 40. Translate terminological word combinations related to computer software.Application software, autoinstall software, business software, common software, communication software, compatible software, computer manufacturer's software, copyrighted software, custom-made software, database software, desktop software, diagnostic software, educational software, engineering software, floppy-disk software, graphics software, industry-standard software, maintenance software, menu-driven software, multitasking software, operational software, portable software, problem-oriented software, prototype software, self-checking software, simulation software, startup software, supporting software, system management software, system software, user software, word-processing software.
Exercise_41.'>Exercise 41. Find in text 4 the equivalents of the following words and word combinations.

Програмне забезпечення підприємства, зчитуваний машиною, машинний код, комп’ютерна платформа, офісний пакет, регулятор швидкості, вбудоване програмне забезпечення, драйвер пристрою, автоматизована система управління технологічними процесами, програмне забезпечення машинної графіки, редактор зв’язків, інтегроване середовище розробки, спеціалізована платформа, тривалий процес, програма налагодження, ручний інструмент, текстовий редактор, система оброблення даних, система вікон, розроблення програмного забезпечення, бухгалтерське програмне забезпечення, біт, програмне забезпечення підключення до мережі Інтернет через кодонабирач, введення коду, цифрова електроніка, обмеження часу та пам’яті, корпоративна мережа, сервісна програма.

Технологі́чний проце́с - це впорядкована послідовність взаємопов'язаних дій та операцій, що виконуються над початковими даними до отримання необхідного результату.
Інтегроване середовище розробки (ІСР, англ. Integrated development environment або англ. IDE) - комплексне програмне рішення для розробки програмного забезпечення. Зазвичай, складається з редактора початкового коду, інструментів для автоматизації складання та відлагодження програм.


Exercise 42. Distribute the following terminological word combinations in 3 columns below.


System software

Application software

Embedded software


To be typically specialized for the particular hardware that has time and memory constraints; to include enterprise software, accounting software, office suites, graphics software and media players; to be concerned with the operation of a data processing system; to cause a computer to perform useful tasks beyond its running; to deal principally with documents; to refer to data held in the storage of the computer; to perform the function of the program by directly providing instructions to the digital electronics; to be built in the electronics in cars; to be bundled with the computer and its system software or published separately; to be very simple, such as lighting controls running; to refer to relatively simple programs such as compilers, debuggers, interpreters, linkers, and text editors; to become very sophisticated in applications such as process control systems; be combined in an integrated development environment; to more easily manage all of the programming functions.
Exercise 43. Complete the sentences using the English equivalents of the words in brackets.

1. Computer software is (будь яка сукупність зчитуваних машиною інструкцій) most often in the form of a computer program, which (спрямовує процесор комп’ютера на виконання спеціальних операцій) 2.

Спеціальна операція військ (сил) - загальновживане поняття, що набуло широкого вжитку у різних сферах діяльності силових структур та правоохоронних органів світу з другої половини 20 століття.
Software includes both machine instructions (двійковий код, який процесор розуміє) and source code (більш доступні для людського розуміння інструкції, що мають переводитися у машинний код компіляторами та інтерпретаторами перед здійсненням). 3. On most computer platforms, software can be grouped into a few broad categories such as (системне, прикладне та вбудоване програмне забезпечення). 4. System software is the basic software designed (керувати апаратними засобами комп’ютера, забезпечувати виконання основних функцій та платформу для запуску прикладного програмного забезпечення). 5.
Застосунок, застосовна програма, прикладна програма (англ. application, application software; пол. aplikacja; рос. приложение, прикладная программа) - користувацька комп'ютерна програма, що дає змогу вирішувати конкретні прикладні задачі користувача.
A lengthy process of computer programming is usually referred to as (розробка програмного забезпечення). 6. (Операційні системи, офісні пакети, програми підготовки текстів, програмне забезпечення підключення до мережі Інтернет через кодонабирач) all exist because of the work of programmers.

..

Exercise 44. Match the word groups with the following terms.

(Programming languages, programming paradigms, programming process, program requirements, types of software, simple programs, software components, elements of programming languages)

a) defining the problem, planning the solution, coding the program, testing the program, documenting the program;

b) imperative, declarative, functional, object-oriented;

c) machine, low-level, assembly, high-level, natural;

d) reliability, robustness, usability, portability, maintainability, efficiency, performance;

e) system, application, embedded;

f) words, individual letters, numerals, symbols, rules for combining elements;

g) compilers, debuggers, interpreters, linkers, text editors;

h) programs, procedures, algorithms.
Exercise 45. Work in pairs. Translate the following questions and answer them.

1. Чи є програмне забезпечення сукупністю зчитуваних обчислювальною машиною команд, що спрямовують процесор до виконання певних операцій? 2. До яких інструкцій відноситься термін “програмне забезпечення”? 3. З чого складається програмне забезпечення? 4. На які широкі категорії поділяється програмне забезпечення для більшості стандартизованого комп’ютерного обладнання? 5. Для чого призначене системне програмне забезпечення? 6. Чим відрізняється прикладне програмне забезпечення від системного? 7. Для чого використовується вбудоване програмне забезпечення? 8. В яких електронних приладах виробники використовують вбудоване програмне забезпечення? 9. Чи є цей тип програмного забезпечення простим або складним у застосуванні? 10.Яким чином програмне забезпечення виконує функцію програми? 11. На чому має зосереджуватися програміст у процесі розроблення програмного забезпечення? 12. Чи виходить комп’ютерне програмування за межі розроблення програмного забезпечення?.

Exercise 46. Complete the sentences using the verbs in brackets in the correct tense and voice form.

1.The first theory about software (propose) by Alan Turing in his 1935 essay. 2. When a customer (buy) a minicomputer, at that time the smallest computer on the market, the computer (not to come) with installed software, but needed to be installed by engineers employed by the company. 3. Most hardware companies today (have) more software programmers since software tools (automate) many tasks. 4. Today software products (sell) by many successful companies. 5. New opportunities (arise) recently for software tools that (become) standardized. 6. Software (encompass) a wide array of products and (develop) using different techniques. 7. Application software usually (run) on an underlying software operating systems and (use) also in video games. 8. System software (design) to operate the computer hardware and to provide basic functionality. 9. Programming tools (intend) to assist a programmer in writing computer programs and they (combine) in an integrated development environment. 10. Software (patent) in some but not all countries, though software patents (be) controversial with many people. 11. Specific algorithms or techniques that the software contains (consider) as intellectual property and copyright infringement.
Міжнаро́дний знак охоро́ни а́вторського пра́ва (англ. Copyright symbol) - елемент вихідних відомостей книжки або іншого інформаційного видання, де сповіщається про виключні права на дане видання конкретної особи чи організації, а також про період настання таких прав.

Exercise 47. Put questions to the italicized words.

1. Computer programs and data are held in the storage of the computer. 2. Program software performs the function of the program by directly providing instructions to the digital electronics. 3. The computer programmers focus on the development of software. 4. Development of software can allow people to perform a broad range of functions. 5. All online functions are utilized in the home and office. 6. The computer programmer may be employed with a company that wishes to use existing software for particular needs. 7. System software is the basic software designed to operate the computer hardware. 8. Many application programs deal principally with documents.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 • Exercise 2 8 .
 • Exercise 31 .
 • Exercise 33 .
 • Exercise 35 .
 • Exercise 41.
 • (Programming languages, programming paradigms, programming process, program requirements, types of software, simple programs, software components, elements of programming languages)
 • Exercise 4 5
 • Exercise