Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПравила безпеки у виробництві гідрованих жирів київ державний нормативний акт про охорону праці

Правила безпеки у виробництві гідрованих жирів київ державний нормативний акт про охорону праці
Сторінка1/9
Дата конвертації05.05.2017
Розмір1.16 Mb.
ТипПравила
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Державний комітет України

по нагляду за охороною праці

 

ДЕРЖАВНИЙ НОРМАТИВНИЙ АКТ


ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ

 

  

 

  

ПРАВИЛА
БЕЗПЕКИ У ВИРОБНИЦТВІ


ГІДРОВАНИХ ЖИРІВ

 

  

 

  

 

КиївДЕРЖАВНИЙ НОРМАТИВНИЙ АКТ

ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ

 

ЗАТВЕРДЖЕНОнаказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці

від _________1997___№________

 

 

ДНАОП 1.8.10-1.09-97 (НПАОП 15.4-1.09-97) 

ПРАВИЛА
БЕЗПЕКИ У ВИРОБНИЦТВІ


ГІДРОВАНИХ ЖИРІВ

 

  

Київ


Передмова

 

  1. 1.                                                                 Розроблено Українським науково-дослідним інститутом олії. та жирів. УкрНДІОЖ

 

2. Внесено Управлінням по нагляду у хімічній, нафтопереробній та гозовій промисловості Держнаглядохоронпраці України.

 

3. Введено З введеням в дію цих Правил вважати такими , що не застосовуються на території України “Временные Правила техники безопасности и производственной санитарии в производстве гидрированных жиров”, затверждені постановою Президіума ЦК Профспілок робітників харчової промисловості 24 березня 1969 року і Мінхарчопромом СРСР 9.04.

Терито́рія України - суша, води, надра і повітряний простір, що знаходяться в межах державного кордону України.
Науко́во-до́слідний і́нститут (НДІ) - самостійна установа, створена організовувати наукові дослідження та провадити дослідно-конструкторські роботи, різновид інституту.
Харчова промисловість - галузь переробної промисловості, сукупність виробництв харчових продуктів у готовому вигляді або у вигляді напівфабрикатів, а також тютюнових виробів, мила і миючих засобів, парфюмерно-косметичної продукції.
69 (НАОП 1.8.10.-1.09-69). 

 

  

 

  

 

  

 

  

 1. ЗМІСТ

1 ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

3 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

4 ВИМОГИ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ

4.1 Загальні вимоги.

4.2 Протипожежне водопостачання, пожежна техніка і засоби зв’язку.

4.3 Вимоги пожежної безпеки до технологічного устаткування

4.4 Евакуація людей із приміщень і будівель

5 ТЕРИТОРІЯ ПІДПРИЄМСТВА

5.1 Благоустрій територiї пiдприємства.

5.2 Автомобільні проїзди та залізничні колії.

Поже́жна безпе́ка - стан об'єкта, при якому з регламентованою ймовірністю відкидається можливість виникнення та розвиток пожежі, і впливу на людей її небезпечних факторів, а також забезпечується захист матеріальних цінностей.
Залізни́чний тра́нспорт (залізни́ця) - вид рейкового транспорту, що здійснює перевезення пасажирів та вантажів в колісних екіпажах, що рухаються залізничною колією. Залізничний транспорт є галуззю промисловості, частиною транспортної мережі логістичних ланцюгів, які сприяють міжнародній торгівлі і економічному зростанню.

6 БУДІВЛІ І СПОРУДИ

6.1 Виробничі будівлі

6.2 Складські будівлі

7 ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ДО ВИРОБНИЧОГО УСТАТКУВАННЯ

7.1 Загальні вимоги

7.2 Загальні вимоги до конструкції обладнання.

7.3 Вимоги до розміщення устаткування.

7.4 Вимоги до технологічних трубопроводів і арматури

7.5 Вимоги до посудин, які працюють під тиском

8 САНІТАРНО-ТЕХНІЧНІ ПРИСТРОЇ

8.1 Опалення і вентиляція

8.2 Водопостачання і каналізація.

8.3 Шум і вібрація.

9 ЕЛЕКТРОБЕЗПЕКА І ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ

10 КОНТРОЛЬНО-ВИМІРЮВАЛЬНІ ПРИЛАДИ, ВИРОБНИЧА СИГНАЛІЗАЦІЯ ТА ЗВ¢ЯЗОК

11 ВАНТАЖНО-РОЗВАНТАЖУВАЛЬНІ РОБОТИ

12 ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ

13 ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ДО ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ

14 СПЕЦИФІЧНІ ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ДО ТЕХНОЛОГІЧНИХ СТАДІЙ

14.

Вантажно-розвантажувальні роботи - це комплекс заходів, спрямованих на підняття різноманітних вантажів з метою їх завантаження чи розвантаження.
Техноло́гія (від грец. τεχνολογια, що походить від грец. τεχνολογος; грец. τεχνη - майстерність, техніка; грец. λογος - (тут) передавати) - наука («корпус знань») про способи (набір і послідовність операцій, їх режими) забезпечення потреб людства за допомогою (шляхом застосування) технічних засобів (знарядь праці).
Засоби індивідуального захисту Засоби індивідуального захисту (ЗІЗ) - засоби, використовувані працівником для відвертання або зменшення дії шкідливих і небезпечних виробничих чинників, а також для захисту від забруднення. Застосовуються в тих випадках, коли безпека робіт не може бути забезпечена конструкцією устаткування, організацією виробничих процесів, архітектурно-планувальними рішеннями і засобами колективного захисту.
1 Приймання і зберігання жирів і олії.

14.2 Зберігання каталізаторів гідрування.

14.3 Виробництво водню і його зберігання у газгольдерах.

14.4 Приготувння олійної суспензії каталізатора.

14.5 Компримування водню.

14.5.1 Загальні вимоги.

14.5.2 Вимоги до герметичності.

14.5.3 Арматура і трубопроводи.

14.5.4 Система охолодження.

14.5.5 Запобіжні пристрої і огородження.

14.5.6 Контрольно-вимірювальні прилади.

14.5.7 Захист та блокування

14.6 Очищення відпрацьованого водню.

14.7 Гідрогенізація олії і жирів.

14.8 Відділення каталізатора від гідрованих жирів (фільтрування).

15 ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ РЕМОНТУ ТЕХНОЛОГІЧНОГО УСТАТКУВАННЯ, ПУСКУ І ЗУПИНКИ ВИРОБНИЦТВА ГІДРОВАНИХ ЖИРІВ ПЕРЕД І ПІСЛЯ КАПІТАЛЬНОГО І ІНШИХ ВИДІВ РЕМОНТІВ.

15.1 Пуск і зупинка виробництва гідрованих жирів.

15.2 Забезпечення гідрогенізаційного виробництва інертним газом.

Бла́горо́дні га́зи (також іне́ртні або рі́дкісні гази) (англ. noble gases; нім. іnertgase) - хімічні елементи VIII групи головної підгрупи періодичної системи елементів, або за новою номенклатурою IUPAC групи 18 періодичної таблиці, які мають схожі властивості та за нормальних умов є одноатомними газами без кольору, запаху та смаку з дуже низькою хімічною реактивністю, котра зумовлена наявністю у атомів стійкої зовнішньої електронної оболонки, де у He знаходиться 2 електрони та у решти інертних газів по 8. До благородних газів відносяться гелій (Не), неон (Ne), аргон (Ar), криптон (Kr), ксенон (Хе) та радіоактивний радон (Rn). Останнім часом до цієї групи також зараховують унуноктій.

 

ДНАОП 1.8.10 - 1. 1 - 97Правила безпеки у виробництві гідрованих жирів

 

Дата введення ___ _________ ______ 

 


 1. 1     ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Правила безпеки у виробництві гідрованих жирів (далі - Правила) поширюються на всі підприємства, господарства, установи та організації по виробництву гідрованих жирів незалежно від форми власності і видів господарської діяльності.

Правила містять загальні вимоги з безпеки праці і пожежної безпеки, обов’язкові для виконання при проектуванні, будівництві, монтажі, реконструкциї та експлуатації підприємств включаючи дослідні господарства, лабораторії і відділи науково-дослідних інститутів, спеціальні конструкторські бюро і проектні організації.

Вла́сність - результат привласнення[Джерело?], тобто ставлення людей до певних речей, як до своїх.
Безпека праці (англ. work safety) - умови праці на об'єктах матеріального виробництва, зокрема промисловості, транспорту тощо, що виключають вплив небезпечних і шкідливих факторів на працюючих. Безпека праці підтримується шляхом виконання комплексу заходів щодо запобігання травматизму, захворювань і аварій.

 


 1. 2     НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цих Правилах використані такі законодавчі та нормативні акти:

 

 п/п


Позначення нормативного акта

Назва

Ким, коли затверджено, реєстрація в Мінюсті

 1. 1.     

 

Закон
України

Про охорону праці

Введений в дію постановою Верховної Ради України від 14.10.92 №2695 - ХII

 1. 2.     

Закон
України

Про пожежну безпеку

Введений в дію постановою Верховної Ради України від 17.12.93 № 3747 - ХII

 1. 3.     

ДНАОП

0.00-1.03-93Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів

Затверджені наказом Держнаглядохоронпраці України від 16.12.93 № 128

 1. 4.     

ДНАОП

0.00-1.07-94Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском

Затверджені наказом Держнаглядохоронпраці України від 18.10.94 № 104

 1. 5.     

ПУЕ

Прввила будови електроустановок

Затвержені Міненерго СРСР 6-е вид. Перераб. і доп. М : Енергоатомвидат 1987

 1. 6.     

ДНАОП

0.00-1.11-90Правила будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари і горячої води

Затверджені Держгіртехнаглядом СРСР 09.01.90

 1. 7.     

ДНАОП

0.00-1.13-71Правила будови і безпечної експлуатації стаціонарних компресорних установок, повітропроводів і газопроводів

Затверджені Держгіртехнаглядом СРСР 7.12.71

 1. 8.     

ДНАОП

0.00-1.16-96Правила атестації зварників

Затверджені наказом Держнаглядохоронпраці України від 19.04.96 № 61 Зареєстровані Мінюстом Украіни 31.05.96 за № 262/1287

 1. 9.     

ДНАОП

0.00-1.20-90Правила безпеки у газовому господарстві

Затверджені постановою Держпроматомнагляду СРСР від 26.12.90 № 3 Зміни: Держгіртехнаглядом Украіни від 13.05.92

 1. 10. 

ДНАОП

0.00-1.21-84Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів і правила техніки безпеки при експлуатації електроустановок споживачів

Затверджені Головдерженергонаглядом Міненерго СРСР 21.12.84

 1. 11. 

ДНАОП

0.00-1.22-72Правила технічної експлуатації тепловикористовуючих установок і теплових мереж і правила техніки безпеки при експлуатації тепловикористовуючих установок і теплових мереж

Затверджені Головдерженергонаглядом Міненерго СРСР 15.06.72

 1. 12. 

ДНАОП

0.00-4.03-93Положення про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на підприємствах, установах і організаціях

Затверджене постановою кабінету Міністрів України від 10.08.93 №623

Зміни : 23.02.94 постановою № 97 1. 13. 

ДНАОП

0.00-4.12-94Типове положення про навчання, інструктаж і перевірку знань працівників з питань охорони праці

Затверджене наказом Держнаглядохоронпраці України від 4.04.94 № 30 та зареєстроване Мінюстом України 12.05.94 за № 95/304

 1. 14. 

ДНАОП

0.00-4.13-94Положення про порядок побудови, викладу та оформлення державних нормативних актів про охорону праці

Затверджене наказом Держнаглядохоронпраці України від 01.03. 94 №16

 1. 15. 

ДНАОП

0.00-4.14-94Положення про опрацювання, прийняття, перегляд та скасування державних міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці

Затверджене наказом Держнаглядохоронпраці України від 16.03.94 № 19 та зареєстроване Мінюстом України 12.05.94 за № 94/303

 1. 16. 

ДНАОП

0.00-4.21-93Типове положення про службу охорони праці

Затверджене наказом Держнаглядохоронпраці України від 3.08.93 № 73 та зареєстроване Мінюстом України 30.09.93 за№140

 1. 17. 

ДНАОП

0.00-5.11-85Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт

Затверджена Держ-гіртехнаглядом СРСР 20.02.85

 1. 18. 

ДНАОП

0.00-5.12-74Типова інструкція з організації безпечного ведення вогневих робіт на вибухонебезпечних і вибухопожежонебезпечних об'єктах

Затверджена Держгіртехнаглядом СРСР 7.05.74

 1. 19. 

ДНАОП

0.00-8.01-93Перелік посад посадових осіб, які забов'язані проходити попередню і періодичну перевірку знань з охорони праці

Затверджений наказом Держнаглядохоронпраці України від 11.10.93 № 94 та зареєстрований Мінюстом України 20.10.94 за № 154

 1. 20. 

ДНАОП

0.00-8.02-93Перелік робіт з підвищеною небезпекою

Затверджений наказом Держнаглядохоронпраці України від 30.11.93 № 123 зареєстрований Мінюстом Укрїни 23.12.93 за № 196

 1. 21. 

ДНАОП

0.00-8.03-93Порядок опрацювання та затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві

Затверджений наказом Держнаглядохоронпраці України від 21.12.93 № 132 та зареєстрований Мінюстом України 7.02.94 за № 20/229

 1. 22. 

ДНАОП

0.03-3.14-85Санітарні норми допустимих рівнів шуму на робочих місцях за

№ 3223-85Затверджені Мінохорони здоров’я СРСР 1985

 1. 23. 

ДНАОП

0.03-3.28-93Граничні норми підіймання і переміщення важких речей жінкам

Затверджені наказом Мінохорони здоров'я України від 10.12.93 № 241 та зареєстровані Мінюстом України 22.12.93 за № 194

 1. 24. 

ДНАОП

0.03-4.02-94Положення про медичний огляд працівників певних категорій

Затверджене наказом Мінохорони здоров'я від 31.03.94 № 45 та зареєстроване Мінюстом України 21.06.94 за № 136/345

 1. 25. 

ДНАОП

0.03-8.06-94Перелік робіт, де є потреба у професійному доборі

Затверджений наказом Мінохорони здоров'я України від 23.09.94 № 263/121 та зареєстро­ваний Мінюстом України 25.01.95 за № 18/554

 1. 26. 

ДНАОП

0.03-8.07-94Перелік важких робіт і робіт з шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх

Затверджений наказом Мінохорони здоров'я України від 31.03.94 № 46 та зареєстрований Мінюстом України 28.07.94 за № 176/385

 1. 27. 

ДНАОП

0.03-8.08-93Перелік важких робіт і робіт з шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок

Затверджений наказом Мінохорони здоров'я України від 29.12.93 № 256 та зареєстро­ваний Мінюстом України 30.03.94 за № 51/260

 1. 28. 

ДНАОП

0.05-3.03-81Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індівідуального захисту робітникам і службовцям скрізних професій та посад усіх галузей народного господарства і окремих виробництв

Затверджені Держкомпраці СРСР 12.02.81

 1. 29. 

НАОП

1.3.00-1.01-88Загальні правила вибухобезпеки для вибухопожежонебезпечних хімічних, нафтохімічних і нафтопереробних виробництв

Затверджені Держгіртехнаглядом СРСР 6.09.88

 1. 30. 

НАОП

1.3.10-1.03-78Правила безпеки при виробництві водню методом електролізу води

Затверджені Держгіртехнаглядом СРСР 13.10.78

 1. 31. 

НАОП

1.4.10-1.04-86Правила з техніки безпеки і виробничої санітарії при електрозварювальних роботах

Затверджені Мінхіммашем СРСР 22.05.86

 1. 32. 

НАОП

1.4.10-1.09-73Правила безпеки при виробництві, збереганні та роботі з воднем

Затверджені Мінхіммашем СРСР 19.06.73

 1. 33. 

ДНАОП

0.00-1.14-70Правила будови і безпечної експлуатації поршневих компресорів , що працюють на вибухонебезпечних і токсичних газах

Затверджені Держгіртехнаглядом СРСР 28.12.70

 1. 34. 

НАОП

2.2.00-1.01-86Правила безпеки при ремонті та технічному обслуговуванні машин та устаткування в системі Держагропрому СРСР

Затверджені Держагропромом СРСР 2.12.86

 1. 35. 

ДНАОП

0.01-1.01-95Правила пожежної безпеки в Україні

Затверджені виконуючим обов'язки головного державного інспектора України від 14.06.95 та зареєстровані Мінюстом України 14.07.95 за № 219/755

 1. 36. 

ГОСТ

12.0.003-74ССБТ. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация. (СТ СЭВ 790-77)

 

 1. 37. 

ГОСТ

12.0.005-84ССБТ. Метрологическое обеспечение в области безопасности труда. Основные положения

 

 1. 38. 

ГОСТ

12.1.003-83ССБТ. Шум. Общие требования безопасности.

Замість

ГОСТ 12.1.003-76 1. 39. 

ГОСТ

12.1.004-91ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования.

Замість

ГОСТ 12.1.004-85 1. 40. 

ГОСТ

12.1.007-76ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности

 

 1. 41. 

ГОСТ

12.1.012-90ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования.

Замість
ГОСТ 12.1.012-78,
ГОСТ 12.1.034-81,
ГОСТ 12.1.042-84,
ГОСТ 12.1.043-84

 1. 42. 

ГОСТ

12.2.003-91ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности.

Замість

ГОСТ 12.2.003-74 1. 43. 

ГОСТ

12.2.007.0-75ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности

 

 1. 44. 

ГОСТ

12.2.032-78ССБТ. Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие эргономические требования

 

 1. 45. 

ГОСТ

12.2.062-81ССБТ. Оборудование производственное. Ограждения защитные.(СТ СЭВ 2696-80)

 

 1. 46. 

ГОСТ

12.2.064-81ССБТ. Арматура промышленная трубопроводная. Общие требования безопасности

 

 1. 47. 

ГОСТ

12.2.064-81ССБТ. Органы управления производственным оборудованием. Общие требования безопасности (СТ СЭВ 2694-80)

 

 1. 48. 

ГОСТ

12.2.085-82ССБТ. Сосуды, работающие под давлением. Клапаны предохранительные. Требования безопасности(СТ СЭВ 3085-81

 

 1. 49. 

ГОСТ

12.3.002-75ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности (СТ СЭВ 1728-89)

 

 1. 50. 

ГОСТ

12.3.009-76ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности (СТ СЭВ 3518-81)

 

 1. 51. 

ГОСТ

12.4.013-85ЕССБТ. Очки защитные. Общие технические условия (СТ СЭВ 4564-84)

 

 1. 52. 

ГОСТ

12.4.040-78ССБТ. Органы управления производственным оборудованием. Обозначения (СТ СЭВ 3082-81)

 

 1. 53. 

ГОСТ

12.4.033-77Обувь специальная кожаная от скольжения по зажиренным поверхностям. Технические условия

 

 1. 54. 

ДСТУ

2333-93


Гідрогенізація рослиної олії , жирів та жирних кислот. Термін та визначення

 

 1. 55. 

СНиП

1.04.03-85Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений

 

 1. 56. 

СНиП

2.01.02-85Противопожарные нормы.

 

 1. 57. 

СНиП

2.04.01-85Внутренний водопровод и канализация зданий

 

 1. 58. 

СНиП

2.04.02-84Водоснабжение. Наружные сети и сооружения

 

 1. 59. 

СНиП

2.04.03-85Канализация. Наружные сети и сооружения

 

 1. 60. 

СНиП

2.04.05-91Отопление, вентиляция и кондиционирование

 

 1. 61. 

СНиП

2.05.02-85Автомобильные дороги

 

 1. 62. 

СНиП

2.09.02-85Производственные здания

 

 1. 63. 

СНиП

2.09.03-85Сооружения промышленных предприятий

 

 1. 64. 

ДНАОП

0.00-4.26-96Положення про порядок забезпечення працівників в спеціальним одягом , спеціальним взуттям та іншими засобами індівідуального захисту

Затверджено наказом Держнаглядохорон праці України від 29.10.96 № 170 та зареєстроване Мінюстом Украіни 18.11.96 за № 667/1692

 1. 65. 

РД

34.21.122-87Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений

Затверджена наказом Головтехуправлінням Міненерго СРСР від 12.10.87

 

 1. 3     ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  1. 3.1     Порядок і терміни виконання заходів, які забезпечують дотримання вимог даних Правил, визначаються керівниками (власниками) підприємств по узгодженню з територіальними управлінням Держнаглядохоронпраці.

  2. 3.2     Проектування виробничих об’єктів, розробка нових технологій,
  1   2   3   4   5   6   7   8   9 • ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ
 • ВАНТАЖНО-РОЗВАНТАЖУВАЛЬНІ РОБОТИ