Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПравила безпеки Функціонування Структура інструменту Експлуатація Самостійна перевірка точності Специфікація Стандартна комплектація Обслуговування

Скачати 49.32 Kb.

Правила безпеки Функціонування Структура інструменту Експлуатація Самостійна перевірка точності Специфікація Стандартна комплектація Обслуговування
Скачати 49.32 Kb.
Дата конвертації22.04.2017
Розмір49.32 Kb.
ТипПравила

AGP
ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ДЛЯ

МАГНІТНОГО АВТОМАТИЧНОГО НІВЕЛІРУ

AGP – 192

Уважно прочитайте інструкцію перед користуванням та дбайливо доглядайте за інструментом.


Ми дякуємо, що Ви придбали цей чудовий лазерний нівелір. Для того, щоб прилад працював точно, уважно прочитайте цю інструкцію та збережіть її для майбутнього використання.
Інструкція - правовий акт, який створюється органами державного управління для встановлення правил, що регулюють організаційні, науково-технічні, технологічні, фінансові та інші спеціальні сторони діяльності та відносин установ, закладів, підприємств, службових осіб.
Інструме́нт (лат. instrumentum - знаряддя) - технологічне оснащення (знаряддя або пристрій), які в процесі праці безпосередньо стикаються з предметом праці з метою зміни чи контролю його форми, стану, властивостей тощо.
Користува́ння - добування з речей їхніх корисних властивостей (наприклад, збирати врожай, вживати продукти харчування, носити одяг і взуття). Одна з трьох класичних правомочностей власника (нарівні з володінням і розпорядженням).
Майбутнє - суб'єктивна з людського погляду й об'єктивна з погляду стороннього спостерігача часова категорія сприйняття реальності, яка характеризується комплексом явищ і подій, що не здійснились і не відбулися відносно об'єкта, який перебуває в більш ранньому часі.

Зміст:


 1. Використання

 2. Правила безпеки

 3. Функціонування

 4. Структура інструменту

 5. Експлуатація

 6. Самостійна перевірка точності

 7. Специфікація

 8. Стандартна комплектація

 9. Обслуговування
 1. Використання

Легкий, компактний інструмент, яким легко користуватись та який легко переносити, призначений для виконання точного визнання рівня. Він широко використовується при виконанні будівельних, ремонтних, монтажних робіт, прокладенні проводки та інших видів робіт, які вимагають точного маркування та розташування.

Маркування - це процес нанесення марковання. Нанесення тексту, умовних позначень та малюнків на упаковку та (чи) продукцію. У процесі наноситься комплекс відомостей різного характеру щодо продукції, процесу чи послуги у вигляді тексту, окремих графічних, кольорових символів (умовних позначень) та їхніх комбінацій.
Ремонт - процес зміни, відновлення, покращення будь-чого, доведення об'єкта до початкових характеристик (не слід плутати з реставрацією).
Будівництво - галузь матеріального виробництва, в якій створюються основні фонди виробничого і невиробничого призначення: готові до експлуатації будівлі, будівельні конструкції, споруди, їх комплекси.
 1. Правила безпеки

Лазерне випромінювання є досить сильним. Не дивіться прямо на лазерний промінь, це може стати причиною травмування очей.
 1. Функціонування
 1. Легкий, компактний інструмент, яким легко користуватись та який легко переносити.

 2. Магнітний компенсатор забезпечує швидке визначення рівня.
  Озна́чення, ви́значення чи дефіні́ція (від лат. definitio) - роз'яснення чи витлумачення значення (сенсу) терміну чи поняття. Слід зауважити, що означення завжди стосується символів, оскільки тільки символи мають сенс що його покликане роз'яснити означення.


 3. Перенесіть один горизонтальний промінь лазеру та один вертикальний промінь так, щоб утворився перетин 90°, перпендикулярний промінь лазеру може сягати даху.
  Перпендикуля́рність - бінарне відношення між різними об'єктами (векторами, прямими, підпросторами тощо) в евклідовому просторі. Окремий випадок ортогональності.


 4. У випадку вибору надмірної області нівелювання, лазерний промінь автоматично заблимає, попереджаючи користувача про це.
  Кори́стува́ч - той, хто користується чим-небудь - майном, землею, комп'ютером тощо.
  Нівелювання (рос. нивелирование, англ. levelling, нім. Nivellieren n, Nivellierung f, Nivellement n, Abwägekunst f) - визначення перевищень між пунктами місцевості або гірничих виробок. 1. Структура інструменту
 1. Бульбашковий рівень

 2. Вимикач (V/H)

 3. Корпус батареї

 4. Верхній корпус

 5. Живлення (замок компенсатора)

 6. Гвинти регулювання ніжок

 7. З’єднувальна плита


 1. Бульбашковий рівень

 2. Вимикач (V/H)

 3. Корпус батареї

 4. Верхній корпус

 5. Живлення (замок компенсатора)

 6. Гвинти регулювання ніжок

 7. З’єднувальна плита

 8. Нижній корпус

 9. Вікно лазерного променя

 10. Вікно перпендикулярного лазерного променя 1. Експлуатація
 1. Відкрийте корпус батареї, вставте 2 набори лужних батарей (Слідкуйте за полярністю).

 2. Встановіть поворотний рівень інструменту та розташуйте його на штативі.

 3. Коли подається напруга, інструмент знаходитись в автоматичному режимі нівелювання.
  Лужна батарея, або лужна марганцево-цинкова батарея (англ. alkaline battery) - вид електричних батарей, принцип дії яких пов'язаний з реакцією цинку з діоксидом марганцю (Zn/MnO2). Лужні батареї являють собою деяке поліпшення технології вугільно-цинкових батарей (сольових марганцево-цинкових батарей) XIX-го століття.
  Автома́тика (грец. αύτόματος - самодіючий) - галузь науки і техніки, яка розробляє технічні засоби і методи для здійснення технологічних процесів без безпосередньої участі людини.


 4. Поверніть вимикач (V/H), горизонтальний та вертикальний лазерні промені будуть переміщатись.

 5. Якщо лазерний промінь мерехтить, інструмент не розташований рівно або перевищує межу автоматичну нівелювання. Необхідно встановити інструмент знову та відрегулювати штатив або його ніжки до того рівня, поки водяна бульбашка не сформує круг.
  Бульбашка - невеликий об'єм газу в рідині або твердому тілі. Бульбашки в рідинах виникають при кипінні, при хімічних реакціях, наприклад при реакції соди з оцтом, при турбулентній течії рідини, при кавітації.


 6. Замініть батареї, якщо напруга є не достатньо високою.

 7. Якщо інструмент не використовується, вимикач повинен знаходитись в позиції «OFF», батареї необхідно витягти. Покладіть інструмент в захисний чохол, щоб уникнути його випадкового пошкодження.
 1. Самостійна перевірка точності нівелювання.


І. Самостійна перевірка точності рівня


 1. Інструмент необхідно встановити на відстані 5 метрів від поверхні стіни на рівній поверхні без вібрації та без впливу вітру.

 2. Встановіть поворотний механізм інструменту належним чином та розташуйте його на штативі.

 3. Ввімкніть напругу – інструмент буде знаходитись в автоматичному режимі.

 4. Поверніть вимикач (V/H) до HV, на поверхні стіни з’явиться два лазерних променя в вигляді перехресної кривої. Прийміть перетин за точку А, використовуйте трикутник правого кута, щоб переконатись, що дві лінії перетинаються під кутом 90°.

 5. На лінії рівня позначте точку А і точку М, яка розташована на відстані 2,5 метри від точки А.

 6. Поверніть інструмент, щоб утворилась точка В, яка буде знаходитись на відстані 5 метрів від точки А.

 7. Виміряйте відстань Е від точки М до цієї лінії рівня.

 8. Е повинна бути ± 3 мм.


ІІ. Самостійна перевірка точності перпендикуляру


 1. Інструмент необхідно встановити на відстані 5 метрів від поверхні стіни на рівній поверхні без вібрації та без впливу вітру.

 2. Використовуйте важок (відвіс) для того, щоб визначити вертикальну точку В на поверхні землі, яка знаходиться на 3 метри вище від точки А, ще одного важка.
  Географі́чна оболо́нка (англ. geography envelope; нім. geografischer Mantel, m) - верхня комплексна оболонка Землі, що утворилася внаслідок взаємопроникнення і складної взаємодії окремих геосфер - літосфери, гідросфери, атмосфери і біосфери.


 3. Ввімкніть напругу – інструмент буде знаходитись в автоматичному режимі.

 4. Встановіть поворотний пристрій інструменту та розташуйте його на штативі. Необхідно уважно виставити рівень.

 5. Поверніть вимикач (V/H) до позиції HV, на поверхні стіни з’явиться два лазерних променя в вигляді перехресної кривої.

 6. Поєднайте вертикальний лазерний промінь з перпендикулярною точкою В на поверхні землі.

 7. Одночасно, відмітьте точку С на перпендикулярному промені, який знаходиться на 3 метри вище.

 8. Відстань між точкою А і точкою С повинна бути ± 3 мм.
 1. Специфікація

 1. Джерело живлення: напівпровідниковий лазерний інструмент

 2. Довжина хвилі: 635 морських миль

 3. Вихідна потужність лазера: <1 міліВт

 4. Точність рівня: при 5 м ±1.
  Напівпровідники́ (англ. semiconductors) - матеріали, електропровідність яких має проміжне значення між провідностями провідника та діелектрика. Відрізняються від провідників сильною залежністю питомої провідності від концентрації домішок, температури та різних видів випромінювання.
  5 мм

 5. Ширина лазерного променя: при 5 м ± 2.5 мм

 6. Довжина лазерного променя: при 5 м ± 10 мм

 7. Кут автоматичного вирівнювання: ± 2.5°

 8. Шляхи переривання: механічні шляхи

 9. Робоча температура: - 5°С 40°С

 10. Джерело живлення: 2 лужні батареї АА (DV3V)

 11. Безперервна робота з батареями: 12 годин (лужні батареї)

 12. Розмір інструменту: довжина 98 мм., ширина 60 мм., висота 105 мм.


8. Стандартна комплектація


 1. Інструмент – 1 шт.
  Переривання (англ. interrupt) - сигнал, що повідомляє процесор про настання якої-небудь події, яка потребує невідкладної уваги. При цьому виконання поточної послідовності команд призупиняється і керування передається обробнику переривання, який реагує на подію та обслуговує її, після чого повертає управління в перерваний код.
  Станда́рт - нормативний документ, заснований на консенсусі, прийнятий визнаним органом, що встановлює для загального і неодноразового використання правила, настанови або характеристики щодо діяльності чи її результатів, та спрямований на досягнення оптимального ступеня впорядкованості в певній сфері.


 2. Захисний чохол – 1 шт.

 3. Інструкція
 1. Обслуговування

 1. Інструмент забороняється перегрівати, мочити, вдаряти, кидати - це може вплинути на точність його вимірів.

 2. Якщо інструмент не використовується, вимикач повинен знаходитись в позиції «OFF», батареї необхідно витягти після того як потухне індикатор. Зафіксуйте маятник, покладіть в чохол.

 3. Зберігайте інструмент чистим, використовуйте чисте і м’яке сукно для очищення скла пересувних вікон.


Скачати 49.32 Kb.

 • Експлуатація Відкрийте корпус батареї, вставте 2 набори лужних батарей
 • Самостійна перевірка точності нівелювання. І. Самостійна перевірка точності рівня
 • ІІ. Самостійна перевірка точності перпендикуляру
 • Специфікація Джерело живлення: напівпровідниковий
 • 8. Стандартна