Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПравил а безпеки для працівникiв залiзничного транспорту на електрифiкованих лiнiях

Скачати 371.08 Kb.

Правил а безпеки для працівникiв залiзничного транспорту на електрифiкованих лiнiях
Скачати 371.08 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації08.05.2017
Розмір371.08 Kb.
ТипПравила
  1   2   3


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства праці та

соціальної політики України

31.05.2000 № 120П р а в и л а

безпеки для працівникiв залiзничного транспорту

на електрифiкованих лiнiях

1. ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАHHЯ
Ці правила поширюються на всі підприємства залiзниць. Правила є обов’язковими для працівників, які перебувають на електрифiкованих лiнiях залiзниць.

2.НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ
У цих Правилах використовуються посилання на такі документи:

Закон України “Про охорону праці”;

Правила охорони електричних мереж, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 04.04.

Докуме́нт - базова теоретична конструкція, яка відноситься до всього, що може бути збережене або представлене, щоб служити як доказ для певної мети.
Підприє́мство - самостійний суб'єкт господарювання, зареєстрований компетентним органом державної влади або органом місцевого самоврядування, для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності в порядку, передбаченому Господарським кодексом України та іншими законами.
Робітники́, також працівники́, трудівники́ - наймані особи, зайняті в безпосередньому виробництві, рідше у сфері послуг; виконавці найнижчої ланки технологічного чи управлінського ланцюга. В правовому суспільстві права й інтереси робітників захищено трудовим правом[Джерело?].
Електрична мережа (мережа живлення, електромережа) - взаємозв'язана мережа, призначена для постачання та розподілу електричної енергії від постачальників до кінцевих споживачів. Вона складається з генеруючих станцій, високовольтних ліній електропередач та розподільчих ліній, які доставляють енергію до розподільчих пристроїв підстанцій, ввідних пристроїв, ввідно-розподільчих пристроїв, та головних розподільчих щитів.
Постанова Кабінету Міністрів України - нормативно-правовий акт Уряду України - Кабінету Міністрів.
97 № 209;

Правила пожежної безпеки в Україні, затверджені Управлінням Державної пожежної охорони МВС від 14.06.

Поже́жна безпе́ка - стан об'єкта, при якому з регламентованою ймовірністю відкидається можливість виникнення та розвиток пожежі, і впливу на людей її небезпечних факторів, а також забезпечується захист матеріальних цінностей.
Поже́жна охоро́на - сукупність створених у встановленому порядку органів управління, підрозділів та організацій, призначених для організації профілактики пожеж, їх гасіння та здійснення покладених на них аварійно-рятувальних робіт.
95, зареєстровані в Мін’юсті 14.07.95 за № 219/755;

Правила пожежної безпеки на залізничному транспорті, затверджені наказом Міністерства транспорту України від 01.07.

Залізни́чний тра́нспорт (залізни́ця) - вид рейкового транспорту, що здійснює перевезення пасажирів та вантажів в колісних екіпажах, що рухаються залізничною колією. Залізничний транспорт є галуззю промисловості, частиною транспортної мережі логістичних ланцюгів, які сприяють міжнародній торгівлі і економічному зростанню.
Міністе́рство тра́нспорту Украї́ни - колишній центральний орган виконавчої влади України. 14 липня 2004 року міністерство реорганізоване в Міністерство транспорту та зв'язку України.
97 № 240, зареєстровані в Мін’юсті 24.09.97 за № 440/2244;

Інструкція з сигналізації на залізницях України, затверджена наказом Міністерства транспорту України від 08.06.95 № 259;

Інструкція з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України, затверджена наказом Міністерства транспорту України від 08.07.

Публічне акціонерне товариство «Українська залізниця» (ПАТ «Укрзалізниця», Укрзалізниця) - державне акціонерне товариство залізничного транспорту загального користування, національний перевізник вантажів та пасажирів, метою діяльності якого є задоволення потреб у безпечних та якісних залізничних перевезеннях у внутрішньому та міжнародному сполученні, забезпечення ефективного функціонування та розвитку залізничного транспорту та ін.
Маневровая робота - це позапоїздне пересування рухомого складу в межах станції, а в окремих випадках, і з виїздом на перегін.
95 № 260;

Типова інструкція з безпечного ведення робіт для кранівників (машиністів) стрілових самохідних (автомобільних, гусеничних, залізничних, пневмоколісних) кранів, затверджена наказом Держнаглядохоронпраці від 25.09.

Інструкція - правовий акт, який створюється органами державного управління для встановлення правил, що регулюють організаційні, науково-технічні, технологічні, фінансові та інші спеціальні сторони діяльності та відносин установ, закладів, підприємств, службових осіб.
95 № 135, зареєстрована в Мін’юсті 10.10.95 за № 371/907;

Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів (ПБЕЕС), затверджені наказом Держнаглядохоронпраці від 09.01.98 № 4, зареєстровані в Мін’юсті 10.02.98 за № 93/2533;

Типове положення про навчання з питань охорони праці, затверджене наказом Держнаглядохоронпраці від 17.02.99 № 27, зареєстроване в Мін’юсті 21.04.99 за № 248/3541;

Правила техніки безпеки при експлуатації контактної мережі електрифікованих залізниць і пристроїв електропостачання автоблокування, затверджені Міністерством шляхів сполучення СРСР від 20.02.

Електробезпе́ка - система організаційних та технічних заходів і засобів, що забезпечують захист людей від шкідливого та небезпечного впливу електричного струму, електричної дуги, електромагнітного поля і статичної електрики.
Електроустаткува́ння (електрообладнання), (рос.электрооборудование, англ. elecrtrical equipment, нім. elektrische Einrichtung f (Ausstattung f)) - сукупність електричних машин, апаратів, пристроїв, допоміжного обладнання (разом зі спорудами та приміщеннями, в яких вони встановлені).
Автоблокува́ння (АБ) - автоматична система регулювання руху поїздів. При АБ перегін між станціями ділиться на одну або кілька блок-ділянок довжиною зазвичай від 1 до 3 км. На початку кожної блок-ділянки встановлюється автоматично діючий прохідний світлофор, що сигналізує двома, трьома або чотирма показаннями залежно від значності АБ.
Спожива́ч - фізична особа, яка купує, замовляє, використовує, або має намір придбати чи замовити продукцію для особистих потреб, безпосередньо не пов'язаних з підприємницькою діяльністю, або виконанням обов'язків найманого працівника.
При́стрій (англ. device, appliance, нім. Vorrichtung f, Einrichtung f) - обладнання, конструктивно завершена технічна система, що має певне функціональне призначення і за допомогою якої виконується яка-небудь робота або спрощується, полегшується певний процес.
Еле́ктрика (від грец. ήλεκτρον - бурштин; раніше також громови́на ) - розділ фізики, що вивчає електричні явища: взаємодію між зарядженими тілами, явища поляризації та проходження електричного струму.
Поло́ження - нормативно-правовий або локально-правовий акт, що визначає основні правила організації та діяльності державних органів, структурних підрозділів органу, а також установ, організацій і підприємств (філій), що їм підпорядковуються, тимчасово створюваних комісій, груп, бюро і т. ін.
Електропостача́ння (постачання електричної енергії, енергопостачання) - це комплекс технічних засобів і організаційних заходів для забезпечення споживача електроенергією; надання електричної енергії споживачу за допомогою технічних засобів передачі та розподілу електричної енергії на підставі договору.
Електрифіка́ція залізни́ць - комплекс заходів, які виконують на ділянці залізниці для можливості використання на ній електричного рухомого складу - електровозів та електропоїздів. Для тяги потягів на електрифікованих ділянках залізниці використовують електровози.
Конта́ктна мере́жа - технічна споруда електрифікованих залізниць та інших видів транспорту (метро, трамваю, тролейбусу, фунікулера), що служить для передачі електроенергії з тягових підстанцій на рухомий склад.
Охорóна прáці (рос. охрана труда; англ. labour protection; нім. Arbeitsschutz m) - це: система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров'я і працездатності людини в процесі трудової діяльності; діюча на підставі відповідних законодавчих та інших нормативних актів система соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, що забезпечують збереження здоров'я і працездатності людини в процесі праці. дозвіл на початок робіт підвищеної небезпеки, який необхідний організації чи підприємству, хто працює в будівництві.
Міністе́рство шляхів сполу́чення - орган державного управління в Російській імперії, СРСР і Російській Федерації (до 9 березня 2004 року), який забезпечував проведення єдиної політики у сфері водного, сухопутного і залізничного транспорту, а також здійснював загальне керівництво в галузі транспортного сполучення.
87 ЦЕ/4506;

Правила техніки безпеки і виробничої санітарії при експлуатації паровозів, затверджені Міністерством шляхів сполучення СРСР від 12.08.

Парово́з або паротя́г - локомотив, що використовує парову машину як двигун. Перший подібний локомотив збудував Річард Тревітік 1804. Першим локомотивом, на який схожі всі наступні паровози, став локомотив «Ракета», збудований Джорджем Стефенсоном 1829.
Санітар́ія - сукупність практичних заходів, спрямованих на оздоровлення оточення людини. Санітар́ія впроваджує у життя вимоги та норми, що їх обґрунтовує гігієна. Відповідно до галузі діяльності, санітар́ію поділяють на промислову, сільську, житлову, комунальну, харчову, військову та шкільну.
63 ЦТ/2123;

Інструкція з техніки безпеки для електромонтерів контактної мережі, затверджена Міністерством шляхів сполучення СРСР від 06.06.

Електромонтер або електрик - фахівець, який працює в галузі електрики і електротехніки, що займається монтажем, експлуатацією або ремонтом електрообладнання та електричних кіл. Ця професія відноситься до категорії особливо небезпечних.
90;

Норми і правила з охорони праці при роботі на підстанціях і повітряних лініях електропередач напругою 400, 500 і 750 кВ змінного струму промислової частоти, затверджені Міненерго СРСР від 07.10.70;

Інструкція з гасіння пожеж на електроустановках електростанцій та підстанцій Міненерго СРСР, затверджена начальником Головного управління пожежної охорони МВС СРСР від 10.10.80.


СКОРОЧЕННЯ ТЕРМІНІВ, ЩО ВЖИВАЮТЬСЯ У ЦИХ ПРАВИЛАХ
КМ - контактна мережа;

ПЛ - повітряна лінія електропередач;

Керівни́к, також мéнеджер - найманий робітник, зайнятий професійною організаторською діяльністю в органах керування підприємства, фірми, установи, наділений суб'єктом власності визначеними повноваженнями.
Електроста́нція (електрична станція) - промислове підприємство або комплект обладнання для вироблення електроенергії з різних форм первісної енергії.
Змі́нний струм - електричний струм, сила якого періодично змінюється з часом.
Лінія електропередачі (лінія електропересилання, лінія електропередавання, ЛЕП) - один з компонентів електричної мережі призначена для передачі електричної енергії.

СЦБ - сигналізація, централізація, блокування;

Централізо́вана держа́ва - держава, яка підкорена єдиній центральній владі.

ВПО-3000 - виправно-підбивно-оздоблювальна машина;

РОМ - рейкоочисна машина;

УК 25/9 та ін. - колієукладальний кран;

АГМу, ДГКу, АМГ -дрезини на залізничному ходу, обладнані вантажопідіймальними установками;

ЕЧК -район контактної мережі - підрозділ дистанції електропостачання, який займається обслуговуванням контактних мереж залізничного транспорту;

Підро́зділ - у військовій справі - військова одиниця постійної організації, головним чином однорідного складу в кожному роді військ та у спеціальних військах, що організаційно входить до складу більшого підрозділу або військової частини.

ЕЧС -район електричних мереж - підрозділ дистанції електропоста-чання, який займається обслуговуванням електричних мереж залізничного транспорту

3. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ
3.1. На електрифiкованих лiнiях, що експлуатуються, проводи контактної мережi (далі – КМ) та повiтряних лiнiй електропередач(далі – ПЛ), що проходять по опорах КМ i безпосередньо сполучене з ними обладнання, а також електричне устаткування електрорухомого складу перебувають пiд напругою.

Номiнальна напруга в КМ змінного струму - 27,5 кВ, постiйного струму - 3,3 кВ.

Основні небезпечні виробничі фактори, що мають місце при виконанні робіт, передбачених цими Правилами, наведені в додатку 3.

Обла́днання (устаткування) (англ. equipment, нім. ausrüstung) f) - сукупність пристроїв, механізмів, приладів, інструментів або конструкцій, що використовуються в певній сфері діяльності, або з певною метою.
Фа́ктори виробни́цтва (англ. factors of production) - ресурси, необхідні для виробництва товарів або послуг. Класичними факторами виробництва є робоча сила (всі розумові та фізичні здібності людей), земля (природні багатства), капітал (наявні, вироблені засоби виробництва, а також фінансовий капітал).

3.2. На лініях, де проводиться електрифікація, начальникам відділків залізниць (державних підприємств з перевезення вантажів і пасажирів, регіональних представництв), начальникам служб електропостачання до подачі напруги в КМ необхідно в межах електрифікованої дільниці:

забезпечити вивчення цих Правил i перевiрку знань їх працівниками пiдприємств та органiзацiй, а також проведення необхiдного iнструктажу відповідно до Положення про навчання, інструктаж та перевірку знань працівників з питань охорони праці, що діє на кожному підприємстві, розробленого у відповідності до Типового положення про навчання з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 17.02.

Проведення виробки, проходження виробки, проходка виробки (рос. проведение (проходка) выработки, англ. driving, нім. Grubenbauvor-richtung f, Vortrieb m, Abteufung f, Abteufen n, Auffahren n des Grubenbaus) - комплекс робіт, руйнування та видобування гірських порід у межах контура поперечного перерізу підготовчої виробки, встановленого відповідним паспортом.
Представни́цтво 1 - правовідношення, в якому одна сторона (представник) зобов'язана, або має право, вчинити правочин від імені другої сторони, яку вона представляє. Не є представником особа, яка хоч і діє в чужих інтересах, але від власного імені, а також особа, уповноважена на ведення переговорів щодо можливих у майбутньому правочинів.
Регіо́н (англ. region, нім. Gebiet n, Region f; від лат. regio - царина, царство) - в давнину земля, царство, сьогодні - велика земельна одиниця. У фізичній географії - узагальнена назва одиниць фізико-географічного районування будь-якого таксономічного рангу.
99 № 27, зареєстрованого в Мін’юсті 21.04.99 за № 248/3541 (далі - Положення про навчання з питань охорони праці).

повiдомити про подачу напруги в КМ всi пiдприємства i структурнi пiдроздiли залiзничного транспорту та нетранспортнi пiдприємства, працівники яких можуть виконувати службовi обов'язки на цiй електрифiкованiй дiлянцi.

3.3. На лiнiях, де проводиться електрифікація, КМ, ПЛ i пов'язане з ними обладнання вважаються такими, що перебувають пiд напругою з часу, зазначеного в письмовому повiдомленнi, яке розсилають начальники вiддiлків залiзниць (державних пiдприємств з перевезення вантажiв та пасажирiв, регіональних представництв), начальники служб електропостачання за десять дiб до подачi напруги керiвникам пiдприємств i структурних пiдроздiлiв залiзниць, які, у свою чергу, повiдомляють про подачу напруги всiх підлеглих їм працiвникiв пiд розписку.

Структу́ра (лат. structūra, англ. structure, рос. структура, нім. Struktur) - це характеристика складу та просторова картина складу об'єкта, речовини (ізотропна, анізотропна, кристалічна, аморфна, гомогенний чи колоїдний розчин, фазові суміші) взаєморозміщення формацій, частин, деталей, елементів, певний функціональний взаємозв'язок складових частин об'єкта, внутрішня будова.
Одночасно, в той самий термiн, слід дати iнформацiю через мiсцеві газети про подачу напруги та основнi вимоги безпеки.

Начальники станцiй за десять дiб до подачi напруги, викоpистовуючи гучномовний зв'язок та iншi засоби масової iнфоpмації, сповiщають пpацiвникiв, пасажирiв, локомотивнi та поїзнi бригади про наявність високої напруги в КМ.

Надалі подача та зняття напруги з КМ проводиться тiльки за наказом енергодиспетчера.

3.4. Працівники залiзничного транспорту, якi можуть тимчасово перебувати на електрифiкованих лiнiях (у вiдрядженнi, при виконанні рiзних доручень), мають бути проiнструктованi вiдповiдно до Положення про навчання з питань охорони праці, що діє на даному підприємстві.

3.5. Роботи на КМ, ПЛ i безпосередньо сполученому з ними обладнанні, що проводяться експлуатацiйним персоналом району контактної мережі(далі - ЕЧК), району електричних мереж(далі - ЕЧС), виконуються у вiдповiдностi з Правилами техніки безпеки при експлуатації контактної мережі електрифікованих залізниць і пристроїв електропостачання автоблокування, затвердженими Міністерством шляхів сполучення СРСР від 20.02.

Персонал (від лат. persona - особистість) - колектив працівників або сукупність осіб, що здійснюють трудові функції на основі трудового договору (контракту).
87, Інструкцією з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України, затвердженою наказом Міністерства транспорту України від 08.07.95 №260, Інструкцією з техніки безпеки для електромонтерів контактної мережі, затвердженою Міністерством шляхів сполучення СРСР від 06.06.90.

3.6. Усi металевi споруди (мости, опори тощо), на яких закрiплені елементи КМ, деталi крiплення iзоляторiв КМ на залiзобетонних опорах, залiзобетонних та неметалевих штучних спорудах, а також металевi конструкції, що стоять відокремлено (свiтлофори, елементи мостiв тощо) і розміщені на вiдстанi менше 5 м у плані вiд проводів КМ, ПЛ, які перебувають пiд напругою, мають бути заземленi.

Спору́да - нерухома штучна структура (конструкція, також будівля) порівняно великого розміру.
Немета́ли - прості речовини, які не мають властивостей металів, а саме: металічного блиску, непридатні для кування, погано проводять тепло, електричний струм.

Заземленню також підлягають металеві споруди, що розташовані в зоні впливу КМ та ПЛ, на яких може з’явитись небезпечна напруга.

3.7. Утримання та ремонт заземлень покладається:

опор КМ, ПЛ, сполученого з ними обладнання та вузла приєднання їх до рейки, а також заземлень мостiв, колiєпроводiв, естакад та iнших споруд, на яких закрiплена КМ, вiдсмоктувальних фiдерiв та дросель-трансформаторiв (з перемичками), установлених спецiально для приєднання вiдсмоктувальних фiдерiв як на перегонах, так i на роздiльних пунктах - на дистанції електропостачання;

Рейки (залізничні рейки) (рос. рельсы, англ. rails) - сталеві балки спеціального (як правило, двотаврового) перерізу, які укладаються на шпали або інші опори для утворення зазвичай двониткового шляху, по якому рухається рухомий склад залізничного транспорту.
Ремонт - процес зміни, відновлення, покращення будь-чого, доведення об'єкта до початкових характеристик (не слід плутати з реставрацією).
Стриманість або утримання (грец. егкратеіа, англ. self-control, abstinence, chastity) - моральна якість та чеснота, вважається невідступним та свідомим пануванням розуму над пристрастями й іншими недобрими поривами.
Зазе́млення (рос. заземление; англ. grounding; нім. Erdung f, Erdanschluss m) - Провідник чи декілька провідників, що розміщені у землі або на поверхні землі з метою встановлення електричного з'єднання між пристроєм та землею.

напiльних пристроїв сигналізації, централізації та блокування (далі-СЦБ) на роздiльних пунктах та перегонах - на дистанцiї сигналізації та зв'язку;

гiдроколонок - на дистанцiї водопостачання та сантехнiчних пристроїв;

Перего́ни (англ. race, пол. wyścigi, нім. rennen) - це змагання на швидкість відповідно до визначених критеріїв, які можливо виміряти в об'єктивний спосіб. Мета змагань - виконання певного завдання в найкоротший час.
Водопостача́ння - постачання води належної якості та кількості населенню, промисловим підприємствам тощо.

дахiв будинкiв, які знаходяться ближче 5м від проводів КМ, ПЛ - на структурні підрозділи Укрзалізниці, на балансі яких знаходяться ці будинки.

Монтаж заземлення проводять працівники ЕЧК.

При заміні рейок та інших роботах, коли потрібно демонтувати заземлення, демонтаж та подальше відновлення заземлення проводять проінструктовані виконавці колійних та інших робіт пiд наглядом представника дистанції електропостачання, а заземлень напiльного обладнання СЦБ - пiд наглядом електромеханiка СЦБ.

3.8. На колiєпроводах та пiшохідних мостах, що розмiщенi над електрифiкованими колiями, мають бути поставленi бiля огороджувальних бар'єрiв суцiльнi запобiжнi щити та суцiльнi настили (у мiсцях проходу людей) для обгородження частин КМ, що перебувають пiд напругою. На кожному запобiжному щитi наносяться попеpеджувальний знак безпеки “ОБЕРЕЖHО! ЕЛЕКТРИЧHА НАПРУГА!” і напис “ВИСОКА НАПРУГА! НЕБЕЗПЕЧНО ДЛЯ ЖИТТЯ!”. Встановлення щитів і настилів, нанесення попереджувальних знаків безпеки проводяться тим підрозділом Укрзалізниці, на балансі якого перебувають колієпровід, пішохідний міст.

Обгоро́джування (англ. enclosure) - будівництво огорож навколо ділянок землі. Як термін використовується на означення певного явища в земельних відносинах в Англії XII-XIX століть. Зараз історичною наукою теорія про обгороджування вважається застарілою і сучасними спеціалістами-дослідниками не розглядається.
Пішохі́д (також пі́ший або (рідко) пішохо́дець) - особа, яка бере участь у дорожньому русі поза транспортними засобами і не виконує на дорозі будь-яку роботу. До пішоходів прирівнюються також особи, які рухаються в інвалідних колясках без двигуна, ведуть велосипед, мопед, мотоцикл, везуть санки, візок, дитячий чи інвалідний візок.
Небезпе́ка - можливість виникнення обставин, за яких матерія, поле, інформація або їхнє поєднання можуть таким чином вплинути на складну систему, що призведе до погіршення або неможливості її функціонування і розвитку.
Мі́ст - штучна споруда, призначена для руху через річку, яр, озера та інші перешкоди, межами якої є початок і кінець прогонових споруд. Міст, перекинутий через дорогу, називають шляхопроводом, міст через яр або ущелину - віадуком.

У мiсцях розміщення над мостом фiдерiв КМ i ПЛ для захисту пішоходів зверху над мостом під проводами КМ і ПЛ установлюють огорожi, верхня частина яких має бути суцільно металевою. Металева частина має бути заземлена відповідно до пункту 3.6 цих Правил.  1   2   3


Скачати 371.08 Kb.

  • 1. ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАHHЯ Ці правила поширюються на всі підприємства
  • 2.НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ У цих Правилах використовуються посилання на такі документи
  • Утримання та ремонт заземлень
  • “ВИСОКА НАПРУГА! НЕБЕЗПЕЧНО